دانلود پاورپوینت ریاضیات پایه و مقدمات آمار

PowerPoint قابل ویرایش
167 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ریاضیات پایه و مقدمات آمار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ریاضیات پایه و مقدمات آمار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

متن ندارد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 167 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی

PowerPoint قابل ویرایش
238 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
اسلاید 1 : نام  درس : روشهای آماری درروانشناسی و علوم تربیتی تهیه کننده: عابدین دارابی عمارتی رشته : علوم تربیتی ، گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی جایگاه : اصلی تعداد واحد : 2 ارائه: ترم دوم منبع : روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی ، تألیف علی دلاور، انتشارات پیام نور. زمان تهیه : اسفند 1385 ...

دانلود پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های ان

PowerPoint قابل ویرایش
269 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :اهداف كليهدف كلي از ارائه ي اين فصل آشنايي با مفاهيم اوليه ي نظريه ي مجموعه ها است. سپس به بيان اصول دوگاني و استقراء رياضي مي پردازيم و مقدماتي از آناليز تركيبي را ارائه خواهيم داد.اسلاید 2 :اهداف رفتاريدر انتهاي اين فصل از دانشجو انتظار مي­رود به اهداف زير نائل گردد:1) تشخيص دهد چه دسته اي از اشيا ...

دانلود مقاله بررسی ضریب تخلخل و ضریب بهره دهی در یکی از مخازن جنوب غربی با استفاده از تکنیک زمین آمار و کریجینگ توسط نرم افزار +GS

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
چکیدهمیدان مورد مطالعه در جنوب غربی ایران قرارگرفته وشامل سازندهاي آسماري وبنگسـتان مـی باشد.بررسـی جـامع مخـزنومدیریت آن مستلزم شناخت مخزن ونحوه عملکرد آن می باشدتابتوان رفتار بعدي مخزن را پیش بینی نمودکـه لازمـه ایـنموضوع بدست آوردن داده هاي صحیح سنگ وسیال مخزن است که به روشهاي گونـاگون امکـان پـذیر مـی باش ...

دانلود مقاله مقایسه کارایی برخی روشهای زمینآماری جهت بررسی پراکنش مکانی آلودگی سرب در خاک سطحی استان گلستان

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این پژوهش با استفاده از روشهای کریجینگ معمولی، وزندهی معکوس فاصله و توابع پایه شعاعی، تغییرات مکانی آلودگی سرب در خاک سطحی استان گلستان ارزیابی شد. به این منظور، 216 نمونه خاک سطحی از استان گلستان جمعآوری شد و غلظت سرب در نمونهها تعیین گردید. ارزیابی متقابل و آمارههای MAE، MBE و RMSE به منظور صحتسنجی ...

دانلود مقاله کمی سازی و تحلیل آماری تغییرات خط ساحلی در جزیره قشم با استفاده از ابزار DSAS در نرمافزار Arc GIS

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهتغییرات خط ساحلی از مهم ترین و رایجترین تحولات مناطق ساحلی به شمار میرود. این تغییرات منطبق بر گستره منطقه ساحلی بوده و شامل کلیه تغییراتی است که از تعامل نیروهای دریایی و خشکی حاصل می شود. منطقه ساحلی قشم در بخش جنوبی بندرعباس در خلیج فارس از مناطقی به شمار میرود که به واسطه کاربریهای مختلف، نوسانات ترا ...

دانلود مقاله طبقه بندی سیگنالهای شنیداری با استفاده از نزدیکترین خط ویژگی و مقایسه آن با سایر روشهای طبقه بندی آماری

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
چکیده :با توجه به اهمیت روزافزون پردازش سیگنال های شنیداری ، ضرورت طبقه بندی این سیگنالها در مراحل اولیه و قبل از انجام پردازشهای پیشرفته تر ضروری می باشد . با مشخص شدن نوع سیگنال شنیداری و اینکه آیا سیگنال گفتاری ، موسیقی و یا ... است می توان نسبت به نوع پردازش های بعدی که باید روی آن انجام بگیرد تصمیم گیری ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دستگاه مختصات دکارتی اسلاید 2 : تعریف: در صفحه هندسی، یک خط مستقیم افقی رسم می کنیم. در روی این خط، نقطه دلبخواه O را به عنوان مبدا و طولی را بعنوان واحد طول اختیار می کنیم. اکنون این خط را بر حسب این واحد طول به ترتیب زیر مدرج می کنیم: الف) نقطه O ، یعنی ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انتگرال نامعین انتگرال گیری یکی از دو عامل اساسی در حسابان میباشد و از آنجائیکه برخلاف مشتق گیری، غیر-جزیی می باشد، جداول انتگرالهای شناخته شده اغلب مفید می باشند. این صفحه و صفحه بعد عمل معکوس مشتق گیری های معمول را فهرست نموده است؛ ما از C برای یک مقدار ثا ...