مقاله در مورد بنای حافظیه

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بنای حافظیه

زمین انتخاب شده برای ساختمان ، بخش انتهایی باغ سعدآباد و محوطه بی درخت متروکه ای است که قبلاً زمین بازی نیروی انتظامی بوده است . در جلو این زمین تعدادی خانه مسکونی و چند ساختمان آموزشی و یک ساختمان اداری قرار داشت که برای احداث باغ ایرانی در نظر گرفته شد. شیب زمین از شمال به جنوب است با دو بریدگی اصلی . اولی در شمال ی ترین بخش زمین به ارتفاع حدود ۱۰ متر و دومی در میانه به ارتفاع حدود ۵ متر. این دو پله با دو افت شیب ، در بخش یک پارچه زمین یعنی محوطه بی درخت انتهایی باغ سعدآباد واقع شده است. بعد از این محوطه ، شیب زمین همچنان به جنوب ادامه پیدا می کند ولی قطعات کوچک خانه ها که بنا و حیاط هر کدام بنا به موقعیت و وضعیت را ایجاد می کند.

چنین زمینی امکانات و محدودیتهای خاصی دارد که با زمین صاف و بکر ‌قابل مقایسه نیست. بنا باید بر این زمین می نشست . با بریدگیهای آن جفت و جور می شد و از پستی و بلندی آن سود می برد. تعامل زمین و حجم ساختمان می بایست چنان باشد که کارکردهای داخلی را به بهترین وجه تسهیل کند و ساختمان به زیبایی با زمین ارتباط یابد و در ضمن بسیاری از اصول و آموزه های هندسی نیز در ترکیب با افت و خیز زمین محفوظ و پایدار باقی بماند.
شکل بنا را بیش از همه شکل خاص زمین تعیین کرده است. همیشه اگر حرفی را که زمین دارد و با ما می زند درست بشنویم ، کار طراحی در مسیر صحیح هدایت می شود. و نتیجه دلپذیر و منطقی از کار در می آید. فکر کالبدی تالار اجتماعات در درجه اول تحت تأثیر ۱۰ متر افت ارتفاع از خیابان شمالی زمین به دست آمد و سپس با ترکیب با عوامل دیگر به شکل نهایی خود در آمد. پنهان شدن بخش میانی در زیر زمین ، احداث حیاط مرکزی و نیز شکل احجام

جنوبی زمین الهام گرفته شد. عامل درجه دومی که نمی بایست از نظر دور بماند انطباق محور اصلی ساختمان با محور باغ و اضلاع آن با خیابانها و عناصر مجاور بود. زمین شکل هندسی منظمی نداشت ؛ محور شمالی که خیابانی بود پر درخت و نه چندان پهن کاملاً بر ترکیب حجمی و پیش فضاهای بخش شمالی مسلط بود در حالی که محور با میان کرت باغ ایرانی

واقع در جنوب زمین که عنصر اصلی و ستون شکل دهنده باغ است ، در زاویه مناسب با خیابان بالا قرار نداشت . بخش میانی نیز به سبب وجود چند ساختمان با اهمیت محدودیت داشت و نمی شد زوایای دلخواه را در ارتباط با آنها به آسانی برگزید.
چاره کار انتخاب شکلهایی بود که بیش از همه تغییر محور و پیچش ساختمان را پذیرا باشند . شکل نیمدایره تالار اجتماعات کار چرخش محور را بسیار تسهیل کرد ، و حجم ورودی به اتاق گهواره ای نیز مانند لولایی دو عنصر حیاط داخلی و تالار اجتماعات را بهم متصل کرد ؛ پیچش حجمها بدون آنکه چندان آشکار باشد انجام پذیرفت .
در اتصال محور باغ به ساختمان هم در محوطه یک حوض دایره شکل و مجسمه مربوط به آن همین کار پیچش و اتصال دو محور را انجام می دهد.
بدین ترتیب ، ساختمان به فرمان زمین و در موافقت با طبیعت خود را در دل زمین جای داده و با ظرافت و دقت در سطح گسترده کرده تا ترکیب موزون و متنوعی از حجم و زمینه به وجود آید رسیدن به این هماهنگی در یک زمین صاف مقدور نبود ، با آنکه کار بسیار آسان تر می شد.
ساختمانی با حدود ۳۰ هزار متر مربع وسعت ساختمان کوچکی نیست و به سبب حجم زیاد اطراف خود را به شرت تحت تأثیر قرار می دهد . رابطه ساختمان با زمین و سیبها و ساختمانهای اطراف ، خیابانها و بخصوص درختان و وضعیت عمومی باغ اگر رابطه متوازن و متواضعانه نباشد نه تنها موقعیت محیط را بر هم می زند محاسن و زیباییهای خود ساختمان را نیز از بین می برد و منظر بدی برای استفاده کنندگان ایجاد می کند.
در شمال ساختمان اقامتگاه خیابانی پر از درخت و نه چندان پهن است که بیشتر ساختمانهای مجاور آن دو یا سه طبقه اند . درختان به تناسب در حدود ۷ تا ۱۲ متر ارتفاع دارند ، ورودی اصلی تالار اجتماعات در این خیابان است . برای رعایت مقیاس و احترام به خلوت خیابان پر درخت ، بنای تا لار به صورت نیم دایرهای از کنار خیابان عقب نشینی کرده و میدان متناسبی را ایجاد کرده است . که با دیواره اش به ارتفاع ۷متر هماهنگی کامل دارد . این میدان علاوه بر آنکه نیاز پیاده و سواره شدن و دور کردن اتومبیل ها را از خیابان بر آورده می کند ، فاصله لازم

برای دیدن ساختمان و نزدیک شدن تدریجی به آن را نیز فراهم می آورد ، به طوری هر عابری که از این خیابان بگذرد با دیدن این عقب نشینی در مییابد که ساختمان مهمی بعد از میدان قرار دارد . ارتفاع کم آن نیز هیچ حجم بزرگ ، خشن و نامناسبی را به درختان و خیابان تحمیل نمی کند .
این رعایت مقیاس و تواضع در اندازه ها در مورد ساختمانهای کناری نیز

رعایت شده است . ساختمان چهار گوش و بلند مرتبه شمالی که به ساختمان تابلو معروف است هنوز همان ابعاد و مقیاسی را دارد که از روز اول احداث داشته و ساختمان جدید چنان دقیق طراحی شده که آن را تحت تاثیر قرار ندهد .
با آنکه حجم و تنوع ساختمان جدید به مراتب از ساختمان قدیمی بیشتر است ، با ایجاد حیاطها و محوطه های متناسب ساختمان قدیمی را هم بهتر به محیط خویش وابسته
کرده است .
دقت خاصی مبذول شده تا منظره های متنوع ساختمان که پس زمینه ای از کوههای زیبای البرز و درختان باشکوه سعد آباد را دارد همواره از این عناصر سود جوید ، بنابر این ارتفاع ساختمانها طوری است که با ارتفاع درختان تناسب داشته باشد و درختان را به عنوان عنصر اصلی طبیعی محیط کوچک جلوه ندهد . به همین مناسبت و با استفاده از شیبهای موجود ، بخش قابل توجهی از ساختمان طوری در دل زمین پنهان شده که نور و هوا و دسترسی خود را از حیاط مرکزی دریافت کند ولی هیچ تظاهر حجمی در خارج نداشته باشد تا حجم ساخت و ساز روی زمین هم متنوع و پاره پاره شود و از یک حجم سنگین یک پارچه احتراز گردد و هم به همه نیازها عملکردی پاسخ مناسب داده شود وهم درختها از بیشتر زوایا منظر ساختمان را تکمیل کنند در باغ سازی نیز درختها مورد توجه فراوان قرار گرفتند ، و این امر با توجه به طبیعت هندسی باغ کار بسیار دشواری بود . همان طور که قبلاً نیز گفته شد ، باغ جلو ساختمان از ترکیب و تجمع تعدادی از حیاطهای کوچک مسکونی به وجود آمد . طبیعی است که درختان موجود هرکدام بنا بر سلیقه خاصی و در امتداد خاصی کاشته شده بودند و سطح حیاط هر واحدی با واحد دیگر تفاوت داشت . بعد از برداشتن دیوارها ، تنظیم این سطوح و ردیف های نامنظم درختان ، به طوری که مجموعه به صورت یک باغ ایرانی یکپارچه و هماهنگ جلوه کند ، کار بسیار دشواری بود که با موفقیت انجام شد .
فکر اصلی با الهام از معماری سنتی به دست آمد و در حقیقت باغی منظم در درون باغ طبیعی شکل گرفت . اگر این تلفیق انجام نمی پذیرفت ، اولاً اتصال باغ منظم به مجموعه سعد آباد بسیار مشکل می شد ، ثانیاً ، درختان کهن و زیبای بسیاری در مجموعه جای مناسبی پیدا نمی کرد .
سدر تمام عملیات باغ سازی هیچ درختی بجز چند درخت نزار و بدشکل قطع نشد و هشت درخت نیز به علت تعارض هندسه منظم باغ با بی نظمی کاشت قبلی در موقع مناسب و با تمهیدات قبلی جا به جا شد .
کامران افشار نادری : نقد صحیح مستلزم توجه به سه جنبه است : مقایسه اثر با سایر آثار داخل کشور ، پاسخ اثر به اهداف مورد انتظار ، و مقایسه اثر با آثار قبلی طراح که نشان دهنده سیر تحول حرفه ای اوست . چون برسی سایر آثار طراح برای من مقدور نبود ، فقط به جنبه اول و دوم می پردازم .
این طرح در مقایسه با سایر کارهای انجام شده در تهران ، چه بناهای عمومی و چه ساختمانهای خصوصی ، بسیار خوب است . در محیط آلودگی مفرط بصری تهر

ان سادگی آشکار این اثر قابل تحسین است .
دقت در اجرا در مقایسه با امکانات موجود جلب توجه می کند . محاسن و معایب یک اثر تنها به طراحی مربوط نمی شود.
یکی از نقشهای مهم آثار موفق معماری تبدیل شرایط عادی به موقعیتی خاص و ممتاز است . در اکثر تجارب ما در ایران ، به عکس ، موقعیتهای خاص و ممتاز به وضعیت معمولی تبدیل شده اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد