بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاريخ و تمدن يونان باستان

تمدن يونان باستان كه در برجسته ترين جنبه هايش چيزي جز نبوغ اهل آتن نيست؛ بي ترديد از با اهميت ترين و تاثيرگذارترين تمدن هاي بشري است. نه تنها فلسفه، سياست، تاريخ، جغرافيا و ... در مكتب يوناني به بالندگي رسيدند بلكه بسياري از مفاهيمي چون شهروند، دموكراسي، اريستوكراسي، آكادمي، مدينه فاضله و ... كه امروز مورد استفاده فراوان قرار مي گيرند در مباني تئوريك خود، ريشه در تمدن يونان دارند يونانيان در مدتي نزديك به چند قرن به چنان پيشرفتي در جنبه هاي گوناگون حيات اجتماعي و سياسي رسيدند كه دستاوردهاي آن اهميت فراواني براي آيندگان آنان يافت. گرچه تمدن يونان باستان توسط تاريخ نگاران اروپايي، چنان شيفته وار نگاشته شد كه هرگز قدر و اهميت، تاثير مشرق زمين براين تمدن را به درستي به رشته تحرير در نياوردند؛ اما هرگز نمي توان از نظر دور داشت كه انديشمندان بزرگي چون تالس، آناكسيمندروس، فيثاغورس، بقراط، افلاطون و ارسطو، هداياي ملت يونان به بشريت هستند. كه اكثراشان سفرهاي آموزشي به مشرق زمين داشتند.

اسلاید 2 :

نام يونان

نام يونان در نزد يونانيان باستان هلاس Hellas بوده است و به يك مرد يوناني Hellene و به يك زن يوناني Hellenin مي گفته اند. واژه هلني  Hellenisch كه به مفهوم منتسب به هلاس است، در واقع به معنا <يوناني> مي باشد... هلن ها در واقع يكي از اقوام پنج گانه يونان باستانند كه در كنار چهارقوم ديگر يعني ايوني ها، اسپارتي ها، آتني ها و مقدوني ها تاريخ تمدن و فرهنگ يونان باستان را رقم زده اند... در زبان فارسي <يونان> از واژه يونيه يا Ionien كه همان قوم ايوني كه در بالا مذكور افتاد، گرفته شده است. و به اين ترتيب <يونانيان> همان <يونيان> يا متعلقان به قوم <ايوني> مي باشند>

اسلاید 3 :

وضعيت طبيعی و جغرافيايی يونان

سرزمينی که تمدن و فرهنگ يونان باستان در آن شکل گرفت, از يونان و جزاير تشکيل شده بود، که عبارت بودند از: يونان شمالی، مرکزی و جنوبی (پلوپرنز) و همچنين جزايری که در سواحل شمالی (تراس) و شرقی (آسيای صغير) دريای اژه قرار دارند. به عبارت ديگر می توان چنين گفت که: شبه جزيره بالکان در جنوب اروپا قرار دارد که قسمت بزرگی از آن در دريای مديترانه پيش رفته و در همين قسمت کشور يونان قرار گرفته است, بخش اعظم اين شبه جزيره را کوههای سخره ای و پر شيب فرا گرفته که تنها در ميان جلگه هايی که وسط اين کوههاقرا دارند, اراضی حاصلخيزی جهت کشاورزی وجود داد.

اسلاید 4 :

تمدن یونان

دستاوردهای فرهنگی دولت ـ شهرهای یونان در طول دوران قدیم (500 قبل از میلاد ـ 500 میلادی) برای مدت هزار سال جهان غرب را تحت تاثیر قرار داد. دانشمندان یونانی اکتشافاتی در امور طبیعی انجام دادند. فلاسفه نظریاتی در زمینه اداره جوامع را به جهان ارائه دادند و هنر و درام یونانی شکوفا شد.

اسلاید 5 :

معماري عمومي يونانيمعبد رايجترين و بهترين نوع شناخته شده معماري عمومي يونان است و معبد عملکرد يکساني مانند کليساي مدرن نداشت. زيرا منبر زيذ آسمان باز در اراضي شهري يا در معبدي مقدس و قبل از معبد قرار مي گرفت. معابد به عنوان ذخيره کنجينه هاي مربوط به آيين چند خدايي قرار مي گرفت. معابد به عنوان ذخيره گنجينه هاي مربوط به آيين چند خدايي قرار مي گرفت يا به عنوان مکان باستان بت ها بود ولي از زمان فيدياس (Pheidias) به يک کار هنري بزرگ تبديل شد. معبد جايي براي زاهدان خدا بود و در آنجا مجسمه ها ، کلاه خودها و اشلحه خو را به عنون صدقه رها مي کردند. فضاي داخل معبد يا سلا (cella) به عنوان جا خزينه قرار مي گرفت و معمولاً يک رديف ديگر از ستون داشت.از ديگر فرم هاي به کار رفته توسط يوناني ها تولوس (Tholos) يا معبد دوار است که بهترين نمونه آن تولوس تئودوريوس(Teodorios) در شهر دلفي است که براي پرستش آتنا (خداي فرزانگي و آموزش) اختصاص داده شده است؛

اسلاید 6 :

پروپوليا (propylon) که به منزله ورودي جايگاه هاي مقدس است.( که بهترين نمونه آن پروپوليا آکروپوليس آتن است.). خانه هاي فواره اي که در آن زنان کوزه هاي خ.د را از يک فواره عمومي پر مي کردند؛ و استوا (stoa) که يک فضاي بلند و کشيده و يک رديف ستون در يک سمت استکه اين رديف به عنوان مغازه در مراکز تجاري شهر هاي يوناني بکار گرفته مي شد. نمونه کامل يک استوا، استواي آتولوس در آتن وجود دارد. شهرهاي يوناني با اندازه هاي قابل توجه يک ژيمناسيوم (gymnasium) يا پالاسترا (palaestra)داشتند که يک مرکز اجتماعي براي شهروندان مرد بود. اين فضاهاي محصور شده به آسمان باز مي شدند و فضايي براي مسابقات قهرماني و ورزش بودند. شهرهاي يوناني همچنين نياز به يک بولتريون (bouleterion) يا اتاق شورا بود؛ ساختمان بلند که به‌عنوان دادگاه ومکاني براي اجتماع شوراي شوراي شهر استفاده مي شد، زيرا يوناني ها از تاق و گنبد استفاده نمي کردند زيرا نمي توانستند با اين روش ساختمان هايي با فصضاها و دهنه هاي باز بسازندو بولترين ها رديف هايي از ستون هاي داخلي بود که سقف را نگه مي داشتند.

اسلاید 7 :

هيچ نمونه اي از اين ساختمان ها بر جا نمانده است.بالاخره، هر شهر يوناني يک (theatre) داشت که هم براي اجتماع هاي عمومي و هم اجراهاي دراماتيک استفاده مي شد. اين نمايش ها از مراسم مذهبي ريشه مي گرفتند و آنها تا قرن 6 ق .م مجسمه هاي کلاسيک خود را بهترين نوع فرهنگ يوناني مي پنداشتند. تئاترها عموماً در مکان هاي تپه اي ساخته مي شدند و رديف هاي نشستن نيمه دايره به دور صحنه نمايش (orchestra) داشتند.  پشت صحنه نمايش يک ساختمان کوتاه (skene) وجود داشت که به عنوان فضاي ذخيره و فضاي لباس پوشيدن و فضايي براي پشت صحنه سازي صحنه نمايش بود. epidaurus) نام دارد. تعدادي از تئاترهاي يوناني تقريباً سالم مانده اند و مشهورترين آن تئاتر اپيداروس (epidaurus) نام دارد.

اسلاید 8 :

معابد يوناني 

معبد پارتنون (Parthenon) یا معبد الهه آتنا (Athena ) که بر روی آکروپلیس (Acropolis) آتن بنا شده است. از آنـجایی که این بنا به دستور پریکلس (Pericles) و در اوج دموکراسی آتنی بنا شده است نماد این دوران بشمار می رود. مجسمه خارق العاده آتنا که توسط بزرگترین مجسمه ساز یونان باستان فیدیاس (Phidias ) ساخته شده بود در داخل آن قرار داشته است. نمونه ای از این معبد در ایالت تنسی آمریکا ساخته شده است که عکس آن را در پایین می بینید. 

اسلاید 9 :

این بازسازی مجسمه آتنا در ایالت تنسی آمریکا است. به عظمت ابعاد مجسمه توجه کنید. در دست راست آتنا الهه پیروزی (Nike) قرار دارد.

اسلاید 10 :

دوره كلاسیك، دوران ثبات و شكوفایی تمدن و هنر یونان

دوره كلاسیك، دوران ثبات و شكوفایی تمدن و هنر یونان است. قرن پنجم و چهارم را باید بهترین ایام تحول و تكامل معماری یونان به شمار آورد. این دوره با عظمت، پس از پیروزی های درخشانی آغاز، و با اقدامات كشور گشایانه اسكندر مقدونی پایان پذیرفت. این فصل از حیات یونان نتیجه و مولود دوران باستانی و مقدمه دوران هلنیستی بوده است.

هنر دوره كلاسیك كه چكیده تاثیرات اجتماعی و مذهبی یك ملت است در نهایت كمال و پختگی عرضه شده در هنرهای باستانی جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است. یونانیان موفقیت و پیروزی های خود را در جنگ ها مرهون خدایان می دانستند و همین مسأله در هنر و معماری سرزمین شان كاملاً محسوس است.مركز فعالیت های هنری عصر كلاسیك در شهر آتن بوده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید