بخشی از مقاله

چکیده :
سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در واقع عامل مسلط در هر سيستم حسابداري نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا نا موفق مي كند . اين نيروي انساني شاغل در سيستمهاي حسابداري دستگاهها ي مختلف و يا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام علاوه بر درستكاري ، امانت و پشتكار بايد از تخصص مهارت وتجربه لازم براي پرداختن به كار حسابداري بر حسب سطح شغل ، وظايف و مسئوليت ها ونوع عمليات مؤسسه برخوردار باشند .

مهمترين عملكرد يا وظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات عمليات مالي ورويدادهاي دارائي اثر مالي بر يك مؤسسه را گرد آوري نمايد، ثبت كند ودر گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهاي را فراهم كند كه تصميم گيرندگان مختلف درباره يك مؤسسه يا سازمان بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند .


اگر اطلاعاتي كه در جريان فعاليت ها ي يك سازمان فراهم مي آيد به شكل مطلوب ارائه شود براي تصميم گيري هاي مختلف فايده چنداني ندارد . بنابراين تصميماتي كه توسط اداره كنندگان يك سازمان و يا توسط اشخاص ذيحق و ذينفع درباره يك مؤسسه گرفته مي شود بسيار متنوع و متعدد است .


مديران در سازمان در پي آن هستند كه با حداقل امكانات، حداكثر استفاده و مطلوبيت را از آن سازمان خود نمايند. يكي از ابعاد بسيار مهم يك سازمان در حال حاضر شيوه بكارگيري از دارائيهاي موسسه است و همچنين مي‎دانيم كه قسمت عمده‎اي از دارائيهاي موسسات در موجوديهاي انبار آن نهفته و انباشته شده است و مديريتهاي مالي، تداركات و انبار در پي آن هستند تا بهترين تركيبي كه متضمن حداكثر سود يا حداقل هزينه براي موسسه باشد را معين بنمايند.


سازمانها به علت عدم دسترسي به اطلاعات درست و به موقع از ميزان و نوع موجودي‎هاي انبار قادر به تهيه و تدارك مايحتاج با صرفه كامل نيستند و آنگاه دچار مشكلاتي در اين زمينه خواهند شد. و در جستجوي متخصصان انبارداري نيز غالباً به افراد بدون آمادگي و معلومات برخورد مي‎نمايند و چون تكامل در اين زمينه بدون كاربرد روشهاي نوين و فنون پيشرفته علمي نخواهد بود لزوم اين افراد مطلع و حرفه‎اي هر چه بيشتر از پيش مشهود مي‎شود.


مقدمه

يكي از اهداف اوليه فعاليتهاي سازماني، نيل به اهداف با حداكثر كارايي مي باشد. سازمانها جهت نيل به اهداف خود از منابع مختلفي بهره ميگيرند. مواد مصرفي، ملزومات، ماشين آلات و ... وروديهاي سيتمهاي سازماني بازرگاني و صنعتي را تشكيل مي دهند. اين وروديها پس از تهيه و تدارك توسط واحدهاي خريد و تداركات ( باكاراترين روش، در بهترين زمان موردنياز و با بهتريان كيفيت نسبي در ارتباط با قيمت) ضروريست تا به بهترين نحو ممكن است نيز در سازمان حفظ و نگهداري شوند.
• واحدهاي تجاري خصوصي
• واحدهاي تجاري دولتي
• واحدهاي تجاري تعاوني
• واحدهاي مختلط.
امروزه یا پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می طلبد. انبارها را از دو جهت مورد بررسی قرار داد یکی از لحاظ فیزیکی نظیر محل انبار نوع قفسه بندی ها , محل کالا ها در انبار , نور ایمنی و وسایل حفاظت کالا ها و وسایل حمل و نقل.....دیگری سیستم اطلاعاتی انبار که به طرح و گردش فرمها به نحوی که اطلاعات به بخش های مختلف کارخانه یا موسسه به موقع و به مقدار لازم برسد و به کنترل های لازم در رابطه با کالا بحث می نماید.

فصل اول


مروری بر تاریخچه , فعالیت ما چگونگی تامین سرمایه شرکت ملی گاز ایران
( استان کردستان )

تاريخچه
شركت گاز استان كردستان يكي از شركتهاي عملياتي وخدماتي زير مجموعه وزارت نفت مي باشد كه از سال 1377به عنوان يك شركت مستقل (سهامي خاص) به منظور ارائه خدمات گازرساني متناسب با نيازها وانتظارات مشتركين گاز طبيعي فعاليت خود را آغاز نموده است . گازرساني دراستان كردستان ازسال 1370شروع شد ودرسال 1372 بهره برداري از گاز درشهرهاي قروه وسنندج آغازگرديد. درراستاي سياستهاي كلان برنامه سوم توسعه اقتصادي واجتماعي وهمچنين اجراي سياستهاي جديد دولت مبني برانجام تحولات اداري ،تمركززدايي،تفويض اختياربيشتربه استانها وهمچنين مديريت

امورگازرساني وبهره برداري برپايه بنگاههاي اقتصادي، شركت گاز استان كردستان در تاريخ 30 آذر ماه سال 1377 طبق‌بند ب ماده 6 قانون اساسنامه‌ شركت ملي گاز بعنوان شركت فرعي شركت ملي گاز بصورت شركت (سهامي‌خاص) تاسيس و به شماره 146509 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است.فعاليت شركت گاز استان كردستان بصورت مستقل از اول فروردين 1379 عملاً آغاز گرديده و در حال حاضر شهرهاي سنندج، قروه، دهگلان، بيجار، ديواندره، سقز، بانه، كامياران، مريوان و سروآباد بعنوان مراكز شهرستان و جمعاً تعداد 22 شهر از 25 شهر و تعداد 469 روستاي استان. از نعمت گاز برخوردار بوده و پروژه‌هاي ‌گازرساني، در تعدادي از شهرها و روستاهاي استان، ‌در حال اجرا مي باشد.


اين شركت ضمن رعايت مقررات ،ضوابط ،استاندارد ودستورالعملهاي صادره از طرف وزارت نفت وشركت ملي گاز درجهت هدايت شركت درمسير بنگاه داري اقتصادي ودستيابي به اهداف واستراتژيهاي تعريف شده تلاش وكوشش مي نمايد.
شركت گاز استان كردستان با وظيفه تحقق اهداف تعيين شده در بخش گاز كشور مبني بر جايگزيني گاز طبيعي با اير سوختها از طريق توسعه شبكه گازرساني وهدايت جامعه به سمت جايگزيني گاز طبيعي در محدوده استان،خط مشي كيفيت ،ايمني و زيست محيطي خود را در قالب عناوين ذيل بصورت صريح وروشن بيان نموده تا كليه مديران و پرسنل شركت، ضمن آگاهي كامل مفاد آن ،تعهد خود را نسبت به حفظ واجراي آن اعلام نمايند.
اهداف:
• جلب رضايت كامل مشتريان و ساير طرفهاي تجاري ذينفع،كاركنان،پيمانكاران،شركت ملي گاز ايران و…
• گسترش و توسعه گازرساني در محدوده استان با هدف جايگزيني گاز طبيعي با ساير سوختها
• افزايش كيفيت و ارائه خدمات مناسب به شهروندان وطرفهاي ذينفع
• كاهش اثرات و مخاطرات زيست محيطي ناشي از فرايندهاي گازرساني در سطح استان
• ايجاد محيط ايمن و بدون حادثه براي كاركنان شركت ،شهروندان وطرفهاي ذينفع بر اساس نظام مديريت يكپارچه مطابق با نيازمنديهاي استانداردهاي OHSAS18001:1999 وISO14001:1996وISO 9001:2000طراحي و استقرار يافته و با توجه به اصل بهبود مستمر ،از طريق روشهاي ذيل اهداف مذكور محقق مي گردند.
1.توجه ويژه به منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي شركت ،بهره گيري از مشاركت پرسنل جهت بهبود مستمر
2.بكارگيري دانش و تكنولوژي پيشرفته ورعايت و اجراي كامل قوانين و مقررات حاكم بر شركت گاز استان كردستان
3.توجه ويژه به نقطه نظرات مشتريان و طرفهاي ذينفع ولحاظ كردن آن در سرويس و خدمات
4.بهبود مستمر كليه فرآيندها و فعاليتهاي جاري شركت
5.برنامه ريزي كليه فعاليتها و فرآيندها جهت ارائه خدمات
6.اجراي صحيح و نظام مند برنامه ها و طرحهاي ايجاد شده
7.كنترل ونظارت فرآيندها وفعاليتهاي اجرا شده و ارزيابي اثربخشي نظام مديريت يكپارچه جهت بهبود مداوم آنها
8.پيشگيري از آلودگيهاي زيست محيطي وايجاد محيطي سالم با كنترل وكاهش اثرات مخرب زيست محيطي
9. تلاش درجهت كاهش حوادث ايمني و ايجاد محيطي امن براي كاركنان
اساسنامه
ماده 1: نام شركت : شركت گاز استان كردستان يكي از شركت هاي فرعي شركت ملي گاز ايران مي‌باشد.
ماده 2: مركز شركت: مركز اصلي شركت تهران است.
ماده 3: مدت شركت: مدت شركت نامحدود است.
ماده 4: سرمايه شركت: سهام شركت كلا متعلق به شركت ملي گاز ايران مي‌باشد.
ماده5:موضوع شركت ، دريافت، توزيع ، خريد و فروش و حق‌العمل كاري گاز طبيعي بارعايت قوانين مربوطه. ارائه خدمات به مشتركين گاز طبيعي.


ماده 6: حقوق و اختيارات شركت :انعقاد قراردادهاي خدمات و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با موسسات و اشخاص واجد صلاحيت علمي ، فني و مالي.


ماده 7: اركان شركت :اركان شركت شامل مجمع عمومي ، هيات مديره و مدير عامل،بازرس .
ماد8: مجمع عمومي :در نيمه اول خرداد هر سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي سال گذشته شركت و گزارش مديران و بازرس ودر مهر ماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده تشكيل مي‌گردد.


ماده 9: وظايف مجمع عمومي: رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي.
ماده10هيات مديره: هيات مديره از 3 يا 5 عضو اصلي تشكيل مي‌شود. يك نفر رئيس، يك نفر مدير عامل و يك نفر نايب رئيس و 2 نفرعضو علي‌البدل مي‌باشند.
ماده 11: جلسات و تصميمات هيات مديره: جلسات هيات مديره به دعوت و حضور هيات مديره و در غياب ايشان توسط مدير عامل شركت تشكيل مي‌گردد.


ماده 12: وظايف و اختيارات هيات مديره: اجراي تصميمات مجمع عمومي، اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مدير عامل.
ماده 13: وظايف و اختيارات مدير عامل: تصميم درباره كليه امور استخدامي، اعمال نظارت‌هاي مالي و اعتباري و ... .
ماده 14: حق امضاء: كليه قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد از طرف شركت باشد با امضاي يكي از اعضاي هيات مديره تعيين خواهد شد.


ماده 15: بازرس: طبق قوانين و مقررات جاري كشور انتخاب خواهد شد.


ماده 16: وظايف بازرس: تطبيق عمليات كشور با برنامه و بودجه مصوب و گزارش آن به مراتب بالاتر.
ماده 17: حدود اختيارات بازرس:بازرس حق مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك شركت را دارد.


ماده 18: سال مالي: سال مالي شركت از اول فروردين ماه شروع مي‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده 19: ترازنامه: اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور ميشود.
ماده 20: استهلاك ، ذخيره عمومي و اندوخته‌ها: ميزان استهلاك نسبت به انواع داراييهاي شركت تابع اساسنامه شركت ملي گاز ايران خواهد بود


ماده 21: مقررات و آيين نامه‌هاي شركت و تامين رفاه كاركنان آن: طبق اساسنامه شركت نفت ايران خواهد بود.
ماده 22: موارد پيش بيني نشده : طبق قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران يا قانون تجارت و اصلاحيه‌هاي آن خواهد بود
ماده 23: تصويب اساسنامه : اين اساسنامه مشتمل بر(23)ماده و(1) تبصره مي‌باشد كه در تاريخ 6/8/77در اولين جلسه مجمع عمومي شركت به تصويب رسيد


چارت سازماني


فعالیت :
منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه های یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد.
شرکت گاز استان کردستان در تاریخ 1/10/1377 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در مورخ 1/10/1377 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در عمران به ثبت رسیده است . در حال حاضر شرکت ملی گازاستان کردستان ( سهامی خاص ) جزء واحدهای تجا ری فرعی شرکت ملی گاز ایران می باشد .
مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است ضمنا" فعالیت شرکت گاز استان کردستان ( سهامی خاص ) به صورت مستقل از سال 1379 آغاز گردیده است .
فعالیت اصلی :
اهم موضوعات فعالیت شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از : دریافت , توزیع , خرید یا فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی و مطالعه و تهیه و تنظیم , اجرا , حفاظت و اداره عملیات مربوط به طرحهای احداث شبکه های گاز طبیعی و تاسیسات مربوط و هر گونه اقدام دیگر مربوط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی می باشد .
سرمایه :سرمایه شرکت گاز استان که به طور سهم بوده و سهام ان با نام و تماما" پرداخت شده و کلا" متعلق به شرکت ملی گاز ایران می باشد و مبلغ سرمایه گذاری 000/001/039/78 ریال می باشد.
اندوخته های سرمایه ای :
بر اساس تبصره های سال 1380 قانون بودجه سود خالص سال مورد نظر کلا" صرف ایجاد طرحهای عمرانی می گردد.
نام شرکت :
نام شرکت گاز استان کردستان ( سهامی خاص ) است که طبق قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی گاز ایران تشکیل می شود و از این پس در اساسنامه اختصارا" شرکت نامیده می شود.
مرکز شرکت :
مرکز اصلی شرکت سنندج است که با تصویب مجمع عمومی خود می تواند برای انجام عملیات و وظایف مقرر در ماده هاغی این اساسنامه شعبه یا دفاتر و نمایندگی هایی در داخل و یا خارج ازکشور تاسیس نماید.
مدت شرکت:
چون که طبق اصل های حسابداری اصل تداوم فعالیت شرکت , مدت شرکت نامحدود می باشد.
موضوع , حقوق و اختیارات شرکت
موضوع شرکت عبارتست از :
الف) دریافت , توزیع خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه
ب) حفظ نگهداری و اداره عملیات مربوط به خطوط انتقال فرعی شبکه های تغذیه و توزیع گاز , ایستگاههای تقلیل فشار , ایستگاههای اندازه گیری , ایستگاههای حفاظت از زنگ و سایر تاسیسات و ابنیه مربوط با فعالیتهای شرکت
ج) اراﺋه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی , فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی


د) مطالعات فنی , مهندسی , اقتصادی و طراحی و اجرای طرح های گاز رسانی و ایجاد و احداث تاسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکت بر حسب برنامه های مصوب


ه) اهتمام لازم در نهادینه سازی نظام پژوهشی و ایجاد و تحکیم رابطه با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور دستیابی به نوآوری های علمی و فن آوری و متناسبا" پیاده سازی آنها در جهت رفع نیازهای شرکت
و) هر گونه اقدام دیگر مرتبط دیگر با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی


ارکان شرکت:
- شرکت دارای ارکان زیر می باشد :
1) مجمع عمومی
2) هیات مدیره و مدیر عامل


3) بازرس
سال مالی :
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و گزارش هیات مدیره باید لااقل 30 روز قبل از تاریخ تشکیل عمومی تهیه و به بازرسان تسلیم شود.
تصویب اساسنامه:
در تاریخ 8/6/77 در اولین جلسه مجمع عمومی شرکت تصویب و در تاریخ 21/4/83 نیز از موادی از آن توسط مجمع عمومی فوق العاده اصلاح گردید.
به موجب قانون شرکتهای سهامی دارای سه رکن اساسی زیر می باشند.
1. مجمع عمومی صاحبان سهام
2. هیات مدیره
3. بازرسان
مجمع عمومی:
مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران شامل :
- نخست وزیر
- وزیر اقتصادی و دارایی
- وزیر نیرو
- وزیر صنایع و معادن
- وزیر کار و امور اجتماعی
- وزیر مشاور ورﺋیس سازمان برنامه و بودجه
- یک وزیر دیگر به انتخاب نخست وزیر
هیات مدیر و مدیر عامل:
هیات مدیره از 5 نفر عضو اصلی که یکی ازآنهارﺋیس هیات مدیره و مدیر عامل خواهد بود و دو نفر علی البدل که در غیاب عضو اصلی حضور می یابند تشکیل خواهد شد .


مدیر عامل : به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت مسول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام است و نمایندگی شرکت را در وقابل کلیه مقامات قضایی و کشوری و لشکری و موسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.
بازرسان مجمع عمومی:


دو نفر بازرس برای مدت یک سال از میان اشخاص ذیصلاحیت انتخاب می نماید . انتخاب مجدد هر یک از بازرسان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند دارد .
اهداف و خط مشی های شرکت گاز استان کردستان


شرکت گاز استان کردستان با وظیفه تحقق اهداف تعیین شده در بخش گاز کشور مبنی بر جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختها از طریق توسعه شبکه گاز رسانی و هدایت جامعه به سمت جایگزینی گاز طبیعی و در محدوده استان , خط مشی کیفیت ایمنی و زیست محیطی خود را در قالب عناوین ذیل به صورت صریح و روشن بیان نموده:
هدف شرکت :


الف ) جلب رضایت کامل مشتریان و سایر طرفهای تجاری ذینفع , کارکنان , پیمانکاران , شرکت ملی گاز ایران و ....
ب) گسترش و توسعه گاز رسانی و در محدوده استان با هدف جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختها
ج) افزایش کیفیت و اراﺋه خدمات مناسب به شهروندان و طرحهای ذینفع
د) کاهش اثرات و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فرآیندهای گاز رسانی در سطح استان


و) ایجاد محیط ایمن و بدون حادثه برای کارکنان شرکت , شهروندان و طرحهای ذینفع
بر اساس نظام مدیریت یکپارچه مطابق با نیازمندیهای استانداری
(ISO9001:2000 ) , (ISO14001:1996 ) و( HSAS18001:1999 ) طراحی و استقرار یافته و با توجه به اصل بهبود مستمر از طریق روشهای ذیل اهداف مذکور محقق میگردند:
1. توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت , بهره گیری از مشارکت پرسنل جهت بهبود مستکر و اثر بخشی نظام مدیریت یکپارچه .


2. بکار گیری دانش و تکنولوژی پیشرفته و رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکت .
3. توجه ویژه به نقطه نظرات مشتریان و طرحهای ذینفع و لحاظ کردن در سرویس و خدمات.
4. بهبود مستمر کلیه فرآیندها و فعالیتها های جاری شرکت.
5. برنامه ریزی کلیه فعالیتها و فرآیند ها جهت اراﺋه خدمات .


6. اجرای صحیح و نظام مند برنامه و طرح های ایجاد شده.
7. کنترل و نظارت فرآیند ها و فعالیتهای اجرا شده و ارزیابی اثر بخش نظام مدیریت یکپارچه جهت بهبود مداوم آنها .
8. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و ایجاد محیطی سالم با کنترل و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی
9. تلاش در جهت کاهش حوادث ایمنی و ایجاد محیطی ایمن برای کارکنان و مشتریان.
10. از اینرو خط مشی یکپارچه شرکت ما در کل سازمان ابلاغ و به جهت حصول اطمینان سازگاری باشرایط روز مورد بازنگری قرار می گیرد.

معرفی سیستم ا نبار
امروزه یا پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می طلبد .
انبارها را از دو جهت مورد بررسی قرار داد یکی از لحاظ فیزیکی نظیر محل انبار نوع قفسه بندی ها , محل کالا ها در انبار , نور ایمنی و وسایل حفاظت کالا ها و وسایل حمل و نقل.....
دیگری سیستم اطلاعاتی انبار که به طرح و گردش فرمها به نحوی که اطلاعات به بخش های مختلف کارخانه یا موسسه به موقع و به مقدار لازم برسد و به کنترل های لازم در رابطه با کالا بحث می نماید.
تعریف انبار :
امروزه انبار دیگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد ع به طور کلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی – صنعتی یا مواد اولیه و یا فراورده های مختلف در ان نگهداری می شود یا می توان گفت محل و فضایی است که در آن مواد اولیه برای ساخت محصولات , کالای نیثمه ساخته ( کالای در جریان ساخت ) محصول ساخته شده مواد و لوازم مصرفی , قطعات یدکی ماشین آلات , ابزار آلات و اجناس اسقاط نگهد اری میشود هم بر اساس سیستم صحیح طبقه بندی .
جایگاه انبار :
سازماندهی سازمانهای مختلف بنا بر نیازهای آنها متفاوت است .گاه در بعضی از موسسات انبار مستقیما" زیر نظر مدیر عامل قرار دارد و یا تحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی مانند انبار مواد , قطعات , محصولات , ضایعات و ....قرار دارد .

1)زیر نظر مدیر عامل

2) زیر نظر مدیر انبار


- در سازمان دولتی و غیر انتفاعی معمولا" واحد انبار تحت نظر تدارکات و یا کار پردازی که خود نیز یکی از واحدهای تابعه امور اداری است انجام وظیه می نماید .


(3) زیر نظر امور اداری

نحوه سیستم کد گذاری :
کد گذاری کالاها و فواید کد گذاری :
به ایجاد رویه وسیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر یا از ننقطه ای به نقطه ای دیگر به صورت خلاصه منتقل گردد کد گذاری گویند که بعضی رمز یا نشان خاص است وجهت سهولت در کار و تقلیل حجم گفته هاو نوشته ها بکار می رود در کد گذاری ممکن است از عوامل متعددی چون رنگها , نورها , اشکال , اعداد , الفبا و... و یا ترکیبی از آنها بهره گرفت که در هر شرکت گاز کردستان به صورت اعداد می باشد.
انواع روشهای کد گذاری :
1. روش ساده با روش اعداد ترتیبی


2. روش اعداد گروهی
3. روش اعشاری یا روش دیوی
4. روش حروفی یا الفبایی
5. روش کدینگ ویژه
6. روش مخفی
7. روش نیمونیک یا روش استفاده ار حروف اول نام کالا ها
8. روش کدینگ استاندارد
در مجموعه ای وزارت نفت هر قلم کالا به 2 صورت تفسیر می گردد.


الف- مجموعه ای موجودی ها ب- پروژه
موجودی های کالای شرکت گاز دارایی یک شماره رمز 10 رقمی ( کدینگ ویژه ) است که از روش کدینگ ویژه استفاده می شود که بسته به نوع ماهیت جنس بر اساس گروهایی اصلی طبقه بندی شده است .
نحوه شناسایی و تفسیر شماره رمز 10 رقمی شرکت گاز × ××× ×× ×× ××
نمودار جنس مشخصه جنس فرعی از فرعی فرعی گروه اصلی


2 رقمی اول سمت چپ یعنی گروه اصلی جنس را تشکیل می دهد ( کنترل )
2 رقم , از سمت چپ گروه فرعی جنس را تشکیل می دهد ( محصولات فرعی )
2 رقم سوم , از سمت چپ مشخصات جنس را در بر می گیرد
1 رقم آخر ( بعدی ) از سمت چپ به راست نمودار جنس را نشان می دهد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید