بخشی از مقاله

كشف يك پروتئين مؤثر در سرطان پستان
به عقيده محققان مركز تحقيقات سرطان پستان در لندن، گسترش سرطان در بدن به وسيله يك پروتئني به نام UPA هدايت مي شود. اين پروتئين به سلولهاي سرطاني كمك مي كند تا به اطراف بدن مهاجرت كنند. تحقيق منتشر شده در مجله cell biology نشان مي دهد كه سلولهاي سرطان پستان پروتئيني به نام 180 Endo را توليد مي كنند كه به upa متصل مي شود. اگر اين پروتئين به طريقي از بين برود، سلولها حركت بيشتري نمي كنند.


محققان تلاش كرده اند عمل upA را با استفاده از پادتن هاي كه به 180 Endo متصل ميشوند مهار كنند و دريافتند كه اين عمل موجب جلوگيري از اتصال سلولها به پروتئين upA را با استفاده از پادتن هايي كه به جلوگيري از اتصال سلولها به پروتئين upA ميشود. اين كشف ميتواند گسترش سرطان را متوقف كرده و درمان سرطان را بسيار آسانتر نمايد.


استفاده از خون اصلاح شده ژنتيكي براي مقابله با سرطان
دانشمندان استراليايي مي گويند كه تغيير ژنتيكي بيمار ميتواند در مقابله با سرطان مفيد واقع شود. اين سلولهاي اصلاح شده ژنتيكي نهايتاً به خود بيمار تزريق مي شود تا موتورهاي سرطاني را شناسايي و نابود كند. اين روش با موفقيت بر روي موشها آزمايش دشه است و تا دو سال بر روي انسان آزمايش ميشود

. هدف اين روش تقويت توانايي ايمني بدن براي مقابله با سرطان است.
دكتر «جو تراپاني» استاديار اين مركز مي گويد: با به كارگيري اين روش به جاي داشتن تعداد كمي سلول تمامي سلولها ميتوانند تومور را شناسايي كنند و بنابراين امكان حمله به تومور بيشتر است. تراپاني افزود: آنچه كه ما تاكنون نشان داديم اين است كه ميتوان سلولها را از سيستم ايمني بدن خود بيمار گرفت، تا آنها را درخارج بدن براي تشخيص سرطان تغيير داد و دوباره آنها را به بدن تزريق كرد.


خرناسه كشيدن در خواب را جدي بگيريد:
دانشمندان مي گويند خرناسه كشيدن در برخي از مواد نشان دهنده مشكل مغزي و از دست دادن حافظه است. به گزارش ايرنا، محققان انگليسي دريافتند يك عارضه شايع مرتبط با تنفس كه معمولاص با خرناسه كشيدن همراه است، سبب از بين رفتن سلولهاي مغزي مي شود. گفتني است افراد مبتلا به اين عارضه (آپنه خواب) در مقايسه با افراد سالم مقادير كمتري از ماده خاكستري را در هيپوتلاموس مغز خود دارند.


چاقي باعث تهاجمي تر شدن سرطان پروستات مي شود:
براساس تحقيقات جديد، سرطان پروستات در افراد چاق تهاجمي تر و در دمان آن نيز مشكل تر است.
دكتر «استفان جي . فريدلند» مي گويد، اين يافته ها مي تواند توضيح دهنده اين نكته باشد كه چرا مردان سياه پوست كه عموماً استعداد چاقي دارند بيشتر از سفيدپوستان به سرطان پروستات مبتلا ميشوند. وي افزود: ما دريافتيم سرطان پروستات در اين مردان بيشتر با چاقي آنان مرتبط است تا نژادشان.


مردان از تمامي نژادها بايد وزن خود را كنترل كنند، زيرا چاقي سبب بروز مشكلات متعدد براي افراد ميشود. چاقي با خطر بيشتر ابتلا به حملات قلبي، سكته و ساير مشكلات قلبي و عروقي مرتبط شناخته شده است. مردان چاق 60 درصد بيشتر در معرض خطر عود سرطان در طي سه سال پيش از عمل قرار داشتند كه اين رقم بيش از دو برابر مردان غيرچاق بود. بررسي بافت نيز نشان داد كه سرطانهاي مردان چاق تهاجمي تر است.


بهترين توضيح براي اين يافته ها آن است كه چاقي سبب ايجاد تغيير در سطح هورمونها مانند تستوسترون، استروژن و پروتئين هايي مانند لپتين و فاكتور رشد شبه انسولين كه در رشد و تقسيم سلولي دخارت دارد ميشود.
محققان توصيه كردند مردان چاق بخصوص تستهاي ساليانه براي تشخيص آنتي ژن خاص پروستات را انجام دهند. وي بهترين راه سالم ماندن افراد را انجام تمرينات ورزشي و برخورداري از رژيم غذايي سالم ذكر كرد.


كشف مولكول پروتئيني مبدل محرك هاي مكانيكي به سيگنال الكتريكي:
محققان نوعي مولكول پروتئني يافته اند كه ميتواند محركهاي مكانيكي را به سيگنال الكتريكي كه قابل تشخيص از سوي مغز است تبديل كند. به گزارش پايگاه اينترنتي موسسه‌ي پزشكي هوارد هيوز در آمريكا، اين پروتئين يك كانال يوني تشكيل مي دهد كه در پاسخ به صدا باز مي شود و با ايجاد امواج الكتريكي ويژگيهاي يك صدا مانند شدت، مدت و زير و بمي آن را به مغز منتقل مي‌كند. دانشمندان از مدتها قبل حدس مي زدند كه چنين مولكولي مي بايست وجود داشته باشد و محل آن در مژكهاي نازكي است كه در سلولهاي گيرنده در گوش داخلي وجود دارند.


محققان شواهدي در دست دارند كه در مهره داران اين كانال حساس به محرك هاي مكانيكي را پروتئيني به نام تي . ار . پي . اي يك شكل مي دهد. به نظر مي رسد اين پروتئين موجود در گوش داخلي دو يا سه وظيفه بر عهده دارد و نه تنها يك كانال يوني است بلكه مانند يك فنر عمل مي كند موجب تقويت سيگنال هاي شنوايي دريافتي مي شود. محققان مي گويند سرعت واكنش كانالهاي يوني به صدا و ارسال علائم به مغز كه 1000 برابر سرعت كانال هاي مشابه در چشم در پاسخ به محركهاي نوري است نشان مي دهد كه اين كانال مي بايست به طور مستقيم به محرك مكانيكي پاسخ دهد و نمي تواند به مولكول ديگري وابسته باشد.


خواب كافي در يادگيري مؤثر است:
دانشمندان شواهد تازه اي در تأييد تأثير مثبت خواب كافي بعد از فراگيري يك مطلب جديد به دست آوردند. اين تحقيقات نشان مي دهد بهترين راه براي فهميدن اطلاعات جديد، خواب خوب و كافي است. در اين تحقيق موشهايي كه بعد از تعليم انجام يك كار خاص خوابيدند آموخته هاي خود را بسيار بهتر از موشهايي كه تا چندين ساعت بعد از تعليم از خواب محروم ماندند، به خاطر آوردند. پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا دريافته اند كه 5 ساعت اوليه بعد از فراگيري دوره حساسي است كه اطلاعات جديد در بانك حافظه مغز ثبت مي شود.


درمان خطرناك ضربه مغزي:
درمان متداولي كه به مدت 30 سال براي بيماران دچار صدمه مغزي استفاده ميشود، احتمال مرگ را بالا مي برد. اين نتيجه گيري ناشي از تحقيقاتي بين المللي روي بيش از 10 هزار بيمار است. اين نتايج ممكن است تغييرات زيادي در كورتيك استروئيد درماني اين بيماران شود. كورتيكواستروئيدها، داروهاي ضدالتهابي هستند كه براي جلوگيري از تورم كشنده مغز استفاده ميشوند.
محققان متوجه شدند كه 21 درصد بيماران كه با كورتيكواستروئيدها درمان ميشوند در عرض 2 هفته فوت مي كنند و در مقابل تنها 18 درصد بيماران درمان شده به انواع ديگر، دچار مرگ ميشوند. شدت جراحت و سرعت تزريق كورتيكواستروئيد هم هيچ تأثيري بر نتيجه ندارد.


اين تحقيق توسط انجمن تحقيقات پزشكي انگلستان انجام گرفت. يان روبرتز از مدرسه پزشكي استوايي لندن كه در اين تحقيقات مشاركت داشت، مي گويد: «مطمئناً ترجيح مي دهيم كه كورتيكو استروئيدها در افزايش شانس بهبود بيماران دچار صدمه مغزي، موثر باشند. ولي انجام اين تحقيقات هم ضروري است چون به ما كمك مي كند تا هزاران بيمار را كه در معرض خطر افزايش احتمال مرگ بر اثر كورتيكو استروئيدها هستند، نجات دهيم.»


نوع خوابيدن، شخصيت افراد را نشان مي دهد:
پروفسور كريس ايدزيكوفسكي از برجسته ترين كارشناسان خواب انگليس ميگويد كه 6 طرز مختلف خوابيدن انسان را شناسايي كرده است كه هر يك از آنها ارتباط مستقيمي با شخصيت فرد دارد. محبوبترين طرز خوابيدن به ويژه در ميان زنان، مانند حالت جنين در رحم است كه در آن شخص به روي پهلوي راست مي خوابد و پاهايش را به طرف شكم خود جمع مي كند. وي ميگويد 41 درصد از مردان و 51 درصد از زنان به اين روش مي خوابند.


ايد زيكوفسكي ادعا كرد افرادي كه به اين روش مي خوابند ممكن است خشن به نظر رسند اما روح بسيار حساسي دارند و معمولاص خجالتي هستند. كساني كه به پشت مي خوابند و دستهاي خود را به موازات سر خود را بالش قرار مي دهند، بيشتر شنوندگان خوبي هستند كه به سادگي دوستاني براي خود دست و پا مي كنند اما معمولا در كانون توجهات قرار نمي گيرند و ترجيح مي دهند كه افراد ديگري شمع محفل شوند.


كساني كه به روي شكم مي خوابند و دستان خود را به موازات سر خود روي بالش قرار مي دهند در اقليت قرار دارند و فقط 5/6 درصد از مردم به اين روش مي خوابند. افرادي كه به اين شكل مي خوابند شخصيتهاي تند خويي دارند و معمولاص برون گرا هستند هر چند حس اعتماد آنها، شخصيت عصبي شان را پنهان مي كند. و اين گونه افراد معمولاص در مقابل انتقادهاي شخصي، بد واكنش نشان مي دهند.


افرادي كه به پشت مي خوابند و بازوان خود را در راستاي بدن دراز مي كنند افرادي آرام و خوددار هستند كه استانداردهاي شديدي را براي خود وضع مي كنند.
افرادي كه بر روي شانه چپ مي خوابند و دست و پاهاي خود را موازي با بدن كشيده شده قرار مي دهند بسيار آرام و اجتماعي هستند. همچنين اشخاصي كه بر روي شانه چپ مي خوابند و بازوهاي خود را با بدنشان در حالتي زاويه دار قرار مي دهند، دچار بدبيني و ظن هستند.


ميزان خواب مفيد زنان:
تحقيقات نشان مي دهد خواب بيش از 9 ساعت و كمتر از 5 ساعت خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي را در زنان افزايش مي دهد. نتيجه تحقيقات ده ساله محققان درباره 71617 پرستار بيمارستان بريگهام و بيمارستان زنان بوستون نشان داد كه خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي در زنان كه كمتر از پنج ساعت در طول روز مي خوابند تا 30 درصد، در زناني كه شش ساعت در طول روز مي خوابند تا 18 درصد و در زناني كه بيش از هفت ساعت در طول روز مي خوابند حدود 9 درصد برآورد شده است.
فكر قرص را از سرتان بيرون كنيد:


خيلي از غذاها شايد حاوي مواد ضد اكسيداسيون باشند اما سبزيجات و ميوه ها غني ترين منبع آنتي اكسيدان ها هستند. آنتي اكسيدان ها اثر راديكال هاي آزاد را خنثي كرده و مانع صدمه رسيدن به سرخرگها و ساير سلولهاي بدن ميشوند. اين خاصيت آنتي اكسيدانها شما را از بيمارهاي قلب، فشار خون بالا، سرطان و ديابت محفوظ نگه مي دارد و به همين دليل است كه غذاهاي حاوي آنتي اكسيدانها حائز اهميت هستند.


فكر قرص را از سر خود بيرون كنيد آنتي اكسيدانها هنگامي كه با غذا مصرف ميشوند به بهترين وجه عمل مي كنند. اخيراص، يك مركز تحقيقات پيرامون سرطان توصيه كرده است كه افراد روزانه بيشتر از 9 وعده از ميوه و سبزيجات استفاده كنند. اين توصيه ها خيلي راحت تر از آن چيزي است كه به نظر مي رسند. مقداري ميوه، نيم كيلو سبزي، يك ليوان آب ميوه و يك كيلو كاهو به عنوان سالادي كه حاوي حداقل چهارمنبع خوب آنتي اكسيدان است پيشنهاد مي شود. خوردن سبزيجات پربرگ، گرمك و آب انگور قرمز را به شما دوستان براي حفاظت از بدنتان در برابر بيماريها پيشنهاد مي كنيم.


ارتباط خستگي با مغز:
تحقيقات جديد نشان مي دهد كه خستگي در عضلات به وجود نمي آيد بلكه با مغز در ارتباط مي باشد و ميتواند بر عملكرد ورزشكاران تأثير جدي بگذارد. اين يافته ها ميتواند به درمان نشانگان خستگي مزمن كمك كند. در گذشته خستگي را ناشي از به كارگيري بيش از حد عضلات مي‌دانستند. اما تحقيقات نشان مي دهد كه اين مغز است كه باعث ميشود پس از ورزش احساس خستگي كنيم در واقع مغز با اين كار مانع از تخريب بيش از حد عضلات ميشود.


در همه جاي بدن مولكول پيام دهنده اي با نام اينترلوكين 6 (IL-6) وجود دارد كه نقش اساسي در آگاه كردن مغز جهت اتمام ورزش دارد. پس از ورزش طولاني مدت، سطح خوني 6 60 تا 100 برابر بيشتر از حالت عادي مي باشد و تزريق IL-6 به انسانهاي سالم سبب خستگي در آنها ميشود. عملاً براي اين كه عملكرد IL-6 ديده شود رابسون به 7 دونده، IL-6 و دارونما را تزريق نمود و نتايج دويدن 10 كيلومتر آنها را ثبت كرد و يك هفته بعد از آزمايش به صورت عكس تكرار شد. به طور ميانگين افرادي كه دارونما دريافت كرده بودند، يك هفته سريعتر دويدند كه در مجموع 41 دقيق دويدن، اختلاف معني داري مي باشد از آنجا كه IL-6 اثرات سوي بر بدن دارد مهار عملكرد‌ آن غير مفيد و حتي ميتواند خطرناك باشد. لازم به ذكر است كه گيرنده هاي IL-6 در ورزشكاران برجسته حساسيت كمتري دارند.


كشف پروتئين براي درمان ناشنوايي:
يك گروه از محققان موفق به كشف پروتئيني شده اند كه نقش مؤثري در فرآيند شنوايي برعهده دارد و بروز جهش ژنتيكي در آن ميتواند موجب ناشنوايي در افراد شود.
به گزارش ايرنا، اين پروتئين كه براي آن نام «تي آر. پي.آ» انتخاب شده است، در نوك كركهاي ظريفي كه در درون گوش جاي دارند و اصوات را منتقل مي كنند ، قرار گرفته است. وظيفه اين پروتئين تبديل اصوات به پالسهايي است كه ميتوانند به وسيله اعصاب شنوايي به مغز منتقل شوند و پس از دريافت اين اصوات و تفسير آنها از سوي مغز، عمل شنيدن انجام ميشود.


تأثير گرد و خاك روي رايانه بر دستگاههاي عصبي:
گروهي از دوستداران محيط زيست در آمريكا نمونه هايي از گردهاي سمي روي نمايشگر و پردازنده رايانه مشاهده كرده اند كه پس از برسي مشخص شد بسيار خرژطرناك و مهلك هستند. در پردازنده ها و نمايشگرهاي رايانه ها موادي سمي آغشته به بروم مشاهده شده كه موجب اختلال در دستگاههاي عصبي فرد استفاده كننده شده و به دستگاه تناسلي آسيب مي رساند.


درمان جديد ام اس:
تحقيقات پژوهشگران ايتاليايي نشان مي دهد تزريق سلولهاي پايه مغز ميتواند آسيب عصبي ناشي از بيماري ام اس (مالتيپل اسكلروز) را برطرف كند. اين شيوه درماني، يك سوم موشهاي مبتلا به نوع حيواني ام اس را درمان كرد. در صورتي كه امكان به كارگيري اين شيوه در انسان فراهم شود، پيشرفت مهمي در مبارزه با اين بيماري ويرانگر محسوب ميشود. سلولهاي پايه همانند لوح سفيدي هستند كه ميتوانند به انواع مختلف بافتها تبديل شوند. سلولهاي مورد استفاده در اين مطالعه، به طور طبيعي ياخته هاي عصبي و دو نوع سلول مستعد آسيب در برابر ام اس بودن.


ليتيوم و محافظت سلولهاي عصبي:
ليتيوم ميتواند در جلوگيري از اختلالات حافظه و يادگيري كه در نتيجه درمان تومورهاي مغزي پيش مي آيد، مفيد باشد. بيماراني كه براي درمان تومورهاي مغزي تحت پرتودرماني قرار ميگيرند به عوارضي مانند نقصان حافظه و يادگيري مبتلا ميشوند كه به ويژه اين اثرات در كودكان ، ناتوان كننده‌تر است.
محققان دريافتند ليتيوم كه به عنوان دارو در درمان اختلالات دوقطبي و ديگر بيماريهاي رواني استفاده ميشود مانع اثرات تخريب كنده اشعه ميشود. پرتوها علاوه بر كشتن سلولهاي سرطاني موجب مرگ سلولهاي سالم به ويژه سلولهاي عصبي در ناحيه هيپوكامپ كه نقش حياتي در يادگيري دارد و ميشود.
ليتيوم، نوعي پروتئين را كه در اثر تحريك با اشعه موجب مرگ سلولهاي سالم ميشود مهار مي كند. يافته ديگري كه نقش ليتيوم را در كم شدن عوارض عصبي مانند اختلال نشان مي دهد ، اين است كه در بيماران رواني مصرف كننده ليتيوم ، بيماري آلزايمر كمتر ديده ميشود.


موفقيتي جديد براي كنترل كلسترول خون:
محققان موفق به متوقف كردن فعاليت ژن محرك توليد كلسترول در موش شدند. بنا به گزارش پايگاه اينترنتي مجله «نيچر» دانشمندان مؤسسه تحقيقي «كوارك بيوتك» با دستكاري ژنها، يك موش به وجود آوردند كه بدنش كلسترول توليد نمي كند. آنها در ژني موسوم به «دي. اچ. سي. آر-24» تغييراتي ايجاد كردند.


اين ژن فعاليت آنزم سازنده كلسترول را كنترل مي كند. با اين تغيير ژنتيكي در بدن اين موش به جاي كلسترول مولكول مشابهي به نام «دسموسترول» توليد شد. وضع اين جانور بدون كلسترول عادي به نظر مي رسد. اين موش توانست رشد كند و بالغ شود ولي مشكل آن، عقيم بودن است.
دانشمندان اميدوارند با يافتن راهي براي حل اين مشكل و با توسعه تحقيقات خود بر روي ژنهاي مؤثر در توليد كلسترول در انسان، به روشهاي درماني نويني دست يابند كه از طريق آن مداواي بيماريهاي ناشي از انباشت كلسترول در بدن ميسر گردد.
درمان پاركينسون با سلولهاي جنيني:
اولين دسته از سلولهاي جنيني پايه توسط محققين انگليسي در آزمايشگاه توليد شد. گروه پژوهشگران دانشگاه لندن مي گويند از اين سلولها براي تحقيق در مورد درمان بيماري پاركينسون و ديابت استفاده خواهند كرد. اما يك سازمان مبارزه عليه سقط جنين اين تحقيقات را خلاف اصول اخلاقي و غيرضروري توصيف كرده است.


جنيني كه در آزمايش ها مورداستفاده قرار گرفت در اصل براي درمان نازايي از طريق لقاح آزمايشگاهي توليد شده بود. پروفسور «پيتر برود» كه سرپرستي اين گروه تحقيقاتي را برعهده داشته است ميگويد: سلولهاي استفاده شده، سلولهاي ابتدايي هستند و محققين تا تبديل آنها به وسيله اي براي درمان. راهي طولاني در پيش خواهند داشت. گفتني است سلول جنيني پايه اين قابليت را دارد تا در هر بافت انساني رشد كند و محققان معتقدند استفاده از اين سلولها ميتواند تحقيقات پزشكي را متحول سازد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید