دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی زیر سیستم تعیین و تشخیص خلاف

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی زیر سیستم تعیین و تشخیص خلاف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی زیر سیستم تعیین و تشخیص خلاف قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

معرفی سیستم تعیین تخلف ساختمانی

یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های ساختمانها و تعیین تخلف آنها در مراحل ساخت، و انطباق آنها با اصول و مقررات معماری و شهرسازی می باشد.

با توجه به این وظیفه شهرداری می بایست در مراحل مختلف ساخت و ساز بر آنها نظارت داشته باشد و در صورت تخلف آنها را به کمیسیون تخلف معرفی نماید.

اسلاید ۲ :

روند اداری برخورد با خلافی ساختمان به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی

lمعرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 * ساختار اصلی کمیسیون

رسیدگی به پرونده‌هایی که توسط شهرداری به آن ارجاع شده است. کمیسیون ماده صد مرکب است از نمایندگان شورای اسلامی شهر ، وزارت کشور و وزارت دادگستری

 * نحوه عملکرد کمیسیون

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف مدت ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد. پس از انقضای مدت مزبور کمیسیون موظف است موضوع را با نماینده شهرداری و عنداللزوم مالک (یا نماینده او ) که برای ادای توضیحات دعوت می‌شوند مطرح نماید و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ جلسه مذکور باملاحظه و بررسی گزارش و دفاعیات مالک و انطباق مورد تخلف باتبصره‌های ماده صد قانون شهرداری تصمیم مقتضی اتخاد شود.

 

 

اسلاید ۳ :

* نحوه اخذ جریمه از متخلفین

هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب بنا ننماید، شهرداری راسما اقدام کرده و هزینه آن را از مالک دریافت خواهد نمود. شهرداری نیز مکلف است براساس آن، نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوددای نماید. شهرداری مکلف است دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

چنانچه ساختمان در مراحل مختلف بررسی  از لحاض اصول مهندسی و معماری و شهرسازی دارای مشکل نباشد می توان گواهی عدم خلافی و پایان کار کسب نمود.

اسلاید ۴ :

معرفی روند صدور گواهی عدم خلافی به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی

l1- درخواست توسط کارفرما و امضا مسئول اداره وثبت در دبیرخانه شهرداری

l2- ارائه فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از مهندس ناظر (تایید فنی )

l3- ارائه پرونده از واحد نوسازی همانند مراحل پیش و تحویل به واحد ساختمانی جهت بازدید درموعد مقرر

l4- بازدید کارشناس ازمحل و گزارش بازدید توسط کارشناس مربوطه ( در صورت هرگونه تخلف پرونده جهت رسیدگی به واحد در آمد یا واحدهای مرتبط با نوع تخلف ارسال می گردد و اگر صلاحیت رسیدگی در شهرداری نداشته باشد به کمیسیون ماده صد ارجاع میگردد.)

اسلاید ۵ :

l5- دریافت حق کارشناسی وعوارض متعلقه در صورت شامل شدن به واحد درآمد ارجاع می گردد پس از وصول و صدور قبض جهت تنظیم به متصدی صدور پروانه ساختمانی ارجاع می گردد.

l6- امضا و کنترل توسط مسئول درآمد

l7- کنترل و امضا توسط شهردار

l8- ثبت در دبیرخانه شهرداری و تحویل اصل پروانه به کارفرما

l

اسلاید ۶ :

معرفی روند صدور گواهی پایان کار به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی

lدقیقا ً مانند مراحل صدور گواهی عدم خلاف صورت می گیرد بااین تفاوت که از نظرسدمعبر و نخاله ساختمانی و ضوابط امور شهری نیز توسط واحد امور شهری کنترل و گزارش می گردد.

اسلاید ۷ :

lمراحل کلی ذکر شده در بالا تمام مراحل احداث یک بنا از لحظه صدور پروانه تا دریافت پایان کار می باشد که به صورت سنتی در بین شهرداری های مختلف معمول می باشد. که انجام مراحل فوق بیش از ۲ ماه بطول می انجامدو همچنین نیازمند مراجعات به شهرداری وکمیسیون مربوطه است. در ادامه به توضیح سیستم  رایانه ای جدید در سیستم تخلف ساختمانی  پرداخته می شود

اسلاید ۸ :

lشهرداریهای کشور با توجه به وظایف و رسالتهای خود در نظام مدیریت شهری در توسعه  همه جانبه کشور نقش اساسی ایفاء می کند. برای ایفای نقش بهینه در همین راستا , شناسایی و بکارگیری فن آوری های جدید و پیشرفته در زمینه های مختلف ، بویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نظامهای جامع آماری و اطلاعاتی ،در آنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .حال آنکه امکانات ، تخصصهاو زمینه های موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ازتباطات بیش از پیش ، ضرورت برنامه ریزی جهت ایجاد، ساماندهی ، تکمیل و یکپارچه سازی سیستمهای کامپیوتری را روشن می نماید.

اسلاید ۹ :

تعاریف و کلیات
    سیستم یکپارچه شهر سازی

lتحقق اهداف دولت الکترونیک ،ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در عملکرد شهرداری های مناطق ، شفاف سازی ضوابط و دستورالعمل ها ، کاهش اشتباهات و تخلفات احتمالی و تسهیل و تسریع در امور شهروندان و کاهش زمان رسیدگی به درخواست های مختلف مراجعین از جمله اهداف اجرای طرح سیستم مکانیزه یکپارچه شهرسازی محسوب می شود

l

اسلاید ۱۰ :

lاین پروژه که مکمل سیستم مکانیزه یکپارچه شهرسازی است با هدف تشکیل پرونده الکترونیکی برای هر ملک دارای پرونده اجرا شد و عملا” گردش فیزیکی پرونده در چرخه عملکرد منطقه حذف گردید. هدف از اجرای طرح بایگانی الکترونیک را حذف زمان انتقال پرونده، جستجوی سوابق در یک حوزه گسترده، کاهش و یا حذف اوراق غیرضروری پرونده ها، امنیت اطلاعات و کاهش وابستگی امور به پرسنل است.

lبا راه اندازی سیستم مکانیزه یکپارچه شهرسازی، وحدت رویه و هماهنگی در عملکرد شهرداری‌های مناطق ایجاد شده و تسریع در امور شهروندان و کاهش زمان رسیدگی به درخواست های مختلف مراجعین از دیگر مزایای اجرای طرح یاد شده بوده است

l

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 50 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد