دانلود مقاله پیتر دراکر – پدر مدیریت نوی

word قابل ویرایش
41 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فهرست صفحه

پیش مقدمه ۵
مقدمه ۱۱

فصل اول : ۱۴
توصیف پروژه : مکان سنجی – نیاز سنجی ۱۵

فصل دوم : ۱۸
مسائل قانونی : اخذ مجوز ۱۹

فصل سوم : ۲۰
جدول نیروی انسانی مورد نیاز و بر آورد حقوق ۲۱
چارت تشکیلاتی ۲۲
شرح وظایف ۲۳
پرسشنامه استخدامی ۲۴
قرار داد کار ۲۵

فصل چهارم ۲۶
جدول برآورد تجهیزات ۲۷
جدول مواد مصرفی ۲۸
انتخاب محل تاسیس ۲۹
تعیین مبلغ ۲۹
جدول برآورد هزینه ۳۰
جدول بر آورد سرمایه ۳۱

فصل پنجم : ۳۲
توجیه اقتصادی ۳۳
محاسبه میزان سود و زیان ۳۴
محاسبه نقطه سر به سر ۳۵

فصل ششم : ۳۶
صورت وضعیت واحد تولیدی ۳۷

فصل هفتم : ۴۱
بازار یابی (تبلیغات ) ۴۲

فصل هشتم : ۴۴
ابتکارات ۴۵

فصل نهم : ۴۶
کروکی تجهیزات ۴۷
جدول زمان بندی ۴۸
میزان مفید بودن طرح برای جامعه ۴۹
اشتغال زایی ۵۰

پیش مقدمه

گذری کوتاه بر زندگی:

پیتر دراکر

پدر مدیریت نوین

پیتر دراکر
پیتر دراکر نویسنده و متفکر نامدار و پدر مدیریت نوین، بیستم آبان ماه در خانه اش در کالیفرنیا در ۹۵ سالگی در گذشت. دراکر حقوقدان، اقتصاددان، سیاستمدار، متفکر اجتماعی و فیلسوف مدیریت بود، اما خود بارزترین وجه استعدادش را نویسندگی می دانست و این استعداد را نیز به خوبی پرورده بود. او در سال ۱۹۰۹ در وین متولد شد و در اتریش و انگلیس بالید و سپس به آلمان رفت و در سال ۱۹۳۷ به آمریکا مهاجرت کرد. گرچه کار خود را از گزارشگری روزنامه آغاز کرد اما به زودی به عرصه مدیریت کشیده شد و از سال ۱۹۴۲ به کسوت استادی دانشگاه درآمد. دراکر اولین کتاب خود را در سال ۱۹۳۹ منتشر کرد. تألیف بیش از ۳۰ کتاب و دهها مقاله که همگی به زبانهای زنده دنیا ترجمه و در سطح وسیع منتشر شده اند، حاصل تلاش او در حوزه های مدیریت، اجتماع، سیاست و اقتصاد است.

روش فکری و مشی عملی او چنین بود که هرسه چهار سال یک موضوع را موردمطالعه قرار می داد و بدین ترتیب در سیر زندگی خویش همواره صاحب رویکردی جدید و فکری نوین در آن زمینه ها بود. بسیاری از مفاهیم و واژه های عرصه مدیریت و کسب و کار و مسائل اجتماعی و تغییر آن به ابتکار او اکنون سکه رایج شده است. تئوری مدیریت برمبنای هدف، کارکنان فرهیخته، سازمانهای یادگیرنده، تمرکززدایی، جامعه دانایی، خصوصی سازی، جامعه سازمانها، راهبرد کسب و کار، پسامدرن، مراکز درآمد، کارهای دانش بر بخشی از مفاهیمی است که ازسوی او به حوزه علوم مدیریتی و اجتماعی وارد شده است.

ذهن جستجوگر او از همان ابتدا «مردم» را به عنوان محور فعالیتهای فکری برگزید زیرا براین باور بود که این تنها مردم هستند که رشد می کنند، توسعه می یابند، تحول پیدا می کنند و به شخصیت جدیدی تبدیل می شوند. زمانی که در ۱۸ سالگی به تماشای اجرای قطعات موسیقی رفته بود تحت تاثیر نویسنده قطعات قرار گرفت که به او گفت؛ من همواره خود را متعهد کرده ام که کوشش بالاتری انجام دهم. این سخنان تاثیر عمیقی بر او گذاشت. به همین سبب هرگاه درباره بهترین کتاب او سوال می شد می خندید و می گفت: بعدی- و شوخی نیز نمی کرد زیرا فکر و همت او بر این بود که کتاب بعدی او بهتر از قبلی باشد و به بهترین نزدیک شده باشد.

دراکر براین امر تاکید می کرد که عوامل سنتی تولید یعنی زمین، نیروی کار و حتی سرمایه، دیگر برای هیچ کشوری امتیاز رقابتی ویژه به حساب نمی آید. او منبع عمده و مهم اقتصادی جامعه جدید را دانایی می دانست. دراکر معتقد بود اگر دانایی به کار افزوده شود نتیجه آن بهره وری است و اگر دانایی را به کارهای تازه و بی سابقه بیفزاییم نوآوری پدید می آید. تنها دانایی است که می تواند ما را به این هدف برساند. دانایی در تلقی او اطلاعاتی است که عملا قابل استفاده و ناظر به تحقق نتایج عینی است که در جامعه و عرصه اقتصاد متجلی می شود. به همین دلیل او جامعه پس از سرمایه داری را جامعه دانایی می نامید. جامعه ای که دانایی کلید اصلی آن است و کارکنان فرهیخته گروه مسلط در نیروی کار آن. تنها مزیت یک کشور، صنعت یا شرکت به زعم او توانمندی در بهره برداری و استفاده جامع و همه جانبه از دانایی است.

دراکر عرصه ها و جنبه های مختلف سازمان را به عنوان یک پدیده منحصر به فرد قرن حاضر به خوبی کاویده است. او جامعه نوین را جامعه سازمانها می دانست و معتقد به داشتن نقش و رسالت اجتماعی برای سازمانها بود. تمثیل جالب او درمورد وظیفه رهبری در سازمانها و نقش کارکنان، ارکستر سمفونی بود. او ارکستر سمفونی را نمونه واقعی از سازمان در مفهوم جدید آن می دانست، که در آن ارائه سمفونی تنها ازعهده کل ارکستر برمی آید و وظیفه رهبر، تنها همنواکردن ارکستر است.

به همین سبب او به شدت مخالف قهرمان پروری در امر مدیریت بود و از آن به عنوان «خرافه رئیس یک تنه» یاد می کرد. او معتقد بود هیچ سازمانی قادر به بقا نخواهدبود اگر به نوابغ یا ابرمردها برای رهبری خود نیاز داشته باشد. سازمان باید بتواند تحت رهبری انسانهای متوسط به حیات خود ادامه دهد. تاکید او بر اینکه بیشتر آنچه را که مدیریت می نامیم چیزهایی است که کار را بر کارکنان در انجام کارشان دشوار می سازد بسیار تأمل برانگیز است. این فراز از او در زمینه چگونگی کار سازمانها و بهره وری در آنها ماندگار است که «به جای اینکه کارها را درست انجام دهیم باید کارهای درست انجام دهیم». ضرر هیچ چیز بیش از آن نیست که کاری را که ابدا نباید انجام دهیم بسیار موثر و کارا انجام دهیم. گوهر رهبری درنظر او انجام کارهای بزرگ بود.

دراکر شخصیتی متواضع داشت. بدون تردید او پدر مدیریت نوین بود اما خود او همواره می گفت من بهتر از یک نوه بزرگ نیستم. این درحالی بود که برترین مدیران عصر حاضر که سازمانهای موفق قرن را رهبری کرده اند تحت تاثیر اندیشه های چالش برانگیز و نوگرای او بوده اند. اندی گرو رهبر شرکت اینتل او را قهرمان دلخواه خود می‌داند. فیلیپ کاتلر اندیشمند بزرگ عرصه بازاریابی او را دربرگرفتن الگو از تاریخ و پیش بینی روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نابغه می داند؛ الگویی که دائما ایده های نو می پرورد و امیدهای کهنه را تصفیه می کند. جک ولش رهبر افسانه ای جنرال الکتریک تصریح می کند که اولین ایده تغییرات در شرکت را از دراکر فراگرفته است.

به هر روی، ماجراهای قریب به ۱۰۰ساله یک مشاهده گر اینک پایان یافته است، اما میراث عظیم و موثر او برای ما به یادگار مانده است. یک قرن عمر پربرکت مجالی فراهم آورد تا او به بهترین نحو ماجراهای یک مشاهده گر را برای عبرت و استفاده دیگران روایت کند و چشم اندازی فرادید همگان نهد که به تفکر و تغییر گرایش یابند.

برخی کتابهای مهم پیتر دراکر که به فارسی ترجمه شده است به ترتیب سال انتشار عبارتند از:
۱ – جامعه پس از سرمایه داری، ترجمه محمود طلوع، نشر رسا، ۱۳۷۵
۲ – مدیریت آینده، ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشر رسا، ۱۳۷۵
۳ – چالشهای مدیریت در سده ۲۱، ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشر فرا، ۱۳۸۰
۴ – ماجراهای یک مشاهده گر، ترجمه غلامحسین خانقائی، نشر فرا، ۱۳۸۱
۵ – مدیریت در جامعه آینده، ترجمه غلامحسین خانقائی، نشر فرا، ۱۳۸۳

لازم به یادآوری است که دیدگاهها و نظرات مدیریتی دراکر تحت عنوان «اندیشه های پیتر دراکر» در شماره ۱۴۷ ماهنامه تدبیر (مرداد ۸۳) به چاپ رسیده است.
برگرفته از مجله الکترونیکی تدبیر متعلق به سازمان مدیریت صنعتی ایران آدرس اینترنتی سازمان مدیریت صنعتی ایران: www.IMI.ir
برای
کارآفرین شدن
این مهم نیست که…

برای کارآفرین شدن این مهم نیست که چند سال دارید. «استیو جابز» و «استیو وزیناک» هر دو در ۲۰ سالگی کار روی رایانه های اپل را آغاز کردند. «ری کراک» ۵۰ ساله بود که مک دونالد و «کلنل ساندز» ۶۰ ساله بود که مرغ سوخاری کنتاکی را راه انداخت.
– برای کارآفرین شدن این مهم نیست که در چه سطح تحصیلی هستید و چه عناوین ومدارجی پشت اسم تان ردیف شده است. دانش و مهارت برای کسب وکار خیلی مهم است اما چگونگی کسب آن از اهمیت کمتری برخوردار است. در حقیقت برخی از درجات دانشگاهی در بسیاری از مواقع حتی می توانند مانعی نیز باشند. دارندگان مدرک دکترا بیشتر تمایل دارند که مقاله های طولانی بنویسند و دنبال نظریه ها باشند تا اینکه آستینها را بالا بزنند و وارد گود شوند. توجه داشته باشید که بیل گیتس موسس مایکروسافت سال دوم دانشگاه بود که «هاروارد» را ترک کرد. او درحال حاضر ثروتمندترین فرد در آمریکاست.

– برای کارآفرین شدن این مهم نیست که مجرد و یا متأهل باشید. وضعیت تأهل هیچ تاثیری بر روی پتانسیل کارآفرینی ندارد. اگر مجرد هستید احتمالا تعهدات خانوادگی کمتری دارید و اگر متأهل هستید همسر وخانواده شما می توانند برای شما مجانا کار کنند. توجه داشته باشید که اگر ازنظر امنیت مالی خانواده تان نگران هستید می توانید یک کسب و کار نیمه وقت را آغاز کنید.

– برای کارآفرین شدن این مهم نیست که اهل کجا هستید. اگرچه متاسفانه گاهی اوقات نژاد، رنگ پوست و طایفه می تواند برخی درها را باز کند و یا ببندد اما این بستگی دارد که کجای دنیا باشید. در بعضی از کشورها سیستم های حمایتی وجود دارد که مانع این کار می‌شوند.
– برای کارآفرین شدن این مهم نیست که اخیرا بازنشسته شده باشید. در بسیاری از کشورها سیاستهای تعدیل نیرو توسط شرکتهای بزرگ اجرا می شود در حالی که بیشتر افرادی که بازخرید می شوند برای بازنشستگی بسیار جوان هستند و هنوز ازنظر احساسی برای کنارگذاشتن کار آماده نیستند.

این افراد هنوز آرزوهایی برای موفقیت ومهارتهای انباشته شده برای کسب وکار دارند. واقعیت این است که اینها می توانند کارآفرینان برجسته ای شوند گرچه اینها هم مشکلاتی را که هرکس دیگری که شروع به کارآفرینی می کند را دارند اما مزیت آنها این است که تجربه و درایت دارند و از تعهدات خانوادگی و مالی کمتری نسبت به کارآفرینان جوان برخوردارند. توجه داشته باشید که اگر خود را فرد از کارافتاده ای که دیگر به درد کار نمی خورد، تصور می کنید، یا فکر می کنید سلامتی تان به خطر می افتد و یا نمی خواهید برای ساعات طولانی کار کنید فکر کارآفرینی را کنار بگذارید. اما اگر فکر می کنید که اشتیاق شروع یک کسب وکار جدید را دارید شروع کنید که سالهای خوبی پیش رو خواهید داشت.

– برای کارآفرین شدن این مهم نیست که چه جنسیتی دارید. زمانی برای کارآفرین شدن مردبودن لازم بود اما حالا دیگر جنسیت چیز بی معنی شده است. اینک موسسان بسیاری از کسب وکارهای موفق زنان هستند.
– برای کارآفرین شدن این مهم نیست که چه زمانی کار خود را آغاز کرده اید. مهم این است که چه کرده اید؟ این ابهام هنوز وجود دارد که اشتیاق به عمل و شروع کسب وکار است که موفقیت کارآفرینانه را موجب می شود یا محصول یا خدمت ارائه شده؟ این ابهام از جنس سوال «اول مرغ یا تخم مرغ» است. در دنیای واقعی بیشتر موسسان شرکتها اول تصمیم می گیرند که کاری را ایجاد کنند و بعد انرژی و تلاش خود را صرف پیداکردن محصول یا کالایی می کنند که مهارت و علائق آنها را با نیاز بازار گره می زند. و این گاهی اوقات سالها به طول می انجامد.

– برای کارآفرین شدن بایستی قادر به اکتشافات بزرگ باشید. ضامن بقای کارآفرینان، کنجکاوی مانند بچه کوچکی است که دنیای اطراف خود را برای اولین بار کشف می کند.
– برای کارآفرین شدن بایستی مصمم برای زندگی با بهترین توانائیهای خود باشید. کارآفرینان پر از میل به یادگیری هستند وآمادگی تغییر نگرشهای نامطلوب خود را دارند.
– برای کارآفرین شدن بایستی معتقد باشید که موفقیت بزرگ برابر با تعهد بزرگ است. اگر دیگران توانسته اند کاری را انجام دهند پس شما نیز می توانید.
– برای کارآفرین شدن بایستی بدانید، لازم نیست که برای استفاده از هر چیزی باید همه چیز را درباره آن بدانید.

– برای کارآفرین شدن بایستی بدانید که نمی توانید با قایق تان کسی را غرق کنید بدون آنکه خود غرق شوید.
– برای کارآفرین شدن بایستی مشتاق آگاهی از محیط رقابتی و تغییرات بازار باشید.
– برای کارآفرین شدن بایستی چشم انداز روشنی از آنچه می خواهید در ۱۰ تا ۲۰ سال باشید و هدفهای مشخص و واقعی برای خود درنظر بگیرید.
– برای کارآفرین شدن بایستی توان ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود را داشته باشید. بایستی بتوانید عواطف خود را در شرایط پرتنش کنترل و با استرس و ناکامی مقابله کنید.

– و بالاخره برای کارآفرین شدن بایستی اعتماد به نفس قوی داشته باشید. کارآفرینان می دانند که هر چیزی به دلیلی رخ می دهد و خوشبختی برای کسانی است که خود را باور دارند. آنها اعتماد به نفس دارند و می دانند که تشعشع اعتماد به نفس به دیگران نیز می‌تابد.

این مطلب از منبع THE ENTREPRENEURS GUIDE BOOK SERIES تهیه و ترجمه شده است.
این مطلب برگرفته از مجله الکترونیکی تدبیر متعلق به سازمان مدیریت صنعتی ایران به آدرس
www.IMI.ir می باشد. که توسط خانم سوسن جدی ترجمه شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 41 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد