دانلود فایل پاورپوینت آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چراهای موفقیت
* چرا یک
مدیر از مدیر دیگر موفق تر است؟
*
چـرا یـک شـرکـت از شرکـت دیـگرعملـکـرد بهتردارد؟
*
چرا یک سـازمان از سـازمان دیگر عملکرد بهتر دارد؟
*
چــرا یـک کشــور از یـک کشـور دیگــر بـهتــر اسـت؟

اسلاید ۲ :

کشوری توسعه یافته می باشد

اقتصاد موفق

شرکتهای موفق

چگونه می توان شرکتهای موفق را ایجاد کرد؟
۱) خالقین ایــن شرکتها چـه کسـانی هستند؟
۲) چگونه این شرکتها با تغییرات محیط بین الملل خود را وفق می دهند؟

اسلاید ۳ :

آیا توسعه کارآفرینی منجر به تغییر نظام پرورشی          آموزش عالی می گردد؟
کلید واژه ها:
آموزش عالی :
دانشجو – استاد – خانواده    مدیریت آموزش عالی
موتور محرک : Driving Force
توسعه: رشد کمی و کیفی متغیر ها –             چگونگی جبران عقب افتادگی- پرکردن شکاف ها
کارآفرینی: کسب و کار- نوآوری- رشد
سازمان – شرکت – کسب و کار

اسلاید ۴ :

الکاسب حبیب الله
انواع کسب و کار :                           
Business  کسب  و کار خانوادگی Business             Home     کسب و کار اینترنتی                        E-Business  کسب وکار فامیلی              Family Business       کسب و کار کوچک ومتوسط                           SME

اسلاید ۵ :

اصول توسعه کسب و کار
کسب و کار =
 دلالی , آقا زاده بودن, راحت طلب، ثروت باد آورده، سرمایه دار، زالوصفت نمی باشد.
پیامبر گرامی می فرماید: ا لکا سب و حبیب الله
توسعه فرهنگ کسب و کار: فرآیند آشنایی از کودکی درخانواده تا ورود به نهادهای کسب و کار
کسب و کار : آشنایی با نام شرکتها
                آشنایی با نام محصول

نگاه کسب و کارانه: حساس شدن نسبت به محیط اطراف خود  در زمینه کسب و کار انواع کسب وکار و محیط اطراف

اسلاید ۶ :

دو عنصر مهم تغییرات عصر حاضر

۱- جامعه صنعتی               جامعه اطلاعاتی
۲- اقتصاد ملی                    اقتصاد جهانی
 

       Web  Economy

اسلاید ۷ :

Time for new technologies to reach 25% of the U.S. population

Household electricity (1873)  ۴۶ years

Telephone (1875)  ۳۵ years

Automobile (1885)  ۵۵ years

Airplane travel (1903)  ۵۴ years

Radio (1906)  ۲۲ years

Television (1925)  ۲۶ years

VCR (1952)  ۳۴ years

PC (1975)  ۱۵ years

Cellular phone   ۱۳ years

World Wide Web  ۷ years

اسلاید ۸ :

Internet Revolution

Most important mass communication medium since television.

Combines all other methods of communication: mail, newspapers, magazines, telephone, radio, TV, movies…

First major new channel of distribution since the telephone.

In the Internet distribution channel:

Each customer is an individual market segment.

Every customer can have “perfect” information.

اسلاید ۹ :

EID’s are transforming the economy with creative destruction

nIn 2000, 10 of the top-25 most valuable companies in the U.S. are EIDs

اسلاید ۱۰ :

Government

nU.S. government funded the original Internet.

nSoftware that made the WWW possible was developed at CERN laboratory in Europe.

nU.S. moved swiftly to change copyright laws to protect intellectual capital.

nU.S. government has taken a “hands-off” stance with Internet entrepreneurship.

nU.S. deregulated its telephone industry.

nAntitrust suit against Microsoft.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد