مقاله در مورد آموزش ذهنی و روانی برای مسابقات

word قابل ویرایش
65 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

آموزش ذهنی و روانی برای مسابقات

فهرست مطالب
مطالب مورد نظر در ۸ فصل به شرح زیر تدوین شده است .
۱٫ مقدمه
۲٫ انگیزش

۳٫ تمرکز
۴٫ کنترل هیجانی (برانگیختگی): فعال سازی و آرامش
۵٫ کنترل رفتارها و افکار: اعتماد به نفس
۶٫ عمکرد ذهنی در مسابقات
۷٫ برخورد با والدین
۸٫ کاربردهای عملی

 

۱- مقد مه
۱- ویژگی های روانشناختی مسابقه ی تنیس
مسابقه ی رقابتی تنیس در بر گیرنده یک چالش ذهنی علیه حریف و گاهی چالشی علیه خود بازیکن است . اغلب حالت ذهنی و روانی بازیکن تاثیر چشمگیری بر حالت جسمانی وی دارد .
ویژگی های روانشناختی تنیس شامل عوامل زیرست :
. تنیس یک ورزش انفرادی است و این گونه ورزشها ( تنیس ) نسبت به ورزشهای تیمی باعث ایجاد استرس بیشتری می گردند.
. تنیس ورزشی دشواری است که نیازمند در جات بالای هماهنگی است و گاهی اوقات نیز ممکن است بسیار ناکام کننده باشد.
. دوره های اتلاف وقت بسیاری ( بین امتیازات و تعویض زمین) وجود دارد.
. هیچ وقت اضافه یاتعویضی در کار نیست .
. در بعضی از ضربات مشخص ( سرویس ها- اسمش ) بازیکن قبل از زدن ضربه دارای مقدار زمان کوتاهی برای فکر کردن است.
. در بعضی سطوح خاص ، برای بازی داور رسمی وجود ندارد ، شمابرای آگاهی از خارج یاداخل بودن ضربه خود به صداقت و راستی قضاوت حریفان متکی خواهید بود .
. نظام امتیاز دهی و امتیاز گیری بدین معناست که بازیکن هر گز ایمن نیست .
. در اکثر مسابقات مربی اجازه ی هدایت شماراندارد .
. نظام بازی بر اساس ضربه ی نهایی است . معمولاهیچ جلسه بعدی ، دلداری یاامید دوباره ای برای باخت پس از بازی وجود ندارد.
. در سطح حرفه ای : مسابقات هفته ای ، وجود مسافرتهای برون شهری ، یاحتی قاره ای متعدد در همه ی فصول وجود دارد.

. تغییر شرایط ، فرسوده کننده است ، منظور وجود انواع زمین های متفاوت ، توپها، قالب و سبکهای بازی و غیره است.
. شماهرگز نمی دانید بازی راچه موقع شروع خواهید کرد ، زیرامسابقه ی تنیس بر حسب مسابقات وابسته به دیگری بر نامه ریزی می شود.
. بازیکنان حرفه ای می بایست قسمت مهمی از زندگی اشان راصرف بازی تنیس نمایند .( ۴ الی ۶ ساعت تمرین روزانه ، مسابقه ، مسافرتهاو غیره ).
. والدین اغلب به طور کامل در گیر حرفه ی بازیکن می شوند.
بازیکنان حرفه ای و همین طور مربیان آنهاعقیده دارند که بعد ذهنی و روانی تنیس بی نهایت مهم است ، بویژه زمانی که تواناییهای جسمانی حریفان برابر باشد . به علاوه ، در طی مدت انتظار برای بهبود زمینه های تکنیکی و فنی کارهای اندکی می توان انجام داد ، امااز لحاظ روانی و ذهنی اعمال مختلفی رامی توان به انجام رساند .
در مطالعه ای که توسط موران ( ۱۹۹۶ ) در باره ی عقاید مربیان نسبت به فنون روانشناختی در تنیس انجام پذیرفت ، نتایجی بدست آمده که بعضی از آنهاعبارتند از :
. ۹۰ %از مربیان که باآنهامصاحبه شده ، عقیده دارند که مهارتهای روانی در مسابقات تنیس عامل بسیارمهمی در تعیین موفقیت هستند .
. ۹۰ % از مربیانی که باآنهامصاحبه شده ، گزارش نموده اند هر هفته مقدار زمانی راصرف بحث و تحلیل مهارتهای روانی می کنند .
. مربیان گزارش نموده اند که انگیزش ، تمرکز ، اعتماد به نفس ، آمادگی ذهنی ، کنترل اضطراب ، مهار خشم یاعصبانیت و تجسم سازی مهمترین مهارتهای ذهنی در تنیس هستند .
– مربیان گزارش کرده اند گفتگو باخود ، مثبت گرا، تجسم سازی ذهنی ، ایجاد اهداف عملکردی ، کشیدن نفسهای عمیق و همین طور کاهش تدریجی فشار رفتار ، در زمره ی مفید ترین روشهای روانشناختی در تنیس است
نکته شگفت آور این است که بعد روانی بازی تنیس مانند جنبه های فنی ، تاکتیکی و جسمانی آن مورد توجه و عمل قرار نگرفته است . دلایل آن می ت

واند شامل موارد زیر باشد :
– در نظر بسیاری از مردم ، مهارتهای روانشناختی به غلط ، ذاتی انگاشته می شوند .بسیاری بر این باورند که اگر بازیکن از نظر روانی ضعیف باشد ، امکان تغیر آن وجود نخواهد داشت .
– این مساله نیز دشوار است که روانشناسان ورزشی متخصصی رادر زمینه ی ورزش تنیس پیداکنیم .
– به نظر می رسد که در گذشته مهارتهای ذهنی چ

ست ؟ امادر مسابقات گذشته ی تنیس نیز ( تیلدن ، لیور و غیره ) بدون اینکه از آن اگاه باشند ، راهبرد های ذهنی رابکار می برده اند ( برای مثال ، تحت شرایط اب و هوایی مغایر یامو قعیتهای پر سر وصداتمرین می کرده اند ) .
مهمترین چیز برای مربیان پذیرش این نکته است که مهارتهای روانشناختی در صورتیکه به طور منظم تمرین کردند ، می تواند آموخته شده و بهبود یابند . لازم به ذکر است که این مهارتهاارثی نبوده و مربیان می توانند بعد ذهنی و روانی راهم در هنگام انجام بازی در زمین و هم زمانیکه هنوز بازی شروع نشده است لحاظ کرده و در نظر داشته باشند .
۲- ویژگی های روانشناختی قهرمانان تنیس
الف- بازیکنان آنچه رادر باره آن می اندیشند ،انجام می دهند ( وینبرگ۱۹۸۸، لوهر ۱۹۹۰)
در زیر فهرستی از ویژگیهای روانشناختی اظهار شده توسط قهر مانان تنیس وجود دارد که چگونگی و چیستی احساس آنهادر هنگام انجام بهترین بازی اشان راتعریف می کند :
. دارای حالت روانی پایا( مهار هیجانات خود ) هستند . یعنی اینکه در حوزه و حیطه زمین بازی می کند .
. از لحاظ ذهنی و روانی بسیار نیرومند و مصمم است .
. مثیت گراو واقع گرااست .
. دارای اطمینان و اعتماد بالابوده ، باانرژی و آماده برای عمل است.
. تمرکزش معطوف به بازی بوده و از نظر جسمانی آرام و راحت است .
. در خود احساس ترس نمی کند و از نبرد ( پیکار ) لذت می برد .
. تحت کنترل ومسو لیت کامل است .
. شاد وبانشاط است .
. احساس نیاز بالابرای پیشرفت و وجود سائق برای برنده و پیروز شدن دارد .
. بی نهایت رقابت طلب بوده و انجام بازی یامسابقه راباشدت تمام اجرامی کند .
ب- گزیده ای از توانائیهای ذهنی و روانی برای بازیهای مسابقه ای عبارتند از
مهارتهای ذهنی و روانی مورد نیاز بازیهای مسابقه ای موارد ذیل است :

بازگشت به فهرست مطالب
۲- انگیزش

۱- تعریف و اهمیت ( ال تی ای ، رابرتز ۱۹۹۲) :
انگیزش میل برای شروع و سپس پافشاری و تداوم فعالیت است موتور همه ی رفتار هااست . بدون انگیزش هیچ عملی وجود نخواهد داشت . آن مربوط است به:
دلایلی مبنی بر اینکه چراافراد تنیس بازی می کنند دلایلی عمده درباره اینکه چراافراد از بازی تنیس دست بر می دارند

. تعامل اجتماعی
. سر گرمی و بر انگیختگی
. احساس تسلط
. مشخص ساختن لیاقت و شایستگی
. یاد گیری ویابهبود مهارتها
. احساس ارزشمندی و ارضاء حاصل شده از بهبودی و پیشرفت
. بودن بادوستان و پیداکردن دوستان جدید
. قسمتی از عضو یک تیم یاگروه بودن و …
. فشار بیش از حد
. تنفر از مربی
. اتلاف وقت
. درسهای کسل کننده
. فقدان وقت برای بازی و ورزش
. عدم بهبودی در مهارتهاو دشواری در یاد گیری
. شرکت در یک ورزش دیگر که چالش کمتری دارد .
. کنارگذاشته شدن این ورزش از سوی سایر دوستان

انگیزش به تعهد نیز مربوط می شود . بازیکنان متعهد سخت تر کار می کنند ، میل به بازی و پیشرفت دارند ، برای تمرین اشتیاق نشان می دهند . هدف مربی باید فهم و ایجاد ( تکمیل ) نیاز های انگیزشی برای بازیکنان باشد و نیز باید بابرنامه ی آموزشی مناسبی بازیکنان رابه تحرک وادارد .
۲- انواع ( مارتینز ۱۹۷۸)
انگیزش درونی و بیرونی
آن دسته از بازیکنانی که به طور درونی دارای انگیزه هستند ، تنیس رابه خاطر عشق به بازی و نفس ورزش انجام می دهند . این افراد می خواهند در این تکلیف یاوظیفه مسلط و موفق باشند . آنهابه خاطر افتخار و غرور درونی بازی می کنند . به طور محض از خود این ورزش و بازی لذت برده ، رضایت دارند ( ارضاء می شوند ) ، احساس سرگ

رمی می کنند ، کنجکاو هستند و غیره . دلایل مذکور از سوی اکثر تنیس بازان به عنوان مهمترین انگیزه هابرای بازی تنیس مورد اشاره قرار گرفته و درجه بندی شده است . بازیکنان که به طور بیرونی دارای انگیزه شده اند ، افرادی هستند که می خواهند به چیزهای ملموس و غیره ( جایزه ، پول و غیره ) . پاداشهای غیر عینی و ملموس ( شناخته شدن ، و مورد احترام و قدر دانی قرار گرفتن ) دست یابند . این دلایل از سوی اکثر بازیکنا

ن تنیس به عنوان کم اهمیت ترین انگیزه هابرای بازی تنیس در نظر گرفته شده است . ذکر این نکته نیز لازم است مبنی بر اینکه امکان دارد بازیکنان هم برای پاداش بیرونی و هم برای پاداش درونی بازی کنند . پاداشهای درونی بهترین روش و وسیله برای حفظ و باقیماندن بر انگیزش مطلوب و مناسب است ، در حالیکه پاداشهای بیرونی برای رساندن یک بازیکن به علاقمندی اولیه در باره ی تنیس سود مند هستند .
پاداشهای بیرونی زمانی خوب و مؤثر خواهد بود که :
. در انتقال انگیزش بیرونی به انگیزش درونی کمک کند .
. از سوی مربی تعیین و تثبیت نشده باشد بلکه بوسیله ی خود بازیکن ایجاد شده باشد .
. در باره شایستگی بازیکن ، باعث فراهم آوری اطلاعات شود نه ایجاد کنترل ، .
. این گونه پاداشهابه کیفیت عملکرد داده شوند نه به نتیجه ی عملکرد .
. به نسبت مناسب ارائه شوند .
مربیان می توانند بااعطای پاداش به کار و تلاش بیشتر بازیکن نسبت به دادن پاداش به توانائیهای هوشمندانه ( مهارتهای حرکتی ) او ، انگیزش رادر وی افزایش دهند . توانائیهایامهارتهای حرکتی ذاتی بوده و به همین خاطر بازیکنان می بایست سپاسگزار این وضعیت باشند ، امابه هر حال بازیکن می بایست به خاطر تلاش و کوشش مجدانه ی خود مفتخر و مغرور باشد.
۳- انواع مسائل و مشکلات انگیزش

الف- فقدان انگیزش :
. عدم وجود انگیزش برای تمرین در طی دوره های تمرین شدید .
. عدم وجود انگیزش در هنگام شرکت در مسابقات سطح پایین
. ادراک بازیکن در باره ی کسل کننده ویکنواخت بودن تمرینات
. باتوجه به ابعاد دیگر ، برای مثال مجمو عه

باختهای مکرر ، تغییر مربی ،مشکلات شخصی ، آسیب دیدگی و غیره انگیزش بامشکل روبرو می گردد .
ب- فزونی و افزایش انگیزش :
. هنگام رویاروئی بامسابقات بزرگ .
. هنگام مسابقه و بازی برای یک جایزه ی بزرگ .
. پس از زنجیره ای از پیروزی های بزرگ .
ج- انگیزش منفی :
. ترس از بر د و باخت
. ترس از مسابقات یاحریفان خاص
. ترس از آسیب
. ترس از واکنشهای دیگران ( والدین ، مربی ، همسالان و غیره )
د- انگیزش نادرست :
. انگیزه ضعیف : تنیس همه چیز من است . من نمی توانم بدون ان زندگی کنم . اگر این مسابقه راببازم ، دیگر ادامه نخو اهم داد .
. انگیزش بیرونی ضعیف : من تنهازمانی انگ

یزه دارم که برای پول بازی کنم . فرقی نمی کند در جلوی یک جمعیت انبوه باشد یابرای کسب جایزه از مربی .
. نظام خود پاداش دهی ضعیف : پس از هر برد ، من همیشه برای خودم یک هدیه می خرم . من باید همیشه در طی مسابقه خودم رامورد انتقاد قرار دهم . هنگامی که می بازم ، همیشه خودم راسر زنش می کنم .
۴- چطور انگیزش راافزایش دهیم : پیشنهادهاو روشها( لوهر ۱۹۸۲ ، وینبرگ ۱۹۸۸)
الف- روشهایی برای افزایش انگیزش
. یک فهرست روزانه از موفقیتهایتان رایاد د

اشت و در نزد خود نگه دارید .
بابازیکنان خود انگیخته ی بالادر ارتباط باشد . .
. تنیس رابه عنوان سر گرمی و تفریح در نظر بگیرید .
ب- استفاده از مجمو عه ی هدف
۳ – تمرکز

۱- تعریف و اهمیت ( ال تی ای ۱۹۹۵ ، موران ۱۹۹۵ ، تنیس استرالیا۱۹۹۳)
یک تعریف ساده اینست که ، تمرکز توانایی ذهنی و روانی برای باقیماندن در زمان حال است . تمرکز توانایی معطوف شدن بر نشانه های جاری مسابقه یاتمرین کنونی و همچنین شامل باقی ماندن و توجه کامل در طی مسابقه یاتمرین است .

تمرکز احتمالامهمترین مهارت ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در ورزش تنیس رقابتی و مسابقه ای است . در هنگام بازی ، بازیکن دارای یک زمینه ی توجهی است که در بر گیرنده ی تمام محیط بیرونی و درونی است که می تواند بر آن تمرکز نماید .
تمرکز خوب و مناسب معطوف شدن بر جنبه های توجهی عملکرد است . در حالیکه تمرکز نامناسب ، معطوف گشتن بر ابعاد نامربوط عملکرد است و بنابر این بازیکن نیاز دارد که بداند کدام تمرکز مربوط به نشانه های عملکردی در هر موقعیت از مسابقه است

.
تمرکز کلید کنترل هیجانات بازیکن است . همچنین این موضوع به بازیکن کمک می کند تابر بنیانهای مفید افکارش ( برای مثال نگاه کردن و تعقیب توپ ) معطوف گردد و نیز او رااز پرداختن به تفکرات منفی حفظ می نماید ( برای مثال مواظب باش بر گشت توپ رااز دست ندهی ) .اگر فکر و اندیشه ای متفاوت از عمل وی باشد ، عملکرد نابسامان و زایل خواهد بود.

۲- انواع (‌ ناید یفر ۱۹۹۴)
تمرکز از دو جنبه متغیر و متفاوت است ( ۱- گستره یافراخنای تمرکز ۲- جهت تمرکز )
۱- گستره ی تمرکز می تواند وسیع یاباریک باشد . ۲- در حالیکه جهت تمرکز ممکن است بیرونی یادرونی باشد .
در جدول زیر بر حسب مدل ناید یفر چهار نوع تمرکز ذکر شده است ( بر گرفته از وینبرگ برای ورزش تنیس ) .

جهت توجه
درونی بیرونی
گستره
و حیطه
توجه وسیع درونی گسترده :
برای تحلیل آنچه در بازی اتفاق افتاده است . برنامه ریزی و طرح تاکتیک هابکار می رود ( برای مثال ایجاد طرح بازی علیه حریف ، یاتجزیه اینکه چرابازی قبلی واگذار شد) . . بیرونی وسیع :
برای سنجش سریع یک موقعیت، آب و هوا، سطح زمین بازی و غیره به کار می رود ( برای مثال حرکت دوبل یاتغییر دو گانه در طی تور برای اینکه ببینیم حزیف در

کجاقرار گرفته است ).

باریک درونی باریک:
برای تکرار و تمرین یک عملکرد قریب الوقوع یاجاری
و همینطور کنترل حالت هیجانی به کار می رود ( مثلا
از نظر ذهنی زدن سرویس رامرور کنید ، بررسی و خود
گویی و احساس فشار و غیره راتکرار و تمرین نماید).

بیرونی باریک :
منحصرابرای تمرکز بر یک دو نشانه ی بیرونی به کار می رود ( مثلانگاه کردن به توپ ،‌ در یافت نشانه های بازی و عملکرد حریف ، تعقیب غلتیدن و تلاطم توپ ، حرکت به عقب )

لازمه شکار اکثر موقعیتهادر بازی تنیس تغیر از یک نقطه به نقطه ی دیگر است . بنابر این کنترل داشتن هم بر گستره و هم بر جهت تمرکز است .مشکلات هنگامی برای بازیکنان اتفاق می افتد که نوع غیر صحیح تمرکز رابرای آن موقعیت به کار می برد .
تمرکز موثر یعنی به کار گیری نوع صحیح تمرکز در زمان مناسب ، در بازی تنیس ، بازیکن زمانی تمرکز ش رااز دست می دهد که توجهش رابه یک هدف مربوط معطوف سازد .
رابطه بین حوزه ی توجهی و مقدار توجه در نمودار زیر نشان داده شده است
( انسطال ۱۹۸۸ ) :

هنگامی که بازیکنان می آموزند ( یاد می گیرند ) چطو ر محدوده ی توجهشان را کاهش دهند ( مثل تمرکز بر تور و زه راکت ) . آنهابه حد اکثر تمرکز می رسند ، سپس آنها از این طریق به طور کامل بر هدف مورد نظر معطوف می گردند .
۳- مشکلات تمرکز ( وینبرگ ۱۹۸۸، موران ۱۹۹۵ )
. فقدان علاقه در مسابقه
. وجود تعداد زیاد شروع و توقف ( زمانهای تلف شده ) : دشواری در متمرکز باقی ماندن بین امتیازات در طول مسابقه ، تنیس یک بازی بدون زمان است . یک حرکت انی و لحظه ای می تواند در هر مر حله ای بازی راتغییر دهد .
. توجه به نشانه های متعدد ، دو نوع نشانه وجود دارد :
. اشیاء یاوقایع بیرونی : توپ ، تماشاچی ، حریف و غیره .
. جنبه های درونی : گفتگو باخود .
. فکر کردن به وقایع گذشته ( برای مثال ، اشتباهی راکه بازیکن قبلامرتکب شده است ، یک صدایاندای بد ،‌ بحث باداور و غیره ) .
. تمرکز بر وقایع انی ( بازیکن فکرش رابر این متمرکز سازد : در صورتی پیروز خواهد شد که دو امتیاز بعدی رابگیرد ) .
. فلج وناتوان شدن از طر یق تجزیه و تحلیل موقعیت : بازیکن شروع به تحلیل بازی می کند و به همین خاطر از تمرکز عاجز می گردد.

. خفه و مسدود ( شوک ) شدن : بازیکن تمرکز خود راباایجاد اضطراب بر هم می زند ( مثلابه خودش می گوید من نباید در این امتیاز اشتباه دو باره ای داشته باشم ) .
. بازیکن باشروع نوبت بازی حریف ، تمرکزش را از دست می دهد ( برای مثال ، هنگامیکه حریف باداور در حال بحث و جدل است ) .
. بازیکن تمرکزش راباکسب تعارف و خوشگویی از جانب حریف از دست می دهد ( مثلازمانی که حریف می گوید : افرین ، امروز خوب سرویس می زنی ! ) .

۴- چطور تمرکز را افزایش دهیم : پیشنهادها، روشها و آموزشها( وینبرگ ۱۹۸۸، رولی ۱۹۸۹، موران ۱۹۹۵)
الف- پیشنهاد هاو روشها( فنون ) :
. آماده سازی کنترل شده ای را قبل ازمسابقه در پیش بگیرید . در طی مسابقه از اوقاتی که تلف می شود برای تمرکز دو باره استفاده نمایید .
. اغلب مشکل ترین زمان برای تمرکز در طی مسابقه ، زمان بین امتیاز هااست ، لذادر طی این زمان بازیکن باید از یک شیوه ی باثبات و یکپارچه پیروی کند .
. سعی کنید بر چیز هایی که تحت کنترل بازی شما هستند و چیز هایی که برای گرفتن امتیاز کمک کننده هستند تمرکز نمایید ( برای مثال به غلتیدن یاتلاطم توپ در موقع پرتاب برای سرویس توجه نمایید .
. از مجموعه ی هدف یاهدف گذاری کمک بگیرید .
. اهداف عملکردی ویژه ای رابرای مسابقه ایجاد نمایید .
. برای هر امتیاز یاسرویس یک برنامه داشته باشید .
. در هنگام ناآرامی و عصبی بودن ، برای زدن یک ضربه ، عمل خاصی راانجام دهید ( مثلابه عرض زمین بروید ) .
. بعد از مسابقه اهد اف رابر طبق عملکرد تان بررسی نمایید .
. کنترل چشم راتمرین نمایید . چشمهایتان رابر اهداف مربوطه معطوف سازید ( مثلافاصله ی توپ ، زه راکت و غیره ) .
. برای اجتناب از اضطراب ، آرامش فیزیکی رابه کار گیرید ( برای مثال شانه هاراپایین اورید ، نفس عمیق بکشید ، بازو هاو دستهایتان راتکان دهید و غیره ) .
. بر موقعیت زمانی و مکانی ،، اینجاو اکنون ،،

تمرکز نمایید .
. تحت شرایطی تمرین کنید که باعث گو ناگو نی و حواسپرتی می شوند ( باد ، باران ، محیط های پر سر و صدا و غیره .
. از روش فشار ،، روشن وخاموش ،، استفاده نمایید . برای مثال ، پس از آنکه سرویس یاامتیاز شمارااز فشار موقعیت جداساخت حالت ،، خامو

ش ،، خواهید بود و زمانیکه سرویس یاامتیاز بعدی راشروع می کنید ذهن خود رابه حالت فراغت و آسایش ،، روشن ،،
نگاه دارید تابرای بازی اماده باشد .
. راهبرد کنترل حجم راتمرین نمایید ، برای مثال هنگامی که بازیکن در بین امتیاز هایازدن سرویسهااست ، شدت تمرکز راتعدیل سازد ، ( از حجم تمرکز بکاهد ) امابه گونه ای که هنوز از موقعیت اگاه باشد ، سپس هنگامی که ضربه یاامتیاز بعدی راشروع می کند
،، حجم تمرکز ،، راافزایش دهد .
. از واژه های نشانه یابر انگیزاننده استفاده کنید :‌ ،، بزن دیگه ،، . ،، زود باش ،، .،، بگیر که رفتیم ،، . ،،یکی دیگه ،، و غیره .
. از اشیاء نشانه استفاده نمایید (‌ برای مثال همانگونه که حریف سرویس می زند ، شمابر توپ تمرکز نمایید ) .
. مسائل انگیزاننده رابرای ایجاد تمرکز به کار ببرید . برای مثال به طور تجسمی روی یک خط زمین بازی گام بر دارید و بگو یید ،، شروع کن یابزن بریم ،، کف دستهایاپیشانی خود راخشک کنید و آستین پیراهنتان راتنظیم نمایید و غیره .
. شلیک توپهارامنفی ارزیابی ننمایید .
. نظرتان رادر مورد شلیک یازدن ضربه عوض نکنید ، بر اساس یک دوره ی عمل تصمیم بگیرید ، سپس به انجام آن اقدام نمایید .
. بازی سازی کنید ، تمرین نمایید ( محک بزنید ) و سپس موارد و امور عادی زیر راادامه دهید .
. در زدن ضربه هاو سرویسهاتصمیم بگیرید ، می خواهید چه نوع ضربه ای بزنید و همچنین تصمیم بگیرید سرویستان رامی خواهید به کجابزنید .
. در زدن ضربه یاحرکت برگشتی تصمیم بگیرید ، چه نوع برگشتی رامی خواهید انجام دهید و تصمیم بگیرید که قصد دارید توپ رابه کجابر گشت دهید .
. پس از مرتکب شدن به اشتباه ، انچه راکه انجام داده اید مرور کنید و آن راکنار گذارید و برای ضربه و امتیاز بعدی اماده شوید .
. برای کمک به ایجاد تمرکز از فنون تنفسی استفاده نمایید .
. برای آنچه که قصد دارید انجام دهید از تجسم سازی کمک بگیرید . قبل از مسابقات ، بین امتیاز دادنهاو امتیاز گرفتنهاو در طی تعویض زمین شمامی توانید عملکرد ضربه هایی راکه باموفقیت به انجام رسیده اند رادر پیش خود تجسم و احساس نمایید .
ب- آموزشهایی برای بهبود تمرکز :
. سر و سامان دادن ضربات پیاپی: هر توپ رابه

گونه متفاوتی ضربه بزنید ( به یاد گفته ی مربی باشید ، مثلاضرباتی رابزنید که دارای زاویه ی عرضی زمین است ) .
. سر وسامان دادن ضربات پیاپی : ضربه زدن به توپ رااز ۱۰ مایل در ساعت شروع کنید ، بدون اینکه توپی رااز دست بدهید ، سپس به ۲۰مایل در ساعت بروید و به طور تدریجی سرعت و قدرت راافزایش دهید .
. هنگامی که توپ به داخل زمین حریف پرتاب م

ی شود بگویید ،،بپر ،،و هنگامی که حریف به توپ ضربه می زند بگویید ،، بزن ،، سپس هنگامی که مجدداتوپ به زمین شمامی آید بگویید ،، بپر ،، و زمانیکه ضربه راشلیک می کنید بگویید ،، بزن ،، .
. زمانیکه حریف به توپ ضربه میزند به برداشتن یک نیم گام اقدام نمایید .
. در هنگام تماس باتوپ از راه رسیدن و زدن ضربه ، نفس خود رابیرون دهید و به طور کشیده بگویید ،، بله ،، .
. سبد تغذیه : مربی توپهای رنگارنگ متفاوتی ارائه می دهد ، توپهای قرمز برای پایین خط و توپهای زرد برای میانه زمین هستند .
. سرویس و بر گشت توپ : بازیکن( شماره ۱ ) سرویس می زند ، بازیکن(شماره ۲ ) قبل از اینکه شماره ۱ شلیک کند می گوید :،،ضربه یک نواخت و ساده است ، دارای جهت و چرخش رو به بالاست ، یاضربه اشتباه است ،،.
. سرویس زدن وبرگشت توپ : بازیکن ( شماره ۱) ضربه می زند ، بازیکن ( شماره ۲ ) درست بعد از اینگه بازیکن شماره ۱ به توپ ضربه می زند وقبل از اینکه توپ از تور عبور کند می گوید ،، ضربه عرضی ، متوسط ، یاسنگین بود .
. سرویس زدن بااهداف : بازیکن مقدار هدف م

طلوب راقبل از زدن ضربه سرویس می گوید .
. یک مفسر باشید که امتیاز رابعد از هر ضربه فرامی خواند .
. باتوپ صحبت کنید و به آن بگویید که در کدام قسمت می خواهید به او ضربه بزنید .
ج- روشهای تمرکز برای موقعیتهاو شلیکهای متفاوت ( اسپارگو ۱۹۹۰ ، تنیس کانادا۱۹۹۳) :

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 65 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد