بخشی از مقاله

حرارت در زير ماشين مادر مصنوعي)جوجه کشی )
مهمترين عامل در موفقيت پرورش جوجه ها مسئله حرارت است زيرا عدم توجه به اين امر، سبب بي اثر شدن عوامل ديگر مي گردد.
حرارت در زير ماشين مادر مصنوعي بايد كاملا طبق احتياجات جوجه ها تنظيم شود تا رشد جوجه ها به خوبي صورت گيرد. اگر حرارت زياد باشد جوجه ها دچار ناراحتي شده و اجبارا از زير ماشين ارج شده و از آن دور مي شوند در اين صورت وقتي كه حرارت ماشين به حد معمولي رسيد، ممكن است جوجه ها از برگشتن به زير دستگاه خودداري نمايند در اين صورت بخصوص در شب، دچار سرماخوردگي خواهند شد.


اگر حرارت كم باشد جوجه ها احساس سرما كرده و در زير ماشين و در كنار هم جمع مي شوند و صداي جيك جيك مخصوص در مي آورند. در حقيقت اين صدا، مانند لغت و كلمه اي است كه جوجه ها براي ابراز عدم رضايت خود بيان مي كنند و به گوش مرغدار غافل مي رسانند اگر حرارت پايين باشد جوجه ها غذاي خورده شده را صرف گرم كردن بدن مي كنند و در اين صورت رشد، كم مي شود و بازده غذايي پايين مي آيد.


هر چه سن جوجه ها بيشتر مي شود، احتياج به حرارت كمتر مي گردد و از اين رو بايد حرارت دستگاه مادر را كم كرد ميزان كاهش حرارت بين حداكثر 8/2 درجه سانتيگراد (5 دجه فارنهايت) تا حداقل 11/1 درجه سانتيگراد (2 درجه فارنهايت) در روز مي باشد به طوري كه از 5 هفتگي به بعد مي توان ماشين مادر را برداشت و از حرارت معمولي لانه براي نگهداري جوجه كبابي ها استفاده كرد. بدين ترتيب تا 5 هفتگي حرارت دستگاه مادر و از 5 هفتگي به بعد حرارت سالن مهم است و بايد مورد تئجه قرار گرفته به دقت مورد كنترل قرار گيرد.


حرارت و تهويه لانه: حرارت سالن جوجه كبابي ها تا 14 روزگي بايد 5/18 – 21 درجة سانتيگراد باشد در سنين بالاتر مي توان حرارت را كم نمود به طور كلي حرارت سالن نگهداري جوجه ها بايد طبق جدول زير باشد.
حرارت سالن مخصوص نگاهداري جوجه ها
1 روزگي 25 درجة سانتيگراد يا 77 درجة فارنهايت
1 هفتگي 23 درجة سانتيگراد يا 75 درجة فارنهايت
2 هفتگي 21 درجة سانتيگراد يا 69 درجة فارنهايت
3 هفتگي 18 درجة سانتيگراد يا 65 درجة فارنهايت
از 4 هفتگي به بعد بايد حرارت را به مرور پايين آورد و به 15-16 درجه رساند.


سرد بودن لانه، در اوائل زندگي جوجه ها سبب مي شود كه آن ها رغبتي به خارج شدن از زير ماشين، نشان ندهند حتي براي خوردن و آشاميدن از زير دستگاه مادر خارج نمي شوند.
گرم بودن بيش از حد لانه نيز سبب افزايش هزينه شده و در ضمن، تنظيم حرارت ادر را مشكل مي كند.
حرارت محيط خارج از لانه راهنماي خوبي براي تنظيم درجه حرارت اطاق و حتي ماشين مادر است. بخصوص در زمستان بايد به اين مسئله بيتشر توجه نمود و در روزها و شب هاي خيلي سرد، حرارت لانه و حتي ماشين مادر را كمي بالا برد.


برنامه نگهداري جوجه ها
وقتي كه تمام عوامل و وسايل ذكر شده در فوق مهيا گرديد بايد جوجه ها را از تشكيلات جوجه كشي به مزرعه منتقل كرد. نگاهداري جوجه در هفتة اول بسيار مهم است و در حقيقت هفتة اول مرحلة بحراني زندگي جوجه مي باشد از اين رو احتياج به نهايت دقت و توجه دارد به طور كلي عملياتي كه براي نگاهداري جوجه ها به كار برده مي شود به قرار زير مي باشد.


روز اول، قبل از ورود جوجه ها وسايل و ماشين مادر و لانه، به ترتيبي كه ذكر شد بايد آماده باشد ورود جوجه ها به مزرعه بهتر است در صبح صورت گيرد تا مرغدار وقت كافي براي مواظبت از جوجه ها و عادت دادن آن ها به شرايط جديد داشته باشد و اگر احيانا اشكال يا گرفتاري پيش بيني نشده اي بوجود آمد وقت كافي براي رفع آن وجود داشته باشد. انتقال جوجه ها از تشكيلات جوجه كشي به مزرعه بايد با احتياط كامل، بخصوص در زمستان كه هوا سرد است انجام گيرد. به اين منظور بايد حتما جوجه ها توسط وسايل نقليه سقف دار و گرم منتقل شوند در مزرعه جوجه ها بايد به ملايمت در زير دستگاه مادر، ريخته شوند. حرارت لانه بايد در حدود 25 درجه بوده و حرارت زير دستگاه مادر 32-35 درجه سانتيگراد باشد. غذاخوري هاي مسطح بايد از غذاي با كيفيت خوب و آردي پر شوند غذا خوري ها و آب خوري ها در اطراف ماشين مادر به فاصله كم چيده شود حتي مقداري از سطح دانه خوري ها و آبخرري ها را در روزهاي اول در زير ماشين مادر قرار گيرد.

زير دستگاه مادر بايد با گوني يا كاغذ مفروش گردد. چنانچه مرغدار علاقمند به قطع نوك جوجه ها باشد قبل از ريخن جوجه ها به زير ماشين مادر بايد نوك جوجه ها را قطع كرد بعد از قطع نوك بايد مواظب بود كه توليد خونريزي نشود چنانچه در جوجه اي مشاهده شود بايد بلافاصله دوباره نوك را با دستگاه سوزانده تا خونريزي قطع شود سپس در اختيار جوجه ها در چند روز اول آب نيم گرم كه حرارت آن در حدود حرارت لانه باشد قرار دارد. در اولين شب ورود جوجه ها به دقت بايد مواظب آنها بود و برق را تا صبح روشن گذاشت تا جوجه ها با محيط جديد عادت كنند.


عده اي از مرغداران در بدو ورود به جاي آب خالص آب حاوي آنتي بيوتيك در اختيار جوجه ها قرار مي دهند تا بدين وسيله اگر جوجه ها در حين انتقال دچار سرماخوردگي شده باشند از بروز بيماري در بين آن ها جلوگيري به عمل آيد و يا اگر آثار ورم ناف در آن ها مشاهده گردد، معالجه شوند.
از آنتي بيوتيك هاي مختلفي مي توان باين منظور استفاده نمد در ايران اغلب از لينكوسپكيتن، تايلوزين و باي تريل استفاده مي شود.


چنانچه شرايط نگهداري و سلامت جوجه ها و چگونگي حمل جوجه ها خوب باشد به هيچ وجه اضافه نمودن آنتي بيوتيك به آب جوجه ها ضرورتي ندارد.
روز دوم شرايط نگاهداري بايد مانند روز اول باشد كليه جوجه هاي تلف شده را بايد از زير ماشني مادر خارج كرد همچنين جوجه هاي ضعيف و فلج را هر چه زودتر شناخت و از بين بقيه جدا نموده و از بين برد زيرا وجود اين جوجه هاي ضعيف سبب اشاعه بيماري در بين تمام گله خواهد شد دانه خوري و آبخوري بايد از دانه كاملا پر باشد.


روز سوم به مرور بايد از دانه خوبي ها و آب خوبي هاي موقت كاست و آبخوري و دانه خوري هاي دائمي را جانشين آن ها كرد. اين عمل بايد خيلي با تاني انجام گيرد بدين ترتيب كه مثلا درروز سوم دو دانه خوري مسطح را برداتشته و به جاي آنها دانه خوري دائمي قرار مي دهند. حرارت ماشين مادر بايد، مانند روز اول و دوم باشد.


در روز سوم عمليات واكسيناسيون بر عليه نيوكاسل را بايد طبق دستور موسسه رازي، سازندة واكسن اجرا نمود.
ماركتينگ جوجه گوشتي
بسته به اين كه مرغدار جوجه هاي كبابي خود را هفتگي يا به طور سري نگاهداري كند؛ تعداد جوجه كبابي ارسال شده به بازار، متفاوت است. مرغدار، با مبلغي كه از فروش جوجه كبابي هاي خود به دست مي آورد مي تواند موفقيت اي عدم موفقيت خود را در آن سري تعيين كند.
از اين رو، قيمت جوجه كبابي در بازار يكي از عوامل مهم در سرنوشت مرغدار مي باشد. ارزش جوجه كبابي در موقع فرستادن به بزار بستگي به سليقة مرغدار و يا مخارجي كه متقبل شده است ندارد. بلكه در بيشتر كشورها و بخصوص ايران قيمت فروش را بازار به مرغدار تحميل مي كند بدون اين كه توجهي به نظر مرغدار داشته باشد.


مثلا وقتي كه تعداد زيادي از توليد كنندگان جوجه كبابي فرآورده هاي خود را اجبارا در زمان معيني به بازار مي فرستند بخصوص اگر تشكيلات تعاوني و سردخانه هاي بزرگ وجود نداشته باشد؛ قيمت به طور سريع پايين مي آيد. زيرا عرضه بيش از تقاضاست. در اين صورت مرغدار مجبور است جوجه كبابي هاي خود را به هر قيمت كه بازار به او تحميل مي كند بفروشد. بالعكس در زماني كه توليد كم و تقاضا زياد است بالطبع، قيمت جوجه كبابي ارائه شده بالا مي رود.
بدين ترتيب در عين حالي كه مرغدار از نظر فروش جوجه كبابي هاي خود تابع مقتضيات روز و وضع بازار است معهذا چنانچه با هوشمندي و ذكاوت رفتار شود مي توان پيش بيني هاي لازم را نمود و از نوسانات اجباري بازار مصون بود و يا حداقل صدمه كمتري ديد در چنين شرايطي مرغداري موفق خواهد شد كه حداقل امكانات يك سال و حتي بيشتر از آن را در نظر بگيرد و برنامه هاي توليدي خود را با اين امكانات تطبيق دهد.


در بعضي از كشورها مانند آمريكا با قدرتي كه شركت هاي توليدي دارند و همچنين وجود سردخانه هاي عظيم، جريان توليد و فروش يكنخواخت گوشت تحت برنامه و كنترل قرار مي گيرد و در نتيجه قيمت جوجه كبابي در سر تا سر سال با در نظر گرفتن حد متوسط توليدات، ثابت باقي مي ماند در اين صورت مرغداراني كه قادر به صرفه جويي بيشتر در هزينه هاي مربوط به توليد هستند موفقيت بيشتري كسب مي كنند.


در ايران، متاسفانه هر مرغدار به طور مستقل فعاليت مي كند و از طرف ديگر اكثريت مرغداران جوجه هاي كبابي خود را به طور زنده و يا پركنده و تازه به بازار مي فرستد بدين ترتيب در معرض رقابت و نوسانات شديد بازار قرار مي گيرند. به طوري كه در يك سري، ممكن است سود فراواني عايد آنها شده و در سري بعد متحمل حسارات و ضرر هاي فراواني گردند. از اين رو در شرايط ايران اكتفا كردن به پرورش يك سري يا دو سري جوجه كبابي در سال تقربيا جنبه قمار داشته و بستگي به شانس توليد كننده دارد ولي اگر مرغدار با قدرت مالي و ذكاوت و هوش كافي مبادرت با پرورش سري هاي متوالي كند شكي نيست كه در مجموع موفق خواهد بود ولي اگر يك يا دو سري ناكامي، او را از ميدان مبارزه بيرون كند به طور قطع ورشكست بوده و دچار سقوط مي شود.


به طور كلي حدود تغييرات قيمت جوجه كبابي در بازارهاي ايران وسيع و غير منطقي و غير معقول است. در تابستان به علت تنوع غذايي مصرف گوشت مرغ پايين و قيمت آن نيز كم مي باشد. در اواخر پاييز و زمستان كه اغلب كمبود گوشت قرمز وجود دارد، مصرف گوشت مرغ جانشين دام هاي ديگر شده و قيمت آن نيز بالا مي رود.


زمستان بخصوص در ايام نوروز، گوشت مرغ از نظر فروش و قيمت، وضع مستحكمي دارد در بهار، نوسانات شديد در قيمت گوشت مرغ مشاهده مي شود در اوائل پاييز چون اغلب مرغداراني كه گله هاي تخمي نگاهداري ميكنند، مرغ ها و خروش هاي وازده و غير تخمي را به بازار مي فرستند، اغلب عرضه، بيش از تقاضاست و فروش جوجه كبابي كم شده و قيمت آن كاهش مي يابد، با توجه به وضع بازار بيشتر توليد كنندگان جوجه كبابي سعي دارند كه فعاليت هاي فصلي خود را طبق شرايط بازار كم يا زياد كنند.


از اين روز اولين مسئله كه براي هر مرغدار از نظر ماركتينگ مطرح است چگونگي فرستادن جوجه هاي خود به بازار است توليد كننده، بايد به خوبي از اين مطلب مطلع باشد كه بازار چه ظرفيتي دارد وچه نوع گوشت را طالب است. با توجه به خواست بازار مرغدار برنامه توليد خود را بايد پي ريزي كند طرز فرستادن جوجه كبابي ها به بازار روش هاي گوناگوني وجود داردكه به قرار زير مي باشد.


1-روش توليد هفتگي: در اين روش، برنامه توليد مردار به صورت توليد هفتگي انجام مي گيرد. بدين ترتيب كه مرغدار در هر هفته تعداد معيني جوجه يك روزه خريداري و به مزرعه خود وارد و در هر هفته تعداد معيني جوجه كبابي توليد شده را به بازار ارسال مي دارد از اين رو در مزارع مرغدار جوجه ها را در سنين مختلف و در آن واحد پرورش مي دهد بدين ترتيب كه در مزرعه خود جوجه يك روزه و جوجه هاي مخلف در سنين گوناگون و بالاخره نزديك به فرستادن به بازار دارد اين طريقه داراي اين مزيت است كه احتياج به پرداخت سرمايه كمتري از نظر وسايل نگهداري جوجه هاي كوچك مثل ماشين مادر و وسايل ديگر سالن مادر است. همچنين جانشين ساختن سري هاي مختلف بجاي هم آسان انجام مي گيرد. زيرا تعداد هر سري كم است ولي تجربه نشان داده است كه شانس اشاعه بيماري و افزايش تلفات در اين روش كه جوجه ها در سنين مختلف نگاهداري مي شوند زياد است.

همچنين زمان لازم براي ضد عفوني كردن وسايل لانه و خالي نگاه داشتن لانه و وسايل كم است اين روش براي كشورهايي مانند ايران كه بيشتر مردم علاقمندند كه گوشت تازه جوجه كبابي مصرف كنند تا اندازه اي قابل توصيه است زيرا يافتن بازار براي تعداد كم آسان تر است تا براي تعداد زيادتر، در اين روش مرغدار در عوض اين كه 12000 جوجه كبابي را در آن واحد هر 8 هفته يك بار به بازار بفرستد برنامة خود را طوري تنظيم مي كند كه هر هفته 1500 جوجه كبابي توليد و روانه بازار كند. در اين روش مسئله كار بيشتر براي فرستادن هفتگي جوجه ها به بازار، ضد عفوني و مسئله بهداشت مستلزم توجه بيشتري مي باشد. ولي در كشورهايي كه معمولاً كار به طرز تعاوني انجام مي شود و اغلب توليدات جوجه كبابي خود را به كشتارگاه هاي بزرگ و سردخانه هاي بزرگ مي فرستند مردم نيز رغبت به مصرف گوشت منجمد دارند، بهتر است به جاي روش توليد هفتگي روش هاي ديگر مورد عمل قرار گيرد.


2- روش توليد كلي: در اين روش مزرعه مرغدار يك باره با جوجه يك روزه پر و پس از اين كه به وزن قابل ارائه به بازار در 8-9 هفتگي رسيدند خالي مي گردد و به اصطلاح آمريكايي ها روش، به صورت تمام پر – تمام خالي (all out – all in) صورت مي گيرد.


بعد از اين كه تام جوجه هاي كبابي به بازار فرستاده شدند لانه يا لانه ها به كلي خالي شده و به دقت ضد عفوني مي گردند همچنين وسايل تميز و ضد عفوني يم گردد معمولاً از نظر بهداشتي بهتر است لانه چند روزي خالي مانده و به خوبي تهويه شود اين امر شانس بيماري را در دسته هاي بعدي كاهش مي دهد روش اخير در بيشتر مزارع بزرگ متداول است زيرا از نظر سهولت كار و تنظيم برنامه و صرفه جويي در كار و حتي از نظر بهداشتي و اقتصادي بيشتر مقرون به صرفه است. اشكل مهم در اين روش مسئله يافتن بازار است. چنانچه مرغداران به صورت تعاوني فعاليت داشته باشند و اين شركت هاي تعاوني با تشكيلات كشتارگاه و سردخانه مرتبط باشند، در اين صورت به آساني مي توان بر اين اشكال نيز فائق آمد. در اروپا و آمريكا مزارعي كه به صورت تعاوني با هم كار مي كنند از اين روش استفاده مي نمايند و معمولاً برنامة توليد را طوري بين خود تنظيم مي كنند كه هر مزرعه توليد خود را در هفته و حتي در روز معيني به بازار بفرستد و در اين صورت، مرغداران يك ناحيه با كمال سهولت مي توانند برنامه خريد جوجه يك روزه و فروش جوجه كبابي هاي توليد شده خود را تنظيم كنند مزايايي كه روش ذكر شده دارد، به قرار زير است:


1-از نظر بهداشتي مطمئن است زيرا تمام لانه در زمان واحد تخليه مي شوند و به خوبي ضد عفوني مي گردد به علاوه بين هر سري چند روز لانه خالي مانده و تهويه مي شود.
2- كنترل بيماري در اين روش، ساده تر است زيرا جوجه ها در يك سن هستند و عمليات واكسيناسيون در يك زمان انجام مي شود و احيانا اگر بيماري در گله ايجاد شده پس از ريشه كني و مبارزه با بيماري از نظر آينده خطر كمتري متوجه گله خواهد شد.
3- نگاهداري و اداره كردن گله راحت تر صورت مي گيرد و وسايلي كه بايد در طي پرورش تعويض مي گردد به سرعت انجام مي گيرد و تنظيم حرارت و تهويه و غيره چون همگاني است با سرعت بيشتري صورت پذير است.


معايبي كه در اين روش، وجود دارد به قرار زير است:
1- توليد كننده حتما بايد با تشكيلات تعاوني و بازار مطمئن بستگي داشته باشد تا در زمان واحد بتواند تعداد زيادي از جوجه هاي خود را به بازار بفرستد. در اين روش چنانچه توليد كننده بخواهد به طور مستقل و آزاد فعاليت داشته باشد مسئله يافتن بازار مشكل است.
2- در اين روش احتياج به سرمايه بيشتر و قدرت مالي زيادتري است زيرا مرغدار حداقل 8-12 هفته بايد سرمايه گذاري نموده و هزينه هاي جاري را بپردازد. در صورتي كه در روش هفتگي مرغدار دراول هر هفته مبلغي براي خريد جوجه يك روزه پرداخت نموده و در آخر هر هفته مبلغي در ازاء فروش جوجه هاي كبابي هاي سري هاي قبلي خود دريافت مي دارد. از اين رو احتياج به سرمايه گذاري و قدرت مالي كمتري است.


3- چنانچه در اثر نگاهداري بد، بيماري يا كمبود رشد در بين جوجه ها ايجاد شود تلفات و صدمات حاصله ممكن است شديدتر از پرورش هفتگي باشد.
3- روش توليد فصلي: در اين روش مرغداران در فصول معيني مبادرت به توليد جوجه كبابي مي كنند اغلب مرغداراني كه كه در توليد تخم مرغ فعاليت دارند در اين گروه قرار گرفته اند زيرا معمولاً لانه و وسايل نگاهداري جوجه و نيم چه آن ها در حدود 6 ماه از سال خالي است و براي اين كه حداكثر استفاده را از لانه و ووسايل نگاهداري جوجه ها بنماياند و سرمايه خود را راكد نگذارند در طي اين مدت از سال مبادرت به توليد 2-3 سري جوجه كبابي مي كنند.
اين روش توليد از نظر اين كه براي لانه و وسايل احتياج به سرمايه گذاري جديد نيست توصيه مي شود ولي از نظر پيدا كردن بازار مطمئن خطرناك است زيرا ممكن است جوجه ها در هنگامي به بازار فرستاده شوند كه قيمت فروش مناسب نيست.


عده اي از مرغداران نيز در عين حالي كه در روش هاي سري يا هفتگي استفاده مي كنند به روش توليد فصلي نيز اعتقاد دارند بدين ترتيب سعي مي كنند در فصولي كه بازار گرم است مثلا در ايام عيد و يا ايامي كه گوشت دام هاي ديگر كم است، توليد را به طور فصلي افزايش داده و در فصولي كه بازار، راكد است توليد را كاهش دهند ولي اين طريقه از نظر سرمايه گذاري و راكد ماندن سرمايه در بعضي فصول زياد توصيه نمي شود مگر اين كه استفاده بعضي از سري ها به اندازه اي باشد كه جبران راكد ماندن سرمايه را در فصول ديگر بنمايد.


روش هاي مختلف فروش جوجه كبابي: تا چند سال پيش كه صنعت پرورش جوجه كبابي و توليد گوشت مرغ در ايران رونقي نداشت و فروش طيور در شهرها توسط فروشنده هاي دورگرد و ندرتا در دكان ها صورت مي گرفت.
در اين روش براي تعيين ارزش طيور از وضع ظاهر حيوان و لمس كردن قسمت هاي مختلف بدن، مانند سينه و پاها استفاده مي شد. ولي به موازات توسعه پرورش جوجه كبابي و استفاده از تكنيك هاي جديد در وضع فروش و ارائه طيور نيز تحولاتي بوجود آمد و فروشگاه هايي براي عرضه و فروش طيو تاسيس گرديد به طوري كه در بعضي از محلات تهران تعداد فروشگاه هاي مخصوص فروش گوشت مرغ، بيشتر از قصابي هاست كه گوشت انواع دام هاي ديگر را مي فروشند. برخي از اين فروشگاه ها هنوز كار ذبح و آماده نمودن طيور را اغلب خود انجام مي دهند. بدين ترتيب كه جوجه كبابي ها را به طور زنده از توليد كننده و يا واسطه ها خريداري نموده و در قفس هاي مخصوص به طور زنده نگاهداري ممي كنند سپس در نگام فروش بسته به سليقه و انتخاب مشتري آن ها را در پستوي مغازه سر بريده و پس از آماده شدن، تحويل فروشگاه ها مي دهند. در فروشگاه نيز گوشت آماده براي طبخ تا هنگام فروش در يخچال هاي معمولي و يا ويتريني نگاهداري مي شود.


بدين ترتيب در وضعيت كنوني مرغدار، جوجه كبابي هاي خود را ممكن است به سه طريقه به فروش رساند.
1- فروش به طور زنده: توليد كننده ممكن است جوجه كبابي ها را به صورت زنده به بازار بفرستد، اين طريقه فروش ساده ترين و در عين حال پرخرج ترين و قديمي ترين راه است زيرا احتياج به صرف وقت و هزينه زياد دارد.


2- فروش مرغ هاي سر بريده: در اين روش، مرغدار جوجه كبابي هاي خود را در مزرعه سر بريده و به بازار يا كشتارگاه مي فرستد اين طريقه به طور معمول از نظر خريدار غير مطمئن است. مرغ ها در صبح زود در مزرعه سر بريده مي شوند و سپس آن ها را در داخل گوني يا جعبه هاي مخصوص ريخته به سرعت روانه كشتارگاه يا مراكز فروش مي كنند و بقيه عمليات مانند پر كندن و خالي كردن شكم و تميز كردن و سرد نمودن لاشه در اين مراكز صورت مي گيرد. در اين روش، فرستادن لاشه ها به كشتارگاه ساده تر از فرستادن طيور زنده مي باشد ولي عيب اصلي اين طريقه غير بهداشتي بودن آن است زيرا ممكن است لاشه مرغ سر بريده دچار آلودگي گردد.


3- فروش لاشه آماده براي طبخ: تعدادي معدودي از مرغداران جوجه هاي كبابي را در خود مزرعه سر بريده و با دست و يا ماشين آلاتي كه تهيه كرده اند، عمليات بعدي را روي آن انجام مي دهند و لاشه را براي طبخ آماده مي سازند و در اين صورت فروش، به صورت لاشه آماده براي طبخ صورت مي گيرد اين گونه توليد كنندگان اغلب يا خود داراي فروشگاه بوده و يا اين كه فراورده هاي خود را در اختيار سوپرماركت و فروشگاه هايي كه قرارداد دارند مي گذارند.
روش هاي ذكر شده صحيح و عملي نمي باشد بهترين روش، استفاده از كشتارگاه هاي صنعتي است در مورد طيور نيز ماند دام هاي ديگر بايد كشتارگاه هاي بزرگ و مجهز وجود داشته باشد تا توليد كنندگان و واسطه ها مجبور باشند جوجه كبابي هاي خود را از طريق كشتارگار آماده نموده و به بازار ارسال دارند. بدين ترتيب با كمال سادگي مي توان جريان گردش توليد و توزيع و فروش را بر روالي منظم استوار نمود. در اين روش بازرسي و كنترل بهداشتي لاشه ها نيز به سهولت انجام مي گيرد.


اصول كشتار جوجه كبابي: در آمريكا، در اوايل شروع صنعت مرغداري روش فرستادن جوجه كبابي به طور زنده به بازار مرسوم بوده و بعدا هر مرغدار جوجه كبابي خود را سر بريده و پركنده و در اختيار خريداران مي گذاشت. ولي از سال 1955 كه ارتش آمريكا فقط گوشت مرغ را به صورت آماده براي طخ و شكم خالي، خريداري كرد بازار به سرعت متوجه گوشت آماده براي طبخ از طريق كشتارگاه شد و پس از مدتي كمي مرغداران مجبور شدند روش هاي انفرادي را كنار گذاشته و از طريق كشتارگاه گوشت خود را روانه بازار كنند. در كشتارگاه ها، طيور قبل از كشتار مورد بازرسي و كنترل بهداشتي قرار مي گيرند و فقط به طيوري اجازه كشتار مي دهد كه از نظر وضعيت ظاهر و ميزان فربهي و همچنين سلامت كامل مورد تاييد باشد. اين روش سبب بالا رفتن درجه گوشت و همچنين تشويق مرغداران به تهيه و توليد صحيح جوجه كبابي مي گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید