whatsapp call admin

مقاله در مورد تعمیرات شبکه‌های برقدار Kv 20

word قابل ویرایش
164 صفحه
20700 تومان
207,000 ریال – خرید و دانلود

۱ ـ ۱ ـ سیم گیر
سیم‌گیرها عموماً برای گرفتن و دور‌نگه داشتن سیمها و انتقال آنها به موقعیت تازه روی پایه‌های عبور با مقره‌های سوزنی یا آویزهای استفاده می‌شوند سیم‌گیرها در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند. وظیفه آنها تحمل نیروی مکانیکی وزن سیم و خاصیت عایقی مقره در خطوط برقدار می‌باشد. برای سهولت در حمل‌ونقل، بعضی از آنها بصورت دو پارچه ساخته می‌شوند، که بوسیله یک بست بهم متصل میشوند، اتصال این دو قسمت بیش از چند ثانیه طول نمی‌کشد هرچه ولتاژ خط بالاتر باشد طول و قطر سیم‌گیر افزایش می‌یابد.

برای باز و بسته کردن فک سیم‌گیر ابتدا باید پیچ‌فک، به‌اندازه قطر سیم باز شود و در حالیکه سیم در فک جای گرفته است چرخانده شود. این فک‌ها از آلیاژ آلومینیوم حرارت دیده و ساخته شده‌اند تا در‌حالی که از قدرت کافی برخوردارند اصل سبکی وزم هم که برای این خط‌گرم حائز اهمیت است رعایت شود. سیم‌گیرها عموماً بصورت دوتایی مورد‌استفاده قرار می‌گیرند، و به‌وسیله زین‌تیر، زین اهرمی و یا وسایل دیگر روی تیر نصب می‌شوند.
توجه: این ابزار هرگز به‌عنوان چوبهای رابط کششی مورد‌استفاده قرارنمی‌گیرند سیم‌گیر بقطر اینچ روی زین تیر و در زیر تسمه حائل بسته می‌شود، و از آن به‌عنوان سیم‌گیر تنظیم برای کنترل حرکت سیم، جهت دور یا نزدیک کردن آن به پایه استفاده می‌شود. سیم‌گیر بزرگتر روی زین اهرمی یا زین تیر قرارمی‌گیرد و موقعیت آن روی تیر مشخص می‌شود، تا نیروی مکانیکی وزن سیم و خاصیت عایقی مقره را تحمل نماید. توسط چرخ طنابی که به انتهای چشمی زین اهرمی یا زین تیز وصل می‌شود مانور می‌کنند. وقتی فک‌های دو سیم‌گیر روی سیم قرار‌گرفت می‌توان آنها را در هر جهتی

چرخاند سیم را بگیرند یا آزاد کنند. فک سیم‌گیر حمل‌کننده نیروی مکانیکی معمولاً بگونه‌ای دور سیم قرارمی‌گیرند که دهانه آن به‌طرف فردی که بالای تیر کار می‌کند، باشد، تا‌وی با یک‌نظر تشخیص دهد، که آیا فک محکم دور سیم قرارگرفته است یا نه.
فک سیم‌گیر تنظیم روی سیم به‌طرف پایین قرارمی‌گیرد و هرگز نباید آن را زیادتر از حد متعارف محکم کرد. مادامیکه فک سیم‌گیرها سیم را دربر‌گرفته است سیم از داخل آنها خارج نخواهد شود. فقط با چرخاندن بدنه سیم‌گیر فک‌ها باز خواهد شد.
سیم‌گیر با زین تیر که کلمپ مناسب همان سیم‌گیر را داراست بکاربرده می‌شوند با شل کردن مهره پروانه‌ای، کلمب باز شده و سیم‌گیر داخل آن قرارمی‌گیرد و پس‌از بستن کلمپ به‌میزان دلخواه محکم می‌شود. برای حرکت سیم‌گیر کافی است مهره را کمی شل کرده، بطوری که سیم‌گیر بتواند در هر‌جهت حرکت نماید و به‌محل دلخواه برسد با محکم کردن مهره، سیم‌گیر در کلمپ زین تیر محکم می‌شود. سطح داخل کلمپ کاملاً صاف و لبه‌های آن دایره‌ای شکل و فاقد زاویه است، بطوری‌که هیچ آسیبی به بدنه سیم‌گیر وارد نمی‌کند. برای بحرکت درآوردن سیم‌گیر حمل کننده نیروی مکانیکی، قلاب یک‌سر چرخ طناب همواره داخل چشمی زین اهرمی و سردیگر آن داخ

ل یکی از چشمی‌های پنجه فولادی یا چشمی دیگر که به‌همین منظور روی تیر قراردارد، نصب می‌شود، این‌کار به‌وسیله نفراتی که پایین‌ تیر ایستاده‌اند، با کشیدن و یا شل کرده طناب چرخ انجام شود.
توجه : در مواقعی که مقطع سیم بسیار بالاست از زین اهرمی که دو سیم‌گیر بر روی آن نصب

می‌شود بروی سیم‌گیرها
۱ ـ چشمی گردان سیم‌گیر Wire tong band
2 ـ حلقه‌گردان سیم‌گیر Wire tong swiver
3 ـ کلمپ سیم‌گیر Wire tong blockd clamp
از این کلمپه برا اتصال وسایل دیگر مثل چرخ طناب جهت کنترل وزن سیم، مهار سیم، محدودیت فضا و … روی سیم‌گیر استفاده می‌کنند.

حلقه‌گردان سیم‌گیر Wire tong swivel

چشمی گردان سیم‌گیر Wire tong nand

کلمپ سیم‌گیر Wire tong blockd clamp
شکل(۲ ـ ۱) سیم‌گیر و کلمپهای قابل نصب روی آن

۱ ـ ۲ ـ زین تیر(زین سیم‌گیر) WIRE TONG SADDLES
برای بستن سیم‌گیر به تیر، برج و کنسول از زین‌تیر استفاده می‌شود.
زینی که روی تیر بسته می‌شود شامل بدنه‌ای از آلیاژ آلومینیون حرارت دیده، قفل اهرمی یا چرخی و یک زنجیره میباشد که روی تیرهای سیمانی و چوبی بسته می‌شود. نوع قابل نب بروی برج آن بشکل J و نوع کنسولی آن با پیچهای خزینه‌ای و صفحات عاج‌دار روی کنسولنصب می‌شوند. هر دو‌نوع اهرمی و چرخی دارای یک ضامن است تا هنگامی که به آن نیرو وارد می‌شود باز نشود. همچنین بستن یک ضامن باعث می‌شود فشار زیاد به زنجیر وارد نگردد. کلمپی که سیم‌گیر در آن قرارمی‌‌گیرد می‌تواند روی محور زین‌تیر بچرخد. این کلمپ قابل تعویض بوده و برای انواع سیم‌گیرها کلمپ مربوط به‌همان سیم‌گیر انتخاب می‌شود نوع مخصوص برج آن برای هر برجی قابل ا

ستفاده است و نوع کنسولی آن قابل تنظیم برای هر کنسول چوبی می‌باشد. برای بستن زین به تیر آنرا در جای مناسب قرارداده و زنجیر را از دور تیر به‌داخل قلابی که به اهرم متصل است قلاب می‌کنند، بطوریکه زنجیر نه خیلی کشیده و نه خیلی شل باشد با جابجا کردن دسته اهرم در سوراخ U شکل به‌اندازه نصف یکی از حلقه‌های زنجیر، زین را سفت یا شل می‌کنند.

نوع چرخی آن عیناً مانند نوع اهرمی بسته می‌شود فقط به‌جای قلاب کردن زنجیر باید چرخ را در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند تا کاملاً زنجیر بدور تیر سفت شود. برای بازکردن قفل زین، دسته آن را گرفته و با انگشت شست به اهرم فشار می‌آورند تا آزاد شود، سپس دسته را بطرف بیرون تیر می‌کشند، با آزاد کردن زنجیر قلاب زین باز می‌شود. اگر روی تیر بعلت تراکم وسایل و زین‌ها جای کافی برای حرکت آزادانه سیم‌گیر وجود نداشته باشد، از زین مخصوص کنسول استفاده می‌شود. زین برج روی قسمت‌های زاویه‌دار برج(نبشی) بوسیله چهار قلاب با پیچ‌های پروانه‌ای بسته می‌شود.

شکل(۱ ـ ۲) انواع زین سیم‌گیر
۱ ـ ۳ ـ زین اهرمی LEVER LIRE TONG SUPPORT
زین اهرمی همانطور که در قسمت(۳ ـ ۱) توضیح داده شد نیروی ناشی از وزن سیم روی سیم‌گیر حمل‌کننده نیرو را بروی پایه منتقل می‌کند. نحوه بستن آن به‌دور تیر مانند بستن زین‌تیر است در تیرهای سیمانی، روی پایه‌های عبوری و در قسمت جان‌تیر بسته می‌شود در دو سایز طراحی شده، که در یک نوع آن فقط یک سیم‌گیر و در نوع دیگر دو سیم‌گیر روی آن نصب می‌شود.

شکل(۱ ـ ۳) زین اهرمی

۱ ـ ۴ ـ پنجه فولادی: ROPE SNUBBINS BRAKET
این وسیله دارای شش حلقه است، که برای نگه داری ابزار و درگیر کردن قلاب چرخ طناب سرویس یا چرخ طناب در یکی از حلقه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند زین تیر برروی پایه نصب می‌شود. همچنین در بعضی از مواقع جهت مهار تیر هنگام تعمیرات از آن استفاده می‌شود. هر چشمی آن می‌تواند ۱۰۰۰ پوند نیرو را تحمل نماید.

شکل(۱ ـ ۴) پنجه فولادی

۱ـ ۵ ـ گیره سیم خط‌گرم HOT LINE WIRE GRIPS
از این وسیله در پایه‌های انتهایی و یا در زوایا که از مقره‌های بشقابی استفاده می‌ش

ود بی‌جهت برداشتن نیروی کشش سیم از روی مقره استفاده می‌شود. قسمت فک مانند آن مطابق شکل(۱ ـ ۵) دور سیم قرارگرفته و هرچه بیشتر به آن نیرو وارد شود سیم را بیشتر جذب خواهد کرد، و با قطع نیروی وارده به سیم بطور اتوماتیک آزاد می‌شود. دارای مواد محافظی است که از وارد شدن آسیب به سیم و همچنین لغزش سیم داخل فک جلوگیری می‌کند. توسط شاخه گردان که روی استیک عمومی نصب شده روی سیم قرارمی‌گیرد و بعنوان یک چشمی برای نصب قلاب چرخ طناب یا تنشن پولر در طرف خطوط برقدار مورد‌استفاده قرارمی‌گیرد.

شکل(۲ ـ ۵) انواع گیره‌سیم سیم خط‌گرم

۱ ـ ۶ ـ سیم برو ابزار پرس WIRE CUTTETRS & COMPRSSION

این ابزار برای بریدن و پرس کردن سیمها بکار میروند. تیغه‌های این ابزار از جنس فولاد سخت ساخته شده است تا خاصیت خود را براحتی از دست ندهد. قسمت بدنه و مکانیزم فرمان آنها از جنس اپوکسی گلاس ساخته شده است که از ایمنی و دوا بالایی برخوردار است.

شکل(۱ ـ ۶) سیم‌بر وابزار پرس
۱ ـ ۷ ـ سکوی عایق PLATFORMS
سکوهای اپوکسی گلاس برای قرارگرفتن افراد در ارتفاع بالا(روی انواع تیر) طراحی شده‌اند، تمام قسمتهای بدنه این سکوها از استحکام بالایی برخوردار هستند. این سکوها قابل تنظیم بوده و دارای تسمه نایلونی با زنجیر ایمنی و دسته‌های حلقه‌دار ایمنی دوبل جهت اجتناب از احتمال اتصال کوتاه هستند. عرض این سکوها اینچ می‌باشد. کلیه اجزاء فلزی که به‌عنوان نگه‌دارنده سکوها مورد استفاده قرار می‌گیرند در قسمت زیرین به سکوها متصل هستند. وضعیت ساختمانی آنها با کیفیتی تهیه گردیده است که سطح سکوها از بدنه عایق شده و قابل خشک کردن می‌باشد.
برای راه رفتن روی این سکوها، سطح آنها پوشیده از موادی شن مانند است تا شخص روی آن سُر نخورد. قسمتی در نزدیکی تیر و انتهای سکو وجود دارد که امکان کاهش رطوبت در هوای طوفانی را بوجود می‌آورد و لازمست اکیپ تعمیرات قبل‌از کار آن منطقه را از رطوبت و آلودگی پاک نماید. تحمل نیروی مکانیکی سکوهای یک نفره ۶۰۰ پوند و سکوی دو نفره ۸۰۰ پوند می‌باشد.

شکل(۲ ـ ۷) سکوی عایق و نحوه نصب آن

۱ ـ ۸ ـ جمپر موقت TMEPEERRY JUMPER
این وسیله بصورت موازی جایگزین جمپرهای فرسوده یا قسمتی از مدار می‌شود. قبل‌از هرگونه اقدامی جمپرهای موقت در محل موردنظر قرارمی‌گیرد، این جمپرها ولتاژ خط و جریان عبوری از آن را موقتاً تا انجام کامل تعمیرات در مسیر خط برقدار امکان‌پذیر می‌نماید.

شکل(۲ ـ ۸) جمپر موقت
۱ ـ ۹ ـ بازوی موقت AUXILIARY ARM
این بازو در انواع مختلف ساخته شده‌اند. بعضی از آنها برروی لاین‌تراک و بعضی از آنها روی پایه نصب می‌گردند، تا بطور موقت جایگزین نیروی مکانیکی سیم و خاصیت عایقی مقره در پایه‌های عبوری شوند با استفاده از این ابزار اکیپ تعمیرات قادر خواهند بود براحتی کنسول را تعویض نمایند.

شکل(۲ ـ ۹) انواع بازوی موقت

۱ ـ ۱۰ ـ جک کششی HOT STICK TENSION PULLER
این ابزار برای ایجاد خلاصی و برداشتن نیروی کشش سیم از روی زنجیر مقره، در تعویض مقره‌های انتهایی یا برای نگهداری دو‌طرف سیم برای ولتاژ‌های بالاتر از kv5/34 طراحی شده‌اند.
مزایای این ابزار نسبت به چرخ طناب سرویس، سهولت استقرار و عملکرد راحت آن می‌باشد.
جامد بودن ستون اصلی و چرخ ضامن‌دار آن که با نیروی خیلی کمی به حرکت در‌می‌آید، آنرا نسبت به مستقر کردن و استفاده از چرخ طناب سرویس مؤثرند می‌سازد. همچنین در مواقعی که شکستگی مقره بسیار زیاد است و ممکن است باعث آسیب و پاره‌شدن چرخ طناب

سرویس گردد، مورد‌استفاده قرارمی‌گیرد.
پیچ فلزی آن در داخل ستونی از عایق قرارگرفته و در این‌شرایط حداقل عایق باقی‌مانده بین دو‌طرف فلزی دستگاه اینچ می‌باشد. جنس عایق آن از اپوکسی گلاس بوده، و دامنه عملکرد آن بین اینچ تا حداکثر اینچ، دارای ظرفیت کششی ۴۰۰۰ پوند، طول ۵/۴ فوت و وزن آن ۱۱ پوند می‌باشد.

شکل(۱ـ ۱۰) جک کششی

۱ـ۱۱ـ تجهیزات ایمنی دست(دستکش عایق) HAND SAFETY EQUIPMENT
دستکش عایق زمانی مورد‌استفاده قرارمیگیرند، که اکیپ تعمیرات بخواهند به‌قسمتهای برقدار یا سازهای فلزی اینگونه خطوط در سطح ولتاژ تا kv63 نزدیک شوند. لازم بذکراست، هنگام نزدیک شدن به خطوط برقدار ارتباط الکتریکی با زمین توسط بوم و باکت یا سکوی عایق الزاماً قطع گردد. شکل(۱ ـ ۱۱)

۱ـ۱۲ـ تجهیزات ایمنی بازو(بازوبند عایق) ARM SAFETY EQUIPMENT آرنجبند مکمل دستکش عایق است و از مچ دست تا کتف را در بر‌میگیرد زمانیکه به خطوط حامل انرژی در سطوح ولتاژ زیر kv63 نزدیک می‌شوند علاوه بر پوشیدن دستکش الزاماً از آرنجبند استفاده می‌کنند. آرنجبند باید در هر روز کاری کنترل شود، و در‌صورت مشاهده پارگی یا فرسودگی از آن استفاده نمی‌شود.شکل(۱ ـ ۱۲)

شکل(۱ ـ ۱۱) دستکش عایق شکل(۱ ـ ۱۲) آرنجبند عایق

۱ ـ ۱۳ ـ ابزار خط‌گرم(آدابتورها)
این ابزار باید بوسیله افراد با تجربه، نصب، بهره‌برداری و سرویس شوند. لذا با‌توجه

به مهارت‌کافی و تجربه‌‌کاری. این‌تجهیزات دارای ایمنی کافی خواهند بود.

شکل (۱ـ۱۳) تیغه گردان نصب شده روی استیک عمومی

۱ ـ ۱۳ ـ ۱ ـ تیغه‌گردان قابل نصب روی چوبهای عایق
Rotary Blade Tie Stick Head
این وسیله برای بازکردن سیم‌های اصلی، که انتهای آنها بصورت حلقه درنیامده باشند مورد استفاده قرارمی‌گیرند، تیغه V شکل آن از آلیاژ فولاد کربن ساخته شده و گیره محک

می برای گرفتن سیم‌های اصلی بوجود‌آورده است. حالت گردشی این تیغه، باعث شده است که بدون جابجا کردن استیک و با گردش استیک دور سیم، سیم اصلی باز شود.

شکل(۱ـ ۱۴) تیغه گردان
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ تیغه ثابت قابل نصب روی چوبهای عایق
Fixed Blade Tie Stick Head
این‌وسیله نیز برای بازکردن سیم‌های اصل از روی مقره سوزنی یا اتکایی مورد‌استفاده قرار
می‌گیرد. شکافهای V شکل آن باعث می‌شود که سیم اصلی داخل آن قرارگرفته و محکم شود. تا هنگام بازکردن سیم‌اصلی از مسیر خود منحرف نشود. برای سادگی عملکرد رأس این تیغه با زاویه ۶۰ درج طراحی شده است.

شکل (۱ـ۱۷ ) دوشاخه ثابت
۱ ـ ۱۳ ـ ۳ ـ شاخه‌گردان قابل نصب روی چوبهای عایق Rotary prong TIE Stick head
این وسیله برای بستن سیم اصلی به‌روش خط‌گرم مورد‌استفاده قرارمی‌گیرد. حالت گردشی شاخه باعث می‌شود که بدون جابجا کردن استیک و با گردش دست آنرا دور سم چرخانده و سیم ‌اصلی را بست. با توجه به شکل ویژه آن برای نصب بعضی از ابزار روی خط کاربرد دارد، مانند نصب چرخ طناب سرویس برروی کنسول و ….

شکل(۲ ـ ۶) شاخه‌گردان
۱ ـ ۱۳ ـ ۴ ـ دو‌شاخه ثابت قابل نصب روی چوبهای عایق

Fixed prong TIE stick Head
این وسیله برای بستن اصلی و همچنین گره‌زدن طناب عایق در روی پایه‌ها مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

شکل(۱ ـ ۱۷) دوشاخه ثابت
۲ ـ ۱۳ ـ ۵ ـ اشپیل‌کشی متحرک cotter key remeover
این وسیله با فنری که در داخل آن تعبیه شده است، باعث خارج شدن اشپیل از داخل

حفره می‌شود.

شکل(۱ ـ ۱۸) اشپیل کش متحرک
۱ ـ ۱۳ ـ ۶ ـ اشپیل کش گردان Cotter key pulle
این وسیله برای بیرون کشیدن اشپیل از داخل حفره بین‌ارتباط مقره و کلمپ، با حرکت دورانی به چپ یا راست مناسب است.

شکل (۱ ـ ۱۹) اشپیل کش گردان
۲ ـ ۱۳ ـ ۷ ـ اشپیل کش فشاری Cotter key pusher
این وسیله زمان که قسمت ورودی حفره در دسترس باشد مورد استفاده قرار‌می‌گیرد. نحوه عملکرد آن به این‌صورت است که انتهای صاف و تخت وسیله با نیرویی که به اشپیل وارد میکند، اشپیل را از داخل حفره بیرون آورده و انتهای خمیده آن با ضربه‌ای که به پشت اشپیل وارد می‌آورد، آن را به وضعیت اول بر‌می‌گرداند.

شکل(۱ ـ ۲۰) اشپیل کش فشاری
۱ ـ ۱۳ ـ ۸ ـ اشپیل‌کش ثابت All Purpos’e cotter key tool
از این وسیله علاوه‌بر بیرون آوردن اشپیل از داخل حفره، برای جازدن اشپیل پین در رابط‌های خطوط نیز استفاده می‌گردد.

شکل(۲ ـ ۲۲) پین نگه‌دار
۱ ـ ۱۳ ـ ۹ ـ پین نگه‌دار Pin holder
این وسیله برای جازدن پین و پیچها از راه دور مناسب است. قسمت سرپین در پین نگه‌دار محکم شده و در محل موردنظر نصب می‌شود.

شکل(۲ ـ ۲۲) پین نگه‌دار
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۰ ـ تنظیم کننده توپی حفره Ball Socket Adjuster
این وسیله جهت تنظیم و ثابت نگه‌داشتن چشمی حفره(آی ساکت) برای جداکردن یا اتصال کلمپ مقره‌های آویزی و انتهایی به مقره مورد‌استفاده قرارمی‌گیرد.

شکل ( ۱ ـ ۲۳) تنظیم‌کننده توپی حفره
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۱ ـ داسی Shepherd Hook
این وسیله برای در دسترس قرارگرفتن رشته مقره بعد‌از جداشدن از هادی طراحی شده است بطوریکه قلاب داسی به دور یکی از مقره‌های بشقابی قرارمی‌گیرد و رشته مقره به‌طرف برج یا پایه هدایت می‌شود.

شکل(۱ ـ ۲۴) داسی
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۲ ـ چنگال مقره تنظیم Adjusble insulartor Fork
این وسیله برای گرفتن ۹ یا ۱۰ نوع مقره بشقابی طراحی شده است و قادر است مقره‌های تا ۱۵ پوند را بلند کند. فک‌های آن قابل تنظیم بوده و بوسیله حرکت چرخشی که توسط استیک

عمومی ایجاد می‌شود از تا اینچ باز و بسته می‌شود.

شکل(۱ ـ ۲۵) چنگال مقره قابل تنظیم
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۳ ـ چکش Hammer
این وسیله در بعضی از موارد در تعمیرات روی خطوط گرم کاربرد دارد، مثلاً برای ضربه‌زدن به کلمپ آویزی و …….

شکل(۱ ـ ۲۶) چکش
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ قلاب طناب Tree & Rope hook
قلاب طناب درختی از جنس آلیاژ آلومینیوم ساخته شده، روی استیک عمومی نصب می‌شود. شاخک بلند آن برای پیچیدن و گره‌زدن طناب مورد استفاده قرار‌می‌گیرد.

شکل(۱ ـ ۲۷) قلاب طناب
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ فیوز‌کشی Fuse puller
این وسیله برای کشیدن فیوز در حالت برقدار مناسب است. فیوز کش این قابلیت را داراست که قبلاً در دو وضعیت دلخواه تنظیم شده، به‌وسیله دو باله، دور فیوز قفل شود. یک فنر در این وسیله باعث نگه‌داشتن فیوز می‌شود، تا هنگام کشیدن فیوز با فیوز‌کش در یک راستا قرارگیرد. فیوز کش با چرخاندن استیک بازو بسته می‌شود در بعضی از انواع آن آرواره‌های فیوزکشی با مواد پلاستیک پوشانده شده است.

شکل(۱ ـ ۲۸) فیوزکش
۲۱ـ ۱۳ ـ ۱۶ ـ چاقو پوست‌کن Skinning knife
این وسیله برای بریدن شاخه‌های نازک درختان و همچنین بریدن و پاره‌کردن پوشش سیم‌ها و تمیز کردن آن بکار می‌رود.

شکل(۱ ـ ۲۹) چاقو
۲ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ آدابتور عمومی Universal Adapter
وقتی که این وسیله روی استیک عمومی و ابزار عمومی دیگر متصل می‌شود آن وسیله در زوایای مختلف تنظیم می‌شود از این ابزار در جاییکه محدودیت فضا وجود دارد و امکان حرکت دادن محدود است، استفاده می‌شود.

شکل(۱ ـ ۳۰) آدابتور عمومی

۲ ـ ۱۳ ـ ۱۸ ـ پیچ گوشتی Screw Driver
این وسیله برای کارهای منحصر به فرد بکار می‌رود. مثلا برای سفت کردن پیچهای شکاف‌دار و …..

شکل(۱ ـ ۳۱) پیچ‌گوشتی
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۹ ـ اره چوب‌بر Pruning Saws
این وسیله دارای دندانه‌های عمیق برای بریدن سریع شانه درختان می‌باشد، نوع دسته هفت تیری آن برای آرایش درختان و از بین‌بردن شاخه‌های بزرگ خطوط برقدار مورد‌استفاده قرار‌می‌گیرد.

شکل(۱ ـ ۲۳) اره چوب‌بر
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۰ ـ آچار جغجغه Ratchet wrench
این وسیله برای سفت کردن پیچ و مهره‌ها در خطوط برقدار مورد استفاده قرارمی‌گیرد. بلندی، طول پیچ و میزان چرخش مهره با توجه به شکل جغجغه محدودیتی ایجاد نمی‌کند. دسته بلند و ساکت بلند آچار جغجغه این وسیله را برای سفت کردن پیچ‌های کنسول مناسب می‌سازد.

شکل(۱ ـ ۳۲) آچار جغجغه
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۱ ـ اره‌آهن‌بر Hack Saw
از این وسیله برای بریدن سیم یا پیچهای در خطوط استفاده می‌شود.

شکل(۱ ـ ۳۳) اره آهن‌بر
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۲ ـ برس پاک کننده Paint Brush
این وسیله با موهای زبر پلاستیکی برای برطرف کردن گرد و خاک اطراف دستگاههای برقدار مورد‌استفاده قرارمی‌گیرد.

شکل(۱ ـ ۳۵) برس پاک کننده
۲۱ـ ۱۳ ـ ۲۳ ـ قطع کننده حلزونی Spiral Disconnect
این وسیله کاربرد زیادی در بازکردن کلیدها، کشیدن و جازدن کت‌اوت فیوز(جنس چینی) از گروه قطع کننده‌های آویزی دارد.

شکل(۱ ـ ۳۶) قطع کننده حلزونی
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۴ ـ آینه برای دید بهتر Clear Vision mirror
این وسیله باعث بهتر دیدم محل پیچ و مهره‌ها، اشپیل‌ها و … شده، توانایی

کارکردن روی مقره‌ها، کلیدها، باسبارها و دیگر تجهیزات را فراهم می‌سازد.

شکل(۱ ـ ۳۷) آینه
۱ـ ۱۳ ـ ۲۵ ـ خط‌کش تاشو Folding rule
از این وسیله برای اندازه گیری فاصله و همچنین انتخاب سیم یا جمپر مناسب، جهت کار در شبکه‌های گرم استفاده می‌کنند.

شکل( ۱ ـ ۳۸) خط‌کش تاشو

۱ ـ ۱۳ ـ ۲۶ ـ برس تمیز کننده هادی Conductor cleaing brush
این وسیله فرچه‌ای که در موقعیت V شکل قرارمی‌گیرد در حالت دوطرفه عمل تمیز کردن سیم را انجام دهد.

شکل(۱ ـ۳۹) برس
۱ـ ۱۳ ـ ۲۷ ـ آچار با سری قابل انعطاف wrench Flexible head
این وسیله با توجه به قابلیت انعطاف آن این امکان را به اپراتور می‌دهد تا در زوایای مختلف پیچ و مهره‌های موردنظر را باز و بسته نماید.

شکل(۱ ـ ۴۰) آچار با سر قابل انعطاف
۱ـ ۱۳ ـ ۲۸ ـ گیره پتوی عایق chmpin pin
این وسیله برای نگه ‌داری پتوی عایق روی جمپرها و همچنین در جلوی کاور سیم جهت جلوگیری از حرکت کاور بداخل اسپن بکار می‌رود.

شکل(۱ ـ ۴۱) گیره پتوی عایق
۱ ـ ۱۴ ـ چوب رابط کششی STRAIN LINK STICK
از این وسیله در پایه‌های انتهایی و پایه‌های زاویه که انتهایی شده‌اند به‌عنوان عایق بین گیره سیم خط‌گرم و چرخ طناب استفاده می‌شود. همچنین در اسپانهای طولانی و پایه‌های H که نیروی وزن سیم خیلی زیاد بوده و نمی‌توان بصورت ایمن از سیم‌گیر استفاده کرد برای تقویت آنها استفاده می‌شود. این چوبها در خطوط kv63 به هادی متصل شده و در نزدیکی سیم‌گیرها قرارمی‌گیرند و بوسیله چرخ طناب یا جک زنجیر در قسمت بالا روی برج نگهداری شده و نیروی وزم سیم را براحتی تحمل می‌نماید از چوب رابط کششی همچنین برای نگه داشتن فاز وسط در ساختار H در مدت زمان تعویض مقره یا کنسول استفاده می‌شود.

قلابها و قسمتهای پرچ شده آن از آلیاژ آلومینیوم حرارت دیده ساخته شده تا اینکه بهترین نسبت از نیرو به وزن را داشته باشند، قلاب چرخ طناب یا چرخ طناب سرویس درقسمت چشمی انتهای چوب رابط کششی قرارمی‌گیرد که در آن استیل با کیفیت بالا بکار رفته است. این قسمت بطور آزاد برروی یاتاقانهای ساچمه‌ای می‌چرخد تا هرگونه احتمال پیچ‌خوردگی چرخ طناب و طناب در آن از بین برود. فک‌های جلو نیز طوری ساخته شده‌اند که از ایجاد خراش در روی سیم جلوگیری نماید.
بیشترین نیروی قابل تحمل برحسب قطر در این چوبه عبارتند از:
نیروی قابل تحمل برحسب پوند قطر چوب برحسب اینچ
۳۵۰۰

۳۶۰۰

شکل(۱ ـ ۴۲) چوب رابط کششی

۱ ـ ۱۵ ـ چوب رابط حلزونی SPIRAL LINK STICK
چوب رابط حلزونی به‌جای چوب رابط کششی در فاصله‌ها کوتاه، جایی که پرسنل تعمیرات نمی‌توانند بطور ایمنی چوب رابط کششی را با دست نصب نمایند، مورد استفاده قرارمی‌گیرد، یک چشمی، مخصوص بلندکردن، روی سرفلزی آن قراردارد که با استفاده از استیک عمومی آن را به‌ هادی متصل می‌نماید. چوب رابط حلزونی از جنس اپوکسی گلاس بقطر اینچ ساخته شده است. فریم حلزونی آن از جنس آلومینیوم حرارت دیده، همچنین قلاب حلزونی و چشمی انتهای آن را استیل گالوانیزه ساخته شده‌اند.
ماکزیمم نیروی قابل تحمل این چوبها ۳۵۰۰ پوند می‌باشد.

شکل(۱ ـ ۴۳) چوب رابط حلزونی
۱ـ ۱۶ ـ چوب رابط غلطکی ROLLER LINK STICK
چوب رابط غلطکی برای جداکردن و دور نگهداشتن هادی در وسط اسپن بکار می‌رود، همچنین زمان تعویض یا جابجا کردن تیر آنها را به هادی وصل کرده و سیم را توسط چرخ طناب سرویس یا چرخ طناب که به چشمی انتهای این چوبه وصل شده، کشیده و در موقعیت مناسب قرارمی‌دهند. چوبهای رابط غلطکی همچنین برای اندازه‌گیری فاصله بین هادیها و زمین از طریق اتصال یک تکه نوار یا طناب به حلقه انتهایی آن نیز بکارگرفته می‌شوند.
بدنه این ابزار از جنس اپوکسی گلاس بقطر اینچ ساخته شده است. اندازه روزنه قلاب آن برابر با اینچ، و زمانیکه بسته می‌شود برابر اینچ می‌باشد. با چرخاندن چوب رابط غلطکی قلاب آن بسته شده و می‌تواند براحتی روی هادی بلغزد و در موقعیت مناسب قرارگیرد. ماکزیمم نیروی قابل تحمل این چوبها ۱۰۰۰ پوند می‌باشد.

شکل(۱ ـ ۴۴) چوب کششی غلطکی
۱ـ ۱۷ ـ آچار عایقی قابل تنظیم EXBLE INSULATED WRENCHES
از این ابزار برای سفت کردن پیچ و مهره‌ها در خطوط ولتاژ بالا استفاده می‌شود. حالت فلزی این ابزار باعث می‌شود که افراد در زوایای مختلف بتوانند عمل باز و بسته کردن پیچها را، آسانتر انجام دهند در قسمت پایین آن سوراخی وجود دارد که دسته آچار جغجغه در آن فیک

س می‌شود.

شکل(۱ ـ ۴۵) آچار قابل تنظیم
۱ـ ۱۸ ـ ست بکس شش‌گوش HEX SOCKET SETS
این ست بکس می‌توانند بر روی آچار عایقی قابل تنظیم و همچنین آچار عایقی زاویه دار نصب شده و در موقعیت‌های مختلف، پیچ و مهره‌ها را باز یا بسته نمایند.

شکل(۱ ـ ۴۶) ست بکس شش‌گوش
۱ـ ۱۹ ـ آچار بکس زاویه‌دار ALL ANGLE COG WRENCH
این وسیله یک آچار بکس است که در زوایای مختلف می‌تواند پیچ و مهره‌های گوناگون را باز و بسته نماید.

شکل(۱ ـ ۴۷) آچار بکس زاویه‌دار

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 20700 تومان در 164 صفحه
207,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد