دانلود پاورپوینت RUP مدیریت پروژه در

PowerPoint قابل ویرایش
62 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت RUP مدیریت پروژه در توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت RUP مدیریت پروژه در قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه ای بر مدیریت پروژه

مهمترین دیسیپلین در RUP و هر متدلوژی دیگری، دیسیپلین مدیریت پروژه است. در نهایت مدیر پروژه مسئول موفقیت پروژه است. مدیریت پروژه های نرم افزاری، هنر متوازن ساختن اهداف متضاد، مدیریت ریسک و غلبه بر محدودیتهای تحویل موفقیت آمیز محصولی است که هم نیازهای مشتریان (کسانیکه برای سیستم پول می پردازند) و هم نیازهای کاربران را برآورده کند. این حقیقت که پروژه های بسیار کمی واقعاً موفقیت آمیزند، برای توضیح سخت بودن موضوع کفایت می کند.

اسلاید ۲ :

اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه

n

nفراهم کردن چارچوبی برای مدیریت پروژه های شدیداً نرم افزاری

nفراهم‌کردن رهنمودهای عملی برای طرح ریزی، تامین نیروی انسانی، اجرا و نظارت بر پروژه ها

nفراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک

nمدیریت افراد: استخدام، آموزش، رهبری

nمدیریت بودجه: تعیین، تخصیص و غیره

nمدیریت قراردادها: با تامین کنندگان و مشتریان

nمدیریت ریسک

nطرح ریزی برای یک پروژه با روش تکرار، برای تمام چرخه حیات و برای یک تکرار به خصوص

nنظارت بر پیشرفت یک پروژه با روش تکرار، و متریکها

اسلاید ۳ :

بخش اول) اشاره به برخی مفاهیم

nارزیابی کیفیت

nتکرار

nسنجش کیفیت

nمتریکها

nزمینه های سازمانی برای RUP

nنمونه های اولیه

nریسکها

اسلاید ۴ :

ارزیابی کیفیت:

اندازه گیری و اجرای فرآیند بررسی کیفیت تولید در تمام طول چرخه حیات پروژه اجرا می گردد، این ارزیابی عمدتاً در موقع تولید یک خروجی یا پایان یافتن یک مرحله از سیستم انجام می شود. ارزیابیهای مختلف که در خلال چرخه حیات انجام می شوند عبارتند از:

nمراحل مهم (Milestones)

nبازرسی ها( Inspection )‌

nبازنگری ها (Review)

nسیر در کد برنامه ها (Walk throughs)

مراحل مهم: در پایان هر چهار فاز RUP اتفاق می افتند و موفقیت در رسیدن به اهداف را بررسی می کنند. این چهار مرحله مهم عبارتند از:

.۱مرحله مهم اهداف چرخه حیات (در پایان فاز Inception)

.۲مرحله مهم معماری چرخه حیات (در پایان فاز Elaboration)

.۳مرحله مهم توانایی های عملیاتی اولیه ( در پایان فاز Construction)

.۴مرحله مهم انتشار محصول ( در پایان فاز Transtion)

مراحل مهم کوچکتر ( Minor Milestones) در پایان هر تکرار اتفاق می افتند و روی بررسی اهداف تکرار تمرکز دارند. ارزیابی کیفیت، یک تلاش دوره ای برای تشخیص پیشرفت مداوم در سراسر تکرارها و فازهاست

 

اسلاید ۵ :

ادامه

¨بازرسی: یک تکنیک ارزیابی رسمی است که در آن محصولات و خروجیها بصورت جزیی بوسیله شخص یا گروه دیگری غیر از نویسنده آن آزمایش می شوند. این ارزیابی به منظور تشخیص خطاها، تخلف از استانداردهای تولید و مشکلات دیگر است.

¨بازنگری: یک جلسه رسمی که در آن ‏، محصول یا خروجی، یا مجموعه ای از محصولات و خروجیها برای کاربرد‏‎، مشتری ، یا هر ذی نفع دیگری ارائه می شود. این جلسه به منظور ارائه توضیحات و نهایتاً پذیرش محصول است.

¨سیر در کد برنامه: فرآیند بازنگریی که در آن تولیدکننده یک یا چند نفر از تیم تولید را برای بررسی قسمتهایی از یک محصول که او تهیه کرده است هدایت می کند .در این فرآیند افراد پرسشهایی در رابطه با کد مطرح می کنند‏، توضیحاتی در مورد تکنیکها، قالبها، اشکالات احتمالی، تخلف از استانداردهای تولید و سایر مشکلات ارائه یا اضافه می کنند.

اسلاید ۶ :

تکرار:

بطور سنتی پروژه ها طوری سازماندهی می شدند که دیسیپلینها بصورت متوالی و فقط یکبار انجام می شوند. این رویکرد منجر به چرخه حیات آبشاری شد. مشکل اساسی این نوع چرخه حیات این است که مشکلات از ابتدای پروژه تا زمان تست خود را نشان نمی دهند و در اواخر چرخه حیات با انبوهی از مشکلات تشدیده شده و انباشته شده مواجه می شویم که باعث طولانی تر شدن زمان تست سیستم می گردد

روش انعطاف پذیرتر و با ریسک کمتر انجام پروژه ، انجام تکراری دیسپلینهای تولید است که باعث می‌شود فهم بهتری از نیازمندیها حاصل شود و همچنین معماری بهتر و قوی تری شکل گرفته و سازماندهی بهتری از تولید صورت‌گیرد.این روش‌چرخه حیات تکراری نام دارد.هر بار عبورازتوالی‌های دیسیپلینهای فرآیند ‏، یک تکرار گفته می شود.

اسلاید ۷ :

از نظر تولید، چرخه حیات نرم افزار یک توالی از تکرارهاست که در طی آنها نرم افزار بصورت تدریجی و افزایشی تولید می شود. هر تکرار منجر به یک نسخه قابل اجرا از محصول
می شود. نتیجه اصلی این روش این است که مجموعه ای از خروجیها‏،زودتر ارائه می شوند و در طول زمان رشد می کنند و بالغ می شوند.

تکرارها و فازها: هر فاز به نوبه خود می تواند به تکرارهای شکسته شود.

اسلاید ۸ :

الگوهای تکرار:

nچرخه حیات افزایشی: این استراتژی ابتدا نیازمندیهای کاربر و سیستم را تعیین می کند، سپس باقیمانده فرآیند تولید در یک سلسله از ساختها انجام می شود. اولین ساخت، قسمتهایی از قابلیتهای برنامه ریزی شده را بوجود می آورد، ساخت بعدی قابلیتهای بیشتری را اضافه می کند و بهمین ترتیب ادامه  می یابد تا سیستم کامل شود.

nچرخه حیات تکاملی: این استراتژی از این نظر با استراتژی افزایشی متفاوت است که نیازمندیهای کاربر در آن، بطور کامل مشخص و درک نشده است و همه نیازمندیها از ابتدا تعریف نشده اند، بلکه نیازمندیها در ساختهای متوالی اصلاح می شوند.

این استراتژی زمانی مناسب است که: دامنه مساله،‌جدید یا ناشناخته باشد،‌ تیم پروژه کم تجربه باشد.

nچرخه حیات تحویل افزایشی: در این الگو تحویل محصول به مشتری بصورت فازبندی شده و افزایشی است. این الگو زمانی مورداستفاده قرار می گیرد که از نظر زمان ارائه محصول تحت فشار شدید باشیم و تحویل سریع ویژگیهای کلیدی محصول،‌ از نظر تجاری مهم باشد.

این استراتژی زمانی مناسب است که: دامنه مساله شناخته شده باشد‏، تیم پروژه باتجربه باشد، نسخهه های افزایشی برای مشتری باارزش باشند.

nچرخه حیات طراحی ممتاز: در این روش‏، فقط یک تکرار Construction وجود دارد( مانند روش آبشاری)‌ولی در عمل دشوار است که فقط یک تکرار Transition وجود داشته باشد.

این استراتژی زمانی مناسب است که: فقط مقدار کمی از قابلیتهای کاملا مشخص به یک محصول بسیار پایدار اضافه شود، قابلیت جدید به خوبی تعریف شده و به خوبی درک شده باشد، تیم پروژه هم در زمینه دامنه مساله و هم در مورد محصول موجود باتجربه باشد.

nاستراتژی ترکیبی: در عمل تعداد کمی از پروژه ها بطور کامل از یک استراتژی واحد پیروی می کنند. اغلب کار با یک استراتژی ترکیبی و دورگه به نتیجه می رسد(‌چندین تکامل در شروع پروژه ، چند ساخت افزایشی و چندین تحویل) از جمله مزایای مدل فازی – تکراری این است که اجازه استفاده از یک روش ترکیبی را می دهد.

اسلاید ۹ :

 سنجش‌کیفیت:

اندازه گیری کیفیت نیازمند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. اندازه گیری در ابتدا برای بدست آوردن کنترل روی پروژه و سپس برای مدیریت پروژه انجام می شود. بعلاوه برای تشخیص اینکه چه مقدار از اهداف برنامه ریزی اولیه دور یا به آنها نزدیک هستیم، از اندازه گیری استفاده می شود. نتایج اندازه گیری برای رسیدن به دو نوع اهداف استفاده می شود:

– اهداف شناختی(Knowledge goals):این اهداف با افعالی مانند ارزیابی،‌پیش بینی و نظارت بیان می‌شوند. در واقع هدف اصلی فهم بهتر از فرآیند تولید است.

– اهداف تغییر یا بهبودی (Change or ahievement goals) : این اهداف با افعالی مانند افزایش، کاهش، بهبود یا دستیابی بیان می شود. معمولاً در این موارد می خواهیم ببینیم که از یک تکرار به تکرار دیگر و از یک پروژه به پروژه دیگر، اشیاء چگونه با گذر زمان تغییر می کنند و بهبود می یایند.

همچنین همه اندازه گیریها نیازمند معیارهایی هستند. این معیارها برای شناسایی و تعیین درجه یا سطحی که در آن کیفیت قابل قبول بدست می آید، مورد استفاده قرار می گیرد. معیارهای عمومی ممکن است شامل سنجش های زیر باشند:

nتعداد کاستیها و یا موارد دارای احتمال شکست (‌trends)

nپوشش تست

اسلاید ۱۰ :

متریکها:

متریک صفتی قابل اندازه گیری از یک موجودیت است. برای توانایی سنجش درست ابتدا باید متریکها را شناخت. باید دانست که اهداف کلی مدیریتی به سرعت به متریکها تبدیل نمی شوند. بلکه ابتدا باید آنها را به اهداف کوچکتر (یا اهداف کنشی) تبدیل کنیم. این اهداف کوچکتر در واقع مشخص کننده رفتارهای اعضای پروژه هستند. در ضمن باید اطمینان حاصل کرد که افراد، این اهداف و مزایای آنها را درک کرده اند. مثلا:

‎‎«سنجش رضایت مشتری» می تواند از موارد زیر حاصل شود:

¨نظر سنجی از مشتریان که در آن مشتری از جنبه های مختلف امتیاز می دهد.

¨تعداد و نوع تماسهای مشتری با تلفن پشتیبانی

انواع متریک: متریکها را به دو دسته تقسیم می کنیم:

.۱یک ”متریک“ صفتی قابل اندازه گیری از یک موجودیت است.

.۲ یک ”متریک اولیه“ یک عنصر اطلاعاتی خام است که برای محاسبه یک متریک استفاده می شود.

n

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 62 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد