بخشی از مقاله


انتقال اطلاعات
قرن حاضر، قرن اطلاع رساني و تبادل اطلاعات بين اقصي نقاط جهان امروز، امري اجتناب ناپذير به شمار مي آيد. كساني كه با كامپيوتر سروكار دارند ديگر نمي توانند خود را به قلعه و كامپيوتر شخصي خويش محدود سازند و براي كسب جديدترين اطلاعات علمي، پزشكي، اجتماعي و اقتصادي ناچار به برقراري ارتباط با بانكهاي اطلاعاتي در سرتاسر دنيا خواهند بود. لذا اهميت استفاده از شبكه هاي كامپيوتري به عنوان ابزار انتقال اخبار در جهان ح

اضر، هويدا مي گردد. بنابراين مطالبي كه در فصل جاري مورد بررسي قرار خواهند گرفت به شرح زير مي باشد.

 

اهداف كلي
آشنايي با دستگاه ها و مسيرهاي انتقال اطلاعات
2-آشنايي با اصطلاح شبكه (Network) و انواع آن
3-و آشنايي با اينترنت (Internet) شبكه هاي جهاني كامپيوتر
4-معرفي روشهاي استفاده از كامپيوتر
بدين ترتيب، شما خواننده محترم و گرامي مي توانيد. با استفاده از يك كامپيوتر و به كارگيري امكانات سخت افزاري مورد نياز، از امكانات شبكه هاي كامپيوتري جهت رفع نيازهاي خويش بهره مند شويد. امروزه انتقال اطلاعات نقش مهمي در پردازش داده ها به عهده دارد و سبب مي شود كه كاربران، كارهاي كامپيوتري خود را در منزل يا اداره يا هر مكاني كه خط تلفن يا ساير خطوط انتقال اطلاعات در دسترسي باشد، انجام دهنده اين امر تأثير بسزايي در صنعت پردازش داده ها، علي الخصوص در اجتماع، داشته است. انتقال اطلاعات بر حسب تعداد بيشماري از اطلاعات كه
مي توانند در ثانيه منتقل شوند(بيت در ثانيه) اندازه گيري مي شود و واحد آن باد است. انتقال اطلاعات همچنين بر حسب كاراكتر در ثانيه نيز اندازه گيري مي شود. جهت انتقال اطلاعات نياز به دستگاه هايي است ك بتواند سيگنال ديجيتال را به آنالوگ و بلاعكس تبديل نمايد. و يكي از اين دستگاه ها «مودم» نام دارد.

«مودم»
مودم يكي از دستگاه هايي است كه براي انتقال اطلاعات بين كامپيوترها از طريق كانال هايي مخابراتي به كار مي رود. مودم يك دستگاه modulation- Dimodulat و كلمه مودم از اين دو كلمه گرفته شده است. زماني كه يم كامپيوتر مي خواهد اطلاعاتي را به كامپيوتر ديگر منتقل كند يك مودم در سر راه خطوط ارسالي قرار مي گيرد تا بتواند از پالس هاس ديجيتالي يا به عبارت دبگر اطلاعات رقمي را به صورت سيگنال هاي انالوگ تبديل كند، كه اين عمل را مدوله كردن مي گويند. سپس سيگنال هاي آنالوگ را مي توان از طريق خطوط تلفن، فيبر نوري، كبل كواكسيال، مايكروويو، ماهواره هاي مخابراتي و غيره انتقال داد. با استفاده از يك بشقاب خيلي كوچك يا آنتن دريافت كرده. كامپيوتر كه مي بايست اطلاعات را دريافت كند نيز از يك مودم ديگر استفاده مي كند تا بدين وسيله سيگنال آنالوگ را مجددا به صورت پالس هاي ديجيتال تبديل كند كه اين عمل را دمدوله كردن گويند.

انتقال اطلاعات بين كامپيوترها
براي تبادل اطلاعات بين دو كامپيوتر كه نزديك به يكديگر باشند يك كابل كفايت مي كند، ولي براي انتقال اطلاعات از راه دور ابتدا بايد علايم ديجيتال به سيگنال هاي آنالوگ، مانند امواج صوتي، تبديل شود قابليت انتقال توسط خطوط تلفن را پيدا كند، اين محل توسط دستگاههاي به نام مودم صورت مي گيرد.
مودم ها به صورت داخلي يا خارجي به پورت سري

ال كتمپيوتر متصل مي شوند. در حال حاضر موردم به دو صورت وجود دارد.1-خارجي 2-داخلي در نوع اول مودم به صورت يك دستگاه جانبي در كنار كامپيوتر قرار مي گيرد و در نوع دوم، مودم در داخل كامپيوتر تعبيه مي شود. آنتن بشقابي آنتنهاي بشقابي براي گرفتن اطلاعات از ماهمواره ها به كار مي روند. با يك خيلي كوچك مي توان اطلاعات را از طريق ماهواره از اقصي نقاط دنيا دريافت كرد پوشش اطلاعات كره زمين. با تعداد كمي ماهوره مي توان كل كره زمين را تحت پوشش اطلاعاتي قرار داد.
مودم اطلاعات را در طي يك مسير به نام كانال ارتباطي انتقال مي دهد كه در اين مسير جرييان اطلاعات به عوامل زير بستگي دارد. روشهاي انتقال اطلاعات.
1-روش يكطرفه:اطلاعات فقط در يك جهت انتقال مي يابد براي مثال شما فقط مي‌توانيد به صداي دستگاه راديو گوش كنيد و يا تصوير تلويزيون را رؤيت كنيد ولي عكس ان صادق نيست.
2-روش دو طرفه غير همزمان:داده ها مي توانند در دو مس

ير جريان پيدا كنند ولي همزمان نمي توان اطلاعات را منتقل كرد مانند دستگاه هاي بي سيم كه در هر لحظه مي توان فقط يا صحبت كرد يا گوش داد.
3-روش دو طرفه همزمان:داده ها مي توانند در دو مسير همزمان جريان داشته باشند تلفن نمونه اي از اين نوع انتقال مي باشد.
اطلاعات به دو صورت مي توانند منتقل شوند:1-انتقال اطلاعات به صورت آسنكرون 2-انتقال اطلاعات به صورت سنكرون
روشهاي انقال اطلاعات:در جهت انتقال يك طرفه اطلاعات فقط در يك جهت انتقال
مي يابد، مانند راديو و تلويزيون. ولي در انتقال دو طرفه غ

ير همزمان اطلاعات در دو جهت ولي در زمانهاي مختلف انتقال مي يابد مانند بي سيم، در انتقال دو طرفه همزمان اطلاعات همزمان در دو جهت انتقال مي يابد مانند تلفن.

شبكه ها
كامپيوتر به روشهاي گوناگون مي توانند بهم متصل شوند و يك شبكه را ايجاد نمايند. وقتي كامپيوتر در شبكه مورد استفاده قرار گرفت به ان ايستگاه كاري يا در اصطلاح فني گره مي گويند هدف از ايجاد شبكه ها در واقع مبادله اطلاعات بين گره ها و استفاده چندين گره به طور همطمان از منبع اطلاعات و يا منابع كامپيوتري از قبيل چاپگر، ديسك سخت، مودم و فاكس ميل به طور اشتراكي مي باشد. معمولا سه نوع ارتباط شبكه اي مورد استفاده قرار مي گيرد كه به آن توپولوژي شبكه مي گويند:
1-توپولوژي شبكه ستاره اي 2-توپولوژي شبكه خطي 3

-توپولوژي شبكه حلقوي
شبكه هاي كامپيوتري گسترده(WAN)
هنگامي كه كامپيوترها در يك محل نباشند و بخواهيم بين انها اطلاعات رد و بدل كنيم، بايد از شبكه هاي گسترده (wan) استفاده كنيم. در اين گونه شبكه، كامپيوترها از طريق خطوط مخابراتي به يكديگر متصل كرده و هيچگونه محدوديتي از نظر جغرافيايي وجود ندارد.
هر شبكه گسترده معمولا نامي خاص دارد كه ان را از ساير شبكه ها متمايز مي كند. مثلا بيت نت، اينترنت و... تفاوت شبكه هاي گسترده گوناگون عمدتا در قراردادهاي تبادل اطلاعات شيوه هاي نشانه دهي مواصلاتي تكنولوژي و تسهيلاتي عرضه شده و نحوه اداره آنهاست.
شبكه بيت نت:پروژه بيت نت در بهار 1981 جهت برقراري ارتباطات كامپيوتري بين داشنگاه ييل و دانشگاه نيويورك با استفاده از پروتكل جديد ان جي اي آغاز شد. طي يك سال قلمرو اين شركت به كاليفرنيا رسيد و تا پايان سال 1981 تعداد اعضاي اين شبكه به 500 مؤسسه رسيده بود. شبكه بيت نت نخستين شبكه گسترده بين المللي است و در حال حاضر تقريبا 1400 سازمان از 49 كشور از طريق اين شبكه متصل هستند.
شبكه اينترنت:سابقه راه اندازي شبكه اينترنت به شبكه ديگري به نام آرپانت بر مي گردد آرپانت يك شبكه آزمايشي بود كه يه عنوان پروژه اي از طرف آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته وابسته به وزارت دافع آمريكا در سال 1676 ميلادي آغاز به كار كرد. طي دهه 70 آرپانت از شكل گيري يك پروژه آزمايشي به يك پروژه فراگير مبدل شد و رفته رف

ته به صورت يك شبكه گسترده در آمد و گام بعدي در شكل گيري اينترنت قبول پروتكل تي سي پي/آي پي به عنوان پروتكل استاندارد براي تبادل اطلاعات

از طرف وزارت دفاع امريكا بود در سال 1983 ميلادي نخستين شبكه
بين المللي ميل نت كه يك شبكه نظامي بوده با همكاري آژانس ارتباطات وزارت دفاع آمريكا و داشنگاه استانفورد بر اساس مدل تي سي پي آي پي شد و اي پروتكل رفته رفته به متداولترين پروتكل ارتباطي مبدل شد به شيوه اي كه امروزه به طور گسترده در سطح بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين شبكه هم اكنون فرا گير ترين و مهمتري

ن شبكه بين المللي است و بنا به اهميت موضوع توضيحات بيشتري در ادامه همين فصل تحت عنوان اينترنت يا شبكه جهاني كامپيوتر مطرح مي شود شبكه آموزشي و پژوهشي اروپا EARN شبكه كامپيوتري و پژوهشي اروپا نخستين و مهمترين شبكه كامپيوتري است كه دانشگاه هاي و مراكز پژوهش اروپا- آفريقا و خاورميانه را به يكديگر مرتبط مي سازدو كاربر اين شبكه منحصر به امور علمي و پژوهشي است. سابقه اين شبكه به سال 1984 بر مي گردد. ايران در شبكه هاي كامپيوتري جهان.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید