بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

روش صحیح و سیستماتیک تهیه قطعات یدکی :

1- تنظیم شناسنامه ماشین آلات

2- تنظیم لیست قطعات یدکی مورد نیاز

3- تنظیم لیست دوره ای تعمیرات و نگهداری و لیست قطعات

4- تنظیم کاردکس و چگونگی استفاده از آن

5- تنظیم درخواست قطعات و انجام سفارش و ارتباط آن با واحدهای بازرگانی و مالی(موقعیت سازمانی انبار قطعات)

اسلاید 2 :

اطلاعات موجود در شناسنامه:

الف) نام کامل ماشین

ب) سال ساخت

ج)کارخانه سازنده

د)کشور سازنده

ه)ظرفیت تولیدی ماشین

و)کد یا شماره ماشین

ز)نقشه فیزیکی ماشین

ح)نقشه تشریحی ماشین

اسلاید 3 :

موارد موجود در نقشه فیزیکی ماشین:

1-موقعیت کلیه قسمت های دستگاه

2- شرح سیستم حرکتی ماشین

3- شرح نحوه کار ماشین

4-سیستم الکتریکی

اسلاید 4 :

امکاناتی که سازندگان ماشین آلات در زمان فروش جهت رفع مشکلات بعدی خریدار در اختیار خریدار میگذارد:

(1)ارائه و ارسال قطعات یدکی مورد نیاز

(2)همچنین ارائه لیست قطعات یدکی و اشاره به عمر مفید هر یک در کاتالوگ و یا بروشورهایی که ارائه شده توسط فروشنده همراه دستگاه در زمان نصب ماشین آلات

اسلاید 5 :

چگونگی ثبت گزارش مشکلات فنی(تنظیم لیست قطعات یدکی):

الف) اولین اقدام در زمان بروزهرگونه مشکل فنی گزارش مسئول ماشین به مسئول فنی کارخانه و تنظیم فرم مربوطه جهت انجام تعمیرات است.

ب)دومین مرحله درجهت شناخت بیشتر قطعات یدکی مورد نیاز ثبت گزارش تعمیرات کتاب گزارش فنی است. 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید