بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

”در آينده سازمانها را مي توان به دو قسمت تقسيم كرد.

دسته اول سازمانهايي هستند كه مديريت كيفيت را بدرستي اجرا مي  كنند  و

دسته دوم سازمانهايي هستند كه از بين رفته اند.“

دمينگ

اسلاید 2 :

تعاريف كيفيت

  • شايستگي جهت مصرف
    • تطابق با نيازهاي مشتريان
      • درجه اي از برآورده سازي الزامات توسط مجموعه اي از ويژگي هاي ذاتي.

اسلاید 3 :

جنبه هاي كيفيت محصولات

عملكرد

قابليت اطمينان

قابليت دوام

قابليت تعمير پذيري

زيبايي

ويژگيها

انطباق با استانداردها

كيفيت درك شده

اسلاید 4 :

تاريخچه و سير تكامل تضمين كيفيت
از نظر پروفسور فيگنباوم

قبل از سال هاي 1900  عصر كنترل كيفيت كارگري

سال 1918 عصر كنترل كيفيت سرپرستي  ( سر كارگري )

سال 1937 عصر كنترل كيفيت بازرسي

 

 سال 1960  عصر كنترل كيفيت آماري

 سال 1980 عصر كنترل كيفيت جامع

اسلاید 5 :

تاريخچه و سير تكامل تضمين كيفيت
از نظر پروفسور فيگنباوم

 كنترل كيفيت كارگري تا پايان قرن نوزدهم كه پيشه ور محصولات خود را شخصا توليد، بازرسي و تاييد مي نمود ادامه داشت

 

اسلاید 6 :

تاريخچه و سير تكامل تضمين كيفيت
از نظر پروفسور فيگنباوم

با ظهور مفهوم توليد انبوه در اوايل قرن نوزدهم و با طبقه بندي شدن كارها مسئوليت كيفيت به عهده سركارگران محول شد .

اسلاید 7 :

تاريخچه و سير تكامل تضمين كيفيت
از نظر پروفسور فيگنباوم

نيازمندي هاي توليد در طول جنگ جهاني اول موجب گرديد تا لزوم بازرسي هاي صد در صد احساس شود

اسلاید 8 :

تاريخچه و سير تكامل تضمين كيفيت
از نظر پروفسور فيگنباوم

با بكارگيري ابزارهاي آماري ( مثل نمودار كنترل و نمونه گيري ) به جاي بازرسي صد در صد ، توسعه بازرسي متداول بصورت نمونه گيري و فنون آماري در مراحل توليد و خدمات به كارگرفته شد .

اسلاید 9 :

تاريخچه و سير تكامل تضمين كيفيت
از نظر پروفسور فيگنباوم

با انتشاركتاب " كنترل كيفيت جامع" اثر دكتر آرماند فيگنباوم در سال 1951 ، زمينه هاي فكري ‌لازم براي تغيير گرايش از كنترل كيفيت آماري به كنترل كيفيت جامع در بين توليدكنندگان آمريكايي به وجود آمد.

اسلاید 10 :

اصول هشت گانه مديريت كيفيت

اصل 1- تمركز بر مشتري

اصل 2- رهبري

اصل 3- مشاركتكاركنان

اصل 4- رويكرد فرايندگرا

اصل 5- رويكرد سيستمي

اصل 6- بهبودمستمر

اصل 7- تصميم گيري بر مبناي اطلاعات واقعي

   اصل 8-  روابط با تامين كنندگان براساس منافع دوجانبه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید