بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خوشه‌بندی پیشنهادی قلمرو خدمات دولت الکترونیکی

خدمات دولت در ایران را می توان در قالب 14 گروه فوق خوشه بندی کرد.

با استفاده از این خوشه‌بندی، نیازمندی‌های مشترک هر خوشه قابل استخراج است.

اسلاید 2 :

e-GIF کلید در گنج حکیم

بدون تدوین چارچوب تعامل پذیری دولت (eGIF)، ایجاد دولت الکترونیکی غیرممکن است.

eGIF امکان تعامل بین دستگاه های دولتی را در تمام سطوح فنی، داده ای، کدگذاری، مقررات و فرایندهای سازمانی فراهم می سازد.

اسلاید 3 :

مکانیزم ایجاد خدمت در GSB

معرفی خدمت به سازمان فناوری اطلاعات ایران

شیوه شناسایی سرویس برای : GSB

 • تکمیل شناسنامه سرویس (خدمت)
 • تعیین پروتکل ارتباطی
 • فایل WSDL

اسلاید 4 :

ارتباط بانك هاي اطلاعاتي پايه ، مركز ملي تبادل اطلاعات و مراكز تبادل اطلاعات خوشه‌هاي 14 گانه

اسلاید 5 :

Bank’s cost transactions via different channels of distribution

اسلاید 6 :

The benefits of BIS

 • Time savings (60%)
 • Single version of the truth (59%)
 • Improve strategies and plans (57%)
 • Improved tactical decisions (56%)
 • More efficient process (55%)
 • Cost savings ((37%)
 • Improved customers and partners relationships (36%)

  (Eckerson)

 • Faster, more accurate reporting (81%)
 • Improved decision making (78%)
 • Improved customer service (36%)
 • Increased revenue (49%)

  (Thompson) 

اسلاید 7 :

The process of transforming data into business intelligence.

The business intelligence tools do not necessarily find clear-cut answers, but can find patterns and relationships in data that can greatly improve business decisions and offer insight into the business environment.

Additionally we have a readyto use  patern packages inside of Business Analytics

اسلاید 8 :

دبیرخانه ها مخزن دانش یک سیستم هستند و باید امکان داده کاوی هوشمندانه داشته باشند

 • ایجاد مخازن دانش واطلاعات وداده زیر بنای یک سیستم هوشمند است
 • تا وقتی دانش ضمنی که حاصل خرد وتجربه انسان است ودانش تصریحی که در مستندات حاصل تلاشهای وی ترکیب نشوند سازمان ها به تصمیم گیری هوشمندانه نمی رسند.
 • باید از سامانه های دبیرخانه ای ساده به سامانه های اطلاعاتی هوشمند ترکیب شده با کسب وکار سازمان حرکت کنیم
 • اتصال سازمان به مخاطبانش واخذ اطلاعات حاصل از تعامل با آنها وایجاد مخزن دانش حاصل از این یکپارچگی ها شرط موفقیت سازمان ها است

اسلاید 9 :

سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه

امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه‌ی دولت الکترونیک در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات.
۳۳- توسعه‌ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری‌که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
۳۸- توسعه‌ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید