تحقیق در مورد مشاهده تعدادی از اندام‌های رویشی و زایشی در قارچ‌ها

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مشاهده تعدادی از اندام‌های رویشی و زایشی در قارچ‌ها

Vegetative = Somatic (بدنی = رویشی)

Fungal organs
Acexual (غیرجنسی)
Reproductive (تولید مثل زایشی)

Sexual (جنسی)
a. Oidium (R.A)
b. Synnema = Graphium (R.A)
c. Septate Hypha (V)

d. Chalmydospore (V)
e. Conidium (R.A)
f. Coenocytic Hypha (V)
نکته) “Hypha” Conidium نیست، بلکه اسپور (spore) است و در تولید مثل غیرجنسی ایجاد می‌شود.
نکته: به پایه‌ای که روی Hypha در شکل شماره ۱ ایجاد می‌شود، Conidiophore گویند.

موضوع:
مشاهده اندام‌های رویشی و زایشی در قارچ‌ها
۱٫
Coenocytic Hypha • Zoosporangium
Zoosporangium • Zoosporangiophore
Zoosporangiophore • Coenocytic Hypgha
2.
Ascopore
Ascus – Ascospore
Ascus
نکته) Ascus دسته‌ای از قارچ‌ها هستند که در تولید مثل جنسی این اندام‌ها را تولید می‌کند.
۳٫
Stroma
Ascus
Ascospore
نکته: معمولاً تعداد Ascospore چه در تک سلولی و چه در دو سلولی ۸تاست.
۴٫ Pycnidium
نکته: Rhizomorph برای قارچ Armillaria استفاده می‌گردد.
نکته) Sclerotium توده‌های به هم پیچیده از Hypha است.
۷٫ Sclerotium
نکته) یکی از قارچ‌ها که مولد این اندام است.
Colletotrichum Gloeosporioides
نکته) بیماری که این اندام را ایجاد می‌کند Canker (شانکر) است.

آزمایشگاه قارچ‌شناسی و بیماری‌های گیاهی
موضوع: بیماری سفیدک پودری در گیاهان
سفیدک سطحی = سفیدک حقیقی Powdery Mildew
پوشش سفیدک Mycelium
نمونه‌برداری از پوشش سفید
Conidium
Conidiophore
در شرایط محیطی نامساعد در داخل پوشش سفید نقطه‌های سیاه رنگی دیده می‌شود.
نمونه‌برداری:
Ascus
Cleistothecium
Ascospore
بیماری سفیدک پودری جو Barley powdery mildew

Pathogen: Blumeria garminis
سفیدک پودری شمشاد
Pathogen: Microspoaera euonymi – japonici

موضوع:
بیماری‌های زنگ (Rust) در گیاهان
جوش Rustule
بیماری زنگ رز تک سلولی
Pustule
اسپورهای بهاره است: به رنگ زرد تا نارنجی = تک سلولی
Uredopustule • Uredospoere
اواخر فصل: به رنگ مشکی = چند سلولی
Teliopustule • Teliospore
نکته: تشخیص زنگ‌ها معمولاً از روی Teliosporeها صورت می‌گیرد و باعث بقای زنگ و انتشار آن از سالی به سال دیگر می‌شود.
Teliospore گیاه تمشک در زیر میکروسکوپ
نکته) عامل این دو بیماری قارچ است با نام علمی
Pathogen: Phragmidium mucronatum

موضوع:
بیماری سفیدک کرکی (داخلی، دروغی و کاذب) در گیاهان (Downy mildew)
Pathogen: قارچ (قارچ‌های پست) Polyphage: چند میزبانه Sign دارد.
بیماری سفیدک کرکی در گیاهان
این بیماری تحت نام سفیدک کرکی، سفیدک داخلی، دروغی و کاذب نیز نامیده می‌شود. به زبان انگلیسی نام این بیماری Downy mildew است. این بیماری نیز همانند زنگ‌ها، سیاهک‌ها و سفیدک‌های پودری در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی بروز پیدا می‌کند. عامل این بیماری قارچ است و این قارچ جزو قارچ‌های پست می‌باشد. Pathogen بیماری پولیفاژ بوده و به طیف وسیعی از گیاهان حمله می‌کند. علائم این بیماری در اکثر گیاهان بیمار یکسان و به شرط زیر است:

ابتدا در سطح فوقانی برگ‌ها لکه‌های سبز کمرنگ تا زرد و با حاشیه نامشخص تشکیل شده که به تدریج توسعه پیدا می‌کند. در سطح زیرین برگ‌ها و درست در محل لکه‌ها فرم تولید مثل غیرجنسی قارچ به صورت پوشش کرکی سفید مایل به خاکستری خود را نشان می‌دهد. اگر از این پوشش نمونه‌برداری کنیم، زئوسپورانژیوفورها و زئوسپورانژیوم‌های قارچ مشاهده می‌شود. آنها از روزنه‌های تحتانی سطح برگ خارج می‌گردد. بیماری‌های سفیدک کرکی موجب کاهش سطح فتوسنتزی برگ‌ها شده و بدین ترتیب باعث ریزش گل‌ها، کوچک شدن میوه‌ها و یا ریزش آنها می‌شود. در بعضی از گیاهان مانند انگور علائم بیماری بر روی خوشه قوره و انگور قابل مشاهده است.

نام بیماری عامل بیماری
سفیدک کرکی کاهو Bremia Lactuca
سفیدک کرکی انگوی Plasmopare Viticola
سفیدک کرکی اسفناج Peronospore effuse
کنترل و مبارزه:

سفیدک‌های کرکی آب و هوای نسبتاً گرم و مرطوب را پسندیده و در روزهایی که هوا آفتابی نباشد، بیشتر به چشم می‌خورد. بنابراین شرایط آب و هوای ابری و مرطوب بالا به توسعه این بیماری کمک زیاد می‌کند. جهت کنترل و مبارزه با این نوع بیماری لازم است به موقع علائم بیماری مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم صورت گیرد. به محض مشاهده لکه‌های کوچک بر روی سطح برگ‌ها معمولاً سم‌پاشی با قارچ‌کش‌های مناسب صورت می‌گیرد. قارچ‌هایی که معمولاً جهت کنترل این بیماری‌ها استفاده می‌شود، عبارتند از:
Ridomil, Zineb, Metalaxyl, Thiram, Ferbam, Maneb

نکته: Ridomil مخلوطی از Metalaxyl و Mancozeb است.
در کنار کنترل شیمیایی، جمع‌آوری بقایای گیاهی آلوده و معدوم ساختن آنها باعث کاهش شدت بیماری در دوره‌های بعدی می‌شود.
نام بیماری عامل بیماری
سفیدک پودری توت Phyllactinia turica
سفیدک پودری پیچک صحرایی Erysiphe convolui
زنگ یولاف Puccinia avenae
زنگ باقلا Uromyces fabae

نکته: در سفیدک پودری کلسیتوتسیوم وجود دارد، ولی در سفیدک کرکی کلسیتوتسیوم وجود ندارد.
انواع سم و قارچ‌کش‌ها: Folicure, Tilt
برای سفیدک‌های پودری از این قارچ‌کش‌ها استفاده می‌شود:
Captan, Karatan, Benomyl = Benlate
برای کنترل بیماری‌های سیاهک آشکار و پنهان گندم و ضدعفونی بذر:
Carboxhn Thiram

موضوع:
خصوصیات سموم مختلف
نکته: WP مخفف: Wettable Powerd (خیس)
خصوصیات Fungicides
فرمولاسیون Formulation
حلالش آب است • محلول غلیظ E3
حلالش روغن است • محلول غلیظ روغنی Os
پودر P
سمی که گردی پودری است و باید داخل آب ریخت تا به صورت شیری شود Wp
قسمت خارجی آن غیرسمی است. رطوبت هوا باعث تجزیه لایه بیرون می‌شود و سم آزاد می‌شود، ولی روی اندام‌های هوایی اثر ندارد و بیشتر این سم در شالیزارها کاربرد دارد. G (دانه)
AD

فاکتور ۲)
دز کشنده = درجه سمیت = Lethal Dose

Oral ID (هرچه این عدد کوچکتر باشد، سم قویتر است) ۵۰
نکته: با این مقادیر سموم نصف موش‌ها از بین می‌رود. پس: A B C

فاکتور ۳)
حداقل فاصله زمانی بین مصرف تا تجزیه در طبیعت • دوره کارس = دوره احتیاط
بیماری بادزدگی سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و بادمجان:
Pathogen: Phytophathora infestans
علائم بیماری بر روی سیب‌زمینی ابتدا بر روی برگ‌ها خود را نشان می‌دهد. لکه‌هایی سوخته در نوک و حاشیه برگ‌ها که ناشی از نکروز برگ است، مشاهده می‌شود. این لکه‌ها به تدریج توسعه یافته و مناطق وسیعتری را دربر می‌گیرد. در شرایط آب و هوایی مرطوب و ابری در قسمت پشت برگ‌ها با قارچ پاتوژن ناشی از تولید مثل غیرجنسی به صورت یک پوشش کرکی مشاهده می‌شود.
بر روی ساقه‌ها لکه‌های کشیده شده و سیاه رنگ حاصل از نکروز بافت پوست مشاهده می‌شود. از بین رفتن سطح فتوسنتزی ناشی از بیماری منجر به کاهش اندازه غده‌ها و میزان نشاسته آنها می‌شود. اگر آلودگی به غده‌ها سرایت کند، پوسیدگی‌های قهوه‌ای رنگی بر روی غده‌ها ایجاد شده و ارزش اقتصادی آنها را می‌کاهد. گاهی اوقات هنگام جمع‌آوری محصول در اثر تماس غده با اندام‌های هوایی آلوده غده‌ها آلوده شده و علائم بیماری را در انبار نشان می‌دهد. این بیماری یکی از مهمترین بیماری‌های سیب‌زمینی بوده و در سال ۱۸۴۵ در ایرلند موجب قحطی شده است. عامل این بیماری، قارچی است با نام علمی Phytophthora infestans.

اگر از برگ‌های آلوده در سطح زیرین نمونه‌برداری کنیم، قارچ عامل بیماری قابل رویت است. علائم بیماری بر روی گوجه‌فرنگی نیز شبیه سیب‌زمینی است، ولی میوه‌ها نیز می‌تواند آلوده شده و نواحی پوسیده و فرورفته و چروک‌داری را بوجود آورد. قارچ پاتوژن در داخل بقایای گیاهی زمستان‌گذرانی کرده و برای سال بعد خود را ادغام می‌کند. جهت کنترل بیماری به محض مشاهده اولین علائم بیماری، لازم است با قارچ‌کش‌هایی نظیر ریدومیل سم‌پاشی صورت گیرد. در صورتی که شرایط آب و هوایی مرطوب و ابری همچنان ادامه یابد، سم‌پاشی‌ها هر ۱۵ روز باید تکرار شود.

آزمایشگاه قارچ‌شناسی و بیماری‌های گیاهی
قارچ‌کش‌ها بین سایر سموم یک سری خصوصیاتی دارند. یکی از این خصوصیات فرمولاسیون می‌باشد، یعنی آن فرمی که سم ارائه می‌شود، مثل پودری یا اسپری formulation و بعضی از سموم مایع‌اند و بعضی از سموم روغنی‌اند. بعضی‌ها مثل دانه (گرانول) می‌باشند و ممکن است سمی با یک ترکیب دارای فرمولاسیون‌های متفاوت باشند، مثل
محلول غلیظ = Ex (حلال: آب)
محلول‌های غلیظ روغنی = Os (حلال: روغن)
پودر یا گرد = P (حلال ندارد و به همین صورت استفاده می‌شود)
پودر خیسی شدنی = Wp (حلال:‌ آب)
وقتی در آب حل شود، یک محلول شیری رنگ بوجود می‌آید. مشکل آنها، این است که باید داخل سم‌پاش‌هایی ریخته شود که همزن داشته باشند.
دانه گرانول = G (حلال: رطوبت هوا)
بیرون آن پوشش غیرسمی دارد. رطوبت هوا باعث می‌شود آرام آرام پوشش بیرونی تجزیه شود و سم آن آزاد شود. برای کنترل بلاست برنج سم روی اندام هوایی تاثیر ندارد.
سم‌های کپسولی = Ae
این سم‌ها به صورت کپسول‌های تحت فشار درست شده‌اند که اگر قلاف آن آزد شود، سم با فشار خارج می‌شود.
درجه سمیت چیست؟
درجه سمیت را اصطلاحاً lethal dose (دز کشنده) گویند. سمیت قارچ‌کش‌ را برای انسان و پستانداران می‌باشد. هرچه درجه سمیت پایین‌تر باشد، یعنی خطرناک‌تر است. درجه سمیت را چنین نمایش می‌دهند:
Oral LD50 (عدد)
نکته: دوره کارنس = دوره احتیاط می‌باشد.
قارچ‌کش‌ها را در طبیعت استفاده می‌کنیم و قارچ را از بین می‌بریم. بالاخره این سم باید تجزیه شود و سمیت خود را از دست دهد. حداقل فاصله زمانی بین مصرف تا تجزیه در طبیعت را دوره کارمن می‌گویند. تا زمانی که دوره کارمن نگذشته، نباید محصول را برداشت کنیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد