بخشی از مقاله

مکانیزاسیون کشاورزی:
از سالیان بسیار دور، بشر همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذای خود و دامهایش را داشته است و در طی اعصار گوناگون از شیوه های مختلفی استفاده کرده است که همواره سیری صعودی به سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است.


در ابتدا؛ عملیات کشاورزی توسط انسان و دام و بوسیلۀ ابزارآلات چوبی بسیار ساده انجام می گرفت. سپس با پیدایش آهن؛ از آن برای ساخت انواع خیش ها استفاده شد. این سیر تکامل استفاده از وسایل و ابزار آلات همچنان ادامه یافت تا اینکه موتور بخار در اواخر قرن 18توسط جیمز وات اختراع شد. صد سال بعد، یعنی اواخر قرن نوزدهم در تراکتورهای زراعی غول پیکری که برای مزارع وسیع امریکا ساخته شده بودند؛ موتور بخار بکار گرفته شد. لیکن بعلت محدودیت های فراوان از قبیل بازدهی پایین و ابعاد بزرگ و وزن زیاد موتورهای بخار جای خود را به موتور های احتراق داخلی دادند و از اوایل قرن بیستم تا کنون روز بروز بر کیفیت این تراکتور ها افزوده می شود.


این روند که شاید بتوان ابتدای آن را به ده هزار سال پیش نسبت داد را مکانیزاسیون کشاورزی می نامند. مکانیزاسیون کشاورزی به معنای مکانیکی کردن عملیات کشاورزی است و دارای دو معنای عام و خاص می باشد که معنای خاص آن صرفاً شامل تکنولوژی ماشینی و مسائل مرتبط با آن در کشاورزی است. در حالیکه معنی عام مکانیزاسیون تمامی مسائل و تجزیه و تحلیل های کلی مرتبط با کشاورزی و مدیریت آن ها را شامل می شود. مکانیزاسیون را می توان چنین تعبیر کرد که "


مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای توسعۀ
دروگر بشقابی با بازوی جمع شوند ه retractable disk mower
دروگر تراکتور دوچرخ front cutter bar for walking tractor
دروگر چکشی flail mower
دروگر دوار rotary mower
دروگر دو اره ای double knife cutter bar
دروگر دو تیغه ای double knife mower
دروگر ردیف کن harvester windrower


نگاهي به تاثير متقابل مكانيزاسيون در عمليات خاك‌ورزي:
در اجراي مراحل مختلف عمليات كشاورزي، اهميت خاك‌ورزي به‌عنوان يكي از اركان اصلي بر كسي پوشيده نيست. به‌كارگيري روش‌هاي نوين خاك‌ورزي، از جهت بهبود كيفي و نيز از ديدگاه كاهش فرسايش خاك، حائز اهميت است.
در عمليات خاك‌ورزي، عوامل مختلفي ازجمله خرد شدن يكنواخت كلوخ‌ها، حفظ رطوبت، مواد آلي خاك، تسطيح، كاهش فرسايش و... داراي اهميت بسزايي است. لذا بخش وسيعي از مبحث مكانيزاسيون هميشه با بهبود شرايط عمليات خاك‌ورزي ارتباط دارد و اهميت اين مطلب، هرگز از ديد كارشناسان و صاحب‌نظران بخش كشاورزي پوشيده نمانده است.


بي‌شك پي از عمليات خاك‌ورزي مقوله كاشت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. چراكه بسترسازي و كشت صحيح، روش‌هاي مطلوب‌تر كاشت كه بتواند بذر را با دقت كامل، در فواصل يكنواخت و عمق مناسب بكارد، مدنظر است.
نكته درخور توجه آن است كه چه در عمليات خاك‌ورزي و كاشت و چه در بخش‌هاي ديگر استفاده از روش‌ها و ابزارهايي كه ضمن ايجاد تحولات مورد نياز از سرعت بالايي نيز برخوردار باشد، كاملا موثر است. از طرفي ادوات و ماشين‌آلاتي كه بتوانند عمليات خاك‌ورزي و كاشت را به‌طور همزمان انجام دهند، ضمن دستيابي به همه موارد مذكور، در مصرف سوخت تراكتور و درنهايت، مصرف هزينه‌هاي توليد نيز صرفه‌جويي خواهند كرد و از اين حيث كاملا توجيه اقتصادي خواهند داشت.


اثر اجزاي ماشين و حالت جوانه بذر بر رشد بعدي گياهچه‌هاي برنج در کاشت مستقيم بذر جوانه زده با کود پاش
به منظور بررسي اثر اجزاي مکانيکي کود پاش سانتريفوژ و حالت جوانه بذر بر رشد بعدي گياه برنج آزمايشي با و فاکتور کود پاش سانتريفوژ در سه سطح و حالت جوانه بذر و چهار سطح در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام گرديد. از هر ترکيب تيماري 4 نمونه برداشت و درصد رشد بعدي جوانه‌ها در بذور جوانه زده و درصد جوانه زني بذر خيس شده اندازه گيري شد. نتايج نشان دادند که اجزاي ماشين بر روي رشد گياهچه‌ها تاثير معني دار نداشته ولي اثر طول جوانه در رشد بعدي گياه در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. بنابراين بذر پاشي با ماشين کود پاش سانتريفوژ قابل توصيه است .


کودکار فاروير :
اين ماشين براي كود دادن مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي مناسب مي باشد. مقدار ريزش كود 50 تا 1500 كيلوگرم در هكتار است و تنظيم اين مقدار توسط موزع شياردار ميني ماكز انجام ميشود. اين دستگاه بصورت چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين رديفها قابل تنظيم است. اين دستگاه داراي شياربازكنهاي مخصوص براي كاردر شرايط مختلف ميباشد.

كودكار فاروئر 6 رديفه
كودكار بذركار پنوماتيك :
اين دستگاه براي كشت توام با كوددهي محصولات مختلف مانند ذرت، سويا، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند، گوجه فرنگي و صيفيجات مناسب مي باشد. كودكاربذركارپنوماتيك بصورت چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين خطوط كشت قابل تنظيم است. حداقل فاصله بين خطوط كشت 30 و حداكثر 75 سانتيمتر مي باشد. تنظيم فاصله بذرها روي خطوط كشت بوسيله گيربكس مركزي انجام ميشود. مقدار ريزش كود بوسيله موزع شياردار ميني ماكز تنظيم ميگردد. اين بذركار داراي واحدهاي كارنده، چرخهاي فشار و شياربازكنهاي مخصوص براي كشت بذرهاي گوناگون در شرايط مختلف ميباشد.

مشخصات -كولتيواتور كودكار:
شياركش:
ايجاد جوي و پشته توسط شياركش انجام مي شود.

شيار كش
تيغه ها:
انواع تيغه ها كه بر حسب نوع محصول و شرايط مزرعه در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از:
تيغه شمشيري
تيغه ساده
موزع شياردار MINIMAX :

بوسيله موزع شياردار تنظيم ميزان ريزش كود انجام ميشود
ماشین های عمده ای که برای تهیه علوفه خشک مورد نیاز است-انواع دروگر ها-انواع دروگر های شانه ای:
ماشین های عمده ای که برای تهیه علوفه خشک مورد نیاز است:
دروگرها
ساقه کوبها(کاندیشنر ها)
شانه ها(ریک ها)
بسته بند ها(بیلر ها)
و در بعضی مناطق بارکن ها
توده ساز ها
و ادوات جابجای انبار ها


انواع دروگر ها:
دروگر شانه ای Cutterbar womers
دروگر دوار Rotary cutters-rotary mowers یا قطع کن های دوار و خردکن ها(چاپرها)
انواع دروگر های شانه ای:
دروگر کششی
دروگر های نیمه سوار
دروگر های عقب سوار
دروگر های و.سط سوار


انواع دروگر های دوار:
دروگر های بشقابی (دروگر های دوار بشقابی) Disc Mower
دروگر های استوانه ای(دروگر های دوار استوا نه ای) Drun Mower
دروگر های چکشی یا عمودی Flail Mower
چند واژه نامه از تراکتور ها و ماشین های کشاورزی Farm machinery and tracors :
بسته جمع کن Bale accumulator
هلیس-مته Auger
غوزه پنبه Boll
کمباین Combine
ذرت کن Corn snapper
ساقه کوب Conditioner
|ساقه ساز-کاندیشنر - له کن Conditioner
مکعب ساز-قرص ساز Cuber-wafring machine
شانه برش Cutter bar-cutterbar
ماشین پنبه پاک کنی Cotton gin
فنر شناور Float spring
دماغه)در کمباین) Head
محافظ-انگشتی(در دروگر های شانه ای) Guard-finger
دروگر-ساقه کوب Mower conditioner
دروگر-علف چین-علف بر Mower
چرخ فلک Reel
کمباین دوار Rotary combine
غلتک Roll
نوار ساز Windrower
یوغ Yoke


گاو آهن بشقابي
گاو آهن بشقابي براي انجام خاك ورزي اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند و كار آنها تا حدودي شبيه به كار گاواهن هاي برگردان دار مي باشد اين گاوآهنها از يك سري بشقاب هاي مقعر گردنده كه به صورت انفرادي و جدا از هم بر روي يكشاسي قرار گرفته اند تشكيل مي گردند عمق كار بشقاب ها به وسيله يك يا چند چرخ ويا توسط سيستم هاي هيدروليك تراكتور كنترل مي شوند


اصول كار با گاو آهن بشقابي در هنگام كار با گاو آهن بشقابي خاك و خاشاك توسط عمل چرخش بشقاب ها قطع و جا به جا مي شود چنانچه بشقاب ها بدون صفحه تمييز كن كار كنند بيشتر عمل مخلوط كردن خاك بريده شده را انجام مي دهند تا برگرداندن خاك در صورت استفاده از صفحه تمييز كن برگردان دار خاك شبيه انچه كه در گاوآهن هاي برگردان دار انجام مي شوئد برگردانده مي شود البته عمل برگرداندن خاك به خوبي گاوآهن هاي برگردان دار صورت نمي گيرد گاواهن هاي بشقابي بايد با سرعتي نسبتا كم و يكنواخت كار كنند تا عمل برش و عرض برش را كنترل كنند اين گاو آهن ها در سرعتهاي زياد خوب كار نمي كنندو ضمنا سرعت زياد باعث تقليل در عمق شخم مي شود


انواع گاوآهن هاي بشقابي گاو آهن هاي بشقابي معمولا داراي 1 تا7 بشقاب مقعر مي باشند كه عرض برش هر بشقاب ممكن است بين حدود 30.5تا18.5 سانتي مترباشد .بشقابها معمولا در اندازه هاي مختلف به قطر 96.5تا61 سانتي متر دردسترس هستند. تقعر بشقاب ها معمولا بين16.5تا9 سانتي متر وضخامت آنها بين 6.5تا5 سانتي متر است . حداكثر عمق كار بشقاب ها،حدود 3/1قطر آنهاست.


- مجهز به شاسي سنگين و محكم براي كار در شرايط سنگين
- - هم پوشاني كامل پره ها
- - سيستم تنظيم افقي (تراز كننده) باعث يكنواختي عمق كار و كاهش فشار بر تراكتور است.
- تنظيم ارتفاع با جك هيدروليك
- - گلگيرها در شرايط مرطوب قابل تنظيم هستند.
- - وزن ديسك روي هر گروه از 72 تا 140 كيلوگرم در مدلهاي مختلف انتخاب اصلح را براي شرايط متفاوت زميني ميسر مي سازد

- گاو آهن بشقابي گاو آهن بشقابي- بذركار غلات سوار شونده
- موارد كاربرد:
- براي كاشت انواع غلات بويژه در زمينهاي آبي با سرعت كار فوق العاده


مشخصات ويژه:
- - مجهز به ماركر اتوماتيك، موزع هاي بذر فلزي شياردار، شيار بازكن تك ديسكي
- گيربكس دستگاه مجهز به قفل مخصوص است، كه فقط در هنگام جركت به جلو عمل مي كند.
- - مخزن بذر و شافت موزع و محفظه بذر از مواد گالوانيزه و فسمتهاي متحرك بادامكها از فولاد ضد زنگ مي باشد.
- - فشار شيار بازكنها با تغيير فشار فنرها به طور منفرد و يا به طور جمعي قابل تنظيم است.
- مقدار كاشت با توجه به نوع بذر از 0.12 كيلوگرم تا 400 كيلوگرم در هكتار قابل تنظيم است.
- - زيرشكن و لق كننده


- موارد كاربرد:
- براي شكستن لايه سخت (Hardpan) كه در اثر چندين سال شخم در عمق معيني تشكيل شده جهت نفوذ آب و توسعه بيشتر ريشه گياه.
مشخصات ويژه:
- ساخته شده از فولادهاي آلياژي مقاوم و ضد سايش
- شاسي و ساقها براي استحكام كافي براي كار در شرايط سخت برخوردارند.
- وجود شرخهاي تنظيم عمق امكان نفوذ به عمق دلخواه با توجه به نوع خاك تا عمق 85 سانتيمر را فراهم مي‌سازد.

- - گاو آهن قلمي (چيزل پلاو) سوار شونده
- موارد كاربرد:
- براي شخم زمينهاي ديم به منظور حفظ رطوبت خاك، كاهش فرسايش
- هچنين كنترل علفهاي هرز در زمان آبش با نصب تيغه هاي پنجه غازي به جاي تيغه هاي قلمي


مشخصات ويژه: مشخصات ويژه:
ساخته شده از فولاد مقاوم، قابل استفاده با تراكتورهاي تا 65 تا 110 قوه اسب، مجهز به چرخ تنظيم عمق.
گاو آهن بشقابي براي انجام خاك ورزي اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند و كار آنها تا حدودي شبيه به كار گاواهن هاي برگردان دار مي باشد اين گاوآهنها از يك سري بشقاب هاي مقعر گردنده كه به صورت انفرادي و جدا از هم بر روي يكشاسي قرار گرفته اند تشكيل مي گردند عمق كار بشقاب ها به وسيله يك يا چند چرخ ويا توسط سيستم هاي هيدروليك تراكتور كنترل مي شوند


اصول كار با گاو آهن بشقابي در هنگام كار با گاو آهن بشقابي خاك و خاشاك توسط عمل چرخش بشقاب ها قطع و جا به جا مي شود چنانچه بشقاب ها بدون صفحه تمييز كن كار كنند بيشتر عمل مخلوط كردن خاك بريده شده را انجام مي دهند تا برگرداندن خاك در صورت استفاده از صفحه تمييز كن برگردان دار خاك شبيه انچه كه در گاوآهن هاي برگردان دار انجام مي شوئد برگردانده مي شود البته عمل برگرداندن خاك به خوبي گاوآهن هاي برگردان دار صورت نمي گيرد گاواهن هاي بشقابي بايد با سرعتي نسبتا كم و يكنواخت كار كنند تا عمل برش و عرض برش را كنترل كنند اين گاو آهن ها در سرعتهاي زياد خوب كار نمي كنندو ضمنا سرعت زياد باعث تقليل در عمق شخم مي شود


انواع گاوآهن هاي بشقابي گاو آهن هاي بشقابي معمولا داراي 1 تا7 بشقاب مقعر مي باشند كه عرض برش هر بشقاب ممكن است بين حدود 30.5تا18.5 سانتي مترباشد .بشقابها معمولا در اندازه هاي مختلف به قطر 96.5تا61 سانتي متر دردسترس هستند. تقعر بشقاب ها معمولا بين16.5تا9 سانتي متر وضخامت آنها بين 6.5تا5 سانتي متر است . حداكثر عمق كار بشقاب ها،حدود 3/1قطر آنهاست.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید