دانلود مقاله نماز زیباترین جلوه نیایش با پروردگار

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نماز زیباترین جلوه نیایش با پروردگار

مقدمه
نمازعالی ترین واساسی ترین رشته الفت و عامل محبت بین بندگان و حضرت حق است. نماز، نور دل وصفای قلب وروح جان وسلامت روان وفروغ ذات عباد صالح خداست.
فرهنگ نماز، مجموعه حقایق ومعارفی است که بشر در گذرگاه حیات می آموزد تا به نیروی ایمان وجهاد از پایگاه با توجه به این که نماز ستون دین می باشد و اولین فریضه ای است که بعد از بعثت رسول اکرم به ایشان آموزش داده شده و بارها و بارها در روایات واحادیث وآیات بر اهمیت آن تاکید شده است.اما همیشه درعمل مظلوم وکم اهمیت به شمار آمده است.
در این تحقیق تلاش شده به بعضی از زوایای نماز اشاراتی هر چند کوچک شود تا هر آنچه که تا امروز در مورد نماز فراگرفته ایم مجددا یادآوری شود.
با آرزوی آن که این چند صفحه ناچیز بتواند تا حدی از دین بزرگ ما نسبت به نماز بکاهد هر چند که بزرگترین روش برای ادای دین برپا کردن صف های طویل نماز جمعت در تمام دنیا و خواندن آن به خالصانه ترین صورت می باشد.

آمنه ملایی
آذر ۱۳۸۴
نماز زیباترین جلوه نیایش با پرودگار
نماز واجب و فرضیه ای بزرگ است.
وجوب نماز یکی از ضروریات دین مقدس اسلام، فریضه ای بزرگ و وظیفه ای سنگین در این آیین پاک است.
منکر آن از دین خارج و به اتفاق دانشمندان اسلامی کافر است.

و تارک آن ،با اعتراف به وجودش باید تعزیر شود. به علاوه ، اگر منکر وجوب آن،مرد، واصولا مسلمان بوده باشد باین معنا که اتعقا نطفه ایش در حال اسلام پدر و مارد ، و یا یکی از آنها شده باشد که در اصطلاح او را مرتد فطری می خوانند باید کشته شود. واگر این چنین نبوده بلکه خود اسلام اختیار کرده که در این صورت اگر منکر وجوب نماز شد اصطلاحا وی را مرتد ملی می نامند از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که هیچ و اگر حاضر به توبه نشد باید او را کشت. و اگر زن مسلمان در هر صورت منکر وجوب نماز شود البته از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که خوب واگر توبه نکرد زندانش می کنند و زندان بر او سخت می گیرند تا توبه کند و اگر باز توبه نکرد به همین حال در

زندان می ماند تا بمیرد. اما کسی که نماز نکند ولی اقرار به وجوب آن داشته باشد تعزیرش می کنند یعنی او را مقداری شلاق می زنند. اگر نمازش را خواند که کاری با او ندارد واگرباز نماز را ترک کرد برای دومین بار شلاقش می زنند اگر نمازش را خواند که کاری با او ندارد و اگر باز نماز را ترک کرد برای دومین بار شلاقش می زنند واگر در این مرتبه هم نماز نخوانده به فتوای بعضی از فقها باید او را کشت و به فتوای بعضی دیگر در این مرتبه نیز شلاق می خورد اگر سر به راه شد و باز گستاخی نمود و نماز را ترک کرد در این دفعه مسلم است که باید کشته شود. و این خلاف ناشی از اختلاف روایات، مدارک این حکم است که در کتابهای فقهی استدلالی مشروحا بیان شده است چند آیه از قرآن مجید در این باره می نگاریم:

«البته نماز بر مومنان به طور حتم فرض و واجب شده » سوره النساء آیه ۱۰۴
«نماز را بپای دار ،زیرا نماز-نمازگزار را- از کار زشت وناپسند باز می دارد» سوره العنکبوت آیه ۴۴
«محافظت داشته باشید بر نمازها خصوصا نماز میانه» سوره البقره آیه ۲۴۰

نماز عمود دین وفرضیه نخستین
در همان لحظه ای که بعثت پیامبر گرامی (ص) آغاز شد ، نماز فرض و واجب باشد. جبرئیل امین به امر خدا آن را به رسول اکرم(ص) در حالی که هنوز هیچ یک از فرایض دینی به عنوان فرضیه ووظیفه جواب نشده بود. نخستین نماز آن حضرت ،نماز ظهر بود که در دامنه کوهی در مکه همراه حضرت علی (ع) به جماعت خواندند.
بحار –ج۱۸-ص۱۹۶

نماز عصر آن روز را در خانه به همراه خدیجه (س) به جماعت خوانند وبعد از مدتی حضرت ابوطالب با پسرش جعفر به هنگام نماز به خانه پیامبر رفتند و هر دو به صف جماعت پیوستند.
هر که اسلام می آورد نخستین فرضیه واول وظیفه ای که بر او عرصه می شود واو را به آن تکلیف می کردند همانا نماز بوده و البته همیشه این طور بوده وفعلا هم هست. رسول اکرم (ص) فرمود:

«روز قیامت که بپا می شود و بندگان را برای محاسبه می خوانند ابتدا از نمازش پرسش می کنند و بازجویی می نمایند اگر درست بودکه خوب واگر درست نبود او را به دوزخ می برند»
«ملازم نماز باشید، ملازم نماز باشید، زیرا نماز ستون دین شما است»
بحار –ج۸۲-ص ۲۲۲

آیا ضرورت وعذری مجوز ترک نمازم میشود؟
هر مسلمان که به بلوغ شرعی رسیده است مکلف به نماز است یعنی نماز فرض وواجب است و هیچ ضرورت و عذری مجوز ترک نماز نمی شود و در هر حال به هر شکل نماز باید خوانده شود.مگر در دوحالت برای زنها یعنی در این حالت نباید نماز بخوانند. یکی در حال حیض وایام عادت (رگل) و دیگری در چند روزی که از زایمان زن می گذرد. که البته شرح و تفصیل آن در رساله های عملیه بیان شده است.

علاوه بر آن نماز یک فرضیه واجب هست و به هر حال و شکلی باید خوانده شود. روایات زیادی وجود دارد که آدابی را برای هر چه بهتر خواندن نماز پیش نهاد می کند.مانند : در هنگام شنیدن اذان دست از کار بکشیم. و به خواندن نماز بپردازیم. قبل از نماز مسواک بزنیم. بهترین لباس خود را بپوشیم لباسمان پاک و پاکیزه باشد لباسمان را معطر کنیم. به خصوص زن ها باز نیت آلات خود نماز بخوانند.
حضرت صادق علیه السلام فرمود:
دو رکعت نماز با بوی خوش بهتر و افضل است از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش»
وسائل الشیعه- ج۳-ص ۳۱۶

محافظت بر نمازهای پنج گانه
محافظت بر نمازهای پنج گانه یومیه یعنی گزاردن آن در اول وقت به جماعت و سنن و آداب پس اگر بی علتی وعذری از اول وقت تاخیر کند یا به جماعت حاضر نشود یا سنتی از سنن یا ادبی از آداب آن را فرو گذارد الا نادرا از سلوک راه بیرون رفته و با سایر عوام که در بیابان جهالت وضلالت، سرگردان می چرند و از راه مقصد بی خبرند وایشان را هرگز توقی ای نیست مساوی است.امام صادق در مورد اهمیت نماز اول وقت می فرمایند:
برتری نماز اول وقت بر زمانهای بعد، همانند برتری آخرت بر دنیا می باشد.

بحار-ج۸۲-ص ۳۵۹

تقوای قلب مطلوب است نه صورت
هرگز به خدای تعالی گوشتهای قربانی که صدقه می دهید و نه خون های آنها نمی رسد( یعنی گوشت و خون حیوانی قربانی به محل رضا و قبول خداوند نمی رسد) ولکن به او می رسد(به محل رضا وقبول خداوندی) تقوای شما آنچه همراه قربانی است که پرهیزگاری شما است به محل رضا و قبول حق می رسد.
سوره حج-آیه ۳۷

بنابراین نتیجه می گیریم ک

ه مهم تقوای دل است نه تقوای ظاهری. اخلاص در نیت و قلب آدم ها موجب نزدیکشان به خداوند می شود. این نوع تقواست که موجب میشود آدمی خود را وامی دارد که دستورات حق تعالی را گرامی و بزرگ بداند. بنابراین نماز اگر با تقوای قلبی همراه نباشد بی فایده است.یعنی در نماز مهم توجه قلبی است نه مجرد افعال واقوال.
از رسول خدا (ص) مروی است که خداوند به دلهای شما می نگردند به صورتهایتان.
نماز باید مهمترین کار درنظرها باشد

اما بیان کفیت تحصیل حضور قلب در نماز و پیدا شدن آن متوقف بر تحصیل مقتضی وورفع مانع است یعنی باید چیزهایی که موجب پیدا شدن حضور قلب می شود آماده کرد وچیزهایی که مانع آن است برداشت یا از پیدا شدنش جلوگیری نمود.
اما نسبت به جهت مقتضی : نخست باید نماز در نظر نمازگزار از هر چیز دیگری مهمتر باشد زیرا نفس انسانی طوری است که اگر چیز مهمتری از نماز در نظرش بود، در حال نماز به آن متوجه می گردد ونمی گذارد حضور قلب نسبت به نماز پیدا شود.

نماز در ادیان دیگر
نماز در تمامی ادیان ستون دین ونخستین فرضیه وبزرگترین وظیفه به شمار می آید. فقط اسم با هم متفاوت است. اما یک فرضیه روزانه و در همه ادیان در ساعات معینی انجام می گرفته است.
در قاموس کتاب مقدس- تالیف مسترهاکس- در معنای واژه نماز نوشته:
«نماز معروف است یکی از واجبات دینیه هر روزه تمام ملل ومذاهب است چه منفردا وچه جماعتا..»
سپس به شرح معنای نماز و بیان خصوصیات آن بر مبنای تورات وانجیل پرداخته تا آنکه می نویسد:
«احدی جز منکرین خدا منکر نماز و دعا نیست..

اما مراعات اوقات معینه برای نماز خالی از اهمیت نخواهد بود، چنانچه یهود درساعات سوم وششم و نهم روز و ساعات اول شب وآخر شب ووقت تناول طعام نماز می گزاردند..»
این فراز از سخن این نویسنده «احدی جز منکرین خدا منکر نماز نیست» خیلی عجیب و جالب است. یعنی وجوب ولزوم نماز در همه ادیان ودر تمام مذاهب به طور ضروری ومسلم است و به حدی بدیهی است و اصالت دارد که انکار آن مساوی با انکار خدا است ومنکر آن قهراکافر است.
اینک پاره ای از آیات و روایات مربوطه را که شاهد وگواه مدعا است می نگاریم:
خدای متعال آنجا که سخنان عیسی را برای ما حکایت می کند می فرماید:
«خداوند مرا به نماز وزکوه سفارش فرمود تا زنده هستم.»
سوره مریم آیه ۳۲

معلوم می شود نماز و زکات در آیین عیسی دو فرضیه مهم و ودو واجب بزرگ بوده که در مورد آن دو بخصوص از جانب خدا به وی سفارش شده.
و به موسی هم خطاب شده که اقامه نماز کن.
«نماز را بپا دار برای یاد من»

سوره طه-ایه ۱۴
یعنی که مرا یاد کنی، به یاد من باشی از من غفلت نوروزی در این خطاب یکی از فلسفه های بزرگ وعمیق نماز بیان شده که عبارت است از یاد خدا که اصل هر خیر وسعادت است.

نماز وشخصیتهای علمی
به جاست برای درک افزون تر قدر نماز: تاملی در عبارات اندیشمندان جهان داشته باشیم.

مهاتماگاندی
گاندی که هند را با روش مسالمت آمیزی از یوغ امپرایالیزم ودشمنان خارجی رهایی بخشید رنج بسیاری در راه آرمان خود تحمل کرد. این رنج ها به قدری سنگین وجانکاه بود که تحمل این بار سنگین ناممکن می نمود، اما او همواره با کمک نماز به خود نیروی تازه ای می بخشید. وی در این باره می گوید: اگر کمک نماز نبود، خیلی پیش از این میبایست دیوانه می شدم.

دلیل کارنگی
بیان گذار مرکز مطالعات وپژوهش های نیویورک که از دانشمندان طراز اول جهان معاصر است می گوید: هر وقت همه نیروهای خودمان را در برابر ناملایمات به کار می بردیم وتمام راه حل ها را می آزمودیم ونتیجه دلخواه به دستمان نمی آمد، در حالی که امواج سهمگین یاس و نومیدی قلب و روحمان را وخیزان است.
۸-سرتسلیم راگوی چوگان رضا قرار میدهد و در عین مجاهده با نفس دل در عرصه طلب می تازد.
۹-از جفای دوران وجور مردم زمان ملول ومتفکر نمی شود.

۱۰-در ناگواری ها بردبار، درسختی ها صبور، در مهین دوستی ثابت قدم ودر رفاه و آسایش شاکر است.
۱۱-همیشه طمع خود را فرو می نشاند و منافع غیریا مصالح اجتماعی را فدای منافع خود نمی کند.
۱۲-دارای چنان روحیه قوی وجسم سالم زندگی مقرون به سعادتی است که به ظواهر مادی وقدرت وجبروت دنیایی چندان اعتنایی ندارد.
۱۳-هر گونه مشکلی را سهل می انگارد واز هیچ امری نمی هراسد.
۱۴-عشرت ونادانی را پیشه خود قرار نمی دهد واز تن پروری و خوشگذارانی ولاقیدی، شهوت و بی حالی و جهالت پرهیز می کند و بهره مندی از جذبه الهی وصفای خاطوش روز افزون است.
مردان خدا پرده پنداردریدند یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند
۱۵-..

بهترین کارها در بهترین جاها
گر چه نماز خواندن درهر مکانی که مباح باشد صحیح است .لیکن سزاوار است این عمل شریف را در بهترین اماکن به جای آورد که مساجد و مشاهد مشرفه باشد.
از حضرت صادق (ع) مروی است که فرمود هرگاه به در هر مسجد رسیدی پس باید بدانی که سلطان عظیم را قصد کرده ای که بر بساط و مجلس او قدم نمی گذارد مگر کسانی که پاک شده اند.

مصابح الشریعه (باب دخول المسجد)
حاصل فقرات دیگر حدیث آن است که باید بدانی که خداوند قادر است با تو به فضل و بخشش معامله فرماید و هم چنین از روی عدل پس از اگر به فضلش با تو معامله فرماید کار خالص وصادقانه را مطالبه نماید پس کارت را رد خواهد فرمود لذا باید از او بخواهی که با تو به فضلش رفتار فرماید زمانی که خود را نیازمند دیدی وبیچارگی و عجز خود را دانستی واز روی صدق واخلاص به کرمش پناهنده شدی البته نظر رحتمش را به تو قرار می دهد زیرا او کریم است و دوست میدارد کرامت را برای بندگان بیچاره خود که به سوی او روی آورده اند که آنانکه سوختگان و به سوی خوشنودیهای از نظر کنندگان.

توجه به راست و چپ نشانه نبودن حضور قلب
در روایتی از حضرت رسول (ص) چنین رسیده :کسی که صورتش را در نماز می گرداند، آیا نمی ترسد که خداوند صورتش را به شکل الاغ درآورد؟
توجه به چپ و راست در نماز، نشانه این است که حضورقلب ندارد ومانند بی بهره بودن الاغ از مقامات عالیه نمازگزاران چنین شخصی نیز بی بهره است.
حضرت صادق(ع) می فرماید‍: هنگامی که روبه قبله ایستادی پس مایوس باش از دنیا و آنچه در آن است و از خلق و آنچه را که در آن هستند وخالی ساز قلب خود را از هر چه تو را از حق تعالی باز می دارد.. و یاد کن ایستادنت را در محضر پروردگار در آن روزی که برای هر کس آشکار می شود آنچه برای خود از پیش فرستاده است.
بحار-ج۸۴-ص ۲۳۰

 

نماز وارزش های معنوی
نماز پیوند میان انسان و خالق است و اگر نباشد انسان دچار طغیان وسرکشی می شود. از این رو باید روزانه حداقل پنج مرتبه خداوند را یاد کند تسبیح گوید، سجده و رکوع و ابزار خضوع و خشوع کند تا همواره در راه راست ومستقیم گام بردارد و از بدی ها و پلیدی ها وزشتی ها دور ماند و روابطش با مردم براساس حق و عدالت باشد مال مردم را به باطلب نخورد، احتکار نکند، ظلم نورزد، دزدی نکند،.. تا نفسش پاکیزه وروحش تزکیه شود و احساس آرامش درونی کند و به سعادت دنیاو آخرت دست یابد و در نتیجه جامعه نیز در آرامش وسعادت به سر برد.

اکنون به یک سرگذشت حقیقی که مربوط به چهل سال پیش است، نقل می کنیم تا بر اهمیت نماز و نقش آن در تزکیه نفس و روابط آن با جامعه شاهدی آورده باشیم. داستان:
در گذشته، عمال روسیه تزاری، مسیحی مذهب بودند. یکی از مهندسین، انان به ایران آمده وتعدادی کارگر ایرانی را استخدام کرده بود. این کارگران هنگام ظهر کار را برای ا دای فرضیه نماز تعطیل می کردند. مهندس روسی از این کار خوشش نمی آمد و سرانجام کارگران را تهدید کر که بابت مدتی که کار را تعطیل می کنند،مقداری از حقوقشان را کسر می کند.
کارگران دو دسته شدند. گروهی اصرار داشتند نماز خود را به موقع بخوانند و گروه دیگری هم با مهندس روسی هم صدا وهمراه شدند و انجام نماز را به آخر وقت موکول کردند.

مهندس نیزآخر هفته وقتی حقوق را پرداخت کرد، به گروه اول که نماز خود را به موقع خوانده بودند، حقوق کامل داد به گروه دوم که به توصیه عمل کرده بودند کمتر داد. کارگران اعتراض کردند که چرا به آنها به گفته است توجه نکردند. حقوق کامل دادی وبه ما که به حرف تو عمل کردیم کمتر پرداختی؟

مهندس مسیحی روسی گفت: برای اینکه معلوم شد گروه اول که کسر حقوق را بر تخلف از انجام وظایف دینی ترجیح دادند، افرادی مومن و در عقیده خود پابرجا هستند. پس در سایر اعمالشان نیز درستکار هستند و از کار نمی دزدندو کارشان را با صداقت انجام می دهند.اما شما که پول را بر مسئولیت هاوتکالیف مذهبی ترجیح دادید معلوم می شود خیلی پایبند به اصول حرام و حلال نیستند ودرکاری که انجام می دهید طبعا اخلاص را رعایت نمی کنید.از این رو مستحق حقوق کمتری هستید. زیرا شما که در نماز- این تکلیف خدایی- خیانت می کنید، در کار من به طریق اولی کم کاری می کنید.

اهمیت نماز با توجه گفتار امام حسین (ع)
بنا به نقل طبری عصر پنج شنبه نهم محرم عمر صعد فرمان حمله داد و لشکر به حرکت درآمد امام (ع) در آن ساعات در بیرون خیمه به شمیشرش تکیه نموده و خواب خفیفی بر چشمانش مستولی شده بود. و چون زینب کبری(ع) سروصدای لشکر عمر سعد را شنید وجنب جوش آنها را دید به نزد امام آمد و عرضه داشت برادر! اینک دشمن به خیمه ها نزدیک شده است.
امام ع سربرداشت اول این جمله را گفت:
انی رایت رسول الله.. اینک جدم رسول خدا را در خواب دیدم که به من فرمود: انک صائرالینا عن قریب. فرزندم به زودی به نزد ما خواهی آمد. سپس بردارش ابوالفضل ۰ع) را خطاب کرد و چنین گفت: ارکب بنفسی انت .. جانم به قربانت سوارشو وبا اینها ملاقات کن وانگیزه و هدف آنان را بپرس.
انساب الاشراف ۳/۱۸۵،طبری ۷/۳۱۹-۳۲۰
طبق فرمان امام (ع) حضرت ابوالفضل با بیست تن که زهیربن قین و حبیب بن مظاهر نیز در میان آنان دیده می شد و به سوی دشمن حرکت نموده ودر مقابل آنان قرار گرفت وانگیزه حرکتشان را سوال نمود.

لشکریان عمر سعد در جواب او گفتند:اینک از سوی امیر حکم تازه ای رسیده است که باید شما بیعت کند و الا همین الان وارد جنگ خواهیم گردید. حضرت ابوالفضل به سوی امام برگشت وپیشنهاد آنان را به عرض آن حضرت رسانید.
امام در پاسخ وی چنین فرمود: ارجع الیهم.. به سوی انان بازگرد واگر توانستی همین امشب را مهلت بگیر وجنگ را به فردا موکول بکن تا ما امشب را به نماز واستغفار ومناجات با پروردگارمان بپردازیم زیرا خدا می داند که من به نماز و قرائت قرآن و استغفار ومناجات با خدا علاقه شدید دارم.

ابوالفضل (ع) برگشت و تقاضای مهلت یک شبه نمود.عمر بن سعد چون در قبول این پیشنهاد مردد بود موضوع را با فرماندهان لشکر مطرح و نظر آنان را جویا گردید.
یکی از فرماندهان به نام «عمر بن حجاج» گفت:سبحان الله، اگر اینها از ترک و دیلم بودند وچنین مهلتی را از تو درخواست می کردند بایستی به آنان جواب مثبت می دادی. قیس بن اشعث یکی از دیگر فرماندهان گفت: به عقیده من هم باید به این درخواست حسین جواب مثبت داد زیرا این درخواست وی نه برای عقب نشینی آنها از جبهه ونه برای تجدید نظر است بلکه به خدا سوگند فردا این ها پیش از تو به جنگ شروع خواهند نمود. عمر سعد گفت :اگر چنین است پس چرا شب را به آنان مهلت بدهیم؟ به هر حال پس از گفت و گوی زیاد پاسخ عمر بن سعد به حضرت ابوالفضل (ع) این بود:

ماامشب را به شما مهلت می دهیم اگر تسلیم شدید و به فرمان امیر گردن نهادید به نزد او می بریم و اگر امتناع کردید ما هم شما را به حال خود باقی نخواهیم گذاشت وجنگ است که سرنوشت شما را تعیین خواهد نمود. و بدین گونه با درخواست امام (ع) موافقت گردید و شب عاشورا به وی مهلت داده شد. از این درخواست امام (ع) می توان به اهمیت نماز و دعا ونیایش وتلاوت قرآن پی می برد که آن حضرت تا آن جا به این مسائل علاقه دارد که از دشمن ناجوان مردش درخواست مهلت می کند تا یک شب دیگر از عمر خویش را با یان اعمال بگذارند و چرا چنین نباشد که حسین (ع) برای ترویج وزنده ساختن نماز وقرآن وشعارهای الهی بدین جا آمده است و مناجات ونیایش با پرودگار بهترین ولذت بخش ترین دقایق زندگی او است و باید هر ملتی که برای خدا قیام می کند همین اعمال را شعار وملاک عمل خویش قرار بدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد