بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

روند شكل‌گيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي

oدر طول زمان در بسياري از شهرهاي ايران بناهايي مجموعه‌اي ساخته شده كه گروه ويژه‌اي را در معماري تشكيل مي‌دهند. احداث اينگونه بناها سابقه‌اي بس طولاني دارد. كاوشها و بررسيهايي كه اخيرا در محوطه‌ها و مناطق باستاني ايران انجام شده، نشان مي‌دهد كه به دلايل گوناگوني مذهبي، نظامي و اقتصادي اينگونه مجموعه‌ها شكل گرفته و توسعه يافته‌اند.

oايجاد اينگونه مجموعه‌ها، عمدتا در بافت اصلي و مراكز شهرها به صورت سمبل به وجود مي‌آيد (مانند مجموعة مرقد حضرت معصوم در قم).

اسلاید 2 :

اردبيل: بقعة شيخ صفي‌الدين اردبيلي

o اين بقعه، شامل مجموعه‌اي از مقابر شاهزادگان و امراي دورة صفوي است كه در شهر اردبيل احداث شده است.

اسلاید 3 :

 چيني‌خانه

o

oاين بنا به شكل چند ضلعي ساخته شده و گنبدي كوتاه و آجري روي آن قرار گرفته است.

اسلاید 4 :

oشهيدگاه: در جنب مقبرة شيخ صفي، دو مقبره متعلق به سلطان حيدر و سلطان جنيد  وجود دارد كه به دستور شاه اسماعيل صفوي در اين مكان دفن شده‌اند.

oمسجد جنت سرا: اين مسجد به شكل هشت ضلعي، در ضلع شمالي صحن واقع شده است.

oقم: مجموعه بناي حضرت معصومه (س)

oمانند مجموعه بناهاي حرم حضرت رضا (ع)، مجموعة ديگري در شهر قم احداث شد كه از نظر معماري و تزيينات، در رديف شاهكارهاي هنري محسوب مي‌شود.

اسلاید 5 :

oري: مجموعة حضرت عبدالعظيم

oمجموعه بناهاي مذهبي حضرت عبدالعظيم، در ري نزديك تهران واقع شده است. حضرت عبدالعظيم از نوادگان حضرت امام حسن مجتبي (ع) در قرن سوم هجري شهيد و در ري، دفن شد.

اسلاید 6 :

oمشهد: مجموعه حرم حضرت رضا (ع)

oمجموعه بناهاي حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس- كه براي مسلمانان، بويژه شيعيان ايران از اهميت فراواني برخوردار است. يكي از مهمترين مجموعه بناهاي مذهبي است.

اسلاید 7 :

   ماهان: زيارتگاه شاه نعمت الله ولي

oشاه نعمت الله ولي، شاعر و عارف قرن نهم هجري است كه ابتدا در شهرهاي سمرقند، هرات و يزد زندگي كرد و سپس بيست و پنج سال از عمر خود را در ماهان به سر برد و پس از مرگش همانجا دفن گرديد.

اسلاید 8 :

قزوين: شاهزاده حسين

oمجموعه بناي معروف به شاهزاده حسين، از جمله بناهاي مهم قزوين است.

اسلاید 9 :

بسطام: مجموعه بناهاي مذهبي

oدر شش كيلومتري شمال شهرستان شاهرود، مجموعه بناهاي زيبايي به چشم مي‌خورد كه در ادوار مختلف اسلامي ايجاد و تكميل شده است. اين بناها شامل بخشهاي مختلفي است كه عبارتند از: بناهايي از صدر اسلام، منار و مسجدي از عهد سلجوقي، برجي از عهد ايلخاني معروف به كاشانه، صومعه با يزد بسطامي، مصلايي از قرن هشتم هجري، مدرسة شاهرخيه از عهد تيموري، امامزاده محمد از دورة ايلخاني و گنبد غازان خان از عهد ايلخاني.

oمسجد بايزيد: اين مسجد به شكل مستطيل با ابعاد 6 10 و در دو رديف ستون سه تايي با پوشش مسطح چوبي بنا گرديده است.

اسلاید 10 :

گنبد غازان خان

oاين بناي مربع شكل با ابعاد 7/5 *7/5 متر در قسمت شمال مقبره بايزيد بنا شده است. نوع گنبد، رك يا مخروطي است، حدود 20 متر از سطح زمين ارتفاع دارد و فاصله آن با گنبد داخلي 8 متر است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید