دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 یک اثبات‌کننده(P) سعی‌می‌کند تصدیق‌کننده (V) را متقاعدکند که ادعایش صحیح است. در حالت عادی، P در یک ارتباط یک سری اطلاعات به V می‌دهد و V با محاسباتی صحت ادعای P را تاییدمی‌کند.

 آیا می‌توان بدون انتقال اطلاعات اضافی، V را متقاعد نمود؟

 آیا می‌توان پیام‌های بیشتری ردوبدل‌کرد و در عین حال اطلاعات اضافه منتقل نشود؟

 آیا می‌توان با درنظر گرفتن احتمال خطای غیرصفر و با انتقال اطلاعات کم و کافی V را راضی نمود؟

اسلاید 2 :

تعریف دانایی صفر

 در یک اثبات هنگامی که منظور اصلی بدون هیچ اطلاعات اضافی منتقل شود (واقعیتی برطرف مقابل آشکار شود) آنگاه اثبات با دانایی صفرنامیده می‌شود.

 در این نوع اثبات V متقاعد می‌شود که P صاحب اطلاعاتی است، اما به‌هیچ طریقی نمی‌تواند این اطلاعات را استخراج کند.

 در یک پروتکل دانایی – صفر می‌توان کارهایی از قبیل شناسایی، اثبات یک واقعیت یا عملیات دیگر رمزنگاری را، بدون فاش‌کردن اطلاعات محرمانه در هنگام برقراری ارتباط، انجام داد.

اسلاید 3 :

غاردانایی صفر

      کسی که کلمه‌ رمز در انتهایی غار را بداند، می‌تواند از نقطه C به نقطه D برسد و برعکس. فرض‌کنیم P کلمه‌ رمز را می‌داند و می‌خواهد این آگاهی را به V بفهماند، اما نمی‌خواهد کلمه‌ رمز را بازگو نماید.

اسلاید 4 :

(1V در نقطه A می‌ایستد

(2P وارد غار می‌شود وبه هرکدام از مسیرها که مایل باشد، می‌رود.

(3هنگامی که P در غار ناپدید شد، V به نقطه B می‌آید

(4V باصدازدنPازاومی‌خواهد که :

(1از مسیر سمت راست بازگردد

(2از مسیر سمت چپ بازگردد

(5Pاین خواسته‌ Vرابرآورده ‌می‌کند.

 درصورت نیازکلمه رابه ‌زبان می‌آورد واز در انتهایی غار می‌گذرد

(6Pو Vمراحل فوق را nبارتکرار می‌کنند

اسلاید 5 :

حل یک مسئله‌ی دشوار(1)

   فرض‌کنیدPحل یک مسئله‌ دشوار را می‌داند. برای اثبات این آگاهی به‌صورت ‌زیر عمل می‌نماید:

(1P با استفاده از اطلاعاتش و با انتخاب یک عدد تصادفی مسئله‌ دشوار را به یک مسئله‌ دشوار جدید تبدیل‌می‌کند.

(2این مسئله‌ جدید باید هم شکل Isomorphicمسئله اول باشد.

(3سپس با استفاده از اطلاعاتش و آن عدد تصادفی مسئله‌ جدید را حل‌می‌کند.

اسلاید 6 :

حل یک مسئله‌ی دشوار(2)

(4P مسئله‌ جدید را برای V ارسال‌می‌کند.

(5V از P می‌خواهد که یکی از دو کار زیر را انجام دهد:

(1 ثابت‌کند که مسئله‌ اول و مسئله‌ جدید هم‌شکل هستند

(2جواب مسئله جدید را بیان‌کند و نشان دهد که حل آن است

(6P موافقت‌می‌کند و انجام می‌دهد

(7مراحل فوق را n بار تکرارکنند

اسلاید 7 :

(1در این الگوریتم P هیچ گاه نباید برای مسئله‌ دشوار جدیدی که به‌دست می‌آورد هر دو درخواست بند (5) را پاسخ دهد.

(2تبدیل‌های تصادفی و مسئله‌ها نیز باید به‌گونه‌ مناسبی انتخاب شوند تا V اطلاعاتی برای حل مسئله‌ اصلی به‌دست نیاورد.

(3همه‌ مسایل دشوار برای این کاربرد مناسب نیستند. اما تعداد زیادی از این مسایل می‌توانند استفاده شوند.

اسلاید 8 :

(1تصدیق‌کننده‌ هیچ معلوماتی از پروتکل به‌دست نمی‌آورد:

  تصدیق کننده با اتکا به خودش نمی تواند مراحل پروتکل را طی کند و به کنش و واکنش اثبات کننده نیاز دارد. پروتکل هیچ اطلاعات محرمانه ای را فاش نمی کند، در غیر این صورت پروتکل را با حداقل افشاسازی می نامند.

(2اثبات‌کننده نمی‌تواند تصدیق کننده را فریب دهد:

  باتکرارپروتکل احتمال موفقیت اثبات‌کننده متقلب رامی توان به اندازه دلخواه کاهش داد.دراین پروتکل ها با اولین اشتباه اثبات‌کننده  می توان اثبات‌کننده متقلب را شناسایی کرد.

(3تصدیق‌کننده نمی‌تواند اثبات کننده را فریب دهد:

  تصدیق‌کننده نمی‌تواند از اطلاعات اثبات کننده آگاهی یابد.

(4تصدیق‌کننده نمی‌تواند خودرابه‌عنوان اثبات کننده برای شخص سومی معرفی کند:

  تصدیق‌کننده حتی نمی‌تواندبه شخص سومی اثبات کندکه اثبات‌کننده دارای اطلاعات سری است.

اسلاید 9 :

برای استفاده از پروتکل‌های دانایی صفر به سه طریق زیر می‌توان عمل نمود:

(1موازی:

     به‌نحوی که P تعدادی مسئله تدوین‌می‌کند و برای V می‌فرستد. آن‌گاه V درخواست‌های مربوط به هر مسئله را به‌صورت یک جا برای P می‌فرستد. بدین‌صورت از تعداد ردوبدل پیام در مواردی که برقرار ارتباط با تاخیر همراه است، کاسته می‌شود.

اسلاید 10 :

(2تاثیر متقابل:

     که در آن P و V با ردوبدل متوانی پیام‌هایی مسیر پروتکل را دنبال‌می‌کنند. دراین حالت اثبات به‌صورت قسمت‌به‌قسمت محقق می‌شود.

(3زمان غیر واقعی:

     در این حالت یک تابع درهم یک‌طرفه برروی مسئله‌ها و داده‌ها نقش V را بازی‌می‌کند و برای امضای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه

word قابل ویرایش
70 صفحه
27700 تومان
پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچهچكيدهاين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول پژوهش در عمليات مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از پژوهش در عمليات مطرح مي‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمي، فعاليت‌ها و ساير ويژگي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس پيدايش، تحول و توسعه پژوهش در عمليات در سه دوره زماني ...

دانلود مقاله مرور مفاهیم و بررسی کاربرد عملی آر . یو . پی

word قابل ویرایش
150 صفحه
34700 تومان
مرور مفاهيم و بررسي کاربرد عملي آر.يو.پيدر انجام فاز اول (شناخت) اتوماسيون اداري سازمان ثبت املاک کشورچکيده :پروژه ي کارشناسي اينجانب حميد عابدين نيا در قالب تهيه ي فاز اول يعني فاز تهيه‌ي مستندات و مدل سازي فرآيندهاي موجود سازمان ثبت املاک املاک کشور که زير مجوعهي پروژه ي انجام اتوماسيون اداري سازمان ثبت ام ...

دانلود مقاله مرور مفاهیم و بررسی کاربرد عملی آر . یو . پی در انجام فاز اول ( شناخت ) اتوماسیون اداری سازمان ثبت املاک کشور

word قابل ویرایش
140 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مرور مفاهيم و بررسي کاربرد عملي آر.يو.پيدر انجام فاز اول (شناخت) اتوماسيون اداري سازمان ثبت املاک کشورچکيده :پروژه ي کارشناسي اينجانب حميد عابدين نيا در قالب تهيه ي فاز اول يعني فاز تهيه‌ي مستندات و مدل سازي فرآيندهاي موجود سازمان ثبت املاک املاک کشور که زير مجوعهي پروژه ي انجام اتوماسيون اداري سازمان ثبت ام ...

دانلود فایل پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : محور مطالب آماده شده: بخش اول:مبانی نظری پیشینه شکل گیری تفکر فازی تفکر فازی در جستجوی نقد تفکر ارسطویی اصول نظری و فلسفی تفکر فازی آثار فیزیک کوانتوم و علم جدید بر منطق فازی بخش دوم: کاربردهای منطق فازی در مدیریت و سیستم های اطلاعاتی   انواع کاربردهای ...

مقاله مطالعه موردی تاثیر لایه های سطحی سخت بر عملیات تراکم دینامیکی اراضی استحصالی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مطالعه موردی تاثیر لایه های سطحی سخت بر عملیات تراکم دینامیکی اراضی استحصالی چکیده تراکم دینامیکی یکی از روشهای مناسب بهسازی عمیق خاک می باشد که در سالهای اخیر کاربرد گستردهای در پروژههای استحصال زمین از دریا داشته است. شرایط ژئوتکنیکی ...

مقاله بهینه سازی شرایط عملیاتی سیستم لجن فعال در تصفیه پساب کارخانجات لبنیات

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بهینه سازی شرایط عملیاتی سیستم لجن فعال در تصفیه پساب کارخانجات لبنیات چکیده استفاده از روش افزایش بیولوژیکی یک روش مناسب و اقتصادی جهت بالا بردن راندمان سیستم های تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی می باشد. در این تحقیق شرایط بهینه جهت عملکرد میکروارگانیسم های خو گرفته با پساب صنایع لبنیاتی که در تحقیق قبلی [1] ...

مقاله ارزیابی و مدیریت ریسک عملیات حفاری به روش FMEA مطالعه موردی میدان نفتی اهواز

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این پژوهش با هدف مدیریت و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست عملیات حفاری انجام پذیرفته است. بدین ترتیب پس از شناسایی فعالیتها و فرآیندهای مختلف در یک عملیات حفاری، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و سپس با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع و پیامدهای احتمالی مواجه برنیروی انسان، محیط زیست، ار ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر عمر الکترود جوشکاری نقطه ای در شرایط عملی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده جوشکاری مقاومتی نقطه ای به عنوان یکی از روشهای اتصالدهی فلزات به دلیـل سـرعت بـالا، ایجـاد استحکام مناسب و همچنین ماهیت فرایند استفادهی فراوانـی در جـوشکـاری مقـاطع نـازک ( ورق بـه ورق) در صنایع گوناگون از جمله اتومبیلسازی و ساخت لوازم خانگی دارد. علیرغم این کـه الکتـرود مورد استفاده در این روش از نوع ...