دانلو پاورپوینت بنیادهای مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلو پاورپوینت بنیادهای مدیریت منابع انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلو پاورپوینت بنیادهای مدیریت منابع انسانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

nحقوق کارکنان یکی از مهمترین مسائل منابع انسانی گشته است.

n قانون اساسی، قوانین و مقررات دادگاه عالی ایالات متحده به صورتی فزاینده اقدامات کارفرما را در ارتباط با حقوق کارکنان مقید نموده اند.

اسلاید ۲ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات (HRM) آن

nقوانین حریم خصوصی ۱۹۷۴

– آژانسهای دولتی را ملزم می کند که اطلاعات موجود در پرونده های پرسنلی کارکنان را در اختیار آنها قرار دهند.

– همچنین کارکنان می توانند حق مرور توصیه نامه های انجام شده از سوی آنها را داشته باشند.

– حقوق ایالتی مشابهی برای کارکنان بخش دولتی و خصوصی اعمال می شوند.

– قید و شرط ها شامل چشم پوشی کارکنان از حق مرورکردن و پرونده هایی که قید می کنند یک پرونده کجا و در چه زمانی قابل دستیابی است.

اسلاید ۳ :

قانون حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون حریم خصوصی ۱۹۷۴

– سیستم های اطلاعات کامپیوتری پیچیدگیهای بیشتر و انعطاف پذیری های بالقوه ای را به پرونده های کارکنان می افزایند.

n قانون گزارش دهی اعتباری منصفانه ۱۹۷۱

– ضمیر قانون حریم خصوصی

–  ملزم می کند کارفرمایان به کارکنان اعلام کنند و اعتبارشان در حال بررسی است.

–  اطلاعات بیشتری به متقاضیانی که به صورت منفی تحت تأثیر یک بررسی اعتبار قرار می گیرند ارائه شود.

– اطلاعات استفاده شده باید مرتبط یا شغل باشد.

اسلاید ۴ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون محل کار بدون مواد ۱۹۸۸

– ملزم می کند که آژانسهای دولتی، پیمانکاران فدرال و آنهایی که به اندازه ۲۵۰۰۰ دلار یا بالاتر از وجوه فدرال را دریافت می کنند یک خط مشی محیط بدون مواد را پیگیری کنند.

– سازمانهای پوشش داده شده

n باید خط مشی ها را برقرار و ترویج کنند.

n برنامه های آگاهی از سؤاستفاده از مداد ارائه دهند. 

اسلاید ۵ :

قانون حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون محل کار بدون مواد ۱۹۸۸

– شرکتهای تحت نظارت دپارتمان محل و تعقل و کمیسیون نظارتی هسته ای باید کارکنان را در مشاغل خاصی از نظر اعتیاد به مداد تست کنند.

اسلاید ۶ :

قانون حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nسیاستهای بدون مواد باید شامل اینها باشند

– از کارکنان چه انتظاری می رود.

– جریمه ها برای نقض سیاستها (خط مشی ها)

– برنامه های آگاهی از سؤاستفاده از مواد

– به تمام کارکنان توزیع شود.

اسلاید ۷ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون حفاظت در برابر دروغ سنج ۱۹۸۸

– کارفرمایان در بخش خصوصی را از کاربرد تستهای دروغ سنج در تمام تصمیمات استخدامی منفع می کند.

– طی بازپرسیهای مربوطه به افراد مشکوک به فعالیت مجرمانه همچنان می تواند استفاده شود.

– کارکنان می توانند نتایج یک دروغ سنج را به چالش بکشند.

اسلاید ۸ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون اعلان تعدیل و حفظ کارگران ۱۹۸۸

–  منشور تعطیلی کارخانه

–  کارکنان را در برابر تعطیلی های غیرمنتظره کارخانه حفاظت می نماید.

n این قانون شرایطی را که اعلان پیشاپیش در آن غیرممکن است مشخص می نماید.

اسلاید ۹ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون اعلان تعدیل و حفظ کارگران ۱۹۸۸

– سازمانهایی که ۱۰۰ نفر یا بیشتر را استخدام می کنند.

– اعلان در ۶۰ روز قبل

– بسته شدن تسهیلات یا برکناری ۵۰ نفر یا تعداد بیشتری کارگر

n جریمه

– دستمزد و مزایای یک روزه برای اعلان هر روز

اسلاید ۱۰ :

مسائل جاری مرتبط با حقوق کارکنان

nتست از نظر اعتیاد

– شدت سؤاستفاده از مواد در سازمانها منتهی به استفاده از تست اعتیاد حتی توسط سازمانهایی که توسط قانون محل کار بدون مواد پوشش داده نشده اند مستلزم است.

– تست اعتیاد کارکنان جاری معمولاً

– برای آنهایی که تست مثبت دارند بازپروری ارائه می دهد.

– اطلاع رسانی می کند که آن مواد تحمل نخواهند شد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد