دانلود مقاله مشکلات رشد

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان

مشکلات رشد

چه عاملی باعث ايجاد مشکلات رشد می شود ؟
علت مشکل رشد به نوع اختلال رشد بستگی دارد. بعضی مشکلات رشد ژنتيکی هستند، در حاليکه ديگر مشکلات ممکن است ناشی از مشکلات هورمونی يا جذب نامناسب غذاها باشند.
علتهای مشکلات رشد معمولاً در طبقه بندی زير قرار می گيرد :


کوتاهی قد فامیلی :
کوتاهی قد فاميلی نوعي تمايل ارثي خانوادگی براي کوتاهی قد است .

تأخير رشد ذاتی همراه با بلوغ عقب افتاده :
اين مورد کودکی است که کوتاهتر از حد متوسط است و ديرتر از حد متوسط وارد بلوغ
می شود اما به ميزان طبيعي رشد می کند. بسياري از اين کودکان در نهايت تقريباً به قد والدين خود می رسند.
بيماريهايی که کل بدن را تحت تأثير قرار می دهند ( معروف به بيماريهاي سيستميک ) :
- سوء تغذيه
- سوء تغذيه دائم، از اينکه کودک به تمام رشد بالقوه خود دست پيدا کند جلوگيری میي کند. يک تغذيه متعادل از اين اختلال جلوگيري می کند يا آن را تصحيح می کند .


- بيماريهای دستگاه گوارش
- بيماری کليه
- بيماری قلبي
- بيماری ريوي
- ديابت
- استرس های شديد


بيماريهای هورمونی
- فقدان هورمونهای تيروئيدی
توليد کافي هورمونهای تيروئيدی برای رشد طبيعی استخوانها ضروری است .
- سندرم کوشنيگ
سندرم کوشنيگ می تواند بوسيله اختلالات بيماری که ناشی از افزايش ترشح کورتيکو استروئيدها توسط غدد فوق کليوی هستند، ايجاد شود

.
- نقائص هورمون رشد
در اين اختلالات رشدی، مشکلی در غده هيپوفيز ( غده کوچکی در قاعده مغز ) که هورمونهايی را از جمله هورمون رشد ترشح می کند، وجود دارد .

مشکلات مادرزادی در بافتها در هنگام رشد
- محدوديت رشد داخل رحمی
در اين وضعيت، رشد کند داخل رحمی حين حاملگي اتفاق می افتد، نوزاد با وزن کمتر و قد کوتاهتر از حد طبيعی در مقايسه با نسبت قامت خود متولد می شوند.


- ناهنجاريهای کروموزومی
داشتن کروموزومهای زيادی يا کروموزومهای کم می تواند معضلاتی را براي سلامتی ايجاد کند، از جمله اين معضلات، مشکلات رشد است. يکی از ناهنجاريهای کروموزومی که از تعداد کم کروموزومها ناشی مي شود در زير آورده شده است :
- سندرم ترنر
سندرم ترنر يک بيماری ژنتيکی است که در دختران ديده می شود و باعث می شود آنها کوتاهتر از ديگران باشند و با وجود رسيدن به سن جواني به بلوغ جنسی نرسند. شدت اين مشکل در ميان افراد مبتلا متفاوت است. ديگر مشکلات رشدی نيز ممکن است، قلب و دستگاه کليوی را درگير کند. بسياری از اين مشکلات می توانند با درمان طبی تصحيح و درمان شوند. سندرم ترنر در يک دختر از هر 2500 دختر متولد شده رخ می دهد .


ظاهر سندرم ترنر از يک کروموزوم * از دست رفته در هر کدام از سلولهاي بدن ناشی می شود.
- ناهنجاريهای اسکلتی ( بيماريهای استخوانی يا ديسپلازی های اسکلتی )
بيش از 50 نوع بيماری استخوانی که بسياری از آنها ژنتيکی هستند، می تواند بر قد و رشد تأثير بگذارد. شايعترين بيماری آکندروپلازی است که نوعی کوتاهي قد است، که در آن بازوها و پاهای کودک به نسبت طول بدن کوتاهتر هستند.علاوه بر اين، غالباً تنه طبيعي و سر بزرگ است.
بلند قامتي
- بلندی غير معمول در دختران
برخی دختران ممکن است در صورت بلند بودن والدين خود، به شکلی نامتناسب با سن خود بلند شوند.
- بلوغ زودرس
اين اختلال رشدی به وسيله شروع زود هنگام بلوغ مشخص می شود که در آن يک کودک براي سنش بلند قد است اما به دليل نمو سريع استخوانی رشدش در سنين پايين متوقف خواهد شد و اين افراد ممکن است در بزرگسالی کوتاه قد باشند .


- شرايط ژنتيکی
چند وضعيت ژنتيکی است، که منجر به قامت بلند می شود . در اين حالات ساير مشکلات مربوط به سلامتی هم وجود دارند .
ايديوپاتيک
چند اختلال رشدی وجود دارد که ايديوپاتيک محسوب می شود، يعني دليل شناخته شده ای برای آن اختلال رشد وجود ندارد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مشکلات رشدی کودکان

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
      مشکلات رشدی کودکان مشخصات رشد رفتاری در 10 سالگی : این سن ، برترین سن است چون کودک در نزدیکی اوایل بلوغ نوجوانی است. رفتارهای ملایم و متعادل و خوبی را از خود نشان    می دهد. اطاعت کردن، احساس رضایت کامل از زندگی، صمیمیت و محبت در این سن بارز است. در این زمینه بولهر دانشمند روان شناسی معتقد است ک ...

دانلود مقاله بررسی مشکلات به کارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
فصل اولمقدمه:در روند تعليم و تربيت روش هاي فعا ل تدريس به منزله ابراز هاي کار معلمان تلقي مي گردند و هر اندازه که با روش هاي متفاوت آشنا باشيم ابرازهاي متعددي را در اختيار خواهيم داشت توسط اين ابزاهاست که مي توان محتوا و مواد دلخواه را با توجه به عامل زمان و مکان در اختيار دانش آموزان قرار داد.روش هاي معال تد ...

دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
» رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آنسهم کشورهاي در حال توسعه از مجموع رشد جهاني ، رقمي قابل ملاحظه را تشکيل مي دهد . در حال حاضر نيمي از رشد جمعيت جهان مربوط به فقط ۶ کشور هند ، چين ، پاکستان ، نيجريه ، بنگلادش و اندونزي است . بر اساس آخرين آمارهاي موجود ۹/۴ ميليارد نفر ( ۳/۸۰ درصد ) از مردم جهان در مناطق در حال ت ...

دانلود مقاله پیش بینی رشد سود برپایه متغیرهای حسابداری

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهپیش بینی سود و رشد آن در سرمایه گذاري ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاري کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوري و شرایط مالی، مدیران از دورنماي تجاري شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بررسی متغیرهاي حسابداري در یافتن ر ...

دانلود مقاله بررسی دگرریختی چند مرحله ای و رشد پورفیروبالست ها در منطقه کمری - ده نو اسداله خان ، جنوب خاور همدان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکيدهمنطقه كمري- ده نو اسداله خان، در بخش شمال باختر پهنه سنندج - سيرجان و در25 كيلومتري جنوب خاوري شهرهمدان واقع شده است. در اين منطقه سنگ هاي دگرگوني ناحيه اي، مجاورتي و پگماتوئيد های دگرريخت شده رخنمون دارند. در اين تکتونيت ها, پورفيروبالست های متنوعی به صورت هم زمان با تكتونيك رشد كرده اند. در مجموعه سنگ ...

دانلود مقاله اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخصهای رشدی سیاهدانه

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهکاربرد کودهاي بیولوژیک بهویژه باکتريهاي محرك رشد گیاه و قارچ میکوریزا به جاي مصرف کودهاي شیمیایی از مهمترین راهبردهـاي تغذیــهاي در مــدیریت پایــدار بــوم نظــامهــاي کــشاورزي مــی باشــد. بــه منظــور بررســی تــاثیر مایــه تلقــیح بــاکتري هــاي ازتوبــاکتر(Azotobacterpaspali)، آزوسپیریلوم (Azospiril ...

دانلود مقاله برونسپاری بینالمللی ، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا - اقیانوسیه

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر به منظور هنجاریابی زیر مقیاس های ارزشیابی آزمون میکر در دانش آموزان کلاس های سوم تا پنجم ابتدایی انجام شده است. نمونه پژوهش مشتمل بـر 292 دانـشآمـوز دختر و پسر است. آزمون توانایی های شناختی میکر دارای چهار زیرمقیاس ارزشیابی است که بر اساس الگوی چندعاملی4 و شناختهشده هوش گیلفورد 5(1959 )ساخته ش ...

دانلود مقاله اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی ( تحلیل مقایسهای بین کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته )

word قابل ویرایش
38 صفحه
21700 تومان
چکیدهاین مقاله با استفاده از مدلهاي رشد درونزاي مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهاي توسعهیافته، در حالتوسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیتهاي تحقیق و توسعه را بـر رشـد اختراعات مورد بررسی قرار میدهد و سپس بـه بررسـی ارتبـاط حجـم اختراعـات بـه ثبـت رسـیده و رشـد اقتصادي در ن ...