دانلود مقاله سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
157 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

۱-۲)مقدمه
هر تحقیق علمی نیاز به مطالعه کارهای پیشینیان و بررسی نتایج و دستاوردهای آنان و مبانی تئوریک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقیق به این مرحله بررسی ادبیات تحقیق می گویند. در این پایان نامه نیز تلاش شده تا کلیه پایان نامه ها و تحقیقات داخلی در زمینه تقسیم سود به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد که قطعاً در غنای پایان نامه بی تاثیر نخواهد بود . در این فصل ابتدا مجموعه ای از اصول و مبانی تئوریک تقسیم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی تهیه شده اند ارائه می گردد ، سپس چکیده ای از تحقیقات و پایان نامه های انجام شده در این مورد ذکر می شود.
۲-۲)محدودیت ها وعوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود
شرکت ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی ، عوامل و محدودیت های دیگری را نیز باید در نظر بگیرندکه مهمترین آنها عبارتند از(دستگیر،محسن ، ۱۳۸۷،۴۵ (
۱-۲-۲)وضعیت نقدینگی
از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است ، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت . وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد شرکتی که سود آور و در حال توسعه است ، چون وجوه نقد خود را در دارایی های ثابت سرمایه گذاری می نماید ، ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد. به همین علت برخی شرکت هابه دلیل عدم نقدینگی کافی اقدام به کاهش سود تقسیمی خود می نمایندو یا نسبت به استقراض از موسسات تامین مالی اقدام می نمایند که سود تقسیمی خود را در همان سطح قبلی حفظ نمایند تا اینکه سهامداران کاهش سود تقسیمی را نشانه عدم سود آوری شرکت در آینده تصور نکنند.

۱-۲-۲) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه
هر چه توانایی شرکت ها درگرفتن وام و تامین نقدینگی از طریقی بدهی بیشتر باشد، انعطاف پذیری آنها در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. توانایی اخذ وام ممکن است از طریق صدور اوراق قرضه ویا مراجعه به بازار سرمایه باشد، هر چه شرکت بزرگتر و سازمان یافته تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه دارد ، در ضمن هر چه توانایی شرکت درگرفتن وام و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود.
۳-۲-۲)محدودیت های قرار دادهای استقراض
معمولاً محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجراء گذاشته می شود تا توانایی شرکت را در پرداخت اقساط وام های خود بالا ببرند . یکی از محدودیت های متداول این است که پرداخت سود سهام رامنوط به تحصیل سود پس از تاریخ استقراض می کند و تنها ازمحل این سودها است که می¬توان سود سهام را پرداخت کرد محدودیت دیگری که در قرار دادهای سهام ممتاز اعمال می شود این است که در صورت قابل انباشته بودن سود سهام ممتاز نمی توان هیچ گونه سودی به سهامداران عادی پرداخت کرد مگر اینکه سود سهام ممتاز دوره جاری و سود سهام ممتاز معوقه دوره های قبل کلاً پرداخت شده باشد.
قراردادهای وام از دو جهت در اخذ تصمیم مدیران برای پیشنهاد تقسیم سود موثر است:
الف-رعایت نسبت های مالی مندرج در قرارداد وام و پیوستهای آنها.
ب- الزام به باز پرداخت اقساط وامها در سر رسید مقرر.
در بسیاری از قرارداد های وام ، وام دهنده به خاطر تضمین بازگشت وام رعایت مواردی را برای وام گیرنده در قراردادهای وام اجباری می نماید. مثلاً:
– وام گیرنده مجبور به رعایت نسبتهای حداقل مالکیت ، جاری و یا سرمایه در گردش شود.
– مجاز به تسهیم سود سالهای قبل بدون موافقت قبلی وام دهنده نباشد.
از سوی دیگر ،پرداخت اقساط وامها به نقدینگی و تصمیمهای آتی مدیران در فعالیتهای جاری واقعی مدیران بسیار موثر است،این اقساط گاه بسیار سنگین و گاه بازپرداخت آنها مستلزم به برنامه ریزی اساسی نقدینگی است. معمولاً یکی از منابع تامین پرداخت اقساط ، سود نقدی شرکت است و چنانچه قسمت عمده سود بین سهامداران تسهیم گردد، مدیران ممکن است ناگزیر به صدور سهام و یا اخذ وامهای سنگین تر و یا حذف برنامه های توسعه آتی خود به جهت رعایت پرداخت اقساط وامها گردند. در این موارد نیز جداول نقدینگی که با عنایت به راه حلهای مختلف تهیه شده باشد بسیار مناسب است. ،( اسلامی بیدگلی ،۱۳۷۰، ۱۴).

۴-۲-۲)محدودیت های قانونی
چهارمین عاملی که در سیاست تقسیم سود حائز اهمیت است وجود محدودیت های قانونی است که تا حد زیادی مانع بسیاری از اقدامات شرکت می شود . معمولاًبرخی از مقررات به مدیریت شرکت اجازه نمی دهد که در تعیین و پرداخت سود سهام هر طور که می خواهد عمل کند . گاهی وجود این محدودیت ها باعث خواهد شد که شرکت از مسیر همیشگی خود منحرف گردد و سیاستی را به اجرا درآورد که برای سهامداران غیر منتظره است.
۵-۲-۲)سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری
چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سود آور سرمایه گذاری کند می تواند جریان وجه نقد آزاد را بین سهامدران شرکت تقسیم نماید.از سوی دیگر در صورت وجود فرصت های سرمایه گذاری سود آور ، می توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی موارد،تامین مالی پروژه های سرمایه¬ای ، از محل سودانباشته (تامین مالی داخلی) نسبت به انتشار سهام یا اوراق قرضه ترجیح داده می شود زیرا سهامداران ممکن است سود حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام مقدم بدانند.
۶-۲-۲)مالیات
در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر در آمد سهامداران از محل سود ناشی از افزایش قیمت سهام و یا سود نقدی سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص ، در سال دریافت مشمول مالیات می شود اما مالیات بر در آمد از محل افزایش قیمت سهام در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت ها باید سیاستی اتخاذ کنند که حداقل بار مالیاتی را برای سهامداران ایجاد نمایند.

۷ -۲-۲)نیاز سهامداران
عامل دیگری که در تدوین سیاست تقسیم سود باید مورد توجه قرار گیرد نیاز سهامدران است . به طور کلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامدارن به دنبال سود بیشتریا کمتر هستند ،بلکه می خواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقمند به یک سیاست با ثبات تقسیم سود هستند .سهامداران به عنوان مالک اصلی شرکت در سود خالص شرکت سهیم و شریکند از این رو می توانند قسمتی از سود قابل تقسیم شرکت را بین خود تقسیم کنند .اصولاًبرخی از سهامداران با این هدف اقدام به خرید سهام عادی می کنند که به صورت مستمر و سالانه مبلغی به صورت سود سهام دریافت کنند در حالی که عده ای دیگر به امید منفعت بردن از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید می کنند و بالاخره عده ای نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام ، سهام عادی را خریداری می نمایند.به لحاظ وجود سلیقه های گوناگون ،برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا در شرکت هائی سرمایه گذاری کنند که سود سالانه و مستمر بالائی را می پردازند ،در حالی که نظرو سلیقه عده ای هم این است که سود دریافتی سالانه شان اندک باشد ولی قیمت سهامشان افزایش یابد . وجود سلیقه های مختلف حاکی از آن است که اگر شرکتی سیاست با ثباتی را در رابطه با تقسیم سود اتخاذ کند ،آن دسته از سرمایه گذارانی که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است اقدام به خرید سهام عادی شرکت می کنند و تا زمانی که شرکت سیاست خود را تغییر ندهد ،به عنوان سهامدار آن باقی خواهد ماند (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳ ،۱۵۶ ) .
۳-۲)دلایل پرداخت سود سهام
شرکت¬ها بدلایل متعددی اقدام به پرداخت سود سهام می کنند که برخی از آنها عبارتند از :
الف )سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران محسوب می شود به طوری که بر اساس میزان سود سهام دریافتی می توانند هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
ب) سهامداران بالقوه به گزارشهای مالی و اخبار مربوط به سود تقسیمی شرکت ها توجه خاص دارند .
ج)تغییرات در سود تقسیمی سهام حاوی اطلاعات مفیدی برای سهامداران می باشد .
چ)اگر سهامدار شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشد در این صورت قطع ناگهانی پرداخت سود سهام توسط آن شرکت این گونه سهامداران را دچار مشکل می نماید.
ح)در بازاری که در آن هزینه های تنزیل به خاطر عدم اطمینان بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر نسبت به پرداخت در آینده دارای ارزش بیشتری می باشد .
خ)عدم پرداخت سود ممکن است رقبای واحد تجاری را به تبلیغات تهاجمی بر علیه شرکت تشویق نماید.
د)شرکت توانایی بالفعلی در تولید نقدینگی به اندازه کافی دارد و لذا نیازی به سرمایه گذاری مجدد سودها نمی بیند،بر این اساس اقدام به توزیع سود میان سهامداران خود می نماید.
ذ)در صورتی که هزینه های مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پائین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکت ها را به پرداخت سود تشویق می کند .
ر)گاهی هزینه های معاملاتی و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامدارانی که به خاطرنیاز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می شوند پرداخت سود سهام را ایجاب می کند.
ز)برخی از مقررات تجاری و مالیاتی، شرکت ها را از انباشتن غیر ضروری و بیش از حد سود منع نموده و آنها را ملزم به پرداخت سود سهام در میان سهامداران می نماید.
در ایران تصمیم گیری در مورد تقسیم سود جزو اختیارات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.

۴-۲)روشهای پرداخت سود سهام
پس از آنکه شرکت تصمیم می گیرد قسمتی از سود حاصله را بین سهامداران خود تقسیم کند باید شیوه پرداخت آن را تعیین نماید عمده روشهای پرداخت سود را به شرح زیر می توان نام برد.(جهانخانی و پارسائیان ،۱۳۷۳،۱۲۴).
۱-۴-۲)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد
این شیوه رایج ترین روش پرداخت سود سهام بوده و عمدتاً در شرایطی که شرکت مشکل کمبود نقدینگی ندارد مورد استفاده قرار می گیرد. فرآیند پرداخت سود سهام شرکت ها دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارتند از :تاریخ اعلام ،تاریخ ثبت،تاریخ موثر در بورس و تاریخ پرداخت سود.
الف)تاریخ اعلام .روزی است که هیات مدیره شرکت گرد هم می آیند ،در مورد پرداخت سود سهام تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند
ب)تاریخ ثبت در دفاتر سهام. سود سهامی که هیات مدیره یک شرکت اعلام می کند به کسی پرداخت می شود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد
ج)تاریخ موثر در بورس.طبق مقررات بورس نیویورک زمانی که یک سرمایه گذار سهام شرکتی را خریداری می کند چهار روز کاری طول می کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت به نام وی منتقل شود ،در نتیجه ،زمانی که سود سهام اعلام می شود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهارروز قبل از تاریخ ثبت یا تاریخ موثر سهام را خریداری کرده باشد .اگر کسی سهام را بعداز تاریخ موثر در بورس (چهار روز قبل ازتاریخ ثبت)خریداری کند،به وی سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دریافت خواهد کرد.
چ)تاریخ پرداخت:پس از اینکه هیات مدیره میزان و زمان پرداخت سود سهام را اعلام کرد و پس از گذشت تاریخ ثبت ،طبق دفاتر سهام شرکت ،نام صاحبان سهام درآن روز که مستحق دریافت سود سهام هستند مشخص می شود.سپس شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران می کند.
۲-۴-۲)سود سهمی
در این حالت شرکت به جای سود ، سهام عادی منتشر نموده و هماهنگ با افزایش سرمایه به سهامداران سهام جایزه ارائه می دهد این سهام عمدتاً به منظور حفظ نقدینگی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت جهت سرمایه گذاری در پروژه های طرح توسعه می باشد.
سهامداران باید بدانند که دریافت سهام جایزه در واقع تقسیم در آمد جاری شرکت نیست بلکه شناخت رسمی حق سهامداران عادی است ، در واقع مبالغ فوق جزء حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تحت عنوان اندوخته ها و مانده سود تقسیم نشده وجود داشته است و با صدور سهام جایزه مبالغ فوق از حسابهای نامبرده به حساب سرمایه منتقل می شوند .
بدیهی است هنگامی که شرکت سهام جایزه منتشر می کند به نسبت افزایش سرمایه قیمت سهام بایستی در بازار افت کند زیرا مبالغ مربوط به افزایش سرمایه قبلاً در حقوق صاحبان سهام مستقر بوده و اکنون هیچ تغییر اساسی در شرکت رخ نداده است که حاکی از افزایش درآمدهای آتی باشد، در صورتی که تعداد اوراق سهام افزایش یافته است و در آینده در آمدی که حاصل می شود باید بین تعداد بیشتری ورقه سهم تقسیم شود و چون هیچ گونه تغییری که منجر به افزایش در آمد آتی شرکت شود ، روی نداده است . جهت حفظ نرخ بازدهی هر سهم قیمت سهم باید به همان میزان در بازار تنزل داشته باشد.
۵-۲)شیوه پرداخت سود سهام در ایران
در شرکت های سهامی ایران معمولاً سود سال مالی قبل در اوایل سال بعد مورد محاسبه قرار می گیرد و پس از تائید بازرسان قانونی و حسابرسان از این نظر که سود مطابق با اصول و استانداردهای حسابداری محاسبه شده است مراتب در مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح می شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگی و مبلغ تقسیم سود بین سهامداران و مبلغی که باید در شرکت باقی بماند تصمیم می گیرند . سودی که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود از طریق آگهی به اطلاع آنان می رسد و معمولاً مهلتی را برای مراجعه سهامداران برای ثبت نام دریافت سود تعیین می کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهامداران مبادرت می کنند این مراحل به صورت تصویری در جدول شماره ۲-۱ نشان داده شده است .

ابتدای دوره انتهای دوره
مهلت پرداخت سود سهام
سال مالی xx1 مهلت ثبت نام
سهامداران ذیحق اعلام پرداخت بررسی صورت های مالی توسط بازرس قانونی
تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام محاسبه سود شرکت و تهیه صورت های مالی
تصویب هیئت مدیره
۸ ماه
۴ ماه

جدول ۲-۱ مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام

۶-۲)سیاست های متداول تقسیم سود
شرکت های سهامی عام باید در رابطه با تقسیم سود ،سیاست مشخصی را اتخاذ کنند .در تدوین این سیاست عوامل متعددی ازجمله سیاست های مورد استفاده در سایر شرکت های مشابه و عوامل دیگری که در ابتدای فصل مطرح شد باید مورد توجه قرارگیرند.اگرچه می توان صدها سیاست تقسیم سود متفاوت را مشخص ساخت ،ولی اکثرسیاست های تقسیم سود در یکی از سه گروه اصلی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:(دستگیر ، ۱۳۸۷،۵۲).
۱-۶-۲ )نسبت سود تقسیمی ثابت
شرکت می تواند به چندین طریق از نسبت سود تقسیمی ثابت استفاده کند و آن را در سیاست تقسیم سود بگنجاند . آن روشها به قرار ذیل است :
الف)پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه
ب)پرداخت سود سهام به صورت درصدثابت و مشخصی از سود خالص سال های قبل
ج)انتخاب درصدی به عنوان نسبت سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلندمدت رعایت شود . درصد سود تقسیمی واقعی در یک سال می تواند کمتریا بیشتراز درصد مطلوب باشد،ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد.
۲-۶-۲)پرداخت سود ثابت
بسیاری از شرکت ها در زمینه پرداخت سود رویه ثابتی دارند و تقریباًبه صورت پایدار عمل می کنند .متداولترین روش که بسیاری از شرکت ها در سال های اخیر در پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ می افزایند . شرکتی که سیاست تقسیم سود خودرا بر این اساس گذارده باشد با اعلان میزان سود تقسیمی هر سهم ،پیام مهمی را به سهامداران مخابره می کند،به ویژه زمانی این امر اتفاق می افتد که میزان سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی است، شرکتی که چنین سیاست را دنبال می کند به سهامداران و گروه های ذینفع این پیام را می دهد که از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد.

۳-۶-۲)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی
برخی از شرکت ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می گذارند که سالانه مبلغ معینی به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند .مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند ،بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . یکی از عیب های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهامدارن به وجود می آورد و هر سال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود .اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد ،احیاناًقیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد.
۷-۲)نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام
دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد نظر یه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند اما نظریه دوم یعنی مکتب بازارهای کامل سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط محسوب می شود.
در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله ، هزینه تحصیل اطلاعات و مسائل مالیاتی موجب می گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تاکید قرار می¬دهد برخی از پیروان مکتب مزبور بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تامین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی در مقایسه با پرداخت سود سهام بیشتر و تامین مالی از منابع خارجی از نظر واحدهای انتفاعی به مصلحت و مرجح است. در واقع تامین مالی داخلی در مقایسه با تامین مالی خارجی (از طریق انتشار سهام ) ارزانتر و بهتر تلقی می شود زیرا ، سهامداران فعلی در آمد خود را از طریق افزایش قیمت سهم تحصیل می کنند (به جای دریافت سود سهام ) که از لحاظ پرداخت مالیات بر در آمد به نفع آنان است علاوه بر این در تامین مالی از منابع داخلی می¬توان از هزینه های انتشار اوراق بهادار و امثالهم نیز پرهیز کرد.
برخی دیگر از پیروان مکتب بازارهای ناقص توصیه می کنند که واحدهای انتفاعی باید سود سهام نسبتاً زیاد بپردازند حتی اگر ناگزیر از انتشار و فروش سهام جدید باشند. گروه اخیر چنین استدلال می کنند که سهامداران ممکن است مخارج زندگی خود را از محل در آمد سود سهام اداره کنند و کاهش این در آمد آنان را مجبور به فروش سهام و تحمیل هزینه های مربوط خواهد کرد. علاوه بر این ، بر اساس استدلالهای گروه مزبور واحدهای انتفاعی می توانند با پرداخت سود سهام بیشتر توانایی خود را در تحصیل وجه نقد و تامین بازده مناسب برای سرمایه گذاری سهامداران نشان دهند به طور خلاصه ، بنابر باور این گروه از پیروان مکتب بازارهای ناقص، دریافت منظم سود سهام نسبتاً زیاد متضمن مخاطره ای کمتر از تحصیل بالقوه سود ناشی از افزایش قیمت سهم توسط سهامداران است.
تئوری بازارهای ناقص صرفنظر از توجیه پرداخت سود سهام کم یا زیاد به طور کلی بر این موضوع تاکید می کند که به دلیل وجود هزینه های متنوع مبادله اوراق بهادار (بازار ناقص ) بهتر است واحدهای انتفاعی از یک سیاست پرداخت سود سهام با ثبات پیروی کنند.
بر خلاف مکتب و تئوری مطروح شده در بالا، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکتها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارجی (انتشار سهام) یکسان است و بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد . در هر یک از دوره های مالی ، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هر گونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند تئوری بازارهای کامل که معمولاً بر نتیجه گیریهای تحلیل مودیلیانی و میلر مبتنی است ، استدلال می کند که در بازارهایی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر در آمد وجود ندارد ، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط است اما در تحلیل مودیلیانی و میلر نیز مخاطره و ابهام موجود در بازار مورد توجه قرار می گیرد. پیروان تئوری بازارهای کامل استدلال می کنند که هزینه های مبادله آنقدر زیاد نیست و از سایر عوامل موجود در بازارهای ناقص نیز می¬توان صرفنظر کرد به طور خلاصه بنابرباور این گروه ، قیمت سهام شرکت ها در بورس به سیاست پرداخت سود سهام آنان بستگی ندارد.
۸-۲)مکاتب فکری در مورد تقسیم سود
بیش از چندین دهه است که پژوهشگران دانشگاهی وکارشناسان وال استریت و مدیران عالی رتبه شرکت ها تلاش کرده اند تاثیر سرمایه گذاری مجدد سود شرکت ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد( بهرام فر ، ۱۳۸۳،۱۲۴).
۱-آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می پردازد که عمدتاًمبتنی بر دو نظریه هستند:
الف)نظریه مربوط بودن (تاثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت )
ب)نظریه نامربوط بودن(عدم تاثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
۲-آن دسته که به بررسی اثرات علامت دهی (اطلاع رسانی )اعلام سودسهام بر ارزش شرکت می پردازند طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد
۳-آن دسته که به بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می پردازند(تئوری صاحب کار).طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی است از ترکیب علائق سهامداران
۴-آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه گذاری ،سود تقسیمی و سود رابررسی می کند و با بهره گیری از روش های رگرسیونی سعی در مدل سازی بین متغییر های فوق دارد.
در ادامه به تشریح مطالب در مورد تحقیات دسته اول و تحقیات دسته دوم می پردازیم .
۱-۸-۲)نظریه ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام
الف) مدل والتر :پروفسور جیمز . ئی والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریباً همیشه بر ارزش موسسه اثر می گذارد. مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریکی است که رابطه بین نرخ بازده داخلی موسسه (r) و هزینه سرمایه آن (k) را در تعیین خط مشی تقسیم سود با هدف به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت سهامداران نشان می¬دهد مدل والتر بر فرضهای زیر مبتنی است:( اسلامی بیدگلی ،۱۳۷۰، ۱۴).
۱) تمام عایدات موسسه به منزله عایدات قابل تقسیم میان سهامداران تلقی گردیده و یا صرف سرمایه گذاری داخلی می گردد.
۲) تمام وجوه لازم برای سرمایه گذاری از محل عایدات باقیمانده در موسسه تامین می گردد و در نتیجه بدهی جدید ایجاد نمی شود
۳) نرخ بازده داخلی موسسه (r) و هزینه سرمایه آن (k) ثابت است.
۴) عایدات و سود قابل تقسیم هرگز تغییر نمی کند. ارزش عایدات هر سهم (E) و سود قابل تقسیم (D) هر سهم ممکن است به جهت تعیین نتایج تغییر نماید اما هر ارزش داده شده به (E ) و (D) برای تعیین ارزش سهم ثابت فرض می شود.
۵) عمر موسسه بسیار طولانی و یا نا محدود است.

فرمول۱ –۲) P=D/K+[r(E-D)/k]:K

که در آن :
P= قیمت بازار هر سهم
D= سود هر سهم
E = عایدی هر سهم
r = میانگین نرخ بازده داخلی
K= هزینه سرمایه یا نرخ سرمایه گذاری (نرخ بازده مورد انتظار سهامدار) است
معادله بالا به روشنی نشان می¬دهد که قیمت بازار هر سهم عبارتست از مجموع ارزش فعلی دو منبع مالی :
۱- ارزش فعلی یک جریان منفعت سرمایه که تا بی نهایت ادامه دارد و فرمول آن برابر است .
۲- ارزش فعلی یک جریان سود قابل تقسیم ثابت که تا بی نهایت ادامه دارد و مبلغ آن طبق فرمولهای ریاضی است
وقتی موسسه مجموع سودهای تقسیم نشده را با نرخ بازده (r) نگهداری می کند ارزش فعلی آن برابر فرمولهای ریاضی r(E-D)/K خواهد بود این مقدار در واقع به عنوان سود سرمایه ناشی از نگهداری عایدات در موسسه تلقی می گردد. اگر عایدات مزبور هر ساله بدست آید ، ارزش فعلی مقدار بی نهایت سودهای سرمایه یعنی r(E-D)/K مساوی با [r(E-D)/K]:K خواهدبود. از اینرو ارزش هر سهم عبارت است از ارزش فعلی تمام سودهای قابل تقسیم به اضافه ارزش فعلی تمام سود سرمایه ای که این امر در معادله بالا نشان داده شده است معادله بالا را به صورت زیر می¬توان نوشت :
فرمول ۲-۲
تئوری دوران زندگی بیان می کند که واحد های تجاری می¬توانند در یکی از مراحل زیر قرار بگیرند:
۱ ) واحد های تجاری در حال رشد و آن هنگامی است که موسسات همچنان دارای امکانات سرمایه گذاری جدیدی می باشند و نرخ بازده این سرمایه گذاری ها از هزینه سرمایه مربوط بیشتراست ( r>k)
2 ) واحد های تجاری در حال سکون و آن هنگامی است که موسسات نسبت به سرمایه گذاری جدید بی تفاوت اند و در این حالت نرخ بازده سرمایه گذاری ها با هزینه سرمایه برابر است.r=k) )

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 157 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد