دانلود مقاله در مورد شاید مصلحت نباشد

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شاید مصلحت نباشد

معجزات وکرامات الهی همواره چراغی بوده اند فرا روی آنها که به قدرت لایزال الهی و وحدانیت او به دیده شک و تردید نگریسته اند .

در خبرها شنیده یا خوانده اید که بیماری لاعلاج یا افلیجی مادرزاد در حرم یا اماکن مقدس دیگر به طرز شگفت انگیزی بهبود یافت . شفا را باید یکی از دلایل و براهین قدرت و عظمت خداوند دانست که به بندگان خود افاضه می کند . اما شاید شما هم از خود پرسیده باشید که براستی حقیقت این راز بزرگ چیست ؟ چرا برخی از این چشمه جوشان معرفت مستفیض می شوند و برخی تشنه کام برمی گردند ؟ بیمار در لحظه شفا چه تصویری دارد؟ علم تجربی چه توجیهی برای این قضیه

دارد؟ بین ایمان و شفا چه ارتباطی برقرار است؟ و سوالاتی از این قبیل … این سوالات را درسه حوزه اعتقادی ، روانشناسی و پزشکی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوع مرتبط هستند ازکارشناسان مربوط پرسیده ایم که خواندن نظرات و مطالبی راکه در پاسخ وسوالات ما عنوان کرده اند ، خالی از لطف نیست با ما همراه باشید : اگر فردی با اعتقاد کامل آمد وشفا نگرفت چه بکند ؟ فکر می کنید چطور می شود که برخی شفا می گیرند و برخی دست خالی برمی گردند .

آیت الله معرفت ( قم ) :
مومن با اعتقاد کامل اگر در خواستی از خدا بکند ، خداوند در اجابت دعا و خواسته اش طبق مصلحت واقعی ، مصلحتش را در نظر می گیرد نه خواسته او را . اگر مصلحت نباشد دعایش مستجاب نمی شود و شفا نمی گیرد ، اما در آخرت دعایش را مستجاب می کند و به او ثواب مضاعف می دهد . که خود این مومن در آخرت می گوید ای کاش هیچ یک از دعاهایم در دنیا مستجاب نمی شد و در آخرت مستجاب می شد .

آیت ا… مرتضوی ( مشهد ) :
شفا گرفتن متوقف براین است که مصلحت مریض در آن باشد . اولا باید مصلحت شخص باشد تا دعایش مستجاب شود و دعایی که به ضرر فرد مریض باشد مستجاب نمی شود و شفا پیدا نمی کند به عنوان مثال فردی که فلج است، ممکن است مصلحت در شفا نباشد و شفا پیدا نکند .

اما درعین حال شرایط دعا هم مهم است درچه زمانی باشد ، فرد مریض چه خورده باشد و توجهش چگونه باشد . گاهی هم مصلحت در تاخیر دعا است .

ممکن است ۱۰ سال یا ۲۰ سال طول بکشد یا اینکه مصلحت این است که در آخرت جبران شود ، لذا در اینکه انسان موفق نمی شود و دعایش مستجاب نمی شود یا اینکه شفا حاصل نمی گردد ، سه چیز مهم است .
۱- مصلحت
۲- شرایط دعا
۳- مصلحت در تاخیر اجابت دعا

آیا شفا مخصوص مسلمانان است یا در سایر ادیان هم وجود دارد ؟
آیت ا… مرتضوی :
هرکسی برای برآوردن شفایش در هر دینی که باشد و از خدا بخواهد ، در صورتیکه شرایط دعا فراهم باشد و مصلحت هم در تاخیر نباشد ، شفا حاصل می گردد. حضرت مسیح هم شفا می دادند .

آیت ا…. معرفت :
شفا برحسب عقیده است . مسیحیان به حضرت مریم و حضرت عیسی (علیه السلام) و مسلمانان به اهل بیت (علیه السلام) مانندحضرت ابوالفضل،امام رضا(علیه السلام) و… متوسل می شوند.

به لحاظ آموزه های دینی رابطه بین فرد بیمار با شفا چیست ؟
آیت ا…. معرفت :
در افراد بیمار یکی از چیزهایی که موجب می شود بیماری شفا پیدا کند این است که شخص، اطمینان ، آرامش ، و تلقین نفس داشته باشد . به عنوان مثال : فرد اگر عقیده دارد به حضرت ابوالفضل (علیه السلام) یا امام رضا (علیه السلام) که او را شفا دهند ، تلقین اثر می گذارد . و لذا دانشمندان اروپایی هم این مساله را می دانند که اگر طرف عقیده به دینش دارد ، بهبودی او حاصل می شود و شفا می یابد ولی اگر عقیده فرد سست باشد ، مرض بر او چیره می شود؛ در عین حال قوت قلب تسلط بر نفس ، همچنین ایمان به خدا است که موجب تسریع درشفا می شود .

آیت ا… مرتضوی :
دعا کند تا خداوند شفایش بدهد . امر به دعا کند هر گرفتاری دارد اگر با اعتقاد کامل امر به دعا کند برطرف می شود . ان شاءا…

فرآیند علمی و تجربی شفا:
دکتر علی اصغر معنوی :
تمام عناصر و همچنین بدن انسان ازخود انرژی تشعشع می کند. تشعشعات عناصر و تشعشعات انرژی از بدن انسان ، با انرژی الکترومغناطیسی شیمیایی در ابعادی ملموس (عینی) و ناملموس (ذهنی ) تعامل دارند . به عبارت دیگر هرچیز عینی همچون میدان انرژی در بعد ذهنی ضد خودش را داراست .

هنگامی که عملکرد انسان در بعد عینی و خارجی (فرکانس مغزی ۲۰ سیکل در ثانیه ) قرار دارد ، تفکرات او در جهت تشعشعات عینی تنظیم می گردد . اما زمانی که عملکرد انسان دربعد فرضی و روانی (فرکانس مغزی ۱۰ سیکل در ثانیه ) واقع است جهت تنظیم تشعشعات افکار انسانی ، هم عینی و ذهنی است .

اشیاء و موضوعات بی جان ، میدان تشعشع کلی و ثابتی دارند که به راحتی توسط تشعشعات ساده دیگر و اوراهای ( میدان انرژی ) تنظیم کننده افکار انسانی تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر می یابند . تنظیم یک میدان انرژی ـ چه عینی و چه ذهنی به معنی افزون یا کاستن از این میدان ثابت می باشد . یعنی اینکه چیزی یا بصیرتی می تواند در تنظیم این میدان دخالت کند . موضوعات بی جان ، میدان انرژی تغییر یابنده ای دارند که توسط تشعشعات ساده اوراهای انسان تغییر پیدا می کند .

وقتی که انسان در سطح عینی ( فرکانس مغزی ۲۰ سیکل در ثانیه ) با قصد ایجاد تاثیر بر روی موضوعات و اشیاء عمل می کند ، قادر است در فاصله ای محدود ومعینی براشیاء و موضوعات بی جان و جاندار تاثیر بگذارد ، اما وقتی که عملکرد انسان در سطحی ذهنی و روشن بینانه ( فرکانس مغزی ۱۰ سیکل در ثانیه ) قرار داشته باشد ، او نه تنها می تواند در فاصله ای معین و محدود به اشیاء و موضوعات بی جان تاثیر بگذارد ، بلکه تاثیر گذاری او برروی جاندران از فاصله نامحدود هم امکان پذیر است .

بدن انسان به عنوان یک تقسیم کننده یا ضرب کننده فرکانس عمل می کند . زیرا صرف نظر از اینکه عملکرد مغز در چه فرکانسی قرار دارد وصرف نظر از این که ما به هنگام تفکر و تصور از کدام نیمکره مغزمان استفاده می کنیم ، چه در سطح۲۰ و چه درسطح ۱۰ سیکل در ثانیه ، بدن ما درعین حال که به تولید امواج ماورای سطح پایه می پردازد امواج مادون سطح پایه را نیز تولید می کند .

انسان دائما ، آگاهانه یا ناآگاه به ثبت و ضبط اطلاعات درباره اشیاء بی جان و جاندران پیرامون خود می پردازد . انسان باگذراندن برخی دوره های آموزشی خاص ، می تواند همانند یک روشن بین، ذهن نیمه آگاهش را در ثبت و ضبط اطلاعات پیرامون جاندارن دور و نزدیک و اشیاء بی جان نزدیک مورد استفاده قرار دهد. انسان حتی می تواند به اشیاء بی جانی که در فاصله بسیار دور واقع هستند و توسط فرد دیگری که درنزیکی آن اشیاء قرار دارد از طریق اثر تکرار (releat effect ) تاثیر گذارد .

رابطه ایمان و شفا:
باور این مسئله برای دانشمندان کمی مشکل است و از آنجا که افکار احساسات و سایر فعالیتهای ذهنی از طریق روشهای معمول ، قابل سنجش و بررسی نیستند کمتر مورد مطالعه علمی قرار می گیرند .

با تجزیه و تحلیل فعل خواستن و با شکافتن بیشتر معنای آن ، این کلمه در مفهوم روشن کردن کامپیوتر ذهنی، جلوه گر می شود . باروشن کردن کامپیوتر ذهنی ، حل مسئله توسط انتظارات دنبال گردید و اعتقاد بر اساس پیشرفتهایی که تا به حال بوسیله کامپیوتر و برنامه ریزی صحیح صورت گرفته است ، نتایج مطلوب را ایجاد خواهد کرد . خواست ـ انتظار و اعتقاد – ذهن ما را در مسیر خود هدایت می کند و فقدان آن به عنوان مانعی در برابر عملکرد طبیعی به شمار می رود .

هدف این کنترل ذهنی و باور اعتقاد این است که ما را در رسیدن سریع و آسان به سطح خلاق ذهنمان یاری رساند و در حل مسائل مرتبط با سلامتی ونیز حل سایر مشکلات ما را توانا سازد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد