دانلود پاورپوینت پروژه مکانیزه سازی سیستم داروخانه

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه مکانیزه سازی سیستم داروخانه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه مکانیزه سازی سیستم داروخانه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

نیازهای عملیاتی

۱-  سخت افزار:

üبه طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند.

üسیستم باید قابلیت تغییرات مکانی را داشته باشد .

üسیستم باید با اینترنت سازگاری داشته باشد .

üسیستم قابلیت کار با شبکه را داشته باشد .

۲-  مدیریت سیستم داروخانه  :

üسیستم باید امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به اطلاعات را اعمال کند.

üسیستم باید با برنامه های سازمان های بیمه ای سازگاری داشته باشد   

v

اسلاید ۲ :

نیاز های کیفی

üسیستم باید جزئیات نسخه بیمار را مدیریت نماید.

üسیستم باید وجه دریافتی و وجه پرداختی را کنترل نماید .

üسیستم باید فاکتورهای دریافتی و پرداختی شرکت های داروئی را کنترل نماید .

üسیستم بایستی با کمترین اطلاعات اسناد مورد نظر را جستجو نمایید.

üسیستم بایستی تعداد داروهای فروخته شده و موجود را کنترل کند .

اسلاید ۳ :

شرح وظایف اکتورها

دکتر داروخانه

üتائید نهائی دارو ها  .

üصدور مجوز دسترسی کاربران و حذف اطلاعات اشتباه .

کاربر آماده سازی

üثبت کردن اطلاعات دارو ها

üثبت کردن اطلاعات بیمه ها

üثبت کردن اطلاعات محصولات آرایشی و بهداشتی .

کاربر پذیرش

üثبت کردن مشخصات بیمار ها  و تحویل دارو به بیماران مراجعه کننده .

کاربر پذیرش ۲

üثبت کردن مشخصات افراد متفرقه  و تحویل درخواستهای آنها .

اسلاید ۴ :

شرح وظایف اکتورها …

کاربر مالی

üمحاسبه کردن وجه نسخه بیمار

üمحاصبه کردن وجه افراد متفرقه

üثبت کردن فاکتور خرید

üثبت کردن رسید وجه پرداختی به شرکتها

کاربر گزارش گیری 

üتهیه گزارشات بیمه

üتهیه گزارشات نسخه  .

üتهیه گزارشات مالی

üتهیه گزارشات روزانه فروش

üتهیه گزارشات روزانه خرید

اسلاید ۵ :

نام Use Case   :   ایجاد کاربران

Actors  :  د کتر دارخانه

شرح : ایجاد استفاده کنندگان و سطوح دسترسی آنان

پیش شرط : کاربر جدید قبلاً تعریف نشده باشد .

اسلاید ۶ :

موارد استثنایی

۲- در صورت عدم دسترسی به کاربر پیغام مناسب دهد.

۵-در صورت کاربر قبلاً ایجاد یا رمزهای  وارد مغایرت داشتند با پیغام مناسبی به مرحله ۴ باز گردد.

اسلاید ۷ :

نام  Use case : ثبت اطلاعات داروها

Actors  :  کاربر آماده سازی

شرح  : ثبت اطلاعاتی داروهای خریداری شده

پیش شرط ها: اطلاعات قبلا ثبت نشده باشد

اسلاید ۸ :

موارد استثنایی

۴٫در صورتی که اطلاعات وارد شده از قبل در سیستم ثبت شده باشد  پیغام خطا صادر می شود.

۶٫در صورتیکه کاربرقصد ویرایش مشخصات ورودی را داشته باشد ، دکمه ویرایش مجدد را انتخاب کرده و  سیستم به مرحله۳ باز می گردد.

اسلاید ۹ :

نام Use Case   : ثبت نسخه

Actors  :  کاربر پذیرش ۱

شرح : ثبت نسخه های دریافتی از بیماران

پیش شرط : ندارد

اسلاید ۱۰ :

موارد استثنایی

۲- در صورت عدم دسترسی به کاربر پیغام مناسب دهد.

۴- در صورت وارد کردن اطلاعات اشتباه پیغام داده شود .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 45 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد