دانلود مقاله هنر و خلاقیت

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

هنر و خلاقیت

نقش هنر در تربیت وکارکرد های آن
قبل از ورود به موضوع نقش هنر در تربیت و کارکرد های آن باید عرض کنم که همواره و عادتاً ،واژه ی هنر تداعی زیبائی و جمال می نماید به گونه ای که همه ی اصول هنر در بنای وجیه کلمه ی زیبا و زیبائی یکجا خلاصه شده و توسعه زیبائی همه ی مفهوم هنر را فرا می گیرد گویی که هنر در واقع مترادف کلمه ی زیبائی است . این تعریف در واقع ملکه ی ذهن گردیده است و به نظر میرسد که اگر این واقعیت نیز حقیقت داشته باشد خلقت و آفرینش سراسر همه ،هنر خداوند است زیرا خداوند جمیل است و جزء جمال خلق نمی کند .بنا بر این در

تعریف اختصاری کلمه ی طیبه ی هنر میتوان گفت هنر ما در زیبائی و زیبائی مولود هنر است .انسان طبیعتاً به زیبائی گرایش دارد و کمال خود را در زیبائی می داند و این دقیق ترین توجه او به حقیقت است زیرا حقیقت و حق زیباترین پدیده ی کائنات است .آنچه که موجب خطای انسان می گردد ایهام و ابهام در تطبیق حقیقت با واقعیت است و این زمانی حاصل می شود که آدمی هر واقعیتی را به غلط حقیقت بداند و این اشتباه بزرگ گاهی به طور ناخودآگاه و بر اثر غفلت گریبان او را می فشارد زیرا انسان بر حسب تکرار و عادت محکوم پردازش داده های حواس پنجگانه خود می باشد و همه ی وقایع را از ورودی ها دریافت می کند و در حقیقت همه چیز را با چشم و گوش سر می گیرد و در حالی که همه ی این ها

دریافت واقعیات است نه الزاماًادراک حقایق علاوه بر حواس خامسه باید که با چشم و گوش سیر نیز پردازش شود تا انسان معنای زلال حقیقت حق استدراک نماید و در تایید همین نامرادی انسان است که پیامبر گرامی اسلام می فرماید:«الهی ما عرفتک حق معرفتک» در تمجید هنر تو لستوی۱ بیانی دارد که عبارت است از :هنر خوب است اگر احساسات خوب را ترویج کند احساسات هنگامی خوب است که شعور ممیز نیک و بد خوبی آنها حکم دهد و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است هنر جهانی یک محک درونی دارد پابرجا و بی خطا یعنی همان وجدان پاک و به تعبیر بتهوون۲ تکامل باید هدف اولیه ی همه ی هنرمندان حقیقی باشد اگر ما در آثار هنرمندان بزرگ دنیا تامل و ژرف اندیشی کنیم در می یابیم که همه ی هنر مندان در همه ی زمینه های هنری و در اوج هنر و شاهکار های خود انگار که اعضای یک کنسرت الهی هستند که سمفونی توحید را می نوازند و این معنا در بیانی دیگر ارز بتهوون این نابغه ی علم موسیقی و یگانه به دوران آمده است آنجا که می گوید هنر و دانش برگزیده ترین و بزرگوارترین مردم را به هم مرتبط می سازد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد