بخشی از مقاله

پروژه مالی كارخانه توليد شكلات

«به نام خدا»

استاد گرامي:
با عرض سلام و خسته نباشيد.

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارخانه توليد شكلات فرمند به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارخانه بعد از خريداري شكر ، و سابر مواد و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به شكلات مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.
روش انبارداري كارخانه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر اين است كه تعداد كارگران مشغول در اين كارخانه 12 نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ 900،000 ريال دستمزد دريافت مي‌دارند .


در حين تنظيم اين پروژه سعي من بر اين بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در اين پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتي در اين پروژه مشاهده گردد اين اشكالات را به پاي بي تجربگي اين بنده حقير بگذاريد و به بزرگي خودتان ببخشيد.

اميدواريم كه تلاش ما در اين پروژه مقبول حضرتعالي واقع گردد .


شرح صفحه

تعريف: داراييها داراييهاي جاري داراييهاي غير جاري
تعريف: بدهيها بدهيهاي جاري درآمدها هزينه ها سرمايه
تعريف: ترازنامه صورتحساب سود وزيان
ترازنامه منتهي به 31/6/83
سند حسابداري مهر ماه
دفتر روزنامه مهر ماه
دفاتر كل در پايان مهر ماه
صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه
تراز آزمايشي منتهي به 30/7/83
ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول
سند حسابداري آبان ماه

 


دفتر روزنامه آبان ماه
دفاتر كل آبان ماه
صورت مغايرت بانكي در پايان آبان ماه
تراز آزمايشي منتهي به 30/8/83
ارزيابي موجودي پايان دوره به روشي ساده
كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo
سند حسابداري آذر ماه
دفتر روزنامه آذر ماه
صورت مغايرت بانكي
تراز آزمايشي منتهي به 30/9/83

 


شرح صفحه

صورت مغايرت بانكي
تراز آزمايشي منتهي به 30/9/83
اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها
تراز آزمايشي اصلاح شده
ارزيابي موجودي پايان دوره آذر ماه به روش ساده
كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo
ثبت بستن حسابهاي موقت و بستن حسابهاي دائم در پايان آذر ماه
صورتحساب سود و زيان منتهي به 30/9/83


صورتحساب سرمايه منتهي به 30/9/83
ترازنامه منتهي به 30/9/83

«تعريف حسابها»
1ـ دارايي ها:
داراييها منابع اقتصادي هستند كه براي بلند مدت به وسيله شخصيت حسابداري كنترل مي‌شود و بهاي تمام شده آن در زمان تحصيل به طور عيني يا واقعي قابل اندازه گيري است:
اقلام هنگامي منبع اقتصادي محسوب مي‌شوند كه منابع آتي براي شخصيت حسابداري داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن يكي از سه شرط زير داراي منابع آتي هستند: 1ـ پول نقد يا قابل تبديل به پول نقد باشند. 2ـ كلايي باشد كه انتظار فروش آن برود. 3ـ انتظار برود كه در آينده در ضمن فعاليت شركت مورد استفاده قرار گيرد.

داراييهاي جاري:
اين داراييها شامل وجوه نقد و ساير داراييهاييست كه به طور معقول انتظار مي رود در دوره گردش عملياتي يا يك سال (هر كدام طولاني تر است) به نقد تبديل شده يا فروخته و يا به مصرف برسد.

داراييهاي غير جاري:
به سرمايه گذاري بلند مدت ، اموال ، ماشين آلات ، تجهيزات ، داراييهاي نامشهود و ساير داراييها طبقه بندي مي‌شود كه در فعاليت ها و عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و عمر مفيد بيش از يك سال دارند.


انواع ماشين آلات و تجهيزات: كه شامل داراييهاي مشهود است كه عمر مفيد نسبتاً طولاني دارند اصطلاح داراييهاي ثابت نيز بر اين مورد به كار مي‌رود. واحدهاي تجاري معمولاً اين داراييها را براي استفاده در جريان توليد كالاها و خدمات خريداري مي‌كنند. اگر داراييها براي فروش مجدد تقسيم يا خريداري شوند به عنوان موجوديها طبقه بندي مي‌گردند اگر چه داراي عمر مفيد طولاني باشند.

2ـ بدهيها:
به طور كلي تعهدات فعلي شخصيت حسابداري براي پرداخت پول يا ارائه كالا و خدمات در آينده است. بدهيها معرف ادعا يا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراييهاي شركت تجاري مي‌باشد. بدهيها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاريخ تهيه ترازنامه (بيلان) و بهره‌هاي انباشته تا آن تاريخ ثبت مي‌شود.

بدهيهاي جاري:
اين بدهيها تعهداتي است كه انتظار مي‌رود از محل داراييهاي جاري يا از محل ايجاد ساير بدهيهاي جاري تسويه شود.
حساب پرداختني تجاري: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصيت حسابداري است آن گروه از بدهيها كه پشتوانه آن اسناد قانوني است اسناد پرداختني ناميده مي‌شود.

3ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان دريافت شده يا در آينده دريافت خواهد شد و در برخي موارد ممكن است از پيش دريافت شده باشد.

4ـ هزينه‌ها:
هزينه عبارتست از مبلغ پرداخت شده يا قابل پرداخت بابت خدمات دريافت شده.

5 ـ سـرمايه:
عبارتست از حق يا ادعاي مالي ، مالك يا مالكين نسبت به داراييهاي يك واحد اقتصادي و سرمايه ماهيت بستانكار دارد.


ترازنامه:
وضعيت مالي يك شخصيت حسابداري را در يك لحظه معين نشان مي دهد. گاهي به آن عنوان صورت وضعيت مالي نيز اطلاق مي‌گردد. لذا ترازنامه يك گزارش وضعيت موجود محسوب مي‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بيان شده و تنها مواردي را منعكس مي‌كند كه قابل اندازه‌گيري باشد.
دو طرف ترازنامه الزاماً با يكديگر مساوي است و اين ناشي از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسي حسابداري است بنابراين اين تساوي هيچ مفهومي در سلامت اقتصادي و مالي واحد تجاري ندارد و نبايد در آن نتايج غير صحيح گرفته شود.

صورتحساب سود و زيان:
يكي از گزارشهاي حسابداري كه درآمدهاي فروش و هزينه هاي يك دوره مالي را تلخيص مي‌كند صورت حساب سود و زيان مي‌باشد از لحاظ فني صورتحساب سود و زيان در رده پايين تر از ترازنامه قرار مي گيرد ، زيرا اين صورت مشروحاً اقلامي را منعكس مي‌كند كه نتيجه عمليات شخصيت حسابداري در يك دوره مالي است و موجب تغيير در يكي از اقلام مشخص ترازنامه يعني سود انباشته مي‌گردد.

 

هر چند از ديدگاه عده‌اي از حسابداران و استفاده كنندگان صورتهاي مالي اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زيان به مراتب مهم تر از اطلاعات منعكس در ترازنامه است زيرا صورتحساب سود و زيان نتايج عمليات را گزارش مي‌كند و دلايل سودآوري شركت را نشان مي‌دهد.

صورتحساب سود و زيان از اقلام زير تشكيل يافته است:
درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفيفات ، تخفيفات نقدي فروش ، ساير درآمدها ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، سود ناخالص ، هزينه‌ها و سود خالص.

ترازنامه
كارخانه توليدي شكلات فرمند
منتهي به 31/6/83
داراييهاي جاري: بدهيهاي جاري:
بانك 87،133،200 حسابهاي پرداختني 17،976،900
ح ـ دريافتني 67،687،500 اسناد پرداختني 19،899،900
پيش پرداخت بيمه 2،990،000 جمع بدهيهاي جاري: 37،876،800
اسناد دريافتني 7،812،500
موجودي كالا 16،650،000
ملزومات 5،550،000
جمع داراييهاي جاري: 187،823،200
داراييهاي ثابت:
ساختمان 403،000،000
وسايط شكلات يه 70،000،000 ســرمايه 705،246،400
كسر شود:
استهلاك انباشته وسايط شكلات يه (3،500،000)
ارزش دفتري 66،500،000


ماشين آلات 80،000،000
كسر شود:
استهلاك انباشته ماشين آلات (4،000،000)
ارزش دفتري 76،000،000
اثاثه 9،800،000
جمع داراييهاي ثابت: 555،300،000

جمع داراييها 743،123،200 جمع بدهي و سرمايه 743،123،200

 

500+400 + 200 + 800 + 900 + 3000 + 1000 + 1100 + 900 +400 + 1100 + 600 )
17.200 = (100+ 1500+300+1000+ 200 + 750 + 950 + 600 + 900 +

مقدار موجودي پايان دوره = مقدار فروش طي دوره ـ مقدار خريد طي دوره + مقدار موجودي اول دوره
تعداد موجودي پايان دوره 3900 = 17200 - 19600 + 1500
چون موجودي مواد پايان دوره در روش Fifo به نرخ آخرين خريدهاي طي دوره ، محاسبه و ارزيابي خواهد شد بنابراين:
از خريد مورخه 24/8 3.420.000 = 3800 *900 3900
موجودي پايان دوره 11.250.000 = 3750 * 3000
« كارت حساب مواد»

تاريخ شرح وارده صادره موجودي
تعداد نرخ مبلغ تعداد مبلغ تعداد نرخ مبلغ
كل جزء نرخ جزء كل
1/8 موجودي اول دوره 1500 3700 5.550.000
1/8 وارده 5900 3700 21.830.000 1500
5900 3700
3700 5.550.000
21.830.000
1/8 صادره 600 600 3700 2.220.000 2.220.000 900
5900 3700
3700 3.330.000
21.830.000
2/8 صادره 1100 1100 3700 4.070.000 4.070.000 5700 3700 21.090.000
3/8 صادره 400 400 3700 1.480.000 1.480.000 5300 3700 19.610.000
3/8 وارده 3200 3750 12.000.000 5300
3200 3700
3750 19.610.000
12.000.000
4/8 صادره 900 900 3700 3.330.000 3.330.000 4400
3200 3700
3750 16.280.000
12.000.000
5/8 صادره 1100 1100 3700 4.070.000 4.070.000 3300
3200 3700
3750 12.210.000
12.000.000
6/8 صادره 1000 1000 3700 3.700.000 3.700.000 2300
3200 3700
3750 8.510.000
12.000.000
7/8 وارده 3000 3650 10.950.000 23003200
3000 3700
3750
3650 8.510.000
12.000.000
10.950.000
8/8 صادره 3000 2300
700 3700
3750 8.510.000
2.625.000 11.135.000 2500
3000 3750
3650 9.375.000
10.950.000
9/8 صادره 900 900 3750 3.375.000 3.375.000 1600
3000 3750
3650 6.000.000
10.950.000
11/8 صادره 800 800 3750 3.000.000 3.000.000 800
3000 3750
3650 3.000.000
10.950.000
13/8 صادره 200 200 3750 750.000 750.000 600
3000 3750
3650 2.250.000
10.950.000
14/8 صادره 400 400 3750 1.500.000 1.500.000 200
3000 3750
3650 750.000
10.950.000
15/8 وارده 2500 3750 9.375.000 200
3000
2500 3750
3650
3750 750.000
10.950.000
9.375.000
17/8 صادره 500 200
300 3750
3650 750.000
1.095.000 1.845.000 2700
2500 3650
3750 9.855.000
9.375.000

« كارت حساب مواد»

تاريخ شرح وارده صادره موجودي
تعداد نرخ مبلغ تعداد مبلغ تعداد نرخ مبلغ
كل جزء نرخ جزء كل
18/8 صادره 900 900 3650 3.285.000 3.285.000 1800
2500 3650
3750 6.570.000
9.375.000
19/8 صادره 600 600 3650 2.190.000 2.190.000 1200
2500 3650
3750 4.380.000
9.375.000
21/8 وارده 2000 3800 7.600.000 1200
2500
2000 3650
3750
3800 4.380.000
9.375.000
7.600.000
22/8 صادره 950 950 3650 3.467.500 3.467.500 250
2500
2000 3650
3750
3800 912.500
9.375.000
7.600.000
23/8 صادره 750 250
500 3650
3750 912.500
1.875.000 2.787.500 2000
2000 3750
3800 7.500.000
7.600.000
23/8 صادره 200 200 3750 750.000 750.000 1800
2000 3750
3800 6.750.000
7.600.000
24/8 وارده 3000 3750 11.250.000 1800
2000
3000 3750
3800
3750 6.750.000
7.600.000
11.250.000
26/8 صادره 1000 1000 3750 3.750.000 3.750.000 800
2000
3000 3750
3800
3750 3.000.000
7.600.000
11.250.000
27/8 صادره 300 300 3750 1.125.000 1.125.000 500
2000
3000 3750
3800
3750 1.875.000
7.600.000
11.250.000
28/8 صادره 1500 500
1000 3750
3800 1.875.000
3.800.000 5.675.000 1000
3000 3800
3750 3.800.000
11.250.000
30/8 صادره 100 100 3800 380.000 380.000 900
3000 3800
3750 3.420.000
11.250.000
3900 14.670.000


« سند حسابداري آذر ماه »

1/9 ـ پرداخت مبلغ 3.000.000 ريال به بستانكاران طي چك شماره ــــــــــ .
2/9 ـ خريد 3000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3650 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
3/9 ـ فروش 1000 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 5.750.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
3/9 ـ فروش 200 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 1.150.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
4/9 ـ فروش 1500 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5757 ريال به مبلغ 8.635.500 ريال كه مقرر شد وجه مورد نظر در 5 روز آتي دريافت گردد.
5/9 ـ خريد 3500 كيلو روغن از قرار هر كيلو 3658 ريال به مبلغ 12.803.00 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته 10 روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
5/9 ـ فروش 300 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5758 ريال به مبلغ 1.727.400 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
6/9 ـ خريد 1000 كيلو وانيل از قرار هر كيلو 3659 ريال به مبلغ 3.659.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
6/9 ـ فروش 800 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5758 ريال به مبلغ 4.606.400 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته 20 روزه دريافت گرديد.
7/9 ـ فروش 3100 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5759 ريال به مبلغ 17.852.900 ريال كه نصف آن به صورت نقد و نصف ديگر آن قرار شد در 10 روز آينده دريافت گردد.
8/9 ـ دريافت وجه شكلات فروخته شده در مورخه 4/9 به مبلغ 8.635.500 ريال.
9/9 ـ پرداخت فيش تلفن ، آب و برق و گاز به مبلغ 2.400.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
9/9 ـ خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ 1.000.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .

10/9 ـ پرداخت هزينه سوخت وسايط شكلات يه به مبلغ 1.350.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
11/9 ـ خريد 2500 كيلو كاكائو از قرار هر كيلو 3660 ريال به مبلغ 9.150.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
11/9 ـ فروش 1200 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5759 ريال به مبلغ 6.910.800 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
12/9 ـ مبلغ 1.000.000 ريال جهت نقاشي كردن دفتر فروش طي چك شماره ــــــــــ پرداخت گرديد.
13/9 ـ فروش 1300 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5759 ريال به مبلغ 7.486.700 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته 10 روزه دريافت گرديد.
13/9 ـ خريد 3000 كيلو شير از قرار هر كيلو 3660 ريال به مبلغ 10.980.000 ريال كه قرار شد وجه آن طي مدت 5 روزه پرداخت گردد.
14/9 ـ فروش 800 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5759 ريال به مبلغ 4.607.200 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
15/9 ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه 5/9 به مبلغ 12.803.000 ريال.
15/9 ـ فروش 200 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5759 ريال به مبلغ 1.151.800 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
16/9 ـ فروش 1900 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5760 ريال به مبلغ 10.944.000 ريال به طور نسيه ن/30 ـ 2/10 .
17/9 ـ دريافت بقيه وجه شكلات فروخته شده در مورخه 7/9 به مبلغ 8.926.450 ريال.
17/9 ـ خريد 2000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 7.400.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
18/9 ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه 18/8 به مبلغ 5.130.000 ريال.
18/9 ـ پرداخت وجه شير خريداري شده در مورخه 13/9 به مبلغ 10.980.000 ريال.

20/9 ـ فروش 900 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5760 ريال به مبلغ 5.184.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
21/9 ـ فروش 850 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5760 ريال به مبلغ 4.896.000 ريال كه قرار شد وجه آن در مورخه 26/9 دريافت گردد.
22/9 ـ دريافت از بدهكاران به مبلغ 11.400،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
23/9 ـ دريافت وجه سفته دريافتي در مورخه 13/9 به مبلغ 7.486.700 ريال
24/9 ـ دريافت وجه شكلات فروخته شده در مورخه 16/9 در دوره تخفيف به مبلغ 10.944.000 ريال.
24/9 ـ خريد 3000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 11.100.000 ريال كه قرار شد وجه آن در پايان ماه پرداخت گردد.
25/9 ـ فروش 1200 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5760 ريال به مبلغ 6.912.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
26/9 ـ دريافت وجه سفته دريافتي در مورخه 6/9 به مبلغ 4.606.400 ريال.
27/9 ـ دريافت وجه شكلات فروخته شده در مورخه 21/9 به مبلغ 4.896.000 ريال.
27/9 ـ فروش 400 كيلو شكلات از قرار هر كيلو 5765 ريال به مبلغ 2.306.000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید