بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

همگرايي فناوري ها

 • فناوريهاي پردازش اطلاعات، ثبت اطلاعات، جمع آوري اطلاعات، انتقال اطلاعات
 • همگرايي رسانه ها، محيط چند رسانه اي

دهة 90ميلادي  اينترنت

دهة جاري        - تلفن همراه

آينده ترکيب اينترنت و تلفن همراه

 • مصاديقي از همگرايي

تلفن

دوربين عکاسي و فيلم برداري

راديو و تلويزيون

ضبط و پخش صدا و تصوير

ساعت

تقويم

سيستم تنظيم برنامه (منشي)

ماشين حساب

کارت عابر بانک

سيستم موقعيت ياب GPS

اسلاید 2 :

گستردگي و تنوع حوزة کاربرد

 • کاربرد در آموزش
 • کاربرد در پزشکي
 • کاربرد در امور پژوهشي
 • کاربرد در اطلاع رساني
 • کاربرد در امور تبليغات
 • كاربرد در فرهنگ
 • کاربرد در تجارت
 • کاربرد در صنعت
 • کاربرد در خدمات دولتي
 • کاربرد در مديريت شهري
 • کاربرد در امور سياسي
 • ....

اسلاید 3 :

فناوري اطلاعات و صنعت

 • هدف صنعت، ماشيني کردن توليد

فناوري اطلاعات، کمک به ماشيني کردن توليد و خدمات

 • فناوري اطلاعات در صنعت
 • خودکارسازي خط توليد
 • کنترل خودکار و هوشمندانه
 • استفادة بهينه از منابع
 • مديريت بهينة انبار
 • مديريت فروش
 • پيشبيني نياز بازار
 • اطلاع رساني، تبليغات و بازاريابي
 • R&D

اسلاید 4 :

سناريوي اشتغال زدايي فناوري اطلاعات(1)

هدف اصلي در صنعت:

 • رونق توليد، رونق فروش
 • برتري در رقابت
 • افزايش بهره‌وري
 • افزايش كيفيت و كميت، كاهش هزينه‌ها
 • مشكل مديريت نيروي انساني
 • نيروي كمتر، عملكرد بهتر، توليد بيشتر.

اسلاید 5 :

سناريوي اشتغال زدايي فناوري اطلاعات(2)

اشتغال زدايي در صنعت:

 • استفاده از انواع روبوتها در اتوماسيون خط توليد
 • خودكارسازي كنترل سيستم‌ها
 • خودكارسازي فرايند گردش اطلاعات
 • تغيير شرايط نيروي انساني مورد نياز
 • اشتغال زدايي براي طيف مهارتي سطح پايين

اسلاید 6 :

اشتغالزايي فناوري – مثال چرخ خياطي

 • سال 1830- خياط فقير فرانسوي بارتلمي تيمونيه
 • نابودي چرخ توسط کارگران و رقبا
 • تحول در صنعت پوشاک
 • افزايش تقاضا ß افزايش توليد ß ايجاد اشتغال

اسلاید 7 :

اشتغالزايي فناوري اطلاعات– مثال ماشين چاپ

 • قرن پانزدهم ميلادي
 • آلمان - گوتنبرگ
 • چاپ انجيل و کتب ديني
 • کاهش هزينه هاي انتشار
 • گسترش مشاغل جديد

اسلاید 8 :

تغيير اقتضائات اجتماعي

 • نيازهاي بشر در سطوح مختلف تعريف مي‌شود

مدل مازلو

 • نيازهاي اوليه: تنفس، آب، غذا، ..
 • امنيت، سلامت، آزادي، ...
 • نيازهاي اجتماعي: احترام، مشاركت، همزيستي، انتخاب
 • نيازهاي اخلاقي
 • نيازهاي علمي، معرفتي
 • نيازهاي رفاهي
 • ...

در سطوح بالاتر نيازها متنوعتر مي‌شود.

اسلاید 9 :

نيازهاي جديد

 • نياز به ارتباطات
 • نياز به اطلاعات
 • نياز به تصميم‌گيري آگاهانه
 • نياز به ارتقاي علمي

اسلاید 10 :

صنعت اطلاعات

 • خدمات مشاوره
 • برقراري يا برهم زدن روابط
 • تحليل، ارزيابي، پيشبيني
 • توليد علم، دانش و اطلاعات
 • خلق آثار هنري
 • ...
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید