بخشی از مقاله


باسمه تعالی

این مجموعه مروری است بر بعضی از شاعران که وجود اشعارشان در کتابهای درسی دانش آموزان آمده و بسیار لذت بخش بوده و موجب تحریک ذوق و علاقه آنان به ادبیات این مرز و بوم خواهد شد .

از آنجایی که یکی از اهداف رساندن پیام شعر ، آشنایی فرا گیران با طرز فکر ، روحیه و احساسات شاعر و اختصاصات کلی آن شعر می باشد لذا به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقیق این امر بایستی با خصوصیات ، زندگینامه و آثار شاعرانی که شعر آنها را باور می کنید ، آشنا شدن با اطلاعات کافی و هر چه سریعتر رسیدن به مضمون پیام ( اخلاقی – تربیتی – اجتماعی و...) شاعر را انتقال دهید و آن را باور نمایید.
جهت نیل به این مقصود و برای آشنایی راحت تر انجام شود و در دسترس قرار گیرد مجموعه فوق حاوی زندگینامه بعضی از علمای فرهنگ شعر و شاعری را در بر دارد که از منابع معتبری گرد آوری شده است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید