مقاله در مورد واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی

word قابل ویرایش
64 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی

اهداف یادگیری:
پس از اتمام این فصل خواننده باید
– نقش پژوهش های بازار سرمایه در ارزیابی محتوای اطلاعات افشا حسابداری را درک کند.
– مفروضات پذیرفته شده کارایی بازار در پژوهش بازار سرمایه را درک کند.
– تفاوت بین پژوهش بازار سرمایه ای که محتوای اطلاعاتی افشاء حسابداری را جستجو می کند و پژوهش بازار سرمایه ای که از داده قیمت سهم به عنوان یک تحلیل موقعیت برای ارزیابی افشاء های حسابداری را درک کند.

– قادر باشد تا توضیح دهد که چرا سود غیر منتظره حسابداری و بازده های غیر نرمال قیمت سهم انتظار می رود که به هم وابسته باشد.
– قادر باشد تا نتایج اصلی پژوهش بازار سرمایه را در حسابداری مالی و افشابه طور مختصر شرح دهد.
مسائل آزاد
فرض کنید ۵ شرکت در یک صنعت مشابه با تاریخ تراز نامه یکسان ۳۱ دسامبر وجود دارند. هر ۵ شرکت برای سال مالی سود اعلام کرده اند(اعلام سود در feb انجام می گیرد) و اما اعلام سود بیش از دو هفته منتشر خواهد شد و هیچ دو شرکتی سودشان را در تاریخ مشابه اعلام نکنند.
(a)آیا شما انتظار دارید که اعلام سود قیمت سهم هر شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد و اگر چنین است چرا؟

(b)اگر درک شود که قیمت سهم برخی شرکتها بیشتر حول تاریخ اعلام سود سایر شرکتها تغییر کند، علت تفاوت در تاثیر قیمت چیست؟
(c)آیا شما انتظار دارید قیمت سهم شرکتهای بزرگتر یا کوچکتر از طریق اعلام سود نسبتا بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد؟
(d)هنگامی که اولین شرکت در مثال از ۵ شرکت موجود اعلام سود خود را انجام دهد، آیا شما انتظار دارید که این اعلام سود روی قیمتهای سهام ۴ شرکت دیگر تاثیر بگذارد، چرا؟
مقدمه

در برخی از فصل های پیشین ما به دستورالعمل های هنجاری مختلفی مربوط به نحوه به کارگیری حسابداری توضیح دادیم. برای مثال فصل ۵، درباره تئوری هایی بحث می کند که توسعه داده شده اند برای تجویز نحوه به کارگیری حسابداری در زمانهای افزایش قیمت ارائه شده است(برای مثال، حسابداری سطح عمومی قیمت ها، حسابداری ارزش جاری، و به طور پیوسته حسابداری معاصر). فصل ۶ به نقش چارچوب مفهومی در تهیه دستورالعمل توجه دارد(چنین چارجوب هایی می تواند به ما بگوئید اهداف حسابداری چیست، اطلاعات حسابداری باید چگونه و چه ویژگی های کیفی

داشته باشند، عناصر حسابداری باید چگونه تعریف و سازماندهی شوند و چطور دارایی ها و بدهی ها باید اندازه گیری شوند). بخش هایی از فصل ۹ بینش در مورد رویکردهای گوناگون پذیرفته شده برای افشا اطلاعات درباره عملکرد محیطی و اجتماعی سازمانها محیا می کند(که به راستی یک حوزه ای از پژوهش های حسابداری است که درسالهای اخیر به سرعت پیشرفت کرده است).
در حالی که فصل های نام برده بالا مقدار زیادی از دستورالعمل را ارائه کرده اند، آنها تمایلی ندارند تا هر مباحث تئوریکی را به عنوان انگیزش برای مدیران جهت افشا اطلاعات حسابداری اجرا کنند.

این فضای خالی به وسیله فصل ۷ و۸ و بخش هایی از فصل ۹ پرشده است، که دیدگاه های تئوریکی مختلفی درباره اینکه چطور مدیریت را به سمت افشا اطلاعات حرکت دهد، تهیه می کند. فصل ۷ درباره تئوری های حسابداری اثباتی بحث می کند و آن نشان می دهد که کجا مدیریت فرصتی برای انتخاب یک رویکرد خاص در حسابداری دارد. مباحث کارایی و فرصت طلبی می تواند برای تشریح و پیش بینی انتخاب های حسابداری مدیریت گسترش یابد. فصل ۸ توضیحات جایگزینی درباره رفتار مدیریت ارائه می دهد. آن نشان می دهد که انتخاب یک روش حسابداری خاص ممکن است برای اصلاح ساختار قانونی یک سازمان(از تئوری قانونی) ایجاد شود یا به دلیل اینکه روش های حسابداری به وسیله دیگر سازمانها پذیرفته شود(تئوری شخصیت).

در حالی که موارد بالا یک دیدگاه درباره اینکه چه چیزی مدیران را در تهیه اطلاعات حسابداری خاص برمی انگیزاند ارائه می دهد،این موارد نمی تواند مسائل بیشتری را که چطور افراد یا گروهی از افراد، در کل، افشای اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهند، مورد توجه قرار دهد.
این فصل و فصل ۱۱ مطالبی را که این مسائل را نشان می دهد، ارائه می دهد. این فصل و فصل ۱۱ تاثیر حسابداری مالی و تصمیمات افشا اطلاعات بر استفاده کنندگان اطلاعات مالی را بررسی می کند. به طور خاص، ما به تحقیقاتی توجه داریم که بر تاثیر حسابداری گزینش و انتخاب های افشای اطلاعات روی تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه

گذاران بازار سهام، تجزیه و تحلیل کنندگان مالی، مقامات بانکهای وام دهنده و حسابرسان تمرکز دارند. سود گزارش شده به تصمیمات حسابداری مالی زیادی بستگی دارد. مدیران زمینه گسترده ای در انتخاب بین روشهای حسابداری گزینش و مفروضات حسابداری دارند. برای مثال آنها بین

هزینه ای کردن یا سرمایه ای کردن هزینه های خاص، بین روشهای حسابداری گزینش مانند روش خط مستقیم یا روشهای نزولی استهلاک انتخاب خواهند کرد. آنها در رابطه با برآوردهای حسابداری مانند عصر مفید دارایی ها و غیره احتیاط را اعمال خواهند کرد. به علاوه، تصمیماتی در رابطه با میزان اطلاعاتی که باید افشا شود، واسطه ای برای افشای اطلاعات، و در برخی شرایط، اینکه آیا موارد خاص در صورتهای مالی شناسایی شود، یا صرفا در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا گردد، باید اتحاد شود. تصمیمات گزارشگری مالی روی اطلاعات تهیه شده برای استفاده کنندگان

صورتهای مالی تاثیر دارد. این به نو به خود ممکن است استنباطاتی برای تصمیمات استفاده کنندگان داشته باشد. دو روش برای ارزیابی تاثیرات تصمیمات گزارشگری مالی وجود دارد:
– تعیین اثر اطلاعات روی تصمیمات فردی استفاده کنندگان مالی(پژوهش های رفتاری)، و
– تعیین اینکه انتشار اطلاعات روی قیمت سهم تاثیر دارد یا خیر(پژوهش بازار سرمایه)
در این فصل ما پژوهش بازار سرمایه را بررسی می کنیم(که واکنش ها را در سطح کل یا بازار بررسی می کند). در فصل ۱۱ ما پژوهش رفتاری در سطح فردی را بررسی می کنیم.

یک دیدگاه از پژوهش بازار سرمایه
پژوهش بازار سرمایه نقش حسابداری و سایر اطلاعات مالی را در بازار سهام بررسی می کند. این نوع از پژوهش شامل بررسی های روابط آماری بین اطلاعات مالی و قیمت و بازده سهام می شود. عکس العمل های سرمایه گذاران از طریق معاملاتشان در بازار سهام معلوم می گردد. فرض می

شود عکس العمل های مناسب به اطلاعات از طریق افزایش قیمت در سهام خاص مشخص گردد در حالی که عکس العمل های نامناسب به اطلاعات از طریق یک کاهش در قیمت معلوم می شود. هیچ تغییر قیمتی در طول زمان از افشای اطلاعات به عکس العمل نسبت به اطلاعات متکی نیست اطلاعات جدید هیچ چیز جدیدی ارائه نمی دهد.)

نتایج در مورد واکنش بازار نسبت به انتشار اطلاعات خاص یا حوادث عموما بر شواهدی یا تعداد زیادی از شرکتها با گسترش اطلاعات سالهای مختلف متکی است. این نوع از پژوهش برای بررسی واکنش های بازار سهام به اعلام اطلاعات شرکت و ارزیابی ارتباط حسابداری گزینش و فرصت های افشای اطلاعات برای سرمایه گذاران استفاده می شود. اگر قیمت سهام در طول زمان انتشار اطلاعات خاص تغییر کند و فرض کنیم که اطلاعات و دیگر حوادث سبب تغییر قیمت هستند پس اینکه اطلاعات برای تصمیم گیری سرمایه گذاری مناسب است بررسی می گردد .

در مقابل برای پژوهش رفتاری(که در فصل ۱۱ بررسی شد) که پاسخ های فردی را نسبت به

گزارشگری مالی تجزیه و تحلیل می کند، پژوهش بازار سرمایه اثر کل گزارشگری مالی، بالا حض گزارش سودهای حسابداری را روی سرمایه گذاران ارزیابی می کند. با تجزیه و تحلیل واکنش های قیمت سهام روی انتشار اطلاعات مالی مجموعه تصمیمات فردی سرمایه گذار در کل تحت تاثیر قرار می گیرد، اما زمانی که چنین پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد سوال احتمالی که به ذهن خطور می کند این است که چرا مطالعات پژوهشی زیادی برای این مسئله ارائه کرده است که چرا مطالعات پژوهش زیادی روی پاسخ بازار به سودهای حسابداری اعلام شده تمرکز دارد، انجام می

گیرد؟ براون(۱۹۹۴ص ۲۴) یک جواب برای این مسئله ارائه کرده است. او چنین بحث می کند:
چهار دلیل وجود دارد که بر طبق FASB، اطلاعات درباره سودها و اجزای آن هدف اصلی گزارشگری مالی است. سودها در جهت علایق سهامدارانی که گروه مهمی از استفاده کنندگان صالی هستند قرار دارد، سودها ارقامی هستند که به وسیله تحلیلگران اوراق بهادار زیاد تجزیه و تحلی

ل و پیش بینی می شوند و داده های قابل انکاروی سودها به آسانی در دسترس هستند.
اختلاف مهم دیگر بین پژوهش رفتاری و پژوهش بازار سرمایه این است که پژوهش بازار سرمایه بر سرمایه گذاران توجه دارد. در حالی که پژوهش رفتاری اغلب برای تصمیم گیری انواع دیگری از استفاده کنندگان صورتهای مالی مانند مدیران بانکها، مقامات وام دهنده یا حسابرسان مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش بازار سرمایه روی این فرض اساسی و پایه که بازارهای سهام کارا هستند قرار می گیرد. کارایی بازار در رابطه با فرضیات بازار کارا به عنوان یک بازاری که سریعا با اطلاعات کامل در مورد قیمتهای سهام زمانی که اطلاعات انتشار می یابد تطبیق می یابد، پژوهش می شود(فاما ۱۹۶۹) پژوهش بازار سرمایه در حسابداری فرض می کند که بازارهای سهام از نظر

کارایی نیمه قوی هستند. یعنی اینکه همه اطلاعات موجود عمومی در صورتهای مالی و سایر افشائیات حسابداری مالی، به سرعت و کامل در قیمت سهام در یک روش بدون انحراف همانگونه که انتشار یافته است لحاظ می شود. اطلاعات مربوط به وسیله بازار نادیده گرفته نمی شوند.
شکل نیمه قوی برای پژوهش بازار سرمایه در حسابداری بسیار مناسب است. چون آن به استفاده از اطلاعات عمومی موجود مربوط است. سایر فرضیات در مورد کارایی بازار دیدگاه شکل ضعیف

کارایی و شکل قوی کارایی است. شکل ضعیف کارایی بازار فرض می کند که قیمت موجود سهام به آسانی اطلاعات را درباره قیمت های گذشته و حجم معامله مشخص می کند. شکل قوی بازار سرمایه فرض می کند که قیمتهای سهام نسبتا تمام اطلاعات مربوط به هر شخص در آن نقطه از زمان(که شامل اطلاعاتی است که قابل دسترس عام نیست) منعکس می کند. بر طبق یافته های واتزوزیمرمن(۱۹۸۶ ص ۱۹) شواهد موجود عموما شامل شکل نیمه قوی فرضیات بازار سهام هستند. این دیدگاه که بازارها کارا هستند بر این دلالت نمی کند که قیمت سهم همیشه یک

پیش بینی صحیح از ارزش جریانهای نقدی آتی ارائه می کند. در برخی اوقات اثبات می شود که پیش بینی های بازار در گذشته اشتباه بوده اند. بنابراین اصلاحات بعدی ضروری اند. همانگونه که هندریکسن و ون بردا(۱۹۹۲ص ۱۷۷) بیان کرده اند:
باید براین نکته تاکید کرد که کارایی بازار به معنی بصیرت بازار نیست. آنچه از عبارت مزبور استنباط می شود این است که بازار منعکس کننده بهترین حدس هایی است که نیروهای فعال در بازار بر مبنای اطلاعات موجود در آن زمان می زنند. با ورود اطلاعات جدید ثابت می شود که راه بازار

نادرست بوده است. در واقع با توجه به تعریفی که از بازار کارا می شود بازار نمی تواند واکنش نشان دهد. مگر اینکه مطلبی بیاموزد که روز قبل از آن بی اطلاع بوده است. از این رو با نگاه به گذشته و با توجه به منافعی که در گذشته وجود داشته است و انگشت گذاردن بر روی مواردی ک

ه بازار دچار اشتباه شده بود نمی توان اثبات کرد که بازار کارایی ندارد و به زبان بسیارساده کارایی بازار به این معناست که با توجه به اطلاعات موجود در بازار قیمت ها به شیوه ای مناسب تعیین می شوند. شواهد و مدارک عملی نشان می دهند که در گذشته بازار همواره به شیوه نادرست عمل کرده است.
فرض کارایی بازار برای پژوهش بازار سرمایه فرض اصلی است اما چرا فرض کارایی بازار اهمیت زیادی برای پژوهش بازار سرمایه در حسابداری دارد؟ توضیح آن آسان است، مگر آنکه چنین فرض کارایی بازار پذیرفته شود. آن سخت است تا تلاش ها را برای مرتبط ساختن وکات قیمت سهام را به انتشار اطلاعات توجیه کنیم. دلیل جستجوی این ارتباط این است که قیمتهای سهام در یک باز

ار کارا بر اساس انتظارات سودهای آتی فرض شده است.
اگر اطلاعات خاص منجر به تغییر قیمت شود پس فرض بر این است که اطلاعات مفید بوده و سبب شده است که سرمایه گذاران انتظاراتشان را در مورد سودهای آتی سازمان تجدید نظر کنند یعنی بازده ها و قیمت های سهام به عنوان تحلیل موقعیت در مقابل غیر مفید بودن ارزیابی اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر ما فرض کارایی بازار را نداشته باشیم یک ناتوانی برای توضیح چگونگی و چرایی تغییر قیمت های سهام در طول تاریخ انتشار اطلاعات وجود دارد. اگر

بازارهای سهام کارایی نیمه قوی نداشته باشند آنها تحلیل موقعیتی درست برای ارزیابی فرصت های گزارشگری مالی گزینش ارائه نمی دهند. به طور کلی کارایی بازار بسته به حدود عدم کارایی موجود نتایج پژوهش بازار سرمایه را عوض کرده تا کمترین حد متقاعد کنندگی بی نهایت غیر قابل اتکا باشد. مفروضات درباره کارایی بازار به نوبه خود استنباطاتی برای حسابداری دارد. اگر بازارها کارا هستند آنها اطلاعات را از منابع گوناگون استفاده می کنند. زمانی که سودهای آتی پیش بینی می شوند و همچنین زمانی که قیمت های جاری سهام تعیین می گردد اگر اطلاعات

حسابداری روی قیمت های سهام تاثیر نداشته باشد، فرض می کنیم شکل کارایی نیمه قوی است و آن برای ارائه هر اطلاعاتی بیش از اطلاعات موجود در نظر گرفته نمی شد. در نهایت بقای حسابداری در معرض تهدید قرار می گرفت.
به واکنش های قیمت سهام به انتشار اطلاعات مالی برای نشان دادن اینکه آیا اعلام سود ماهیت اطلاعاتی دارد پرداخته می شود، در حالی که یک ارتباط قوی بین اطلاعات مالی و بازتاب قیمت های سهام روی یک دوره زمانی محدود مشخص می کند که اطلاعات ارائه شده به وسیله سیستم حسابداری منعکس کننده اطلاعاتی است که به وسیله بازارهای سرمایه مورد استفاد

ه قرار می گیرد.(و این اطلاعات از چندین منبع گرفته می شود)
هر یک از این نقش ها برای اطلاعات حسابداری در بازارهای سهام در بخش بعدی بررسی می شود. در حالی که محتوای اطلاعات انواع زیادی از اطلاعات مالی را می تواند با استفاده از پژوهش های بازار سرمایه مورد بررسی قراردهد. قسمت عمده این این کار روی سودهایی تمرکز دارد که

از تحقیقات مالی است که آیا سودهای اعلام شده علت حرکت سهام است. این مطلب در بحث بعدی منعکس می شود.
محتوای اطلاعات در مورد سودها
بسیاری از تحقیقات ارائه شده واکنش های بازار سرمایه به سودهای اعلام شده را بررسی کردند . یعنی زمانی که یک شرکت سودهایش را برای یک سال(یا نیم سال) اعلام می کند، آن چه تاثیری روی قیمت سهام دارد. فرض کنید که بازار سرمایه کارایی نیمه قوی دارد(آنها به سرعت و به طور مستقیم به اطلاعات عمومی در دسترس واکنش نشان می دهند) یک تغییر در قیمت سهام برای مشخص شدن اینکه اطلاعات جدید در مورد اعلام سود عمومی بر قیمت اوراق بهادار از طریق فعالیتهای سرمایه گذاران در بازار تاثیر داده شده است بررسی می گردد. آن در ارزیابی جریانات نقدی آتی واحد تجاری مفید است.
برخی مطالعات اطلاعاتی در مورد ارتباط سودها با تغییر در قیمت اوراق بهادار را نشان می دهند. اما چرا ما انتظار داریم که سودهای حسابداری و قیمت های سهام با هم مرتبط باشند؟ اهداف

تئوری پیشرفته مالی این است که قیمت یک سهم می تواند به عنوان مجموع جریانات نقدی مورد انتظار از سود تقسیم شده، تنزیل ارزش فعلی جریانات نقدی آتی مورد انتظار با استفاده از نرخ بازده متناسب با سطح ریسک شرکت تعیین گردد. به علاوه سودهای تقسیم شده تابعی از

سودهای حسابداری هستند. بنابراین آنها عموما تنها از سودهای جاری و گذشته پرداخت می شوند. بنابراین اگر جریانات نقدی با(تابعی از) سودهای حسابداری مرتبط باشد قیمت سهم در شرکتJ ، که ما می توانیم PJ بنامیم، می تواند به عنوان مجموعه ای از سودهای آتی هر سهم E بنگریم، تنزیل ارزش فعلی شان با استفاده از یک ریسک مطابق با نرخ تنزیل KI . یعنی برای شرکت J امروز:(۱-۱۰)
معادله ۱-۱۰ ارتباط بین قیمت سهم و سودهای آتی مورد انتظار را نشان می دهد. عموما شرکتها با سودهای آتی مورد انتظار بالاتر قیمت های سهام بالاتری خواهند داشت. این انتظارات حداقل در این بخش بر اساس سودهای تاریخی شرکت شکل می گیرد. ولی همه اطلاعات موجود

جاری(برای مثال، متوسط انتشار اطلاعات گزارشات تحلیلی، گزارشات آماری تولید، بررسی های بازار و غیره) هنگام پیش بینی سودهای آتی بررسی می شوند. هر تجدید نظر در انتظارات مربوط به سودهای آتی هر سهم شامل این نتیجه از اطلاعات جدیدی که در اعلام سودهای آتی می آید در تغییر قیمت هم منعکس خواهد شد. تجدید نظر انتظارات در مورد سودهای آتی هر سهم تنها از اطلاعات جدید حاصل می گردد. بنابراین تحت فرض وجود یک بازار با کارایی نیمه قوی، فرض می

شود قیمت منعکس کننده تمام اطلاعات عمومی است که شامل انتظارات در مورد سودهای آتی است. بنابراین تنها جزء غیر قابل انتظار از اعلام سودهای آتی اطلاعات جدید را شکل می دهد. یعنی سودهای غیر منتظره نسبت به سود کل انتظار می رود تا با تغییر در قیمت سهم مرتبط باشد. برای مثال اگر سود سالانه اعلام شده شرکت از ۱۱ میلیون پوند زمانی که تنها ۵/۱۰ میلیون پوند آن مورد انتظار بود، سودهای غیر منتظره مساوی ۵/۰ میلیون پوند است. قیمت سهام به

سودهای غیر منتظره نسبت به کل سود سالانه ۱۱ میلیون پوندی واکنش بیشتری نشان خواهند داد. بنابراین سرمایه گذاران هم اکنون مقدار بیشتری از آن را پیش بینی می کنند.
یک چنین تغییری در قیمت سهم در بازده سرمایه گذاری تاثیر دارد. چون بازده ها تابعی از سود و زیانهای سرمایه ای اند. به علاوه سود تقسیم شده دریافت شده است، بنابراین برای یک سرمایه گذاری در شرکت برای یک دوره نگهداری بازده به صورت زیر خواهد بود.

در دوره زمانی که بازده ها محاسبه می شوند(دوره زمانی) به تمرکزی پژوهشی خاص بستگی دارد. اما عموما کمتر از یک روز یا بیشتر از یکسال نیست. در دوره بازده ای که هیچ سود تقسیمی پرداخت نشده است بازده ها می توانند به آسانی به عنوان یک تغییر درصدی در قیمت محاسبه شوند. آن عموما موردی است که زمانی که بازده ها به صورت روزانه محاسبه می شوند برای مثال اگر قیمت سهم شرکت از ۴۲/۵ به ۵۶/۵ پوند در طول یک روز زمانی که سودها اعلام می شود حرکت کند بازده روزانه مساوی با ۴۲/۵ (۴۲/۵-۵۶/۵) یا ۶/۲ درصد می شود.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 64 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد