بخشی از مقاله

شركت صنايع نخ خمين

تاريخچه و وضعيت كلي شركت
شركت صنايع نخ خمين(سهامي خاص) در تاريخ 12/11/1365 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است. فعاليت اصلي شركت عبارتست از تاسيس كارخانجات رسيدگي و بافندگي از الياف پشم و پلي استر، اكريليك و اداره نمودن آن و واردات ماشين آلات و ابزار مربوط به آن و مواد اوليه از خارج و فروش فرآورده هاي كارخانه در داخل و خارج از كشور، مشاركت در ساير شركتها از طريق تاسيس يا متعهد سهام شركتهاي جديد يا تعهد سهام شركتهاي موجود بطور كلي شركت ميتواند به كليه عمليات و معاملات مالي و تجاري وضعيتي كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم فعاليت نمايد.


كل اموال و دارائيهاي كارخانه از جمله زمين- ساختمانها- ماشين آلات- تاسيسات و غيره قبلا متعلق به شركت نخ طلا بوده كه در سال 1365 در قالب مطالبات معوقه بانك صنعت و معدن تمليك گرديد و به واحد 23 بانك صنعت و معدن انتقال يافت. محل كارخانه در كيلومتر 5 جاده خمين به اراك مي باشد. بهره برداري از كارخانه در سال 1364 توسط نخست وزير وقت جناب آقاي سيد حسين

موسوي افتتاح و رسما شروع به فعاليت توليدي نمود. محصولات توليدي كارخانه توليد نخ تريكوبافي- فرش بافي- جوراب بافي- پتوبافي و غيره مي باشد كه با توجه به سفارش مشتري و خريداران نوع رنگ و نمره نخ براش مشتري توليد مي شود و نخ كارخانه سفيد مي باشد كه در آخرين مرحله توسط رنگرزي كارخانه رنگ ميشود و تنوع رنگ نخ اين كارخانه بسيار متنوع مي باشد و براساس فصل مصرف و بازار نخ ها و رنگ آميزي ميشوند.
تركيب مديريتي در كارخانه
شركت طي مجمع عمومي كه در بانك صنعت و معدن برگزار ميشود و اين كارخانه تحت پوشش بانك صنعت و معدن مي باشد اعضاي هيئت مديره انتخاب ميشوند
1- رئيس هيئت مديره 2- نائب رئيس 3- مدير عامل
4- عضو هيئت مديره 5- عضو هيئت مديره كه طي اين انتخاب انجام شده از بين 5 نفر يك نفر بعنوان مدير عامل شركت به كارخانه معرفي ميگردد كه مديرعامل بيشتر در دفتر مركزي كه در تهران مستقر مي باشد حضور دارد.
و در هفته يك الي 2 روز در محل كارخانه حضور دارد كه مديرعامل مسئوليت تمام امور شركت را دارد اعم از تركيب مديريت داخلي كارخانه. اعم از مدير كارخانه- مدير امور اداري- مدير فني- مدير توليد و مديران و ديگران كه زير مجموعه مديرعامل مي باشند. شركت صنايع نخ خمين داراي 5 انبار مي باشد كه انبارها بشرح زير مي باشند.
1- انبار كار در جريان ساخت(مواد اوليه) 2- انبار لوازم يدكي و قطعات ماشين آلات توليدي داخل سالن 3- انبار جنرال(مهرمي) 4- انبار اسقاط و خيليات 5- انبار محصول(نخ) موجود

ي فيزيكي و مقداري انبارها در داخل شركت بيش از 9000 قلم كالا به صورت تفكيك و كدگذاري و با نظم و ترتيب خاص و با شماره فني جنس در داخل قفسه و در انبار قرار مي گيرد و هر انبار يك مسئول دارد كه اجناسي كه از طرف امور تداركات و بازرگاني كارخانه يا بازرگاني تهران اجناس خريداري ميشود و انبار دار موظف به كنترل مقداري- نوع كالا و رسيد نمودن اجناس و ميدن آنها در انبار خود. گردش عملياتي انبارها مختصرا توضيح داده ميشود.
كارخانه از واحدهاي مختلف اعم از توليدي- تعميرات سالن توليد- تاسيسات- جوشكا

ري- نجاري و نقاشي- رنگ نجار تهويه و هوارساني- امور اداري(دبيرخانه- كارگزيني- خانه بهداشت- نگهباني- آتش نشاني- حفاظت ايمني- خياطي نه- مخابرات- واحد ترانسپورت(نقليه) رستوران- مهمانسرا- آموزش و ساير قسمت ها كه زير مجموعه امور اداري كارخانه مي باشد و امور مالي- امور فني و برق رساني كه اين واحد براساس نيازي كه به كادري موجود در انبار مي باشد فدمي بنام درخواست جنس از انبار وجود دارد كه با امضاي مجاز رئيس هر واحد تكميل و نوع كالا- مقدار كالا- مورد مصرف قيد و به انبار ارسال ميشود و انبار دار موظف به تحويل اجناس به قسمت ها مي باشد در ورت موجود بودن آن كالا كه تحويل داده ميشود در غير اينصورت يعني عدم موجودي فرمي به رسم متعارفش خريد توسط انباردار تنظيم و پس از اخذ مجوز از مديريت شركت به تداركات(بازرگاني) كارخانه يا تهران ارسال ميشود كه مسئول خريد موظف به خريد كالاي هاي مورد نياز آن واحد مي باشد.
در پايان وقت اداري كارخانه تمام درخواست جنس ها كه از واحدهاي مختلف به انبار آمده و انبار دار اجناس را تحويل قسمت داده تكميل و شماره گذاري و شماره ترتيب انبار- كدگذاري و از موجودي انبار كسر مي شود و در نهايت پس از ثبت در سيستم كادركس انبار كه براي هر قلم جنس موجود در انبار يك كارت موجود انبار در قفسه انبار وجود دارد. و اين مدارك به حسابداري(حسابداري انبار) ارسال ميشود و در پايان هر ماه تراز موجودي مقداري كليه كادرهاي انبارها با حسابداري كنترل و در صورت مغايرت موجودي كالا دقيقا سندهاي ورودي و خروجي آن يعني رسيد انبارها و حواله انبارها با شماره سريالي كه قبلا در كارت موجودي نوشته شده كنترل و مورد اختلاف مشخص ميشود و در پايان سال هم شمارش موجودي كليه انبارها- كار در جريان سالن توليد توسط امور مالي شركت با هماهنگي و اكيپ حسابرسان سازمان حسابرسي كه به كارخانه مي آيند انجام مي پذيرد و كليه اقلام انبار مورد شمارش دقيق انجام مي پذيرد و كسري و يا اضافي موجودي انبار مسئول مستقيم آن انباردار مي باشد كه مي بايست جوابگو باشد و يا اسناد و مدارك مستند ارائه دهد به جهت كسري يا اضافي موجودي انبار. مواد اوليه اين كارخانه تا پس از اكريليك مصنوعي كه بيشتر از كشور مكزيك- تركيه و كشورهاي ديگر خريداري مي گردد و در داخل كشور شركتي بنام پلي اكريل اصفهان كه تامين كننده بخش ناچيزي از مواد اوليه نساجي هاي كل كشور مي باشد كه جوابگوي نياز توليد كنندگان نخ نمي باشد كه بيشتر شركتها بصورت كارمزدي يا خريد آزاد توسط واسطه ها يا واردكنندگان مواد اوليه مي باشد و بيشتر شركتها از توان مالي و نقدينگي بالائي برخوردارند كه سيستم از كشورهاي ذكر شده خريداري مي نمايند. در توليد نخ در داخل سالن توليد 6 مرحله يا شش واحد مستقل و جدا از هم در توليد نخ يا زمانيكه نخ رنگ كشور و در قسمت بسته بندي در كارتن هاي مخصوص با آرم شركت بسته بندي و در نهايت به انبار محصول(نخ) ارسال و اگر شركت بسته بندي و در نهايت به انبار محصول(نخ) ارسال و اگر شركت الياف يا همان مواد اوليه را بصورت كارمزد از داخل كشور تهيه كند همان مواد اوليه تبديل به نخ و براي همان شركت نخ ارسال ميشود و كارخانه مبلغي بعنوان كارمزد(دستمزد و حقوق- استهلاك ماشين آلات- آب- برق و تعميرات و نگهداري) از قيما تمام شده كسر و به مشتري ارسال ميگردد

و معمولا كار كردن با اين نوع شركت ها بصورت خريد الياف كارمزدي مرقوم بصرفه مي باشد براي كارخانه با توجه به واردات بي رويه نخ از كشورهاي ژاپن- كره- چين- هندوستان و ساير كشورها به داخل كشور در حقيقت صنعت نساجي ايران را فلج نموده است و توليد كنندگان اين

صنعت با شرايط بسيار بدي روبرو هستند كه عدم پرداخت حقوق كارگران كه ناشي از فروش محصولات توليدي كارخانه مي باشد كه وارد كنندگان با كم ترين قيمت نخ خود را به مشتريان مي فروشند و عملا شركتهاي داخلي توان فروش نخ را ندارند و اگر بخواهند با قيمت نخي كه كشورهاي ذكر شده فروش نمايند شركت زيان مي دهد و توان پرداخت حقوق و ساير مزايا پرداخت به سازمان تامين اجتماعي- اداره دارائي- اداره برق و ساير سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي و اين معضل چندين سال است كه بيانگر كارخانجات نساجي مي باشد و تاكنون هم چاره اي اساسي و منطقي گرفته نشده و رفته رفته صنعت نساجي ايران كه دومين صنعت كشور مي باشد و بيشترين قشر جامعه را پوشش مي دهد رو به نابودي و فنا شدني است كه در اين زمينه مسئولان كشور و صاحبان صنايع نساجي در اين راه قدمي مثبت و اساسي با مديريتي قوي در جهت شكوفا شدن اين صنعت عظيم و بزرگ كه در حقيقت با اهميت دادن به اين صنعت نه تنها نيازهاي داخلي كشور را از نظر منسوجات- پوشاك و ساير را تامين مي كند بلكه ميتواند بخش مازاد توليدات خود را به كشورهاي آسيائي و حتي اروپائي صادر نمايد. كه متاسفانه اين مهم تاكنون محقق نشده است. به اميد روزي كه همان مواد اوليه(نخ) كه از كشورهاي مكزيك و تركيه وارد كشور ميشود همان شركت بزرگ و مهم پلي اكريل اصفهان با راه اندازي كليه فازهاي توليدي آن نياز ديگر به وارد كردن مواد اوليه نباشيم و خودمان مستقل و از مواد اوليه و محصولات توليدي كشورمان استفاده كنيم و فرهنگ مصرف توليد داخلي كشورمان براي تمام قشر جامعه تعريف شود.
سيستم حضور و غياب و كاركرد و حقوق كاركنان در داخل شركت
براي هر كارگري يك پرونده پرسنلي در قسمت كارگزيني تشكيل كه تمام اطلاعات فردي- ميزان تحصيلات- نوع مهارت و آزمايشات دوره اي قبل از استخدام و نشاني و ساير موارد ديگر و براي

همان كارگر به جهت ورود و خروج شدن از كارخانه كارت شناسائي با مشخصات فردي و شماره باركد كارگر در آن كارت قيد شده و توسط سيستم كامپيوتري كه در ورودي نگهباني كارخانه نصب شده كارگران با ترتيب و نظم خاصي هر كدام موظف به پاسخ نمودن كارت ساعت(حضور و غياب) خود مي باشند و هيچ كس مجاز نيست به جاي شخصي كارت كارگر ديگر را پاسخ نمايد كه در صورت اينگونه مورد بدون هيچ گونه عذر و بهانه اي كارگر خاطي از شركت اخراج ميگردد.


كارخانه در 3 شفيت كاري كار مي كند و هر شيفت موظف به 8 ساعت كار و حضور در داخل كارخانه را دارد كه يك شيفت توليدي كارگران سالن توليد از 7 صبح الي 15 عصر كه شيفت صبح گفته ميشود و شيفت عصر كار از 15 الي 23 شب و يك شيفت جز آن(عاديكار) كه بيشتر مربوط به واحدهاي خدماتي- اداري- مالي و ساير واحد مي باشد كه هم فقط در طي سي روز كاري(يكماه) از ساعت 7 صبح الي 15 عصر مي باشد ولي آن دو شيفت چرخش دار يعني يك هفته صب

ح يك هفته عصر. وقتي كه حضور و غياب هر كارگر در سيستم(كارت ساعت) هر روز پاسخ شد در پايان ماه كاركرد هر كارگر اعم از كاركرد كامل- غيبت- بيماري- مرخصي استحقاقي- مرخصي بدون حقوق همه اين اطلاعات به امور مالي منتقل و امور مالي با محاسبه حقوق و مزايا هر كارگر و طي فيش حقوقي كه براي كارگر تعريف شده براي كارگران صادر و كارگران حقوق خود را در پايان هر ماه در داخل كارخانه دريافت مي نمايند. و در پايان هر ماه حسابداري موظف به تهيه ليست كاركرد- ميزان حقوق و ساير مزايا- و كسر كسورات قانوني اعم از پرداخت حق بيمه كارگر- ماليات حقوق كارگر و اگر در طي ماه علي الحساب حقوقي دريافت نموده كسر و خالص پرداختي حقوق هر كارگر طي فيش حقوقي كه برايش صادر ميشود دقيقا براي كارگر بطور شفاف مشخص ميشود و ضد و قدار با امضاء و اثر انگشت هر كارگر حقوق مزد را پرداخت نمي يابد و ليست كاملي از كليه كارگران شامل در شركت يك نسخه به سازمان تامين اجتماعي براي استفاده از دفترچه درماني و ثبت سوابق كاركرد كارگر كه نهايتا به بازنشستگي برسد و يك نسخه به اداره دارائي خمين جهت كسر ماليات حقوق كارگر ارسال ميگردد.
عمليات و گردش كار در حسابداري كارخانه
حسابداري شركت يك شعبه بسيار محدود در دفتر مركزي تهران و شعبه اصلي آن در محل كارخانه مي باشد كه كليه اسناد و مدارك خريد و فروش در حسابداري كارخانه انجام مي گيرد. حسابداري تهران فقط مربوط به بازاريابي و بازرگاني شركت مي باشد كه عمده فعاليت حسابداري دفتر مركزي تهران مربوط به قرارداد با مشتريان و يا خريد قطعات و لوازم يدكي و اجناس و بازاريابي جهت فروش محصولات كارخانه كه در نهايت با تائيد مدير عامل شركت و مدير بازرگاني خريدها و فروش به كارخانه ارسال ميشود و با مجوز مديرعامل و گرفتن اسناد و مدارك اش

خاص و شركتها حسابداري كارخانه اقدام به فروش نخ مي نمايد. حسابداري مستقر در داخل كارخانه داراي 2 بخش است:
1- حسابداري صنعتي(حسابداري انبار) كه طبق شرح وظايف تعريف شده در چارت سازماني امور مالي- رئيس حسابداري صنعتي. مسئول هزينه يابي- مسئول بودجه و گزارشات حسابداري صنعتي مسئول تهيه و ثبت كليه اسناد و مدارك انبارها كليه ورود و خروج اجناس بداخل كارخانه و كنترل موجوديها و تهيه قيمت تمام شده براي هر كادرئي كه در داخل كارخانه ساخته ميشود بطور مثال واحد تراشكاري كارخانه از ابزار و دستگاههاي پيشرفته برخوردار است

كه حداقل 35% از قطعات مورد نياز سالن توليد و دستگاههاي توليدي را تامين مي كند مثل چرخ دنده ها- شفت ها- بلبرينگ ها و ديگر قطعات كه با مشابه خارجي و حتي ساخت داخل كشور توسط كارگاهها و شركت هاي بزرگ كه ساخت قطعات و لوازم يدكي دستگاههاي نساجي را تهيه و مي سازند اين نوع قطعات و لوازم كه تراشكاري كارخانه تهيه و مي سازد مشكل كمبود قطعه و حتي گراني آن را براي كارخانههاي از نظر قيمت بسيار ارزش دارد. حفي داغي(اسقاطي) آن برگشت به انبار كه در نهايت آن قطعات اسقاط هم قابل تعمير و بازسازي مي باشد و كنترل بي رويه مصرف واحدهاي شركت از لوازمات و ملزومات اداري- و ساير اقلام در نهايت حسابداري صنعتي اهرم بسيار مهم و فعالي است در جهت ارائه آمار معرفي لوازم واحدها و تهيه قيمت تمام شده محصولات كارخانه كه مهم آن نخ مي باشد است براي مديريت شركت كه مديريت شركت با ارسال آمار و ارقام موجوديها و كنترل دقيق انبارها- اموال و دارائيهاي شركت نيروي بسيار با اهميت است براي تصميمات گرفته شده مديريت براي بهبود سيستم ها و روش ها. بخش ديگر حسابداري صنعتي- دايره بودجه و گزارشات است كه اين واحد مسئول تهيه بودجه در اول سال مالي براي كليه واحدهاي شركت كه شخص مي كند بطور مثال براي واحد دبيرخانه يا قسمت ديگر كه مشخص
مي كند كه واحد دبيرخانه شما در طي يكسال x ريال بودجه داريد و مي توانيد از اين بودجه بصورت منطقي استفاده نموده و اين x ريال بالاتر فرق نكند و اگر هم كمتر از بودجه اعلام شده قسمت ذكر شده انجام نمود مبلغ مازاد ذخيره ميشود براي سال آينده و عكس اين هم اگر واحدي بطور مثال(تراشكاري) xx ريال بودجه منظور شد و اين واحد بيشتر از اين بودجه در طي يكسال مصرف نمود رئيس واحد ذكر شده مورد سوال قرار گرفته و مي بايست دلايل و مدارك و اسنادي ارائه دهد كه قابل تائيد باشد براي واحد بودجه و گزارشات و اين گزارشات به مديريت شركت عينا ارسال و تصميماتي كلي براي بهبود وضعيت شركت به واحد بودجه و گزارشات دستور مي دهد كه واحد بودجه و گزارشات طي جلسه اي با حضور روساي واحدها. كليه آمارها و مصرف هاي هر واحد براي رئيس آن واحد گزارش و كليه روسا توجيه ميشود و هر كدام نسبت به وظايفي كه دارند كنترل ها در جهت كمتر مصرف كردن و براي تهيه قيمت تمام شده بطور مثال براي توليد يك نوع نخ يا محصولات ديگر اين وظيفه بعهده واحد هزينه يابي مي باشد كه تمام آيتم هائي كه براي تهيه يك نوع محصول بهار تمام شده انجام مي گيرد از قبيل حقوق و دستمزد+ آب و برق و گاز و تلفن- استهلاك ماشين و مواد اوليه اي كه در تهيه يك نوع نخ

دخيل مي باشد و ساير موارد ديگر كه نهايتا انعكاس اين گزارش به مديريت ميتواند حركت سازنده در جهت بازاريابي صحيح كه بتواند اين نوع محصول جديد با كمترين هزينه و داشتن مقدار كمي ضايعات ايجاد شده(پرت) و با كيفيت بالا و فروش آن به

بازار ايجاد درآمدي حاصل از تلاش و كوشش كارگران توليدي- ايجاد انگيزه و خط مشي صحيح امور مالي به مديريت كه در حقيقت هر شركت اگر از امور مالي با تفحص- متعهد و با تجربه داشته باشد در تماس امور شركت ميتواند مشاركت مستقيم داشته باشد در امر توليد و ساير واحدها به جهت استفاده صحيح و منطقي از ابزارآلات- ماشين آلات و ساير ابزار آلاتي كه مستقيم با آن كار مي كنند و ايجاد حركت مي كند.
جدول رابطه ي فعاليت ها :
نوع ارتباطات :
A :ارتباط خيلي خيلي ضروري E :ارتباط خيلي ضروري I :ارتباط ضروري O :ارتباط كمي ضروري U :ارتباط بي اهميت X :ارتباط نا مطلوب
فصل دوم: آشنايي كلي با الياف مورد استفاده در اين كارخانه
الياف مورد استفاده در اين كارخانه عموما ودر حال حاضر اكريليك مي باشد .اكريليك مورد استفاده بيشتر از نوع الياف اكريليك مكزيك وگاهي اوقات از نوع اكريليك تركيه مي باشد .
الياف اكريلونيتريل :اين الياف از پيليمرها ،يا كوپليمرها ي اكريلونيتريل ساخته ميي شوود . در طول جنگ جهاني دوم صنايع لاستيك سازي آمريكا توسعه فراوان ييافتند و از اين جهت تعداد زيادي مواد شيميايي به مقياسهاي بزرگ از جمله اكريلونيتريل تهيه شدند. از پيوند شيميايي ملكولهاي اكريلونيتريل پليمر هاي ساخته مي شود كه قابليت ريسندگي وتشكيل ليف دارند.امروز اليف كه پايه ي آنها اكريلونيتريل است ،در انواع مختلفي توليد مي شود .تعاريف زير توسط (كميسيون فدرال تجارت آمريكا )به عمل آمده است:
اكريليك:الياف ساخته شده نستيك هسستند كه ماده تشكيل دهنده زنجير پليمري آنها ،حداقل شامل 85% وزني ،واحدهاي اكريلونيتريل است
مد اكريليك: الياف ساخته شده نستيك هستند كه ماده تشكيل دهنده زنجير پليمر آنها را ،حداكثر 85 % و حداقل 35 % وزني واحدهاي اكريلونيت

ريل تشكيل مي دهند
خواص:مقطع ميكروسكوپي الياف اكريليك عموما دايره نا منظم وچروك خورده است ودر مورد آن دسته الياف اكريليك كه به روش ريسندگي خشك تهيه شده باشند ،مقطع اليف عموما دمبلي شكل است.چگالي اكريليك 17.1 است استحكام كششي در حالت 5.2 گرم بود نيرو وتطويل در نقطه پارگي 35 در صد است. در حالت خيس 2 گرم بود نيرو 44 درصد كشش در حد پارگي است. در اپر حرارت وقبل از ذوب شدن تجزيه مي شود .در تحت فشار و در 445 درجه سانتي گراد چسبيده مي شود .چنانچه نه مدت 20 ساعت تحت حرارت 150 درجه سانتي گراد گيرد ،پس از سرد شدن واندازگيري استحكام كششي آن 5 در صد كاهش مي يابد.رطوبت باز يافتي اكريليك

در شرايط استاندار 1.24 است.حلالهاي آلي متعرض اثري روي اكريليك ندارد. مقاومت اين الياف در برابر اسيدهاي معدني وقليايي هاي ضعيف خوب است .مفاومت اكريليك در شرايط جوي وهمچنين موجودات ميكروسكوپي زياد است .اكريليك آمادگي دارد كه با رنگهاي مختلف نظير ،بازيك ، اسي

دي ،ديسپرس، كروم ،بازيك رنگرزي شود وهر يك از اين طبقه رنگها با ساختمان شيميايي ويژهاي از اكريليك سازگاري ومناسب بهتري ميتوانند داشته باشند.بديهي است كه ساختمان شيميايي اكريليك ،نقش زيادي در نوع رنگي كه براي رنگرزي آن انتخاب مي شود ، دارد.اكريليك مي تواند در مخلوط با پشم ،ويسكفدريون ،يا نايلون در انواع پارچه هايي كه با اين مخلوط ها مناسبت داشت

ه باشد،به كار رود .نخ هاي پفكي از اكريليك تهيه مي شود كه عموما در تريكو بافي مصرف مي شوند.
قسمت هاي مختلف كارخانه:
1-ازمايشگاه كنترل كيفي كه در مورد مراحل مختلف كاري نياز به انجام ازمايشات مختلف وجود دارد.
2-سالن مقدمات شامل گيل باكس 1 وگيل باكس 2 .گيل باكس 3 .گيل باكس 4 وFINISHER است.
3-سالن ريسندگي شامل دستگاه رينگ مي باشد.
4-سالن تكميل شامل ماشين اشلا فهرست يا قرقره ودو لاتاب وهاكوبا مي باشد.
5-سالن رنگرزي كه شامل دستگاهاي رنگرزي وابگير ها وخشك كن ها مي باشد.
آزمايشگاه كنترل كيفي :
اهميت وجود اين آزمايشگاه در خط توليد بسيار حائز اهميت است . در اين آزمايشگاه عوامل زير روي الياف ونخ در طي مراحل توليد مورد بررسي قرار مي گيرد :
1-طول الياف :الياف قبل از اينكه وارد مرحله مقدمات شوند طول آنها بايد مورد بررسي قرار گيرد. در نتيجه ان طول MAX وMIN وطول موثر / L L بدست مي آيد. الياف اين كارخانه از نوع اكريليك 100% است. در يك نمونه آزمايش طولهاي بدست آمده به شر ح زير مي باشد:
L 1=187 CM L 2 =123CM L3 =96 CM L4 =115 CM L5 =130 CM
L6 =135CM L7 =178 CM L8 =173 CM L9 =170 CM L10 =98 CM
L11 =175 CM L12 =137 CM L13 =103 CM


كه طول MAX ،187 وطول MIN ،96 بدست آمده است.بر حسب محاسبات انجام شده:

CV % وبدست آوردن آن آز اهميت زيادي بر خوردار است .
2-استحكام نخ =اندازه گيري استحكام نخ به كمك دستگاه استحكام سنج صورت مي گيرد .
3-اوستر USTER :به كمك اوستر نايكنواختي هاي نخ وعيوب نخ وم

اشينالات مشخص ميشود.
4-اندازه گيري تاب :به كمك تاب سنج ميزان تاب وارده به نخ را در هر مرحله اندازه گيري مي كنند تا در حد لازم باشد واز حد مورد نياز كمتر وبيشتر نباشد.
نمونه هاي از آزمايشات انجام شده در اندازه گيري تاب:
تاب 210=2/105 :نمونه 1
تاب 220=2/110 :نمونه 2
تاب 184=2/92: نمونه 3
5-اندازه گيري نمره نخ:دراين آزمايشگاه نمره نخ را بر حسب متر يك(مقدار گرم در متر)بدست مي آورندودر هر مرحله اين آزمايش صورت مي گيرد تا در حد مورد نظر باشد.درهمان نمونه هاي قبل نمره نخ هاي اندازه گيري شده به شرح زير است
نمونه 1: 50 متر نخ دولا وزن= 8.2 گرم
نمونه 1: 50 متر نخ دولا وزن= 3.4 گرم
نمونه 1: 50 متر نخ دولا وزن= 8.7 گرم


مرحله اول :
سالن مقدمات:سالن مقدمات متشكل از ماشينهاي گيل باكس GILE BOX ,FINISHER وماشينهاي شانه ساخت اشلا مبرگ فرانسه ودو دستگاه تاپس ميكر مي باشد .در حال حاضر سه خط در اين سالن مشغول فهاليت مي باشند.ولي ظرفيت نهايي آن 5خط توليد مي باشد كار چهار گيل باكس :1-يكنواخت كردن الياف 2-موازي كردن الياف 3-مخلوط كردن الياف 4-كاهش چگالي خطي اليافGR/M است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید