بخشی از مقاله

زردي چيست و راههاي درمان


زردي عارضه اي است که در آن پوست و سفيدي چشم به علت بيلي روبين زياد خون زرد مي شوند . بيلي روبين در کبد ايجاد مي شود و محصول تجزيه هموگلوبين ( مولکول حامل اکسيژن که در سلولهاي قرمز قرار دارد ) است . زردي دو علت اصلي دارد که عبارتند از : ايجاد بيش از حد بيلي روبين خون افزايش مي يابد .

شايعترين علت ايجاد بيش از حد بيلي روبين تخريب غير طبيعي سلولهاي قرمز است که به کم خوني ناشي از هموليز ( تخريب سلولهاي خوني ) معروف است . علل شايع اختلال دفع بيلي روبين عبارتند از : بيماريهاي سلولي کبد مثل التهاب کبد ( هپاتيت ) و تشمع کبدي ( سيروز ) ، انسداد کيسه صفرا يا مجاري صفرا وي داخل کبدي منتهي به کيسه صفرا . اغلب علائم ديگري غير از تغيير رنگ پوست و چشم با زردي همراه نيست . اگر زردي شديد باشد ، مدفوع ممکن است کم رنگ و ادرار تيره شود ( به علت دفع صفرا از کليه ها ) ، و گاهي خارش عمومي بروز کند . درمان : زردي هميشه بايد توسط پزشک مورد بررسي قرار گيرد . او آزمايشهايي را براي کشف علت زمينه اي انجام خواهد داد .

http://www.world-news.org/persian/NewsItem.aspx?NFeed=3475


زردي چيست و راههاي درمان
به گزارش شبکه خبری"ورلد نیوز"(world-news.org/persian ) زردي عارضه اي است که در آن پوست و سفيدي چشم به علت بيلي روبين زياد خون زرد مي شوند . بيلي روبين در کبد ايجاد مي شود و محصول تجزيه هموگلوبين ( مولکول حامل اکسيژن که در سلولهاي قرمز قرار دارد ) است . زردي دو علت اصلي دارد که عبارتند از : ايجاد بيش از حد بيلي روبين خون افزايش مي يابد .


شايعترين علت ايجاد بيش از حد بيلي روبين تخريب غير طبيعي سلولهاي قرمز است که به کم خوني ناشي از هموليز ( تخريب سلولهاي خوني ) معروف است . علل شايع اختلال دفع بيلي روبين عبارتند از : بيماريهاي سلولي کبد مثل التهاب کبد ( هپاتيت ) و تشمع کبدي ( سيروز ) ، انسداد کيسه صفرا يا مجاري صفرا وي داخل کبدي منتهي به کيسه صفرا .
اغلب علائم ديگري غير از تغيير رنگ پوست و چشم با زردي همراه نيست . اگر زردي شديد باشد ، مدفوع ممکن است کم رنگ و ادرار تيره شود ( به علت دفع صفرا از کليه ها ) ، و گاهي خارش عمومي بروز کند .


درمان : زردي هميشه بايد توسط پزشک مورد بررسي قرار گيرد . او آزمايشهايي را براي کشف علت زمينه اي انجام خواهد داد .
3- تغذيه ي كودكان در دوران بيماري ها
دكتر زهرا ذوعلم- متخصص كودكان و نوزادان
درادامه ي مبحث تغذيه دربيماري هاي مختلف نوزادان و كودكان، به تغذيه در موارد زردي نوزادان، شكاف لب و شكاف كام در شيرخواران مي پردازيم.


زردي نوزادان
زردي يكي از تظاهرات شايع كلينيكي است كه به طور تقريبي در اغلب نوزادان، در چند روز اول تولد اتفاق مي افتد. در اكثر موارد زردي نوزادان فيزيولوژيك (طبيعي) است ولي درمواردي دلايل مختلف پاتولوژيك ( غيرطبيعي ) عامل بروز زردي است.
بيش تر نوزاداني كه از شير مادر استفاده مي كنند زردي فيزيولوژيك درآن ها شدت يافته، يا اين كه زمان آن طولاني تر خواهد بود.


زردي فيزيولوژيك
اين نوع زردي به طور معمول در يك نوزاد رسيده از روز دوم تولد شروع شده در روز سوم به حداكثر رسيده (بيلي روبين 7-6 ميلي گرم در دسي ليتر) و از روز سوم ميزان بيلي روبين شروع به كاهش مي كند تا پايان هفته ي دوم كه به حد طبيعي بالغان يعني بيلي روبين حدود 1 ميلي گرم در دسي ليتر مي رسد.
در نوزادان نارس، زردي در روز پنجم تا هفتم به حداكثر ميزان خود يعني بيلي روبين حدود 12-10 ميلي گرم دردسي ليتر مي رسد ممكن است تا يك ماه و يا بيش تر طول بكشد.


زردي ناشي از شيرمادر
درنوزاداني كه از شير مادر تغذيه مي كنند زردي فيزيولوژيك تشديد مي شود يعني ميزان بروز زردي در آن ها بيش تر است. هم چنين ميزان بيلي روبين نيز در آن ها بالاتراست و كاهش آن نيز به آهستگي انجام مي شود يعني تا هفته ي سوم و در بعضي موارد تا ماه سوم ممكن است ادامه يابد.
زردي ناشي از شيرمادر به دو نوع زودرس و ديررس تقسيم مي شود.


نوع زود رس
زردي در سه روز اول تولد شروع مي شود. علت اين نوع زردي دريافت نكردن كافي شير مادر در روزهاي اول تولد است . حدود 12 درصد از بچه هايي كه با شيرمادر تغذيه مي شوند، دچار اين نوع زردي مي شوند. بنابراين مكونيوم كه محتوي بيلي روبين غيركونژوگه است در روده باقي مانده و جذب خون مي شود كه باعث افزايش بيلي روبين خون و بروز زردي در نوزاد مي شود. براي پيش گيري از اين مسئله شروع اولين تغذيه ي نوزاد در اولين فرصت بعد از تولد بسيار مهم است. هم چنين تكرار دفعات شيردهي تا جريان يافتن شير درپستان ها به خصوص در بچه هاي اول لازم است.


نوع ديررس
دراين نوع زردي از روز پنجم بعد از تولد، زردي به سرعت افزايش مي يابد و درپايان هفته ي دوم به حداكثر خود مي رسد. علت اين نوع زردي در‌ آخرين مطالعات اين است كه شير بعضي از مادران كه نوزادانشان دچار اين نوع زردي هستند نه تنها مانع جذب بيلي روبين از روده نمي شود( برخلاف شيرمادر طبيعي ) بلكه به افزايش باز جذب بيلي روبين از روده ها نيز كمك مي كند كه به علت وجود ميزان بالاي اسيدهاي چرب آزاد است.


به هرحال اين نوع زردي خوش خيم است و تاكنون موردي از ضايعه ي مغزي توسط اين نوع افزايش زردي خون در نوزادان گزارش نشده است. قطع شير دراين مورد با صلاحديد پزشك به مدت 24 تا 48 ساعت اثر تشخيصي و درماني دارد. در اين مدت كاهش قابل ملاحظه اي در ميزان بيلي روبين سرم ايجاد مي شود و بعد از اين مرحله مي توان تغذيه با شيرمادر را دوباره شروع كرد.


لازم به ذكر است كه دادن ترنجبين، خاكشير، كره و ساير موارد رايج به نوزادن نه تنها هيچ گونه اثر قطعي در كاهش بيلي روبين خون ندارد بلكه منجز به عوارض بي شمار بسياري مي شود. دراين موارد تغذيه ي خوب مادر و دريافت مايعات كافي توسط او حمايت عاطفي رواني مادر به خصوص توسط همسر با افزايش ميزان شير مادر و امكام شيردهي مكرر به كاهش بيلي روبين خون نوزاد و رفع زردي كمك شاياني مي كند. نكته مهم اين كه اكثر متخصصان قطع شير مادر را به صلاح نوزاد نمي دانند.


4- زردي نوزاد
يرقان دوره نوزادي يكي از مسائل شايع مي باشد كه درصد قابل توجهي از نوزادان به شكل هاي فيزيولوژيك و پاتولوژيك آن مبتلا مي شوند. يرقان فيزيولوژيك معمولا از پايان روز دوم زندگي شروع و در روزهاي چهارم و پنجم به حداكثر مقدار خود مي رسد و سپس به تدريج كاهش مي يابد.
بطور كلي ميزان بيلي روبين كمتر از 12 ميلي گرم درصد ميلي ليترخون در نوزادان با سن جنيني طبيعي و بيلي روبين كمتر از 14 ميلي گرم درصد ميلي ليتر خون در نوزادان نارس، يرقان فيزيولوژيك ناميده ميشود. در صورتي كه مقدار بيلي روبين از مقادير ياد شده براي نوزادان طبيعي و نارس تجاوز كند،

يرقان پاتولوژيك محسوب مي شود. ضمن توجه به علائم باليني و آزمايشگاهي نوزادان مبتلا به يرقان، براي تشخيص علل و عوامل موثر بر آن، در صورت مشاهده هر يك از مواردزير، اتخاذ تصميم فوري ضروري مي باشد:
1) يرقاني كه در 24 ساعت اول زندگي شروع شود
2) افزايش بيلي روبين، از 5 ميلي گرم درصد ميلي ليتر در 24 ساعت تجاوز كند


3) بيلي روبين از 12 ميلي گرم در نوزادان طبيعي و 14 ميلي گرم در نوزادان نارس تجاوز كند
4) يرقان در نوزادان طبيعي، بيش از يك هفته و در نوزادان نارس بيشتراز دو هفته، به طول انجامد.
علل و عواملي كه به توليد بيش از حد معمول بيلي روبين در نوزادان منجر مي شوند
1) ناسازگاري گروههاي خوني مادر و جنين كه عمدتا شامل ناسازگاري Rh و ABO و گروههاي فرعي است


2) اختلالات ژنتيكي (اختلالات آنزيمي نظير اسفروسيتوز مادرزادي) وهموگلوبينوپاتي ها نظير آلفا و بتا تالاسمي و گالاكتوزمي
3) هموليز گلبول هاي قرمز خون مانند مصرف بيش از حد ويتامينK
4) هماتوم و خونريزيهاي داخلي
5) انسدادهاي مكانيكي منجربه اختلال در گردش كبدي ـ روده اي ترشحات صفراوي. در مواردي نيز عواملي نظير كم شدن جذب كبدي بيلي روبين، كمبود مادرزادي بعضي از آنزيم هاي ضروري، مصرف داروها، اختلال در انتقال بيلي روبين مستقيم از كبد، انسداد مجاري صفراوي، عفونت دوران جنيني نوزاد، عفونت هاي پس از تولد و بعضي ازبيماري هاي خاص ممكن است به زردي نوزاد منجر شود.

هدف از اشاره به عوامل متعدد ايجاد كننده زردي نوزادان، بيشتر جلب توجه دانشجويان به حساسيت مسئله است و اين حساسيت ها را مي توان به شرح زير خلاصه كرد

1) يرقان نوزاد در صورت عدم توجه و رسيدگي، ممكن است به عوارض و خطراتي مانند مرگ و عقب ماندگي ذهني و حركتي غيرقابل درمان منجر شود.
2) افتراق ميان يرقان فيزيولوژيك و پاتولوژيك هميشه به سادگي امكان پذير نيست.
3) لحظات و دقايق در تصميم گيري به منظور اقدام مناسب براي نوزاد مبتلا به يرقان پاتولوژيك، بسيار سرنوشت ساز هستند.
4) همه موارد يرقان هاي نوزادي را نمي توان با سازگاري Rh و گروه هاي خوني، توجيه كرد. يافتن علل و عوامل ديگر يرقان ها از اهميت برخوردار است.
5) در مواردي مي توان قبل از زايمان و بعد از زايمان با اقداماتي از پيدايش و افزايش پاتولوژيك بيلي روبين پيشگيري نمود.
معاينه و مراقبت از نوزاد تازه متولد شده


نوزاد بلافاصله پس از تولد بايد در اطاق زايمان و يا در مواردي در اتاق عمل، مورد معاينه قرار گيرد. تشخيص ناهنجاري هاي مادرزادي، آسيب هاي هنگام تولد و اختلالات و نارسائي هاي قلبي و تنفسي كه مانع از تطابق نوزاد با زندگي خارج رحمي مي گردند از اهداف مهم معاينه نوزاددر اين مرحله به شمار مي رود و پس از كسب اطمينان اوليه از در معرض خطر فوري نبودن نوزاد، معاينه كاملتر در اتاق نوزادان انجام ميگيرد. معاينه اوليه و معاينه در اتاق نوزادان بايد تحت پوشش منبع گرمايي انجام گيرد، آنچنانكه مانع كاهش درجه حرارت بدن نوزاد شود. كاهش درجه حرارت محيط و بدن نوزاد ممكن است سلامتي نوزاد را بطور جدي به خطر اندازد.


نوزاد در طي روزهاي اول پس از تولد بايد تحت مراقبت بوده وپيدايش هرگونه تغيير در وضعيت وي پيگيري شود. آموزش بهداشت براي تغذيه نوزاد از شير مادر، مراقبت از درجه حرارت منزل براي نگهداري نوزاد، توجه به پيدايش يرقان و پيگيري مراقبت هاي دوره اي، از برنامه هايي است كه قبل از ترخيص مادر و نوزاد بايد برنامه ريزي و اجرا شود.

5- زردي نوزادي از شايعترين علل مراجعه نوزادان به درمانگاههاست.
دكتر فيروزه نيلي، فوق تخصص نوزادان و دانشيار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران گفت: زردي نوزادي يكي از علل شايع مراجعه نوزادان به بيمارستان بوده به نحوي كه 60 درصد نوزادان رسيده متولد شده و 80 درصد نوزادان نارس در هفته اول زندگي دچار زردي مي شوند.


وي گفت: رنگ زرد اين نوزادان به دليل تجمع رنگدانه اي به نام بيلي روبين در پوست بوده كه منشاء اصلي آن از هموگلوبين است. اگرچه اغلب موارد افزايش بيلي روبين خوش خيم است ولي با اين وجود در موارد شديد به دليل رسوب بيلي روبين در دستگاه عصبي بيماري وخيمي است.


دكتر نيلي در خصوص علت ايجاد زردي گفت: به دليل آنكه گلبولهاي قرمز نوزاد كه منشاء اصلي بيلي روبين سرم است حجم بيشتري نسبت به بالغين دارد و ضمنا كبد نوزاد كه ارگان اصلي دفع بيلي روبين است، هنوز رسيدگي كامل را ندارد بسياري از نوزادان بطور فيزيولوژيك زرد مي شوند كه البته اين نوع زردي خصوصيات مخصوص خود را داراست بطوريكه هرگز در روز اول ديده نمي شود، اندازه و سرعت افزايش بيلي روبين در خون تا حد خاصي است و مدت زمان اين نوع زردي معولا كمتر از 7-10روز است.


وي گفت: در مواردي زردي بطور پاتولوژيك يا مرضي اتفاق مي افتد كه علت آن مي تواند دراثر ناسازگاري بين گروه خون مادر و نوزاد باشد كه در اين موارد زردي مي تواند در روز اول تولد بارز شده و چون سرعت و ميزان افزايش بيلي روبين بالا است درصورت عدم پيشگيري و درمان زودرس، بيلي روبين در مغز رسوب كرده و عوارض عصبي پايدار در نوزاد بوجود مي آورد كه هرگز قابل برگشت نيست.


وي افزود: در كشور ما به علت شيوع بيماري فاويسم كه ارثي بوده و در بالغين با خوردن مواد خاصي چون باقلا گلبولهاي قرمز شكست سريع پيدا مي كنند، ممكن است نوزادان اين افراد نيز بطور مرضي دچار زردي تشديد يافته در روزهاي اول عمر شده و عوارض جبران ناپذير باقي بگذارد، بنابراين بخصوص به والدين چنين نوزاداني در مورد احتمال افزايش زردي بايد هشدارهاي لازم داده شود و حتي بررسيهاي لازم صورت گيرد.


دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: زردي به دليل كافي نخوردن شير مادر بسيار شايع است و اين نوع زردي عمدتا در اواخر هفته اول عمر بصورت زردي تشديد يافته بروز مي كند كه مي تواند خطرناك باشد. اين نوع زردي اغلب در نوزادان مادراني كه براي اولين بار داراي فرزند شده اند و نيز از طريق سزارين وضع حمل كرده اند بيشتر ديده مي شود.

اين مادران به علت تجربه كم شيردهي و نيز اثرات ناشي از بيهوشي، با تاخير شيردهي كافي پيدا كرده و نوزاد به دليل كاهش دفع بيلي روبين از طريق كبد و مدفوع با افزايش بيلي روبين خون مواجه مي شود. در چنين مواردي مي توان با آموزشهاي لازم در امر شيردهي و نيز تجويز بعضي از داروها و يا مواد گياهي مانند قطره شيرافزا و توصيه به افزايش نوشيدن موادي همچون ماءالشعير ميزان شير را افزايش داد.


وي گفت: بسياري از مادران در مورد كفايت شيردهي خود اطمينان لازم را ندارند و معيارهايي را مي توان به آنان آموزش داد كه مي تواند كفايت شيردهي آنان را نشان دهد. مثلا نوزاد لازم است در عرض 24 ساعت 6-4 بار پوشك خيس كند و حداقل 4-3 بار مدفوع داشته باشد. همچنين رنگ مدفوع تا روز چهارم تولد بايد رو به زردي رفته و چنانچه سياه و يا سبز باقي بماند نشانه كم خوردن شير بوده كه لازم است هرچه سريعتر به پزشك مراجعه شود تا علت ارزيابي شود.


وي افزود: زردي ديگري نيز در اثر شير مادر در هفته دوم تولد به دليل اثرات مهاري شيرمادر بر روي آنزيم هاي كبدي بطور نسبتا شايع اتفاق مي افتد كه در موارد خاصي لازم است شير مادر به مدت كوتاه قطع شده و پس از كاهش ميزان بيلي روبين مجددا شيردهي از سر گرفته شود در چنين مواردي كه شير مادر قطع مي شود و ناچارا از شير خشك براي تغذيه كودك استفاده مي شود لازم است به مادران توصيه شود كه هرگز از سر شيشه براي تغذيه نوزاد استفاده نكنند زيرا ممكن است كه نوزاد بار ديگر سينه مادر خود را قبول نكند و در چنين مواردي از قطره چكان، سرنگ و فنجان مخصوص استفاده شود.


وي گفت: در مواردي نيز بطور مادرزادي كم كاري تيروئيد سبب افزايش زردي در نوزادان شده كه لازم است بطور همگاني از اين نظر بررسي صورت گيرد زيرا اثرات كم كاري تيروئيد بر روي مغز نوزادان در صورت عدم درمان سريع و به موقع جبران ناپذير است. موارد ارثي ديگري نيز بطور نادر وجود دارد كه به دليل نقص و يا كمبود آنزيم هاي كبدي افزايش زردي در نوزادان را به دنبال دارد.


وي مهمترين راه جلوگيري از ايجاد عارضه مغزي ناشي از افزايش بيلي روبين را پيشگيري، تشخيص و درمان سريع زردي دانست.
وي گفت: زردي معمولا از سر شروع شده و به دريج به قسمتهاي پايين تر گسترش پيدا مي كند بنابراين زردي در صورت و چشم نوزادان زودتر از بقيه نقاط بدن قابل تشخيص است. اما ممكن است والدين تجربه كافي در شناسايي زردي نداشته باشند. بنابراين توصيه شده است كه نوزاداني كه قبل از 24 ساعت از بيمارستان ترخيص شده اند، ظرف 72 ساعت بعد و نوزاداني كه بين 24 تا 48 ساعت عمر ترخيص شده اند، ظرف 96 ساعت و نوزاداني كه بعد از 48 تا 72 ساعت عمر ترخيص شده اند ظرف 120 ساعت بعد از نظر زردي معاينه شوند.


وي در خصوص راههاي درماني گفت: فوتوتراپي و يا نور درماني روش موثري در كاهش زردي نوزادي بوده ولي لازم است تعداد لامپهاي منبع نور كافي و عمر مناسب داشته باشند. متاسفانه بعضي فكر مي كنند كه قرار دادن نوزادان در زير لامپهاي فلورسانت خانگي قادر به كاهش بيلي روبين است كه اين امر تنها سبب تاخير درمان موثر و عوارض ناشي از روش غلط استفاده از فوتوتراپي مي شود.


وي افزود: تعويض خون نيز روش موثر ديگري است كه چنانچه فوتوتراپي نتوانست در مدت معين بيلي روبين سرم را كاهش دهد از آن استفاده مي شود. البته روشهاي دارويي ديگري نيز در درمان زردي پيشنهاد شده است كه هنوز مرسوم نيست.


دكتر نيلي گفت: براي زردي نوزادي با افزايش بيلي روبين غير مستقيم معمولا مشكل خاصي وجود ندارد و چنانچه تشخيص و درمان بطور سريع و مناسب انجام شود نوزادان صد درصد بهبود مي يابند و تنها در يك گروه نادر كه آنزيمهاي كبدي بطور پايدار كاهش و يا وجود ندارد پيوند كبد تنها راه چاره است. همچنين لازم است نوزاداني كه سطح بيلي روبين آنها به حد تعويض خون رسيده است از نظر شنوايي بررسي شوند.
6- /داروهاي گياهي/ عصاره شيرخشت، دارويي موثر بر درمان زردي نوزادان است


خبرگزاري دانشجويان ايران – واحد علوم پزشكي تهران
سرويس علمي – پژوهشي
به گفته محققان، مي توان از فرآورده هاي استاندارد شيرخشت به نحو موثري به درمان نوزادان مبتلا به زردي پرداخت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران زردي يكي از علائم شايع در دوران نوزادي است به طوري كه نزديك به 60 درصد از بچه هاي رسيده و 80 درصد از بچه هاي نارس به آن مبتلا مي شوند.


به گفته محققان علوم پزشكي زردي نوزادان به دليل عوارض خطرناك افزايش بيلي روبين بر روي مغز از اهميت ويژه اي برخوردار است.
براساس مطالعات انجام شده توسط محمد آزاد بخت، عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، كه بر روي دو گروه 100 نفري و به صورت مورد – شاهدي از نوزادان مبتلا به زردي انجام شد مشخص گرديد: با استفاده از اين دارو روند كاهش بيلي روبين خون تا 3 روز اول به نحو چشمگيري سرعت مي يابد.


گفتني است: از روشهاي درماني زردي، روش نور درماني و تعويض خون است كه تعويض خون به عنوان راه آخر جهت كاهش شديد بيلي روبين استفاده مي شود.
اثرات درماني شيرخشت به همراه نور بسيار چشمگير و سريعتر مي باشد.
همچنين در بسياري از مناطق ايران از جمله در استان فارس از شيرخشت در طب سنتي براي درمان زردي نوزادان استفاده مي شود.
7- پزشك محله
زردي بچه ها


دكتر علي پناه خلج از جمله پزشكان متخصص داخلي است كه در منطقه ما در خيابان ابوذر مشغول طبابت است. او بيماري زردي در نوزادان را شايع تر از بيماري هاي ديگر عنوان مي كند و در مورد آن برايمان چنين مي نويسد: «زردي نوزادي» يك عارضه شايع دوران نوزادي است. حدود ۶۰ درصد از نوزادان رسيده و ۸۰ درصد نوزادان نارس در هفته اول تولد زردي باليني يعني زردي كه با چشم قابل رؤيت است دارند. در واقع زردي عبارت است از زرد شدن پوست و ملتحمه كه به علت رسوب «بيلي روبين» و افزايش ميزان آن در خون به وجود مي آيد. البته شدت زردي به ميزان «بيلي روبين» و ميزان جريان خون پوست بستگي دارد به همين جهت زردي در صورت و گردن نوزادان بارزتر است.


«بيلي روبين» نيز از شكسته شدن گلبول هاي قرمز در خون توليد مي شودو به علت حجم بالاتر گلبول هاي قرمز در نوزادان و عمر پايين گلبول ها در نوزادان، توليد «بيلي روبين» در نوزادان بيشتر است. «بيلي روبين» ابتدا به «آلبومين» چسبيده مي شود و در صورت زياد بودن مقدار آن، به صورت آزاد در خون خواهد ماند.

«بيلي روبين» آزاد خون رابطه مستقيم با ايجاد عوارض عصبي در نوزاد دارد و عواملي مثل نارس بودن، عفونت ها، كاهش قندخون و سردبودن محيط و كاهش اكسيژن خون احتمال ايجاد ضايعات عصبي را بيشتر مي كند. به طور طبيعي «بيلي روبين» در كبد به فرم قابل حل در آب تبديل شده و از راه صفرا دفع مي شود به علت نارس بودن عمل كبد و وجود باراضافي «بيلي روبين» در نوزاد: زردي در بيش از ۵۰ درصد نوزادان بروز مي كند.

زردي نوزادان دو قسم است: ۱ـ فيزيولوژيك ۲ـ پاتولوژيك (غيرطبيعي) از عواملي كه در بروز زردي نوع پاتولوژيك مؤثرند مي توان به ناسازگاري هاي گروه خون و عواملي ژنتيكي گلبول هاي قرمز مانند، كمبود آنزيم ها و اسفروسيتوز ارثي و بيماري هاي كبدي اشاره كرد. همچنين كم كاري تيروئيد، خونريزي داخلي و زردي به علت شير مادر، انسداد مجاري صفراوي و عفونت هاي خون و بيماري هاي متابوليكي نيز از عوامل ايجاد اين نوع زردي هستند.


از جمله عوارض زردي بيماري و ضايعه عصبي به نام كرنيكتروس است دراين حالت نوزاد ابتدا خواب آلوده و تحريك پذير است و به تدريج شير خوردن مختل در نهايت برآمده شدن ملاج و تشنج بيماري كامل مي شود. بيشتر بيماران در اين مرحله فوت مي كنند و آنها كه زنده مي مانند تا آخر عمر عوارض فلج مغزي و عقب ماندگي ذهني، كري عصبي را با خود به همراه خواهند داشت. البته آنچه در بيماري ها مهم است بحث پيشگيري است.

در اين بيماري نيز تغذيه با شير مادر و بر طرف كردن عواملي چون سرد بودن محيط، كاهش قند خون نوزاد و توجه به گروه خون و Rh مادر و نوزاد كه براي كنترل از بروز عوارض زردي مهم و باعث پيشگيري مي شود.


اما در صورت بروز بيماري بايد طبق نظر پزشك معالج «بيلي روبين» اندازه گيري شود. براي تشخيص نيز زرد بودن رنگ پوست در پاها و مخصوصاً كف پا از زردي بالا حكايت مي كند و بايد بلافاصله نوزاد توسط پزشك معالجه شود حتي پوشاندن لباس سفيد نيز در تشخيص كمك مي كند.
آنچه والدين بايد توجه داشته باشند اين است كه زردي بيماري بالقوه خطرناكي است كه با مراجعه و درمان به موقع قابل درمان است عدم مراجعه وسهل انگاري در شروع درمان عوارض جدي و خطرناكي ايجاد مي كند كه قابل برگشت و درمان نيست. ضمن اينكه هرگونه زردي در نوزاد بايد توسط پزشك ديده شود تا در صورت نياز آزمايشات مخصوصي آن انجام شود و از ايجاد عوارض بيماري پيشگيري شود.

8-
بررسي رابطه بين شدت زردي پوست و غلظت بيليروبين سرم
دكتر حميده شجري ؛ دكتر هومان هاشميان ص 54
چكيده مطلب

در اين مطالعه 500 نوزاد زرد به مدت كمتر از 2 هفته و با وزن تولد 1500 گرم يا بيشتر كه سابقه فتوتراپي يا تعويض خون نداشتند بررسي و شدت زردي پوست و غلظت بيليروبين كل و مستقيم سرم آنان اندازه گيري شد. بين شدت زردي پوست و غلظت بيليروبين سرم نوزادان بررسي شده همبستگي خطي وجود داشت كه تحت تأثير سن، جنس، وزن تولد (به جز وزن تولد كمتر از 1500 گرم كه بررسي نشد) و سرعت افزايش غلظت بيليروبين نبود. همچنين مدل مناسبي براي پيش بيني غلظت بيليروبين سرم بر مبناي شدت زردي پوست ارايه شد.
9-

بررسي رابطه کمبود آنزيم گلوکز-6- فسفات دهيدروژناز با زردي نوزادان, /نويسنده : يدالله زاهد پاشا، سعيد سجادي.

زاهد پاشا، يدالله. [و ديگران ...]

نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، مجله علمي, دوره : 20، شماره : 3، پاييز 1381، ص. 171 تـا 175


h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r
کمبود آنزيم گلوکز- 6- فسفات دهيدروژناز (G6PD) شايعترين اختلال آنزيمي انسان مي باشد. در نوزاداني مي تواند موجب زردي شديد و همچنين بيليروبين آنسفالوپاتي و عقب ماندگي ذهني و مرگ گردد. اين مطالعه به شيوه مقطعي ( تحليلي) در بخش نوزادان بيمارستان کودکان اميرکلا ( بابل) صورت گرفت. در اين بررسي 165 نوزاد زرد (مورد) و 123 نوزاد غير زرد مورد بررسي قرار گرفتند.

فعاليت آنزيم به روش فلئورسنت لکه اي (FST) مورد آزمايش قرار گرفت و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي دقيق فيشر و مربع کاي انجام گرديد و 05/0 P< با معني تلقي گرديد. 6/23 درصد نوزادان زرد و 6/11 درصد نوزادان غير زرد (شاهد) به کمبود آنزيم G6PD مبتلا بودند که اختلاف معني داري بين دو گروه وجود داشت (0001/0 P<)

. 36 درصد نوزادان زرد مبتلا به کمبود G6PD در مقابل 2/18 درصد نوزادان زرد بدون کمبود G6PD به تعويض خون نياز پيدا کردند که اين اختلاف معني دار بوده است (001/0 P<). با عنايت به فراواني زياد و نياز بيشتر به تعويض خون نوزادان زرد مبتلا به کمبود G6PD که نمايشگر شدت زردي در اين گروه نوزادان و عواقب آن مي باشد، پيشنهاد مي گردد که در بررسي زردي نوزادان آزمون کمبود G6PD بصورت معمولي درآمده و مسئولين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امکان غربالگري کليه نوزادان پس از تولد از نظر کمبود G6PD را فراهم سازند.

10-
سودمندي زردي نوزادان

زردي رنگ پوست نوزادان يا به اصطلاح يرقان، نوعي مكانيسم دفاعي است كه بدن كودكان تازه متولدشده را در برابر مواد مخربي به نام راديكالهاي آزاد محافظت مي كند. مطابق اظهار دانشمندان دانشگاه جان هاپكينز، تجمع رنگيزه هاي زردي به نام بيليروبين در واقع نوعي سپر دفاعي را در بدن نوزادان به وجود مي آورد و اين رنگدانه ها همچون مواد آنتي اكسيدان به حفظ سلامت نوزاد كمك مي كنند.


11- درمان بيماري زردي، با چاي چيني

يك نوع چاي گياهي چيني كه به طور گسترده براي درمان عارضه زردي در نوزادان اين كشور استفاده مي شود، بزودي در اختيار پزشكان كشور هاي غرب قرارمي گيرد.
به گزارش بي.بي.سي نيوز، اين چاي مي تواند از تجمع نوعي صفرا كه باعث بروز زردي مي شود جلوگيري كند و باعث درمانهاي جديدي در اين زمينه شود.
عارضه زردي در نوزادان تازه متولد شده، بيماري شايعي است كه عدم درمان آن، عوارض شديدي مثل آسيب مغزي را به دنبال دارد.


دكتر «ديويد مور» و همكارانش در دانشكده پزشكي بايلر در هوستون به اين نتيجه دست يافتند كه چاي يك گيرنده مهم را در كبد فعال مي كند.
كبد با فعال شدن اين گيرنده مي تواند «بيلي روبين» را كه يك فرآورده زايد حاصل از تجزيه هموگلوبين است، پاكسازي كند. هموگلوبين ماده اي در گلبول هاي قرمزخون است كه اكسيژن را با خود در سراسر بدن حمل مي كند.
كبد به طور طبيعي، بيلي روبين را پاكسازي مي كند. اما بروز بيماري يا ديگر اختلالات مي تواند مانع از اين امر شود. تجمع بيلي روبين، باعث زرد شدن پوست و سفيدي چشم ها مي شود.


نوزادان نارس به خاطر كوچك بودن كبد شان قادر به پاكسازي بيلي روبين از بدن خود نيستند. بنابراين پزشكان با روشي به نام نور درماني، پوست بدن اين نوزادان را تحت تابش نور قرار مي دهند.
شرح كامل اين مطالعه در مجله «كلينيكال اينوستيگيشن» چاپ شده است.

12-
زردي در نوزادان موجب ضايعات جبران ناپذير سلول مغزي و عقب ماندگي عقلاني مي شود . در هفته هاي اول تولد بايستي دقيقا مراقب زردي در نوزاد بود . شروع زردي بيشتر در سفيدي چشم كودك بروز مي كند و در تنه گسترش پيدا مي كند ، بمجرد مشاهده زردي بدون فوت وقت در هر زمان از شبانه روز مراجعه نمايد . اين مسئله اورژانس و فوريت دارد . هرچه زردي زودتر تشخيص داده شود درمان سبكتر و راحتتر است .

در موارد خفيف شايد نياز به بستري و قرار گرفتن در زير نور مخصوص باشد و در موارد شديد تعويض خون حتما بايد انجام گيرد . از بكار بردن پيشنهاد اطرافيان در مورد استفاده از شيرخشت و يا نور مهتابي و ...و نظاير آن خودداري كنيد . بكار بردن اين روشها به قيمت سلامت نوزاد تمام مي شود
13-
بررسي تاثير فتوتراپي پيشگيري‌کننده بر ميزان بيلي‌روبين خون نوزادان نارس در يکي از بيمارستانهاي منتخب شهر تهران سال 1378, / زهرا افضلي؛ به راهنمائي : ربابه معماريان

افضلي، زهرا


148 صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه
پايان نامه (کارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس ، دانشکده علوم پزشکي، 1379.
h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r
پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه‌تجربي از نوع کارآزمايي باليني است که به منظور بررسي تاثير فتوتراپي پيشگيري‌کننده بر ميزان بيلي‌روبين خون نوزادان نارس در يکي از بيمارستانهاي منتخب شهر تهران در سال 1378 انجام گرفته است و هدف آن تعيين تاثير فتوتراپي پيشگيري‌کننده بر شدت هايپربيلي‌روبينمي در نوزادان نارس مي‌باشد

. اين مطالعه بين دو گروه مورد و شاهد انجام گرفت که در طي پژوهش 60 نوزاد نارس به روش نمونه‌گيري غيراحتمالي و در دسترس و با توجه به مشخصات نمونه (وزن تولد، سن حاملگي) مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر گروه مشخصات نوزادان از طريق فرم تاريخچه سلامتي نوزاد جمع‌آوري گرديد و نمونه‌هاي خوني به منظور بررسي شاخص‌هاي آزمايشگاهي 6 تا 12 ساعت پس از تولد ارسال گرديد. سپس فتوتراپي پيشگيري‌کننده (از طريق چهار لامپ با نور آبي) در نوزادان گروه موردبه مدت 24 الي 30 ساعت اجرا شد.

مراقبت از نوزادان تحت فتوتراپي طبق چک ليست مراقبتي استاندارد توسط پژوهشگر انجام شد و در مورد ساير مراقبت‌ها در هر دو گروه روش جاري بخش ادامه پيدا کرد. پيشرفت زردي در سطح پوست توسط پژوهشگر و والدين روزانه کنترل مي‌گرديد و در صورت بروز زردي قابل توجه نوزاد به پزشک ارجاع داده مي‌شد.

از والدين در هر دو گروه خواسته شد که پس از ترخيص ودر فاصله 5 تا 7 روز بعد از تولد به منظور اندازه‌گيري بيلي‌روبين سرم نوزاد خود به بيمارستان مراجعه نمايند. تجزيه و تحليل داده‌ها از طريق برنامه SPSS تحت ويندوز و با استفاده از آزمون‌هاي آماري کاي دو، فيشر و تي مستقل نشان داد که دو گروه از نظر شاخص‌هاي سلامتي نوزاد و نتايج تست‌هاي آزمايشگاهي با هم تفاوت معني‌داري نداشتند (P>0/05) به جز در مورد درجه زردي مشاهده شده از سطح پوست که در نوزادان گروه شاهد شديدتر بود و همچنين ميزان شمارش گلبول‌هاي سفيد خون و درصد هموگلوبين و هماتوکريت که در نوزادان گروه مورد بالاتر بود (P>0/05) .

همچنين نتايج آزمون تي مستقل نشان داد که ميزان بيلي‌روبين سرم در روز پنجم تا هفتم پس از تولد در گروه مورد پس از اجراي فتوتراپي پيشگيري‌کننده کمتر از گروه شاهد مي‌باشد (P 0/000) .بنابراي فرضيه پژوهش تحت عنوان (سطح بيلي‌روبين خون نوزادان نارس پس از اجراي فتوتراپي پيشگيري‌کننده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کمتر افزايش مي‌يابد) تائيد مي‌گردد. با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي‌گردد که با در نظر گرفتن تکنيک کار در اين پژوهش از فتوتراپي پيشگيري کننده به منظور جلوگيري از گسترش هاپيربيلي روبينمي شديد در نوزادان نارس استفاده شود.

14-
برخي باورهاي نادرست و واقعيت هاي آن:
متاسفانه وجود پاره اي باورهاي نادرست در ميان مردم مي توان سبب اختلال در شيردهي شود. در زير به تعدادي از اين باورها اشاره مي شود:
× باور نادرست :
آغوز به دليل ايجاد زردي براي تغذيه نوزاد مناسب نيست و بايد دور ريخته شود!
/ واقعيت :
اغوز نه تنها موجب زردي نمي شود كه حتي شايد بهترين راه كاهش زردي نوزادان ،‌تغذيه مكرر با آغوز باشد. آغوز بسيار مغذي و حاوي موادي است كه نوزاد را در برابر بيماري هاي محافظت مي كند و به منزله اولين ايمن سازي او محسوب مي شود. خوراندن آغوز به نوزاد بسيار ضروري و حياتي است. بعضي از مجتهدين و مراجع بزرگوار ،‌ تغذيه با آغوز را در حد واحب تلقي مي كنند.


15-1ـ زردي (يرقان):
مشهورترين نشانه بيماري‌هاي كبدي در بين مردم زردي است. به علت عدم اطلاع بسياري از مردم زردي را معادل هپاتيت يعني يك بيماري مي‌دانند. در حالي كه زردي نشانه بيماري است نه خود بيماري. علت زرد شدن بيمار رسوب رنگدانه‌اي به نام بيلي‌روبين در مخاطات مثل سفيدي چشم و پوست مي‌باشد. با توجه به سير سوخت و ساز اين رنگدانه نشانه زردي مي‌تواند به علت اختلالات خوني، بيماري‌هاي كبدي، بيماري‌هاي عفوني، مصرف برخي مواد شيميايي و غذايي مثل هويج باشد. پس زردي به تنهايي نمي‌تواند دال بر بيماري كبدي باشد.بالا


چگونه مي‌توان عوامل مختلفي را كه باعث زردي مي‌شوند تشخيص داد؟
$ برخي نشانه‌هاي باليني قبل از كمك گرفتن از آزمايشگاه مي‌تواند راهگشا باشد. در صورتي كه زردي به علت مصرف زياد مواد كاروتن‌دار مثل هويج باشد مخاطات درگير نيستند يعني چشم بيمار زرد نمي‌شود. زردي حاصل از بيماري‌هاي خوني معمولاً به رنگ كهربايي است در حالي كه زردي ناشي از بيماري‌هاي كبدي به نارنجي نزديكتر است. وجود تب همزمان با زردي عموماً نشانه بيماري‌هاي عفوني نظير تب مالت است در حالي كه در هپاتيت زردي پس از قطع تب عارض مي‌گردد.


برخي زردي‌ها هم به علت نقص‌هاي ژنتيكي است. در يك بيماري موسوم به ژيلبرت نقص برداشت بيلي‌روبين توسط سلول‌هاي كبدي باعث زرد شدن پوست و چشم‌ها مي‌شود. اين بيماري به هيچ وجه خطرناك نيست و زردي آن متناوب بوده و در صورت خستگي و گرسنگي بروز كرده و يا تشديد مي‌شود. معمولاً چنين سابقه‌اي در بستگان فرد وجود دارد. اين نقص نيازي به درمان نداشته و فقط بايد به فرد مبتلا از نظر بي‌خطر بودن بيماري اطمينان داد.بالا
آيا زردي كه در برخي نوزادان تازه متولد شده رؤيت مي‌شود يك بيماري كبدي است؟


$ علت زرد شدن نوزادان بستگي به زمان وقوع دارد. در صورتي كه اين زرد شدن پس از روز سوم و تا پايان هفته اول تولد باشد زردي فيزيولوژيك ناميده شده و به علت تغييرات خوني نوزاد است و خطري ندارد. ولي از جهت اطمينان و در صورت بالاتر رفتن از حد معيني معمولاً نوزاد بستري شده و برخي آزمايش‌هاي لازم انجام مي‌شود. در صورتي كه سطح بيلي‌روبين خيلي بالا باشد براي جلوگيري از صدمه بيلي‌روبين به بافت مغز نياز به تعويض خون پيدا مي‌شود.


در صورتي كه زردي پس از هفته اول تولد بروز كند ممكن است به علت مصرف شير مادر باشد كه مي‌بايست شير قطع و پس از چند روز مجدداً شروع شود. در اين صورت هيچ خطري نوزاد را تهديد نمي‌كند. در صورتي كه زردي همراه با تشنج، خوب شير نخوردن و ساير علائم باشد احتمالاً نقص‌هاي ژنتيكي و آنزيمي نادر در كار است كه بايد با پزشك مجرب و متخصص مشورت كرد و شيرهاي مخصوص براي بيمار تجويز شود. در هر صورت زردي نوزاد در اغلب موارد منشأ كبدي ندارد و واگيردار نيست.بالا


آيا زردي واگيردار است؟
$ اين پرسش بارها و بارها توسط مردم پرسيده شده است. چنان كه گفته شد زردي بيماري نيست بلكه صرفاً نشانه‌اي از يك بيماري است. بنابر اين بايد علت زمينه‌اي آن را ياقت. در صورتي كه منشاء آن بيماري عفوني (ويروس، ميكروب) باشد واگيردار بوده و در صورتي كه عامل آن به فرد ديگري سرايت كند مي‌تواند باعث بروز زردي شود.


در پايان اين مبحث بايد يادآوري كرد بروز زردي عادي نيست و حتماً بايد در مورد آن با پزشك مشورت كرد.بالا
16- عنوان : بررسي اپيدميولوژي 2000 نوزاد ايراني از نظر كمبود آنزيم G6PD و ارتباط آن با زردي نوزادي
نويسندگان : دكتر حسن ابوالقاسمي MD ، دكتر حسينعلي مهراني Ph. D ، دكتر سيد مرتضي حسيني MD ، دكتر طالب بدري MD .
نشاني : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، بيمارستان بقيه الله اعظم ( عج ) ، يال شرقي ، طبقه 11 دفتر گروه اطفال


مقدمه و اهداف :
آنزيم G6PD يكي از آنزيمهاي حياتي در متابوليسم گلبولهاي قرمز مي باشد . تقش آن حفظ گلبول قرمز در مقابل مواد اكسيدان بوده ، كه از طريق فراهم كردن ، NADPH در اختيار گلوتاتيون اين عمل ميسر مي شود . كمبود اين آنزيم شايع ترين اختلال آنزيمي در انسان است و تاكنون بيش از 400 واريانت از اين آنزيم در دنيا شناسايي شده است و حدود 400 ميليون نفر مبتلا مي باشند .

كمبود G6PD باعث بروز تظاهرات باليني به شكل زردي نوزادي در بدو تولد و حملات حاد هموليز به دنبال تماس با داروها يا باقلا ( فاويسم ) مي شود . فراواني و شدت اين علائم نه تنها بستگي به واريانت هاي مختلف كمبود آن داشته بلكه بستگي به شرايط محيط نيز متغير مي باشد . به منظور به دست آوردن شيوع كمبود اين آنزيم در نوزادان ايراني و تعيين ارتباط آن با زردي نوزادي ، اين مطالعه طراحي و انجام شد .
روش اجرا :
در اين مطالعه 2000 تولد پي درپي در دو مركز درماني بقيه الله ( عج ) و نجميه - تهران در فواصل ماه هاي مرداد تا بهمن 1378 ، از طريق نمونه خون بندناف و با تست كيفي فلورسنت نقطه اي ، غربالگري شده اند .


يافته هاي پژوهش :
شيوع كلي كمبود آنزيم G6PD در 1/2%كل جمعيت (6/3%در جمعيت پسران و 6/0%در جمعيت دختران ) به دست آمد . 4/51%افراد deficient در مقايسه با 6/16%گروه طبيعي زردي د رحد اندامها داشته اند . (p=0.001 ) . ميانگين بيلي روبين در گروه دچار كمبود آنزيم mg/dl 6/5 ± 76/18 در مقايسه با گروه نرمال mg/dl 2/4±5/15 بوده است (p=0.001 ) از نظر نياز به بستري و فتوتراپي ، 6/48% گروه مبتلا به كمبود آنزيم در مقايسه با 9/11% گروه نرمال نياز به بستري جهت فتوتراپي داشته اند .

4/11% گروه مبتلا به كمبود آنزيم در برابر 9/0% گروه G6PD نرمال نياز به تعويض خون داشته اند ( P=0.001 ) . از نظر هموگلوبين و درصد شمارش ، رتيكلوسيت و مدت بستري اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نشد (P>0.2 ) . از كل افراد دچار كمبود آنزيم G6PD ، 7/85% پسر و 3/14% دختر بوده اند (P=0.001 ) با انجام Spot Test خطر نسبي كمبود آنزيم G6PD در نوزادان پسر (CI95%=2.5-14 ) برابر شايعتر از نوزدان دختر است . در بيماران داراي كمبود آنزيم G6PD ، 80% بيماران داراي زردي و 20% بيماران بدون زردي مشاهده شد (P=0.001) و خطر نسبي بروز كمبود آنزيم G6PD در بيماران داراي زردي (CI95%=1.2-6.3) 8/2 برابر بيماران بدون زردي است ( البته اين تست بطور دقيق قادر به شناسايي دختران هتروزيگوت نيست ) .


با توجه به شيوع نسبتا بالاي كمبود آنزيم و نيز ارتباط آن با زردي نوزادي و عوارض ناشي از آن لزوم يك برنامه غربالگري وسيع در سطح ملي احساس مي شود ، تا از يكسو نوزدان در معرض خطر بالا از ابتدا تحت مراقبت بيشتري قرار گيرند و زردي نوزادي در اينها سريع تر و به موقع درمان شود و از طرف ديگر با توجه به احتمال حملات هموليز در اثر دارو و فاويسم در سنين كودكي و بالاتر هشدارهاي لازم و آموزش كافي در اين زمينه صورت گيرد


17- زردي: تعدادي از نوزادان بعدازتولد دچارزردي مي شوند.ممکن است زردي فقط در چشم نوزاد ديده شودويا علاوه برچشم ،مخاط وپوست بدن نوزاد نيز زردگردد.معمولا دراثر رسوب ماده رنگي به نام بيليرئبين درقسمتهاي مختلف بدن مانند چشم وپوست،زردي ايجاد مي شود.زردي نوزادان بر حسب زمان بروز آن علل مختلف دارد.برخي نوزادان در هفته اول پس از تولد(بين روز دوم تا پنجم)زرد مي شوندوزردي آنها تا روز هفتم ادامه پيداکرده وسپس کاهش مي یابد.اين نوع زردي طبيعي است ومشکلي براي نوزاد بوجود نمي آورد.در اين حالت تغذيه نوزادبا شير مادر بايد ادامه يافته ودرصورت ادامه زردي وبيشترشدن نواحي زرد دربدن شيرخوار،به پزشک مراجعه شود.


گاهي اوقات زردي نوزاد در24 ساعت اول بعداز تولد رخ مي دهد.اين نوع زردي اغلب به علت ناسازگاري خوني مادرو جنين به وجود آمده و خطرناک مي باشد.اين نوزادان بايد سريعا تحت نظر پزشک مداوا شوند.ادامه تغذيه نوزاد با شير مادر در اين مواقع نيز لازم است.
براي درمان زردي نوزاد ازدادن هرنوع ماده غذائي غيراز شير مادر (مانند آب قند، ترنجبين،شيرخشک)خودداري نمائيد.


18-زردي
بيماري هاي شايع دوران كودكي ( قسمت سيزدهم )

زردي علامتي از يك بيماري زمينه اي است و سبب زرد رنگ شدن پوست و سفيدي چشم ها مي شود. اين وضعيت به دليل حضور رنگ دانه زرد صفراوي در خون ايجاد مي شود. اين رنگ دانه به طور طبيعي بر اثر تخريب سلول هاي قرمز خوني پير شده ايجاد مي شود. اما در برخي بيماري ها، اين رنگ دانه در خون تجمع يافته و سبب زرد شدن رنگ پوست مي شود، برخي شرايط احتمالي كه سبب بروز اين وضعيت مي شوند عبارت اند از : هپاتيت ( التهاب كبد) ، انسداد يا ناهنجاري در مجاري صفراوي، و برخي از انواع كم خوني .


تغيير رنگ پوست اغلب با تيره شدن ادرار همراه است. اين پديده به اين علت اتفاق مي افتد كه رنگ دانه انباشته شده در خون به داخل ادرار سرريز مي كند. همچنين ممكن است همراه اين علائم ، مدفوع نيز كمرنگ شود ؛ زيرا ديگر رنگ دانه اي براي تيره كردن رنگ مدفوع روده وجود ندارد.


زردي همچنين در يك سوم نوزادان در طي هفته اول بعد از تولد ديده مي شود. اين زردي ،" زردي فيزيولوژيك " نام دارد. تقريباً در تمام اين نوزادان هيچ بيماري زمينه اي وجود ندارد وعلت بروز آن تنها اين است كه كبد و دستگاه گوارش كودك در حال تطابق يافتن با زندگي خارج رحمي است. زردي فيزيولوژيك در نوزاداني كه شيرمادر مي خورند بيشتر ديده مي شود و بعد از بررسي هاي لازم توسط پزشك ، اغلب نكته نگران كننده اي يافت نمي شود.


علائم احتمالي:
زرد رنگ شدن پوشت و سفيدي چشمها، ادرار قهوه اي تيره ، مدفوع كمرنگ ، تهوع و كاهش اشتها.
نخستين اقداماتي كه شما مي توانيد انجام دهيد:
1- در صورت زرد شدن پوست كودك و ادرار و مدفوع ، كودك را جهت يافتن تغيير رنگ بررسي كنيد؛
2- در صورتي كه كودك بدحال و بي اشتهاست، جهت جلوگيري از كم آب شدن بدن به وي مقادير زيادي مايعات بدهيد؛


3- بهداشت را در مورد كودك كاملاً رعايت كنيد ؛ زيرا ممكن است كودك شما مبتلا به هپاتيت باشد كه مسري است؛
4- در صورت وجود زردي در كودك هرچه سريع تر با پزشك خود تماس بگيريد. كودك مبتلا به زردي بايد حتماً توسط پزشك بررسي شود؛ زيرا مقادير بالاي "بيلي روبين" ( ماده اي دفعي است كه در اثر تجزيه گلبول هاي قرمز در كبد توليد مي شود و از طريق مدفوع دفع مي شود ) در خون مي تواند به ارگانهاي داخلي آسيب برساند، همچنين هر نوع بيماري زمينه اي بايد تشخيص داده شود:

اقداماتي كه پزشك انجام مي دهد:
- پزشك بيماري هاي زمينه اي را تشخيص داده و آنها را به طور مقتضي درمان مي كند. اگر كودك مبتلا به هپاتيت باشد، ممكن است لازم باشد از سايرين جدا شود؛
- پس از برطرف شدن زردي ممكن است لازم باشد كودك تا چند هفته مرتب ويزيت شود تا هرگونه عارضه احتمالي تشخيص داده شود.
اگر لازم است كودك تحت رژيم غذايي خاصي باشد، حتماً رژيم وي را رعايت كنيد؛ كودك ممكن است از اين كه ناچار به استراحت و رژيم غذايي خاصي است خسته و افسرده شود، پس سعي كنيد وي را سرگرم كرده و با او همدردي كنيد.


هپاتيت
هپاتيت عفونتي است كه سبب التهاب كبد مي شود. يك نوع از اين بيماري يعني "هپاتيت ب" مي تواند در دوران بارداري توسط مادر به جنين و يا از طريق خون آلوده منتقل شود. شايعترين نوع آن كه بسيار مسري است " هپاتيت آ" نام دارد كه ويروس آن در مدفوع فرد مبتلا ديده مي شود. اگر دست ها پس از رفتن به دستشويي به خوبي شسته نشوند، ويروس مي تواند به راحتي از طريق آلوده كردن آب و غذا منتقل شود. اين ويروس در خون و بزاق نيز يافت مي شود. نخستين علامت ابتلا به هپاتيت كاهش اشتها، سپس علائم شبيه به سرماخوردگي و به دنبال آن زردي است كه پوست و سفيدي چشم را درگير مي كند. ساير علائم عبارت اند از: تيرگي ادرار و كمرنگ شدن مدفوع.


هپاتيت به خودي خود به ندرت يك بيماري جدي در بين كودكان است ؛ اما چون به راحتي مي تواند به ساير اعضاء خانواده يا مدرسه منتقل شود بايد هرچه سريع تر درمان شود.
علائم احتمالي:
- كاهش اشتها، علائم شبيه آنفلوانزا شامل سردرد ، تب و درد مفاصل ، زرد رنگ شدن پوست، ادرار قهوه اي تيره و مدفوع كمرنگ.
نخستين اقداماتي كه شما مي توانيد انجام دهيد:
1- اگر مشاهده كرديد كه كودك بي اشتها شده و علائم شبيه آنفلوانزا در او ايجاد شده، پوست، ادرار و مدفوع او را جهت يافتن هر نوع تغيير رنگ بررسي كنيد؛


2- اگر كودك از غذا خوردن امتناع مي كند و اگر به هپاتيت مشكوك هستيد از رفتن كودك به مدرسه جلوگيري كنيد
به طور متناوب آب ميوه رقيق شده و محلول مايع درماني خوراكي (ORS) به او بدهيد تا آب بدن و انرژي وي را حفظ كنيد؛
3- اگر به هپاتيت مشكوك هستيد از رفتن كودك به مدرسه جلوگيري كنيد؛
4- بهداشت را در مورد كودك خود كاملاً رعايت كنيد. مطمئن شويد كه كودك پس از رفتن به دستشويي دستان خود را مي شويد . حوله، ملحفه و ظروف غذاي وي را از وسايل بقيه افراد خانواده جدا كنيد؛


5- در صورت شك به هپاتيت بخصوص در صورت بروز زردي هرچه سريعتر با پزشك خود مشورت كنيد.
- تا شش ماه پس از ابتلا به هپاتيت ممكن است علائمي مانند خستگي ، ضعف تمركز و بدخلقي وجود داشته باشد. اين علائم خود به خود رفع مي شود، بنابراين فقط سعي كنيد كودك را درك كرده و با او به ملايمت رفتار كنيد.
19-
بر اساس يافته‌هاي پژوهشگران:
استفاده از عصاره شيرخشت در بهبود نوزادان مبتلا به زردي مؤثرست سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
1384/05/29
08-20-2005
13:34:08
8405-13296: کد خبر


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي


نتايج تحقيقات پژوهشگران حاكي است، استفاده از عصاره گياه دارويي شيرخشت اثر مطلوبي بر بهبود نوزادان مبتلا به زردي دارد.
به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، نتايج مطالعه باليني كه بر روي 200 نوزاد مبتلا به زردي در يكي از بيمارستان‌هاي شهر تهران انجام شد، نشان مي‌دهد استفاده از قطره خوراكي عصاره گياه دارويي شيرخشت به همراه نور درماني تا حد زيادي در درمان اين نوزادان مؤثر است. به طوري كه 3 روز پس از كاربرد اين روش درماني 88 درصد نوزادان مذكور بهبود يافتند.


بر اساس اين گزارش، پنج روز پس از استفاده عصاره گياه دارويي شيرخشت به همراه نور درماني 99 درصد نوزادان مورد مطالعه بهبود يافتند و اين در حالي بود كه با كاربرد روش‌هاي معمول، تنها 75 درصد نوزادان مبتلا به زردي درمان شدند.


نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كاربرد قطره خوراكي شيرخشت به همراه نور درماني بر خلاف روش‌هاي شايع درماني منجر به عوارضي نظير تعويض خون يا تجويز داروهاي ديگر نمي‌شود. همچنين در گروه‌هاي سني،‌وزني و جنس‌هاي مختلف نوزادان استفاده از قطره شيرخشت تاثير متفاوتي نداشت.
گفتني است: ‌نتايج اين پژوهش در قالب مقاله‌اي در چهاردهمين شماره فصلنامه گياهان دارويي كه از سوي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي منتشر مي‌شود به چاپ رسيده است.


20-زردي يا يرقان چيست؟
مشهورترين نشانه بيماري‌هاي کبدي در بين مردم زردي است. زردي نشانه بيماري است نه خود بيماري.
2- آيا زردي که در برخي نوزادان تازه متولد شده ديده مي‌شود، يک بيماري کبدي است؟
علت زرد شدن نوزادان بستگي به زمان وقوع دارد. در صورتيکه زرد شدن پس از روز سوم و تا پايان هفته اول تولد باشد، زردي فيزيولوژيک ناميده مي‌شود و در صورتيکه زردي پس از هفته اول تولد بروز کند، ممکن است به علت مصرف شير مادر باشد.


در صورتيکه زردي همراه با تشنج، خوب شير نخوردن باشد، احتمالا ناشي از نقص‌هاي ژنتيکي آنزيمي است. در هر صورت زردي نوزاد در اغلب موارد منشا کبدي ندارد و واگيردار نيست.
21-
زردي مهمترين علت بستري نوزادان در بيمارستان هاست

نتايج يك پايان نامه نشان داد : زردي مهمترين علت بستري شدن نوزادان در بيمارستان هاست .
به گزارش سرويس پژوهش ايسنا , رباب كاظم پور در پايان نامه خود با عنوان « بررسي ارتباط مراقبت هاي دوران بارداري با علل پذيرش نوزدان پرخطر در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380 » آورده است : اكثر مادران در دوران بارداري از مراقبتي مناسب يا مراقبت متوسط برخوردار بودند كه در اين ميان درصد مادراني كه مراقبت عالي دريافت كرده بودند , كم بود. ميزان دريافت مراقبت هاي ناكافي دوره بارداري در هر دو گروه مورد و شاهد يكسان بود 18,7 درصد .


در اين پايان نامه كارشناسي 150 نوزاد بستري شده در بخش نوزادان يا بخش مراقبت ويژه نوزادان و 150 نوزاد سالم كه همراه مادر در بخش مامايي و يا بخش پس از زايمان قرار داشتند به طور تصادفي انتخاب شدند و طبق نتايج به دست آمده , زردي به تنهايي 24 درصد علل بستري را تشكيل مي دهد و همراه با ساير علل در 38 درصد نوزادان ديده شد.
پس از زردي , عفونت ها (منفرد 22 درصد , توام 3,33 درصد) مشكلاتي تنفسي (منفرد 10,7 درصد و توام 22 درصد ) نارسي (منفر 8,7 درصد و توام 22 درصد) به ترتيب بيشترين علت پذيرش نوزادان در بخش ها را تشكيل داد.


پژوهشگر در ادامه مي افزايد : اين حقيقت بركسي پوشيده نيست كه در اكثر مراكز ارائه خدمات دوران بارداري به جاي انجام مشاوره و دادن آموزش هاي لازم و ضروري با مادران باردار كه در اهداف مراقبت هاي دوران بارداري است , فقط به كنترل فشار خون و وزن و انجام آزمايشاتي كه گاها حتي كامل نمي باشد , بسنده مي شود. نتيجه اين تحقيق يك زنگ خطر براي مسئولين ذيربط مي باشد كه با يك نگاه نقادانه به بررسي كيفيت ارائه خدمات دوران بارداري به مادران بپردازند. چنانچه كه به نظر مي رسد كه تغييرات جامعي بايد در سرويس هاي مراقبتي دوران بارداري به عمل آيد.


پژوهشگر در ادامه پايان نامه خود مي افزايد : با توجه به اينكه از اهداف اصلي مراقبت هاي دوران بارداري , ارتقا و حفظ سلامت مادر در دوران بارداري , تشخيص مواد پرخطر , پيش بيني عوارض بارداري و پيشگيري از آنها و كاهش ميزان مرگ و مير مادر و كودك مي باشد , از نتايج اين پوهش مي توان جهت آموزش دانشجويان مامائي و كليه رشته هاي مربوط به مراقبت از مادر باردار مورد استفاده قرار گيرد تا در عرصه عمل با ارائه خدمات صحيح و با كيفيت مطلوب در مامائي , نيروهاي كارآمدي جهت ارتقاي بهداشت جامعه باشند , ضمنا برنامه ريزان آموزشي مي توانند با كمك يافته هاي پژوهشي نقايص و كمبودهاي موجود در ارائه خدمات بهداشتي را برطرف سازند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید