دانلود مقاله مدیریت انگیزه

word قابل ویرایش
34 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت انگیزه

یک مدیر به منظور درک آنچه موجب ایجاد انگیزش در دیگران می شود باید بسیار کوشا و جدی باشد تا بتواند تعامل مناسبی بین نیازهای:
– درونی
– اهداف شخصی
– اهداف سازمانی
برقرار نماید.
انگیزه بعنوان یک حالت درونی فکر وجسم – آرزوهاوخواسته ها ، نیازها ومشوق ها که افراد را منفعل نموده و وادار به عکس العمل می نماید توصیف شده است
ویلیام جیمز در تحقیقی در باره انگیزش به این نتیجه دست یافت که کارکنان ساعتی ، تقریبا با میزان کاری در حدود ۲۰ الی ۳۰ در صد توانایی خود می توانستند شغل خود را حفظ کنند واخراج نشوند. این تحقیق همچنان نشان داد که اگر کار کنان انگیزش بیشتری داشته باشند تقریبا ۸۰ الی۹۰ درصد توانایی خود کار می کنند.
توجه واهمیت به انکیزه (محرکهای درونی افراد) وانگیزش(محرکهای بیرونی افراد) تاثیری شگفت آوری در نشاط عمومی وافزایش تولید دارد .

هدف سمینار:
آشنایی مدیران با عوامل انگیزش بمنظور بکار گیری آن درسازمان مربوطه جهت تاسیس نشاط ورضایت نیروی کاروبه فعلیت در آوردن حداکثر توانمندیهای آنان
کلید واژگان:
نیاز – انگیزه – انگیزش – خوشایند – نا خوشایند – خوشوقت – خوشبخت – رضایت – احساس – احسان – عشق – محبت – نفرت –
۱- انگیزه : محرکهای درونی که بر اساس نیازهای فیزیولوژیک می باشد.
۲- انگیزش :محرکهای برونی که به واسطه انگیزش می توان نیازهای جدید در انسانها تا سیس نمود و یا نیازهای سابق را تغییر داد
عوامل مؤثر در نحوه ایجاد ارتباط
۱- چگونگی ارسال پیام ، چگونگی دریافت پیام را معین می کند۰یعنی از هردست که بدهی از همان دست می گیری ۰
۲- آنچه اهمیت دارد، دریافت پیام است نه ارسال آن ، یعنی شناخت طرف مفابل بسیار مهم است ۰
۳- چگونگی آغاز پیام ، اغلب حاصل آنرا معین می کند ۰ یعنی رفتار مثبت باعث ایجاد حسن نیت می شود۰
۴- ارتباط به منزله خیابان دو طرفه است – هر دو طرف باید با هم ارتباط داشته باشند۰
۵- ارتباط یک بازی است ، اگر بیسکویت شکسته به بچه بدهید برای او بزرگترین درد است۰
سرفصلها وعناوین در مدیریت انگیزه ( کاربردی ومفهومی):
۱- ایجاد فضای رضایت
۲- اهمیت دادن به نیروی کار
۳- توجه به اوقات خوب
۴- ایجاد جو اطمینان
۵- ایجاد جو اعتماد
۶- دادن اطلاعات کافی
۷- ایجاد شرایط کشف توانائیها وقابلیتها
۸- توجه به معنویات
۹- داشتن ارتباط صحیح ومنطقی
۱۰- توجه به نیازها
۱۱- تشخیص به ارزش نیروی کار
۱۲- راه یابی به قلب کارکنان
۱۳- راحتی در ابراز عقاید
۱۴- داشتن رفتار انسانی
۱۵- کمک به انسانها تا همانی شوند که می توانند بشوند
۱۶- تامین ملزومات
۱۷- انعطاف نسبت به ساعات کاری
۱۸- توجه به نتیجه کار
۱۹- حمایت از صمیم قلب
۲۰- اجازه کار در منزل(در صورت امکان انجام)
۲۱- ایجاد فضای مناسب
۲۲- توجه به دانش ومهارت کارکنان
۲۳- معنی دار بودن مدت زمانی که مدیربا کارکنان می با شد
۲۴- توجه به ابتکار عمل
۲۵- در موقع صحبت با افراد به نکات ذیل توجه داشتن:
۲۵-۱ با حرکات دست وبدن خود نشان دهید که به صحبت با اوتوجه دارید
۲۵-۲ علاقمندی خودرا با تغییر حالات چهره ابراز کنید
۲۵-۳ با ادای کلمات تائیدی مخاطب خودرا متوجه درک مطلب کنید
۲۵-۴ از مخاطب خود بخواهید توضیحات بیشتری برای روشن شدن مطلب بدهد
۲۵-۵ در صحبت خود بیشتر از ما به جای من استفاده کنید
۲۶- به دنبال تعریف جدیدی از رابطه بین رئیس ومرئوس باشید
۲۷- در موقع فشار کاری واسترس زمان بیشتری را با کارکنان خود بگذرانید وبا صحبت های نشاط بخش در آنها انرژی ایجاد کنید
۲۸- ایجاد شرایط تصمیم در سطح خود
۲۹- دادن مسئولیت به افراد
۳۰- تشویق کارکنان به ارائه پیشنهاد جهت بهبود محیط کار
۳۱- بررسی سریع پیشنهادات وایجاد موجبات عملی شدن آن
۳۲- نشان دادن مسیر رشد
۳۳- جای مناسبی را جهت انعکاس مشکلات کارکنان وارائه پیشنهادات آنان در نظر بگیرید
۳۴- افراد از اتفاقات درحال وقوع مطلع شوند
۳۵- به کارکنان اجازه دهید تا ایده های خودرا دنبال کنند
۳۶- هرچه تکنولوژی عالی تر باشدتماس انسانی نیز باید عالی تر باشد
۳۷- کارکنان را تشویق کنید خارج از محدودهای سازمانی کار کنند
۳۸- تر غیب شان کنید زمانی را به فکر کردن وبرنامه ریزی اختصاص دهند
۳۹- آنها را به فراگیری مهارتهای گوناگون تشویق کنید
۴۰- تشویق کنید خطر کنند
۴۱- تشویق کنید سئوال کنند
۴۲- تشویق کنید تا ابتکار عمل داشته باشند
۴۳- شروع کار با اشتیاق وپایان آن با رضایت با شد
۴۴- در محیط کار عنصر طنز وخنده ایجاد کنید
۴۵- از طریق نمونه گذاشتن رهبری کنید
۴۶- موانع را بردارید وقوه تخیل افراد راتحریک کنید
۴۷- باکارکنان همراه باشید وآنهارا دوست بدارید
۴۸- باابراز دوستی ها فا صله ها را کم کنید
۴۹- ارتباط مداوم وحمایت گرانه داشته باشید
۵۰- اشتباهات را مجازات نکنید
۵۱- سیاستهای اتخاذ شده در خدمت منافع کارکنان ومشتریان با شد نه فقط منافع سازمان
۵۲- برای کارایی پول بدهید نه برای در جه وعنوان
۵۳- شریک غم ها وشادی ها باشید
۵۴- تولید با کیفیت بالا بدون داشتن محیط کاری با کیفیت بسیار بالا ممکن نمی باشد این ها همه به هم مربوطنند – تولید با کیفیت – خدمات دهی با کیفیت – محیط کار با کیفیت وزندگی با کیفیت برای کارکنان شما
۵۵- آگاهانه سعی کنید هرگونه تفاوت بین مدیران وسایر افراد را از بین ببرید
۵۶- تعهد بدهید وبدان عمل کنید
۵۷- ثابت شده است که وجود عوامل زیر در محیط کار انرژی کارکنان را افزایش می دهد:
– گل وگیاه
– تابلوی نقاشی
– قالی یا موکت تمیز وغیر مستعمل
– نور کافی
– فضای کافی
– حریم خصوصی
– وسایل اداری خوب وکار آمد
– محوطه زیباوچشم نواز
– نهار خوری مناسب
– سالن ورزش
۵۸- هر گز کاری نکنید که اصول اخلاقی تان زیر سئوال برود
۵۹- قاطعانه میتوان گفت که پروژه هایی که بصورت کوچک وبا اهداف فرهنگی آغاز میشوند اغلب بازگشت سرمایه بیشتری نسبت به آنهایی دارند که با اهداف اقتصادی آغاز می کنند
درباره مدیریت انگیزش در سازمان
وضعیت دنیای کسب و کار امروز و رقابت روزافزون در عرصه های مختلف تجارت بیانگر آن است که سازمان هایی که در پی کسب نتایج مطلوب هستند، باید نیروی کار با انگیزه ای داشته باشند. فراگیری روش های ایجاد انگیزه در افراد، از جمله مهارت های مهمی است که هر مدیر باید از آنها برخوردار باشد.
انگیزه عبارت است از میل و اراده فرد به انجام یک کار، در گذشته تصور می شد که انگیزه باید خارج از وجود افراد به آنها تزریق شود، اما امروزه اعتقاد بر این است که هر فرد به وسیله یک سری نیروهای مختلف درونی و بیرونی انگیزه پیدا می کند. بهترین کار این است که کارکنان را ترغیب کنید تا انگیزه خود را با نیازهای سازمان همسو کنند. امروزه سازمانها برای بهره برداری بهتر از توانایی های بالقوه کارکنان به سرعت از ساختار (دستوردهی – نظارت) فاصله می گیرند و به سمت (توصیه – توافق) روی می آورند تا از این طریق بهتر بتوانند در افراد ایجاد انگیزه کنند. این تغییر نگرش زمانی آغاز شد که کارفرمایان متوجه شدند پرداخت پاداش بسیار اثربخش تر از تهدید آنها به تنبیه و توبیخ است، پذیرش تکنیک های انگیزشی مدیران به وسیله کارکنان هر سازمانی مستلزم آن است که قبلاً محیطی برای آنها ایجاد کرده باشد که در آن، یک سری نیازهای مهم انسانی برآورده شده باشد. به کارگیری پاره ای از این تکنیک ها که زمینه ساز ایجاد انگیزه از سوی مدیران برای بهبود کیفیت و پیشرفت امور سازمانی است معطوف به نکات زیر است:
اولاً: کارکنان سازمان باید از نقش خود و اهمیت آن باخبر باشند، برخورد خوب با کارمندان از دیگر روش های ایجاد انگیزه است. به کارمندان خود احترام بگذارید تا آنها نیز به شما احترام بگذارند. تا آنجا که در توان شماست به شرایط کار و مسائل مربوط به حقوق و پست و موقعیت، امنیت شغلی و جو محیطکار توجه و به موقع به آنها رسیدگی کنید تا افراد در محیطی راحت و با خیالی آسوده کار کنند. با مشکلات شخصی که هر از گاهی برای کارمندانتان پیش می آید برخوردی مثبت و سازنده داشته باشید و با آنها ابراز همدردی کنید. کارمندان خود را به شرکت در تصمیم گیری ها تشویق کنید و تا آنجا که ممکن است افراد را در جریان امور قرار دهید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 34 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد