مقاله در مورد درخت فندق و درخت گردوی ایرانی

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

درخت فندق و درخت گردوی ایرانی

درخت گردویی ایرانی یا انگلیسی jaglans regia تحت تاثیر چندین بیماری است که به رشد آن ضربه زده و کیفیت و محصول هسته های آن را کاهش می دهد. برخی از این بیماری ها که بیماری های انگلی نامیده می شوند را تولید می کنند که به عنوان انگل روی گیاه میزبان زندگی می کنند. ناهنجاری های دیگر که بیماری های غیرانگلی می باشند از شرایط آب و هوایی نامطلوب نامیده

می شوند و همچنین ناشی از خاک نامناسب یا کمبود و اضافه بودن یک یا تعدادی مواد معدنی در خاک می باشند. آفات باکتریایی گردو که باjaglandis xanthomonos ایجاد می شوند نسبت به کل بیماری های گردو از اهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار می باشند. شیوع و زیان باری آن هر ساله متغیر است. آن معمولا در نواحی ساحلی پوشیده از مه(مه آلود) اقیانوس آرام نسبت به نواحی بومی داخلی جدی تر است (از نظر شیوع و زیان) بیش از پنجاه درصد محصول در باغ های سم

پاشی نشده در سال شیوع اپیدمی از بین رفته است برگها، هسته، دم گربه ای، جوانه و ریشه های رشد کنونی مورد هجوم قرار گرفته است بیماری در ابتدا در فصل بهار در برگهای جوان بصورت نقاط کوچک (لکه های ) قهوه ای مایل به قرمز در حاشیه ها یا بافتهای بین برگها نمایان می شوند. بر روی ریشه مترها این بیماری سبب نقطه های سیاه و تقریبا پژمرده می شوند که اغلب ریشه ها را احاطه می کند و سبب می شود آنها خشک شوند برگهای جوان و جوانه های دم گربه ای به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه شده و خشک می شوند. این بیماری بویژه برروی هسته ها جدی تر

است که در آنها سبب نقطه لکه های سیاه به اندازه های مختلف می شود موجود زنده که علت بیماری است از یک سال تا سال بعدی در جوانه های بیمار هستند و در مقادیر کم تر در پوسیدگی های شاخ و برگهای رشد کرده از سال قبلی وجود دارند . این باکتری ها در اصل با قطرات باران از منابع آلودگی متصل شده منتشر می شوند این باکتری ها از طریق منافذریز stomata وارد بافتهای رشد کنونی می شوند. باران های طولانی و فراوان دقیقا قبل و طی شکوفه دهی و برای حدود دو

هفته پس از آن می توانند سبب شیوع جدی می شود چون هسته میوه در آن زمان بیشتر مستعد بیماری است. آلودگی ها (عفونت) که پس از آن رخ می دهد که هسته ها سه چهارم رشد خود را کرده اند از اهمیت اقتصادی کمی برخودار است چون به ندرت به پوست می رسد گرده های آلوده از دم گربه ای های بیمار نیز گاهی اوقات این باکتری ها را منتشر می کند این آفت می تواند با مصرف محلول های محصول خاص در فواصل زمان بندی شده و یکسره کنترل شود. هر یک از مواد سم پاشی زیراگر بدرستی بکار رود موثر می باشد:
۱)-۲-۱۰۰ (۶-۳-۱۰۰) Bordeaux-4 در نواحی بی نهایت مرطوب یک امولیسون (محلول) تابستانی روغن به میزان یک پانیت از محلول روغن در هر ۱۰۰ گالن مخلوط Bordeaux باید قبل از شکوفه دهی افزوده شود تا وخامت(شدت) آسیب برگ کاهش یابد حتی در شرایطی که برای رشد آن مطلوبست.

۲- اکسید مس زرد(کاپروکسیدزرد) به میزان یک پوند در هر ۱۰۰ گالن آب (۱۰۰- ۲/۱ ۱ بویژه در نواحی مرطوب)
۳- تترااکسی کلرویدکلسیم – مس (محلول مس ) به میزان ۲ پوند در هر ۱۰۰ گالن آب ۳ پوند تا ۱۰۰ پوند بویژه در مناطق مرطوب)
هر یک از فرمول بندی های خاک زیر موثر است اگر این شیوه های درمانی زمان بندی شده به میزان کافی استفاده شوند:
۱- خاک روغن ، سولفور، آهک، مس که از ۱۵ درصد سولفات مس مونوهیدرات و ۳۰ درصد آهک

هیدراته شده و ۱۰ درصد سولفور خاک و ۳۹ درصد پودرآهک و ۲ درصد bentonite و ۲ درص

 

د خاک دیاتومه و درصد روغن معدنی سبک تشکیل شده است.
۲- خاک سولفور، اکسید مس زرد که از ۵ درصد اکسید cuprous و ۱۵ درصد سولفور خاک و ۷۸ درصد پودر تالک و ۲ درصد خاک دیاتومه تشکیل شده است.
اگر باغ گردو در وفواصلش فندق کاشته شده باشد از فومول ۲ باید سولفور ۴۹ حذف شود. چ

ون اغلب برای جوانه های فندق سمی است. ترکیبات خاک زیر در یک باغ تشکیل شده از گردو و فندق پیشنهاد می شود.
۱- ۱۵ درصد سولفات مس مونوهیدراته، ۳۰ درصد آهک هیدراته ۴۰ درصد پودر تالک ، ۲ درصد نتبونیت، ۲ درصد خاک دیاتومه و درصد روغن معدنی سبک.
۲- پنج درصد اکسید مس زرد، ۹۳ درصد پودر تالک و ۲ درد خاک دیاتومه.

تعداد موارد سم پاشی که برای کنترل رضایت بخش بیماری مورد نیاز است با توجه به فصل متفاوت ۱ در سال هایی که با زندگی طی فصل آلودگی به ندرت رخ می دهد یک مورد کاربرد در زمان مناسب آن را کنترل خواهد کرد اگر با زندگی سیلین و فراوان باشد(طی این مدت) سه مورد بدرستی در تنظیم خوب نیاز است تا این بیماری بطور رضایت بخشی کنترل گردد. از آنجا که امکان ندارد تا آب و هوا طی دورده آلودگی پیش بینی شود عاقلانه تر این است که تعداد حداکثر موارد بکار رود که در موارد زیر ایجاد می شود.
۱- ابتدای مرحله قبل از شکوفه دهی
۲- مرحله اواخر شکوفه دهی
۳- مرحله ابتدای پس از شکوفه دهی رشد گل مادگی
چهار تا شش مورد کاربرد خاک نیاز خواهد بود تا آفت گردو کنترل شود که به میزان بارندگی طی دوره اصلی آلودگی بستگی دارد. در سال هایی که بارندگی طی دوره آلودگی سبک است چهار مورد به درستی تنظیم شده این بیماری را کنترل خواهد کرد در فواصل بارندگی سنگین طی این دوره تعداد شش برنامه کاربردی با فاصله نیاز است سالم ترین کار بکاربردن شش برنامه هر سال در فواصل تقریبا ۷ روزه است که در اوایل دوره شکوفه دهی شروع می شود.
پوسیدگی تاج

پوسیدگی قارچ توسط قارچ های phytorhthora cactorunکه یک قارچ آب می باشد ایجاد می شود این قارچ تحت شرایط مرطوب بخوبی زنده می ماند. پوسیدگی تاج به پوست زیر خط زمین حمله کرده و آفت های سیاه یا قهوه ای تیره نامنظمی یا نواحی فاسدی تولید می کند که در پوست مخفی هستند. چوب درخت مورد هجوم قرار نمی گیرد اگر چه این بیماری ممکن است فضای کوچکی از داخل چوب را بی رنگ کند. یک مایع سیاه اغلب در حفره های ناحیه قوسی شکل جمع می شود و در نهایت راهش را بسوی سطوح پیدا می کند. در مراحل پیشرفته تر بیماری به سمت بیرون روی ریشه های جانبی گسترش می یابد و ریشه اصلی را می خشکاند. این آفت ه

ا معمولا در ناحیه پیوند متوقف می شوند اما بندرت به سمت تنه درخت پشت این منطقه گسترش می یابند.اولین علامت آلودگی(عفونت) در بخش های باله ی خاک(زمین) درخت معمولا تا اندازه ظا هری جلوگیری کننده از رشد دارد و به همراه برگهای سبز مایل به زرد و رشد شاخ و برگهای ضعیف می باشد، درختان آلوده اغلب محصول گردوی بطور غیرمعمول سنگین دارنددر موارد پیشرفته تر بیماری درخت در اواسط تابستان حالت چسبنده می شد برگها زرد می شوند و دائما ریزش دارند. شاخ و برگها و شاخه های کوچکتر خشک می شوند. درخت بطور کلی تا سال بعد مقاومت می کند. این بیماری بوفور در درختان در نواحی زهکش ضعیف یا خاک های مرطوب دیده می شود که جریان سیل شدید دیده می شود. موثرترین روش کنترل کیفیت گردویی است که به رشد دو

رگه ایرانی یا ضد آن پیوند زده شده باشد. در باغ هایی که درختان به ریشه های مستعد پیوند زده باشد بهتر است که در معرض تاج یا بخش های اصلی ریشه های اصلی در معرض هوا و تابش نور خورشید باشند و این امر می تواند با حفر حفره ای حدود ۱۸ اینچ عرض و ۱ تا ۲ پا عمق اطراف پایه درخت حاصل شود. برگها و موارد دیگر باید از درخت جدا نشود تا تاج خشک شود.
اب آبیاری هرگز نباید نزدیکتر از چهارپایی درخت باشد وقتی اولین بار بیماری گزارش شده تاج ها باید جدا شوند در نواحی دارای زمستان های سرد پیشنهاد می شود که تاج ها قبل از شروع آ

ب و هوای سرد پوشانده شوند تا آسیبی از سرما وارد نشود. گاهی می توان بیماری را کنترل کرد وقتی هنوز زخم ها کوچک است یا با برداشتن نواحی آلوده حاصل می شود. زخم ها باید با بگیرید ضد عفونی شود ۱۰۰۰-۱ و سپس با روغنbordeaux- linseed پوسیده یا پوشاننده های دیگر زخم که شامل یک قارچ کش می باشند پوشانده می شود.
پژمردن(پلاسیدن) شاخه:
پژمردن شاخه با قارچ های exosporan faucetti Hendersanula toruloiden ایجاد می شود. اولین علامت آن، پژمردن ناگهانی برگها برروی برخی شاخه ها در وسط تابستان یا اواخر تابستان است این بیماری در ابتدا روی شاخ و برگها و شاخه های کوچکتر دیده می شود اما پس از آن ممکن است شاخه های بزرگتر را نیز شامل شود. ممکن است برروی هر بخشی از درخت ایجاد شود اگرچه در طرف جنوب و جنوب غربی آن متداولتر است.

تمامی برگها روی شاخه آسیب دیده ناگهان پژمرده می شوند و سپس به رنگ قهوه ای خشک می شونود اما تا اواخر زمستان به شاخه ها متصل باقی می مانند. پوست چوب شاخه های پلاسیده به رنگ قهوه ای تیره و اغلب سیاه می باشد.
ناحیه های خشک مشابه نیز ممکن است روی شاخه هایی که پلاسیده نیت دیدشود. ناحیه های بی رنگ یا آفت ها معمولا روی سمت بالای شاخه ها دیده می شوند و بطور فراوانی در نواحی سوخته در اثر آفتاب یا آسیب های ایجاد شده در میله یا قلاب کشت متمرکز می شوند. بی رنگ شدن در چوب در هز با یک رسوب قهوه ای تیره ایجاد می شود که سلول ها را پر می کند و از جریان طبیعی روبه بالای آب به برگها جلوگیری می کند. یک ویژگی مهم شل شدن لایه بالای پوست در ناحیه بیمار است یک رسوب پودری قهو ه ای تیره یا سیاه دیده می وشد این رسوب از ها گهای متعدد قهو ه ای تیره قارچ های علت ایجاد شده که باران یا باد آنها را پخش کرده است. انواع گردوها که بیشتر تحت تاثیر هستند شامل Mayete, Fran quette, می باشد.Blackmer, Meylan,concord, Payne انواعی از گردوها هستند که تحت تاثیر می باشد. نوع concord مقاوم تر می باشد. چون کمبود توان استعداد به بیماری را افزایش می دهد، درختان باید در شرایطی سالم قرار گیرند با کوددهی مناسب و هرس کافی و کشت مناسب. تمامی شاخه های بیماری باید برداشته شوند به محض اینکه فهمیدیم بیمارند. وقتی شاخه های بیمار حذف می شوند برش باید بخوبی در عقب حاشیه های ناحیه آسیب دیده ایجاد شده باشد. تمامی آسیب ها باید با یک پوشش خوب زخم مثل رنگ روغن cordeann- linsedپوشانده شود باید سعی کرد شاخه ها با قلابها ومیله های کشت آسیب نبیندتجربیات نشان می دهند که ترکیب bordeaun(100-10- 10) پس از افتادن برگها به جلوگیری از آلودگی (عفونت) کمک می کنند.
Melanuma
Melanuma(شیره سیاه) با قارچ های Dothiorella gregaria ایجاد می شود. و به شاخه ها شاخه و برگها و تنه حمله می کند و یک مایع سیاه جوهری ایجاد می کند که از سطح ناحیه

آلوده(عفونی) به بیرون تر اوش می کند پوست زیر آن بی رنگ می شود و سرانجام خشک شده و یک پوسیدگی نسبتا فرورفته ای را ایجاد می کند. تمامی فرورفتگی ها روی تنه و شاخه های بزرگ باید بریده شوند. تمامی پوست بی رنگ شده و بخشی از پوست سالم اطراف حاشیه پیشرفته نیز باید برداشته شود. پس زخم های اجاد شده باید با بی کلرید یا ۱-۱-Mercury ضد عفونی شوند و در نتیجه با رنگ یا خمیر bordeaux رنگ شوند.
Blotch
تک با قارچ های Gnomonia leptostyla ایجاد می شود و به برگها و شاخه ها و هسته های جو

ان حمله می کند. برروی برگها آن نقطه های گرد قهوه ای مایل به قرمز ایجاد می کند که مرکز آن قهو ه ای مایل به خاکستری است و قطر آن ۴/۳ اینچ می باشد برروی ساقه ریشه های رشد کنونی ریشه اصلی این زخم ها بصورت بیضی و دایره های نامنظم تورفته و به رنگ خاکستری روشن و ناحیه های خشک که در حاشیه آنها قهو های مایل به قرمز تیره است دیده می شوند لک بویژهدرهسته ها جدی و نابود کننده است و سبب پژمرده و دایره های نامنظم و نقطه های خشک در پوست آن می شود. اما به بزرگی لکه ها روی برگها نمی باشند. گردوهای خیلی جوان که آلوده شده اند رشد طبیعی ندارند و به زمین می افتند قبل از اینکه رسیده باشند. این بیماری می تواند محصول را به میزان زیادی کاهش دهد وقتی بی نهایت جدی باشد. قارچ های زمستان در برگهای آلوده و میوه های آلوده و میوه های آلوده روی زمین و آلودگی های شاخه ها و جلوگیری از رشد سالانه را ایجاد می کند. طی دوره های بارندگی در بهار گلها (اسکوسپورها) از بدنه میوه یا انواع دیگر جدا می شوند که در برگها و میوه های قبلی ایجاد شده بود و با جریان هوا وارد رشد جدیدی می شوند که آلودگی اولیه را القا می کنند. هاگها در بدنه میوه ها در زخم های کهنه و برروی شاخ و برگها نیز مبنعی از آلودگی اولیه ایجاد می کند. ایجاد اضافی هاگهای تابستانی در زخم های اولیه و ثانویه بیماری را گسترش می دهند.Blotch به گردو در گردوی سیاه شرقیs.nigra و گردوی سیاهHinds و گردوی ایرانی حمله می کند در ایالات شرقی(کنتورهای شرقی) آن در butternut J.cinerea نیز دیده می شود. این بیماری در گردوی ایرانی اقیانوس آرام نادراست. تنها در تعدادی از نهال های نزدیک بلنیگهام واش دیده می شود. سم پاشی منظم با ترکیب Bordeaux این بیماری را در butternut کنترل خواهد کرد. مصرف سم باید زمانی باشد که
۱- برگها جدا شده باشد.
۲- به اندازه کامل باشند
۳- حدود دو هفته پس از سم پاشی دوم باشد/
یک برنامه سم پاشی مشابه نیز می تواند برای گردوی ایرانی موثر باشد. شخم زدن

(کودسبزدادن) زیر برگهای آلوده قبلی روی زمین قبل از اینکه هاگها از پوست درآیند در بهار نیز توصیه می شود.
Ring spot(نقطه لکه حلقه ای:
نقطه های گرد با قارچ های نوع Ascochyta Juglandis ایجاد می شوند و سبب نقطه های قهوه ای و گرد به اندازه یک هشتم اینچ تا یک اینچ قطر در بافت برگها بین و گلبرگها می شود. ویژگی اصلی آن لبه های گردو در ناحیه آلوده است. آسیب لکه ها ممکن است با هم ادغام شده و ناحیه ه

ای بزرگتری را نیز ایجاد کنند. این قارچ ها در زمستان برگها را به زمین انداخته که طی دوره های بارندگی در فصل بهار برخوردارند و به میزان زیادی ناحیه برگ اصلی را کاهش نمی دهد و سبب تغییر شکل پیش ازبلوغ نمی شود. این بیماری به ندرت در باغ های سم پاشی شده با ترکیب Bordeaux برای کنترل آفت گردو دیده می شود که نشانگر برنامه کنترل آفت برای نقطه های حلقه ای نیز می باشد.
خط سیاه black line
ناهنجاری خط سیاهgirdle در گردوهای پیوندن در ابتدا با رشد ضعیف ریشه ها و زرد شدن قبل از بلوغ و سایه های برگها در یک بخشی یا تمامی بخش های درخت شناخته می شود. و خشک شدن معمولا ۳ تا ۵ سال پس از آن است که اولین علائم در بالای درخت دیده می شود. ضعیف شدن و در نهایت خشک شدن درخت با تجزیه یا جداشدن بافت های حمل کننده(هدایت کننده) در واحد پیوندی می باشد اولین علامت درونی این بیماری وجود محل های کوچک آبکشی به رنگ شکلاتی در پوست و در نقطه واحد می باشد. سپس هاگها بطور افقی پخش می شوند. اغلب دو یا تعداد بیشتری از آنها به چوب نفوذ می کنند تنها تعداد اندکی اینچ از فضای بافت جدید در نقطه واحد در ابتدا تحت تاثیر می باشد اما در نهایت یک لایه کرکی شکل غیرهدایت کننده آب اطراف درخت ایجاد شده و حمل آب و موادمعدنی را قطع می کنند طوریکه درخت خشک می شود. خطوط سیاه در درختان پیوند شاخه و پیوند سبز دیده می وشد.
این ناهنجاری بیماری ساحل در شمال غربی تنها در Franquetteپیوند مختلف در ریشه های گردوی سیاه دیده می شود.تعدادی از گونه های تجاری دیگر شاملEureka,Mayette, concord,payne که ریشه اصلی گردوی سیاه پیوند می شود درکالیفرنیا تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته است این بیماری هرگز در گردوی ایرانی پیوند شده بر گردوی ایرانی نهال در کالیفرنیا را گزارش نشده است. علت دقیق خط سیاه شناخته شده نسبت این بیماری منشا انگلی ندارد چون هیچ آهکی دائما در ارتباط با وقوع این بیماری دیده نمی شود یک نظریه این است که مربوط به تاخیر عدم تطابق بین پوست یا یه و ساقه جوان می باشد. این واقعیت که تنها در پیوند گردوی ایرانی به ساقه گردوی سیاه دیده می شود این نظریه را تقویت می کنند نظر می رسد که رابطه ای بین زمان ایجاد و توسعه خط سیاه در کالیفرنیا وجود دارد. تغییرات اوایل ایجاد مثل payne در زندگی درخت موثرتر از شاخصی که هم تولید سنگین با کاهش رشد یا هر دوست که با رشد(توسعه) خط سیاه مربوط است هیچ روش رضایت بخشی برای کنترل خط سیاه شناخته شده این بیماری از

فرورفتگی گردوی سیاه از حمله به گردوی ایرانی می رسد اما بدون موفقیت است گردو نهال های گردوی ایرانی اطراف درختان کاشته می شوند و سعی می کنند تا تنه های درختان بیمار را ترمیم کنند اما نتایج رضایت بخشی نداردو نهال های franguette و گونه های دیگر گردوی ایرانی به عنوان پایه بجای گردوی سیاه Hinds استفاده می شود با مراقبت زیاد تا از این بیماری جلوگیری شود. می تواند این بیماری را کنترل کند اما هنوز در پیوندFranguettcsدر پایه گردوی ایرانی دیده نشده است.

برخی بیماری های دیگر
برخی بیماری ها هم به گردو و هم فندق حمله می کنند.گال تاج که مربوط به ارگانسیم باکتریایی Tumefaciens Agrobacteriun است سبب گال یا رشد بیش از حد به ویژه در ریشه تاج می شود اما به ندرت برروی تنه شاخه ها و ریشه های جانبی دیده می شود این گال ها در collar یا تاج ریشه به صورت نقاط بزرگ سیاه قهو ه ای تیره با سطوح گرد دیده می شوند. این ها ممکن است تنها در یک سمت درخت باشد یا اطراف فضای تاج یا collar وجود داشته باشد این گال های سخت و چوبی هر ساله بزرگترمی شوند و به مدت چندین سال وجود دارند. ارگانسیم موجود علت بیماری تنها از طریق زخم ها به بافتها دسترسی دارد. اگر هرگز به یک سطح غیرشکسته نفوذ نکند. این باکتری در بافتهای نزدیک سطح چند برابر می شود. با کشتن بخش های بالای گال بسیاری از

باکتری ها در خاک به مدت طولانی باقی می مانند. شیوع تاج در یک باغ به میزان زیادی با اقدامات کشت مرتبط است. در باغ هایی که باغ ها نسبتا ریشه هایی عمق و شخم عمیق دارند یا دیسک زدن انجام می شود درختان گال ها ریشه های جانبی بیشتری دارند نسبت به زمانی که شخم یا دیسک کم عمقی انجام می شود. رشد بیش از حدی که اغلب زیرناحیه پیوندی گردوی ایرانی و گردوی سیاه Hinds انجام می شود یا در دورگهparadon نباید با بیماری گال تاج اشتباه شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد