بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

امروزه مصرف بيش از حد سموم شيميائی شامل آفت كش ها٬

علف كش ها٬هورمون ها وكودهای شيميايِی باعث آلودگی

محيط زيست ومنابع آبی و خاكی شده و سلامتی آحاد بشر را

شديداً درمعرض تهديد قرار داده است.مديريت خاك به عنوان چارچوب اصلی توسعه كشاورزی و حفظ منابع طبيعی و شاخص
های زيست محيطی برای ‌رسيدن به اهداف والای توسعه
اقتصاد‍ی كشور محسوب می شود.

اسلاید 2 :

تعريف كشاورزی ارگانيك

براساس تعريف مراجع بين المللی كشاورزی ارگانيك را می توان:
”يك نوع سيستم مديريتی دانست كه باعث تنوع زيستی ودوره های
زيستی خاك را بهبود و ارتقاء می بخشد.اين سيستم براساس
استفاده حداقل از نهادهای خارج از مزرعه و روش های مديريتی
 كه هماهنگی اكولوژی را بازسازی٬ نگهداری و تقويت
می كند پايه گذاری شده است.“

 

اسلاید 3 :

اهداف كشت ارگانيك

-توليد غذا با كيفيت عالي و كميت كافي

-عدم اسيب رساني به طبيعت و قرار گرفتن در روند طبيعي چرخه  حيات.

-تقويت چرخه ي زيست در سيستم مزرعه شامل ميكروارگانيسمها

خاك-گياه وحيوانات.

-توسعه حفاظت خاك و اب و افزايش كيفيت حاصلخيزي خاك ميباشد.

اسلاید 4 :

مزايای كشت ارگانيك

(1در صورت فرهنگ سازی و ايجاد باور در كشاورزان و

مصرف كنندگان، محصولات ارگانيك بازاردسترسی‌ بهتر

داشته و ارزش افزوده بالاتری را ايجاد می نمايند.

2)كشت ارگانيك باعث افزايش عملكرد در مناطقی م‍ی شود كه

 

اسلاید 5 :

با كمبود نهاده های كشاورزی خارج از مزرعه مواجه می باشند.

 
3)كشت ارگانيك سبب حفاظت از منابع طبيعی شده واز آلودگی


محيط زيست جلوگيری می كند.


4)با كشت ارگانيك می توان توليد غذای سالم و متنوع نمود.

اسلاید 6 :

5)كشت ارگانيك سبب پايدار شدن كشت در دراز مدت و تنوع

محصول می شود.

 6)شيوه كشت ارگانيك برای قطعات كوچك كشاورزی بسيار

مناسب است.

 7)كشاورزی ارگانیك باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در

كشاورزان می شود

اسلاید 7 :

بنگلادش،هند،اندونزی،ژاپن،كره،لائوس،مالزي،نپال،پاكستان،فيليپين

سريلانكا،تايلند،تايوان،ويتنام وايران.

اندونزی، ژاپن و كره به ترتيب با177700، 40000، 76326،

29151 و 18936 دارای بيشترين سطح زير كشت در منطقه

آسيا می باشند.كشورهايی نظير سريلانكا،تايلندو ويتنام در

رده های بعدی اين جايگاه قرار دارند.

اسلاید 8 :

محدوديت های كشت ارگانيك در كشور

- دخالت دولت و نداشتن برنامه راهبردی مناسب جهت تشويق

به كشت اين قبيل محصولات.

-عدم آگاهی كشاوزران و باغداران از اصول كشت ارگانيك و

تقويت نكردن خاك با كودهای بيولوژیك و ورمی‌كمپوستها و

كودهای حيوانی.

اسلاید 9 :

-نداشتن الگوی كشت و نوع محصول ارگانيك برای مناطق

مختلف كشور.

-عدم آگاهی مردم از عواقب مصرف پسماندهای سم وكود در

محصولات كشاورزی.

-كاهش توليد در سالهای اوليه كشت ارگانيك.

-عدم ابتكار وذوق كشاورزان برای انتقال از كشاورزی سنتی

وصنعتی به كشت ارگانيك.

اسلاید 10 :
-دسترسی آسان به نهادهايی نظير كود وسم.

-نبود ارگان و يا سازمان مسئول گواهی محصول ارگانيك در

كشور.

 -فقدان مطالعات بنيادی و طرح ها و برنامه های تحقيقاتی

پيرامون كشت و توليد محصولات ارگانيك.در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید