مقاله در مورد قوانین فوتبال

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

قانون اول :
(( زمین ))
زمین باید به شکل مستطیل در ابعاد ذیل باشد و طول حداقل ۹۰ متر و حداکثر ۱۲۰ متر و عرض حداقل ۴۵ متر و حداکثر ۹۰ متر و در مسابقات بین المللی طول حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۱۰ متر و عرض حداقل ۶۴ و حداکثر ۷۵ متر . عرض تمام خط ها و قطر تیر دروازه باید ۱۲ سانتی متر باشد .
دروازه ها :
از ارتفاع ۴۴/۲ از لبه پایین تیر دروازه عرض ۳۲/۷ از لبه داخلی تیر
دروازه :

۱- محوطه دروازه بان از هر تیر به طرفین به فاصله ۵/۵ متر و به طرف زمین نیز ۵/۵ متر
۲- محوطه جریمه ۵/۱۶ متر از تیر دروازه به طرف گوشه ها و ۵/۱۶ متر به طرف زمین و بوسیله خطی موازی خط دروازه مرکز بین دو تیر عمودی
۳- نقطه پنالتی با فاصله ۱۱ متر از خط دروازه مرکز بین دو تیر عمودی
۴- قوس پشت محوطه جریمه با شعاع ۱۵/۹ از نقطه پنالتی جهت رعایت کردن فاصله ۱۵/۹ از نقطه پنالتی هنگام ضربه پنالتی .
۵- دایره وسط زمین به شعاع ۱۵/۹ از نقطه وسط و مرکز زمین جهت رعایت فاصله هنگام ضربه شروع .

۶- قوس کرنر به شعاع یک متر از گوشه زمین محل نصب پرچم رسم می شود .
۷- پرچم کرنر : به ارتفاع ۵/۱ متر و از جنس نرم انعطاف پذیر باشد و پرچم ها به رنگ قابل دیدن باشند .
۸- پرچم های وسط زمین که با فاصله ۱ متر از خط طولی در وسط زمین وصل می شوند .
۹- خط کوتاهی است که با فاصله ۱۵/۹ از قوس کرنر در بیرون زمین کشیده می شود تا فاصله ۱۵/۹ رعایت شود .
۱۰- دروازه ها در وسط خط عرضی قرار دارند و د

و تیر عمودی و یک تیر افقی که اندازه آنها ذکر شده است تشکیل دهنده دروازه هستند .
تذکر : هر نوع تبلیغ تجاری روی زمین و وسایل آن مثل توپ و تور و پرچم ممنوع می باشد .

قانون دوم :
(( توپ ))
الف – جنس و اندازه
۱- کروی است .
۲- از چرم یا جنس های مناسب دیگر ساخته می شود .
۳- محیط توپ حداکثر ۷۰ سانتی متر و حداقل ۶۸ سانتی متر می باشد .
۴- وزن توث حداکثر ۴۵۰ گرم و حداقل ۴۱۰ گرم است .
۵- فشار توپ در سطح دریا ۶۰۰ الی ۱۱۰۰ گرم بر سانتی متر مربع .
ب – تعویض توپ ناقص

۱- توپ نباید در جریان بازی عوض شود .
۲- اگر توپ در جریان بازی ترکید و یا شکل قانونی خود را از دست داد بازی باید با رها کردن توپ از همان محل شروع شود .
۳- اگر در جریان بازی نبود باید بازی با همان ضربه شروع مانند اوت یا کرنر یا ضربه دروازه و . . . شروع شود .
ج- نشانه های استاندارد توپ که به تایید فیفا رسیده است
که در مسابقاتی که تحت سرپرستی کنفدراسیون ها و فدراسیونها ملی برگزار می شود توپ می بایست دارای یکی از سه مشخصه زیر باشند که عبارتند از :
هیچ نوع تبلیغ تجاری روی توپ جز آرم بازیها و شرکت تولید کننده توپ نباید روی توپ باشد .

قانون ۳ :
(( تعداد بازیکنان ))
هر مسابقه با دو دسته حداکثر ۱۱ نفره انجام می گیرد .
اگر تیمی کمتر از ۷ نفر بازیکن داشته باشد مسابقه انجام نمی شود .
در مسابقات تحت سرپرستی فیفا – کنفدراسیون ها و فدراسیونهای ملی حداکثر از ۳ بازیکن جانشین می توان استفاده که دو اسامی ۷ نفر جانشین را باید معرفی کرد .
جانشین در مسابقات دیگر تا ۵ نفر امکان پذیر است و بستگی به قوانین مسابقات دارد حداکثر تعداد تعویض باید قبل از بازی به داور اطلاع داده شود .
در ضربات پنالتی تعویض ممنوع است . استثناء اگر دروازه بان آسیب ببیند و قادر به ادامه بازی نباشد و در صورتی که تیم از حداکثر تعویض مجاز استفاده نکرده باشد می تواند تعویض شود .

نحوه تعویض :
۱- اطلاع داور
۲- زمانی بازیکن می تواند وارد ز

مین شود که بازیکن تعویضی که باید خارج شود زمین را ترک کرده باشد سپس تنها با علامت داور اجازه وارد شدن به زمین را دارد .
۳- جانشین تنها در توقف بازی می تواند از خط میانی وارد زمین شود
۴- زمانی که بازیکن وارد زمین شد تعویض پایان یافته است .
۵- بازیکنی که نام او در لیست ذخیره ها نباشد نمی توان تعویض شود .
۶- بازیکنی که از زمین خارج شده است از برگه بازیکنان خارج است و دیگر نمی توان به زمین برگردد .
۷- کلیه بازیکنان جانشین چه وارد بازی بشوند و یا وارد نشوند تحت اقتدار داور خواهند بود .

تعویض با دروازه بان :
هر یک از بازیکنان می توانند جایشان را با دروازه بان تعویض کنند به شرطی که :
اولاً : قبلاً به داور اطلاع دهند .
ثانیاُ : در توقف بازی تعویض کنند .
تخلفات و تنبیهات :
اگر بازیکن تعویضی و یا جانشین بدون اجازه داور وارد زمین شود :
الف – بازی متوقف می گردد .
ب – به بازیکن اخطار داده می شود و او به خارح از زمین هدایت می شود
ج – بازی بارها کردن توپ از محل توقف آغاز می شود .
اگر بازیکنی جانشین را با دروازه بان بدون اجازه داور عوض کند :
الف – بازی ادامه می کند .
ب – بازیکن مربوطه با کارت زرد اخطار می کیرد .
برای هرگونه نقض مقررات دیگر این قانون – بازیکن با دریافت کارت زرد اخطار می گیرد .
اخطار یا اخراج بازیکنان جانشین :
۱- اگر بازیکنی قبل از بازی اخراج شود یک بازیکن تعویضی می تواند جای او را بگیرد و از تعداد تعویض کم خواهد شد .
۲- اگر از بازیکنان جانشین اخراج شود چه قبل از بازی و چه در جریان بازی دیگر نمی توان جایگزینی داشته باشد .

قانون چهارم :
(( وسایل بازیکنان ))
وسایل اساسی :
۱- پیراهن
۲- شورت و اگر از زیر شورتی استفاده می شود باید همرنگ شورت باشد .
۳- جوراب ساق بلند
۴- گارد ساق ( باید تمام محافظ توسط جوراب پوشیده شود و از جنس لاستیک و جنسهای نرم باشد . )

۵- کفش و لباس دروازه بان باید با سایر بازیکنان ، داور و کمک داوران متفاوت باشد بازیکنان نباید از وسایلی استفاده کنند که برای خودشان یا حریف خطرناک باشد مانند زیور آلات .
تخلفات و تنبیهات :
برای هرگونه نقص در این قانون :
الف – بازی متوقف نمی شود .
ب – اگر وسایل بازیکنی نقض دارد باید زمین را ترک کند مگر اینکه بلافاصله خود را اصلاح کند .
ج – بازیکنی که به این من

ظور از زمین بیرون رفته باشد تنها با اجازه داور و در توقف بازی پس از چک کردن وسایل او می تواند وارد زمین شود .
د- اگر بدون اجازه داور وارد زمین شود اخطار می گیرد .

قانون پنجم :
(( داور ))
هر مسابقه توسط یک داور اداره می شود و او برای اجرای قوانین اقتدار کامل دارد
قدرت و وظایف داور :
۱- اجرای قوانین
۲- کنترل بازی با همکاری کمک داوران و داور چهارم .
۳- از قانونی بودن شرایط توپ و وسایل بازیکنان مطمئن شود .
۴- نتیجه بازی – اخطارها – اخراج را یادداشت کند و وقت بازی را بگیرد .
۵- اعلام توقف و ختم بازی بدلیل هرگونه نقض مقررات با صلاحدید خود .
۶- اعلام توقف ، تعلیق و با ختم بازی برای هر گونه اشکالاتی که درخارج از زمین بازی اتفاق می افتد .
۷- توقف بازی و انتقال بازیکنی که به شدت آسیب دیده است به بیرون زمین .
۸- اگر آسیب دیدگی جزئی باشد بازی ادامه می یابد تا توپ خارج شود .
۹- بازیکنی را که زخمی است بلافاصله به بیرون از زیر زمین بفرستد و تا خونریزی او بند نیامده است اجازه ورود ندهد .
۱۰- آوانتاژ به موقع بدهد اگر در همان لحظه آوانتاژ اثری نداشت بلافاصله خطا را اعلام کند .
۱۱- بازیکنی که در یک لحظه دو خطا انجام می دهد خطای شدید تر او جریمه می شود .
۱۲- برای اخطار و اخراج کردن لزومی ندارد که بازی را متوقف کند می تواند بعد از متوقف شدن توپ به این کار اقدام کند .
۱۳- عمل کردن به نظر کمک داوران در مواردی که خود آنها را ندیده است .
۱۴- مواظب باشید که کسی بدون اجازه او وارد زمین نشود .
۱۵- آغاز مجدد بازی بعد از هر توقف .
۱۶- تهیه گزارش و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباطی بازیکنان یا مسئولان تیم و حوادث دیگر چه قبل و چه بعد و چه در جریان بازی .
داور زمانی می تواند نظر خود را عوض کند که به نظر او و کمک داوران تصمیم نادرست بوده و بازی هنوز مجدداً أغاز نشده است ( اگر داور بازی أسیب ببیند و قادر به ادامه بازی نباشد بایستی داور چهارم جایگزین شود.

قانون ششم :

(( کمک داوران ))
دو کمک داور که وظایف آنها تابع تصمیمات داور است برای یک بازی تعیین می شوند آنها باید نشان دهند که :
۱- وقتی که توپ از بازی

خارج شده است .
۲- کدام طرف حق زدن کرنر دروازه یا پرتاب اوت را دارد ؟
۳- چه موقع بازیکن در آفساید است ؟
۴- موقعی که درخواست تعویض می شود .
۵- حوادثی را که خارج زمین از دید داور رخ داده است .
۶- کنترل حرکت دروازه بان در هنگام زدن ضربه پنالتی
۷- کمک داور می تواند برای رعایت کردن فاصله ۱۵/۹ حریف نسبت به توپ وارد زمین شود .
۸- تذکر : کمک داوران باید بر طبق قوانین با داور همکاری کنند در صورت دخالت ناروا و غیر ضروری یا برخورد نامناسب داور او را برکنار کرده ، گزارش ارسال می نماید .

طریقه پرچم زدن :
پرچم در دست کمک داور در حالت عادی باید :
الف – پرچم ثابت و رو به زمین باشد .
ب – پرچم همیشه در دید داور و رو به طرف زمین باشد .
در زمانی که برای أفساید پرچم زده است باید ثابت بایستد و با راه رفتن محل آفساید را جلو عقب نبرد .
ضربه پنالتی :
در وقت اضافی ، در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی اجازه داده می شود که پنالتی اعلام شده زده شود .
وقت اضافی :
مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون ۸ دو وقت مساوی را برای مسابقه منظور کند در مسابقات بین المللی دو وقت ۱۵ دقیقه ای بدون استراحت بین دو نیمه پیش بینی شده است .
تعطیل شدن مسابقه :
اگر بازی تعطیل شود باید مجدداً از ابتدا شروع شود مگر اینکه مقررات مسابقات طور دیگری تصویب کند .

قانون ۷ :
(( مدت بازی ))
مدت بازی : شامل دو قسمت مساوی ۴۵ دقیقه ای است مگر اینکه طور دیگری بین داور و دو تیم توافق شود .
تغییر زمان بازی :
به دو نیمه مساوی به هر دلیلی ( کمی نور و غیره ) با توافق و رعایت مقررات رقابت ها اشکالی ندارد .
مدت دو نیمه :
بین دو نیمه حداکثر ۱۵ دقیقه وقت استراحت برای تیم ها پیش بینی شده است . مقررات رقابتها باید مدت استراحت را مشخص کند . زمان استراحت دو نیمه تنها با موافقت داور تغییر می کند .
افزودن اوقات تلف شده :
داور باید زمانهای تلف شده ذیل را به وقت قانونی اضافه کند .
۱- تعویض ها
۲- تشخیص بازیکن آسیب دیده
۳- انتقال بازی کن آسیب دیده به خارج از زمین .
۴- وقت های تلف شده
۵- به هر دلیل دیگر

قانون ۸ :
(( آغاز و آغاز مجدد بازی ))
مقدمات شروع بازی :
با قرعه کشی سکه برنده زمین را مشخص می کند و بازنده باید ضربه آغاز را بزند .
ضربه شروع :
ضربه شروع روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود به شرح ذیل :
۱- در آغاز بازی .
۲- بعد از ثمر رسیدن گل
۳- در شروع نیمه دوم

مسابقات
۴- در شروع هر نیمه وقت اضافی ( در صورت داشتن وقت اضافی )
۵- از ضربه مستقیم آغاز بازی گل محسوب می شود .
نحوه کار :ه زمین متعلق به خود قرار می گیرند .
۲- بازیکنان مقابل شروع کننده باید ۱۵/۹ از توپ فاصله بگیرند و پشت دایره وسط بایستند .
۳- توپ ثابت روی نقطه مرکزی قرار بگیرد .
۴- بعد از علامت داور توپ بطرف جلو و به زمن حریف زده می شود .
۵- بعد از اینکه به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد ، توپ در بازی قرار می گیرد .
۶- زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم به توپ ضربه بزند .
تخلفات و تنبیهات :
اگر زننده ضربه برای بار دوم به توپ ضربه بزند یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل از جای که نقض قانون شده است اعلام می شود برای هر گونه نقض ضربه شروع ضربه تکرار می شود .
رها کردن توپ :
روشی برای آغاز مجدد بازی بعد از هر توقف موقتی می باشد . هر گاه بازی توسط داور برای هر دللی که در قانون پیش بینی نشده است قطع می شود با رها کردن توپ از محل توقف توسط داور آغاز می شود و تا

توپ به زمین برخورد نکند در بازی قرار نمی گیرد .
اگر قبل از برخورد با زمین توسط بازیکنی لمس شود و یا پس از برخورد با زمین به اوت برود رها کردن توپ توسط داور مجدداً تکرار خواهد شد .
مقررات ویژه :
اگر ضربه آزاد غیر مستقیم

در محوطه دروازه به نفع دسته مهاجم یا یک ضربه آزاد غیر مستقیم در محوطه دروازه خودی به نفع دسته مدافع اعلام شود و یا بازی موقتاً توسط داور قطع شود ( که باید عمل رها کردن توپ توسط داور شروع شود ) ضربه آزاد غیر مستقیم و یا رها کردن توپ توسط داور باید از روی خط محوطه دروازه که موازی با خط دروازه می باشد در محلی نزدیک به توقف توپ انجام شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد