دانلود پاورپوینت معماری اسلامی بررسی شیوه آذری

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معماری اسلامی بررسی شیوه آذری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معماری اسلامی بررسی شیوه آذری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه تاریخی

¡سرزمین آذربایجان در معماری ایران در رده نخست جای دارد چراکه یه شیوه معماری ایران (پارسی، آذری و اصفهانی) از آنجا سرچشمه گرفته و به سراسر کشور رسیده است. در شیوه پارسی، هنگامی که قوم آریایی کوه‌های آران را پشت سر می‌گذاشتند تا به جنوب سرزمین ایران رهسپار و ماندگار شوند، سر راه خود ستاوندهای چوبین و شبستان‌ها و نهانخانه‌های دور بسته و کوشکی آذربایجان راپسندیدند و چون ارمغانی، نخست به سرزمین انشان و سپس به سرزمین پارس بردند و با آن شیوه، همراه با برگیره از شیوه‌های گوناگون ملت‌هایی که به پیروی پارسیان درمی‌آمدند، شیوه تازه‌ای پدید آوردند که شیوه پارسی نام گرفت و از آغاز شاهنشاهی ایران تا پایان روزگار هخامنشیان (و حتی اندکی پس از آن ) برای ساختن کاخ‌ها و کشوک‌ها به کار گرفته می‌شد.

اسلاید ۲ :

¡با اینکه اب و هوای سرد کوهستانی آذربایجان این شیوه را پدید آورده بود (که شاید با آب و هواهای دیگر سازگار نبود) باز هم پرداختگی و مردم‌واری شیوه پارسی چنان چشمگیر بوده که حتی در سرزمین‌های سوزانی چون انشان و سپس کرانه‌های دریای پارس نیز با همه ویژگی‌هایش خودنمایی کرده است.

¡بار دومی که آذربایجان پدید آورنده شیوه‌ای نو در معماری ایران شد پس از یورش خونین مغولان بود. این یورش، سراسر ایران و به ویژه خراسان را از هنرمندان و معماران تهی ساخت. هنرمندانی که از چنگال درندگان به در رفته بودند در سرزمین‌های جنوبی ایران به پناه فرمانراوایان بومی رفتند. همانها که نگذاشته بودند سرزمینشان تاختگاه ویرانگران شود. در آنجا معماران از شیوه‌های روایی در جنوی ایران هم بهره جستند و بر کارایی هنر خود افزودند.

¡هنگامی که ایلخانان (جانشینان چنگیز در ایران) خواستند یا نیاز پیدا کردند که ویرانی‌های نیاکانشان را بازسازی کنند یا دست کم به خاطر نیازی که به کاخ و خانه و گرمابه و … در پایتخت خود داشتند، معماران  را از سرزمین‌های جنوبی به دربار خود فرا خواندند.

اسلاید ۳ :

این بار از آمیزش ویژگی‌های معماری مرکز ایران و  جنوب با سنت‌ها و روشهایی که از روزگاران کهن، بومی آذربایجان شده بود، شیوه معماری پدید آمد که به درستی نام شیوه آذری گرفت و تا هنگامی که شیوه‌ای تازه که باز هم برگیره از معماری آن سرزمین بود، به جای آن آمد، در سراسر ایران و کشورهای همسایه به کار رفت.

همانگونه که پارسیان  هخامنشی در سر راه خود به جنوب، ستاوندهای آذربایجان را دیده بودند و آن را در معماری خود به کار بردند، شگفت است که شاهان صفوی نیز ستاوندهای بناب و مراغه را به اصفهان بردند و در جلوی کاخ‌های تازه‌ساز خود، همانند چهلستون و عالی‌قاپو، نهادند. روشن است که افزودن این ستاوندها به کاخ‌های اصفهان شکوه ویژه‌ای داده است.

در اواخر قرن ششم هجری و اوایل قرن سیزدهم میلادی، در قسمتی از سرزمینهای شمال و شمال غربی چین یعنی در نزدیکی مغولستان کنونی قبایلی از اقوام زردپو.ست آسیا زندگی می‌کردند.  از میان این طوایف در قرن ششم هجری دو طایفه از همه مهمتر و دارای حکومت بر قبایل دیگر بودند.

اسلاید ۴ :

¡نخست قره ختاییان در مغرب و دوم کراییت در مشرق. بعضی از این اقوام هم مانند قبیله  قیات باجگذار فرمانروایان چین بودند. از این قبیله بعدها در سال ۵۴۹ هجری کسی پای به دنیا گذاشت که بعدها به چنگیزخان مشهور شد. او بعد از فوت پدر به زحمت فراوان بسیاری از قبایل را مطیع خود ساخت.

¡چنگیز برای رابطه بیشتر با ایران گروه بزرگی از تجار مغول را به ایران فرستاد. اکثر اعضای این گروه با اجازه سلطان محمد به قتل رسیدند. خبر این واقعه به چنگیز رسید. او در سال ۶۱۶ با تمام پسران و لشگریان خویش به ماوراالنهر حمله کرد و بیشتر شهرهای خراسان را نیز به تصرف درآورد.  شهر خوارزم نیز در سال ۶۱۸ ویران و قتل عام شد.

¡در سال ۶۱۸ و ۶۱۹ چنگیز و پسران و سرداران او به تسخیر شهرهای بزرگ خراسان مانند بلخ، مرو، نیشابور و هرات سرگرم و در بیشتر آنها به قتل عامهای فجیع مشغول بودند. قتل عام مغول در فرارود و خراسان بسیار شگفت و وسیع بود. بعد از چنگیز سرزمینهای به دست آمده میان پسرانش قسمت شد. جاهای دیگر ایران را هم حکام بزرگی که از طرف خانهای مغول تعیین می‌شدند اداره می کردند.

اسلاید ۵ :

¡پیشروی‌های مغولان بعد از مرگ چنگیز به ویژه از سال ۶۲۶ به امر اوگتای قاآن ادامه یافت. در سال ۶۵۲ هولاگو برادر منگو قاآن فرمانروای ایران شد. دژهای اسمعیلیان را در سال ۶۵۴ و بغداد را در سال ۶۵۶ فتح کرد.

¡هولاگو بعد از فتح بغداد تمام غنایمی را که از جاهای گوناگون و بویژه از بغداد به چنگ آورده بود با خود به آذربایجان برد و مراغه را پایگاه خویش کرد. هولاگو در سال ۶۶۳ درگذشت. پس از او سلسله جدیدی از سلاطین مغول در این سرزمین تشکیل شد که ایلخانان  نام دارد. آنها تا سال ۷۳۶ با قدرت و بیست سال دیگر با ضعف و زبونی بر ایران حکومت کردند، از جمله آنها غازان خان (۶۹۴-۷۰۲) و سلطان محمد خدابنده الجایتو ( ۷۰۳-۷۱۶) می‌باشند. در این دوران تبریز و سلطانیه کانون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بودند.

¡هم‌زمان با حکومت ایلخانان، دودمان‌های دیگری نیز بودند که برخی از مغولان اطاعات می‌کردند و خراج‌گذار ایشان بودند. این خاندانها عبارتند از: آل کرت، اتابکان فارس، اتابکان یزد، قراختاییان کرمان، خاندان اینجو، آل مظفر و اتابکان لر.

اسلاید ۶ :

¡در سال ۷۸۲ تیمور، سپاهی بزرگ را به خراسان فرستاد و سپس خود نیز با آن سپاه رفت و پس از جنگهای متعدد تمام خراسان، سیستان و افغانستان را تسخیر کرد و در این جنگها از کشتارهای بزرگ و خونریزی‌ها ابا نکرد.

¡در سال ۷۸۸ تیمور دیگر سرزمینهای ایران را گرفت و با سه سال جنگ پیاپی فارس، عراق عجم، کرمان، آذربایجان، مازندران، عراق عرب، گرجستان و … را گرفت. یورش دوم تیمور  از سال ۷۹۴ تا ۷۹۹ به طول آنجامید و بسیاری از نقاط دیگر را نیز تسخیر کرد. یک سال بعد یعنی در اواخر سال ۸۰۰ حمله تیمور به هندوستان آغاز شد و در سال ۸۰۱ به پایتخت بازگشت. پس از بازگشت، یورش سوم خود را که هفت سال زمان گرفت آغاز کرد (۸۰۲) و به سرعت خود را به گرجستان رساند و آنجا را دوباره مطیع خود ساخت. در سال ۸۰۶ به پایتخت _ سمرقند _ بازگشت و در سال ۸۰۷  به عزم تسخیر چین در راه بیمار شد و در سن هفتاد و یک سالگی درگذشت.

اسلاید ۷ :

¡موضوع مهمی که در لشگرکشیهای تیمور باید مورد توجه قرار گیرد این است که او همواره می‌کوشید هنگام فتح بلاد علما و اهل حرف و صنعت‌گرانی را که در کار خود شهرت داشتند به سمرقند گسیل دارد.

¡از میان پسران و نوادگان تیمور، شاهرخ که در حیات پدر حکومت خراسان  و طبرستان و ری را بر عهده داشت، تنها کسی بود که علاوه بر لشگرکشی و اداره مملکت به معاشرت با علما و ادبا وقت می‌گذرانید. در سال ۸۵۰ در ری درگذشت و پسران او هم مانند پدر دوستدار علم و علما و خود مردمی دانشمند بودند و مشهورترین آنها یکی میرزا بایسنقر بود که در هرات سکونت داشت.

¡پسر دیگر شاهرخ، میرزا الغ بیک بود که به ریاضیات و نجوم علاقه فروان داشت. مقر حکومت او شهر سمرقند بود. آخرین حاکم تیموی سلطان حسین بایقرا بود که در عهد سلطنت این پادشاه، تمام نواحی ایران و ماورالنهر دچار اغتشاش و انقلاب بود.

اسلاید ۸ :

¡طبیعی است که چنین هجوم بزرگ و قتل و غارتی به آن نحو که در تاریخ بی‌سابقه بوده است و هنوز هم نظیری پیدا نکرده است، آثار بسیار نامطلوبی از جهات مختلف در مغلوبین باقی می‌گذارد. اگر آغاز دوره مغول را با پایان آن مقایسه کنیم از همه حیث به تفاوتهای فاحشی پی می‌بریم.

¡ در آغاز این عصر دانشمندان و ادبا و شعرای بزرگی زندگی می‌کردند و حال آنکه در پایان این عهد از شمار شعرای بزرگ و مردم متفکر و دانشمند مشهور بسیار کاسته شد. پس رونق علمی و ادبی آغاز دوره مغول را باید مرهون قبل دوره پرورش این مشاهیر علم و ادب دانست.

¡دانشمندان، ادبا و دیگر متفکران این دوره که می‌توان مختصراً در اینجا نامی از آنها آورد عبارتند از:

¡در علم تاریخ عطاملک جوینی، رشیدالدین فضل ا… ، وصاف، حمدا… مستوفی و بیضاوی، در نظم فارسی شیخ فریدالدین عطار، مولوی، سعدی، کمال‌الدین اسماعیل، عراقی، خواجوی کرمانی، عبید زاکانی، حافظ شیرازی، شه نعمت‌ا… ولی، جامی و دانشمندان بزرگی چون خواجه نصیرالدین طوسی، غیاث‌الدین جمشید کاشانی، علامه حلی، قطب‌الدین شیرازی و …

اسلاید ۹ :

معماری

¡شیوه آذری دارای دو دوره است:

¡دوره نخست از زمان هولاگو و پایتخت شدن مراغه و دوره دوم از زمان تیمور و پایتختی سمرقند آغاز می‌شود. در دوره دوم بود که معماران بزرگی چون قوام‌الدین شیرازی و پسرش غیاث‌الدین و زین‌العابدین شیرازی، در خراسان بزرگ به کار گماشته شدند و سازنده ساختمانهای بزرگی در آنجا بودند.

اسلاید ۱۰ :

¡ویژگی‌های زمانی در این شیوه بسیار کارساز بود. در آن زمان نیاز به ساخت ساختمانهای گوناگونی بود که باید هرچه زودتر آماده می شدند. از همین رو در روند ساختمان‌سازی شتاب می‌شد. پس به بهره‌گیری از عناصر یکسان (مانند کاربندی و درسازه و آرایه) روی آوردند تا دستاوردشان باندام و سازوار باشد.

¡افزون بر این با از میان رفتن شماری از هنرمندان و معماران، در دوره نخست این شیوه، ساختمان‌هایی ساخته شد که در آنها کاستی‌ها و نادرستی‌هایی هم پدید آمد، حتی در گزینش جای برخی از شهرها هم اشتباه کردند. برای نمونه الجایتو چون چمنزار سلطانیه را دوست داشت آنجا را پایتخت خود کرد. اما جایگاه شهر کشش طبیعی نداشت و با اینکه او برای آبادانی شهر، راه دسترسی آن را دگرگون ساخت اما پس از مرگ او، شهر نیز از آبادانی افتاد و در زمان صفویان لشگریان در آن اتراق کردند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 68 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد