بخشی از مقاله

مقدمه :
در روز اول كارورزي با محيط دفتر آشنا شديم . سپس پس از گرفتن كروكي زمين ، كم كم شروع به ترسيم پلان مسكوني نموديم . پس از كشيدن نقشه بطور دستي و مشخص نمودن قسمت ها و فضاهاي مختلف ، تغييراتي در نقشه داديم و به نحوي رفع اشكال نموده و شروع به ترسيم اصلي نموديم . و نقشه را توسط AUTO CAD رسم كرديم.


پس از ترسيم كليه قسمت هاي مورد نياز ، يعني پلان ، پلان فونداسيون ، نمادها و برش و ... قسمت اوليه كار به پايان رسيد . سپس شروع به ترسيم پلان مسكوني ديگر نموديم و مطابق نقشه گذشته ، كليه كارهاي اين نقشه را نيز به اتمام رسانديم .


از روز دهم كم كم مشغول كار در محيط كارگاه شديم يعني همان زمين مورد نظر براي اجراي ساختمان .
پس از بازديد از زمين و مطابقت دادن با كروكي كارهاي مورد نياز را شروع كرديم كه به شرح زير مي باشد .

آشنايي با محل كارورزى:
دفتر فنى پارسه خرمدره در تاريخ 1377 تأسيس شده . اين دفتر واقع در شهرستان خرمدره جزء سهامي خاص مي باشد . دفتر فني پارسه خرمدره متعلق به جناب آقاى مهندس سعيد مهديان داراي مدرك ليسانس عمران مي باشد . و كارهاي فني و پروژه هاي زيادي را اجرا و به اتمام رسانده اند از جمله فعاليتهاي اين دفتر : به اتمام رساندن پروژه هاي سبز كشت ، به اتمام رساندن پروژه كارخانه مينو ، به اتمام رساندن پروژه هاي مسكوني و ... مي باشد .

بازديد زمين و آماده سازى
قبل از شروع هر نوع عمليات ساختماني بايد زمين محل ساختمان بازديد شده ووضعيت و فاصله آن نسبت به خيابان ها و جاده هاي اطراف مورد بازرسي قرار گيرد و همچنين بايد محل چاه هاي فاضلاب و چاه آب هاي قديمي و مسير قنات هاي قديمي كه ممكن است در هر زميني موجود باشد تعيين شده و محل آن نسبت به پي سازي مشخص گردد و در صورت لزوم مي بايد اين چاه هابا بتن يا شفته پر شود . و سپس نسبت به ريشه كني ( كندن ريشه هاي نباتي كه ممكن است در زمين روئيده باشد ) آن محل اقدام شود و خاك هاي اضافي به بيرون حمل گردد . و بالاخره بايد شكل هندسي زمين و زواياي آن كاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود .

پياده كردن نقشه
يعني انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ به روي زمين با ابعاد اصلي ( يك به يك ) بطوريكه محل دقيق پي ها و ستون ها و ديوارها و عرض پله ها و ... روي زمين بخوبي مشخص باشد بايد سعي شود حتماً در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود . براي پياده كردن نقشه در پلان هاي معمولي و كوچك از متر و ريسمان بنايي استفاده گردد .


پس از داشتن يك امتداد ساختمان مي توان به كمك متر و ريسمان و كمك گرفتن از رابطه فيثاغورث امتداد ديگر را بدست آورد و بدين ترتيب كل زمين را مشخص نماييم .
                                                 X                    4  متر
                                                                                                  3 متر
                                                                                    5 متر

Y                                                                                     

بعد از اتمام كار پياده كردن نقشه و قبل از اقدام به گود برداري يا پي كني حتماً بايد اندازه هاي پياده شده را كنترل نماييم تا حتي المقدور از وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري كنيم .

خاكبرداري
اصولاً پي كني به 2 دليل انجام مي شود :
الف ) دسترسي به زمين بكر : با توجه به اينكه كليه بار ساختمان بوسيله ديوارها يا ستون ها به زمين منتقل مي شود ، در نتيجه ساختمان بايد روي زميني كه قابل اعتماد بوده و قابليت تحمل بار ساختمان را داشته باشد بنا گردد .


ب) براي محافظت پايه ساختمان : در اين مورد حتي در بهترين زمين ها نيز بايد حداقل پي هايي به عمق 40 تا 50 سانتيمتر حفر كنيم .

ابعاد پي
عرض و طول و عمق پي ها كاملاً به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاك محل ساختمان بستگي دارند .
پس از تكميل برداشت خاك و تكميل شدن ابعاد پي ها و شناژها ، اقدام به بتن ريزي در كف پي به ارتفاع 10cm مي نماييم . به اين بتن اصطلاحاً بتن مگر مي گويند . بتن مگر به ما كمك مي كند كه سطحي صاف داشته باشيم و اينكه بتن اصلي ما با خاك مخلوط نشود .


عمق پي هاي نواري
در زمين هاي خوب حداقل عمق پي هاي نواري در حدود 50cm مي باشد و اگر در اين عمق به زمين بكر نرسيده باشيم بايد عمق پي را تا زمين بكر ادامه داد و يا از روش هاي ديگر مثل شمع كوبي استفاده نمود .

عرض پي ها
معمولاً عرض پي قدري بزرگتر از عرض ديوار روي آن ساخته مي شود . زيرا اولاً هميشه فشار وارده و سطح تحت فشار با هم نسبت معكوس دارند ، در ثاني فرض بر اين است كه بار وارده بوسيله ديوار يا ستون به پي ، با زاويه 45 درجه منتقل مي گردد . بدين جهت عرض پي از عرض ديوار بزرگتر مي باشد .


لايه هاي پي نواري
لايه هاي پي سازي در پي هاي نواري به ترتيب از پايين به بالا عبارتند از
1- شفته ريزي
 پي هاي نواري در ساختمان هاي آجري دو يا سه طبقه معمولاً با شفته پر مي شوند . شفته مخلوطي است از خاك مناسب و آهك شكفته و آب .


خاك مناسب
 خاك مناسب براي شفته خاكي است كه قطر دانه هاي تشكيل دهنده آن از لحاظ بزرگي و كوچكي متفاوت بوده بطوريكه دانه هاي ريز تر ، فضاي خالي بين دانه هاي درشت تر را پر نموده و در نتيجه جسم متراكم و توپري بدست مي آيد .

آهك
  جسمي است سفيد رنگ از پختن سنگ آهك يا كربنات كلسيم به فرمول coco3 در حرارت 800 تا 1400 درجه سانتي گراد بدست مي آيد . به سنگ آهكي پخته مي گويند كه تمام coco3 به cao و co2 تبديل گشته و co2 به صورت گاز از محيط خارج شده باشد .


آهك شكفته
آهك زنده cao ميل تركيب شديدي با آب دارد و در اثر مجاورت با آب تبديل به آهك شكفته گشته و آهك مرده و يا آهك آبديده مي گردد .


شدت حرارت به قدري است كه مقداري از آب مصرفي را بخار مي كند و مقداري از سنگ آهك كه كاملاً پخته شده باشد را به آهك زنده تبديل         مي نمايد. شدت حرارت به قدري است كه مقداري از آب مصرفي را بخار مي كند و مقداري از سنگ آهك كه كاملاً پخته شده باشد را به آهك زنده تبديل
مي نمايد .


آب
تقريباً هر نوع آبي را مي توان در شفته بكار برد فقط بايد توجه نمود از مصرف آب هايي كه آلوده به مواد شيميايي هستند خودداري نمود . در هفته سوم پس از قالب بندي پي ها اقدام به آماده سازي آرماتورهاي پي نموديم و سپس پس از بستن آرماتورهاي فنداسيون و گذاشتن صفحه ستون ، پي آماده ريختن بتن مي گردد .     

در همين حين در محيط دفتر اقدام به ترسيم نقشه هاي ديگر كرده و همينطور در مورد طراحي مشاوراتي داشتيم و در همين حين اقدام به برشكاري و آماده سازي ستون ها و تيرها نموديم .


در نقشه هاي اجرايي ساختمان مذكور اختلاف سطحي نسبت به كف اصلي ما داشت كه ما براي حل اين اختلاف اقدام به كرسي چيني نموده و اين اختلاف سطح را با مصالح سنگي پر كرديم پس از قالب بندي پي ها و سپس آرماتور بندي داخل شناژها اقدام به بتن ريزي مي نماييم و مدتي پس از بتن ريزي از اين بتن ريخته شده مواظبت مي كنيم و دائم آبپاشي مي نماييم تا به مقاومت نهايي خود برسد . پس از اين مرحله كه پي به اتمام رسيد اقدام به بلند كردن ستون هايي كه قبلاً آماده شده اند مي نماييم و پس از جوشكاري و فيكس كاري ، تيرها را نيز در جاي خود فيكس مي كنيم .


ستون ها را با كمك جرثقيل به صورت عمودي درآورده و سپس آن ها را به صفحه زير ستون جوش مي دهيم براي اينكه مقاومت را در محل جوشكاري افزايش دهيم مي توانيم از نبشي و يا لچكي استفاده كنيم و پس از اين مرحله تيرها را در جاي خود قرار مي دهيم و اقدام به جوشكاري مي نماييم . سپس در محل هاي مناسب كه قبلاً در نقشه هاي اجرايي مشخص شده است از بادبند استفاده مي نماييم و بادبندها را نيز در جاهاي مناسب خود قرار مي دهيم در اين هنگام اسكلت فلزي ساختمان تكميل گرديده است .

همانطور كه قبلاً ذكر شده براي حل اختلاف سطح ساختمان و سطح كف زمين اقدام به كرسي چيني مي نماييم .
 
2- كرسي چيني :
  معمولاً در طبقه هم كف ساختمان ها سطح اتاق ها را چند سانتي متري از كف حياط يا كوچه بلندتر مي سازند . به اين اختلاف ارتفاع كرسي چيني      مي گويند . عرض ديوارهاي كرسي چيني بستگي به ارتفاع آن دارد . هر قدر اين ارتفاع بيشتر باشد به علت وجود خاكي كه در پشت آن قرار دارد مي گيرد بايد پهناي آن بيشتر شود تا بتواند در مقابل فشارهاي جانبي كاملاً مقاومت نمايد . در هر حال عرض كرسي چيني بايد قدري بيشتر از ديوار اصلي و قدري كمتر از پي زير آن باشد .

3- شناژ
شن به زبان فرانسه به معناي زنجير و شناژ به معناي زنجير كردن است . اين قسمت از ساختمان كه روي كرسي چيني و معمولاً در يك تراز ساخته مي شود براي متصل كردن كليه پي ها به همديگر ايجاد مي گردد . در اثر وجود شناژ كليه قسمت هاي ساختمان بطور يكپارچه عمل نموده و كليه نشست ها يكنواخت بوده و نيروهاي وارده اتفاقي ( مانند زمين لرزه و باد ) به تمام قسمت هاي ساختمان منتقل گشته ، در نتيجه از شدت نيرو در يك نقطه كاسته شده و مانع خرابي ساختمان مي گردد .


همانطوريكه گفته شد معمولاً شناژهاي افقي را روي كرسي چيني در طبقه همكف اجرا مي نمايند . ولي گاهي اوقات نيز در طبقات زير هر سقف روي كليه ديوارها شناژ اجرا مي گردد و اين شناژهاي افقي كه در پايين و بالاي ديوار ساخته مي شود بوسيله شناژهاي عمودي در چندين نقطه به يكديگرمتصل مي گردد . اجرا شناژ افقي و عمودي در ناحيه هاي زلزله خيز مانند ايران الزامي مي باشد زيرا اين شناژها به نسبت قابل ملاحظه اي از شدت خرابي هاي وارده مي كاهد .


در ساختمان هاي مختلف شناژ را با مصالح متفاوت از قبيل تير آهن ، ميله گرد و تير چوبي و ... مي سازند . ولي متداولترين آن شناژ بتني مي باشد . اين نوع شناژ از سه قسمت تشكيل مي گردد .
الف – قالب بندي            ب – آرماتور بندي               ج – بتن

الف – قالب بندي ( كفراژ بندي )  
در اين مرحله روي هر كرسي چيني را با تخته و يا با آجر قالب بندي مي نمايند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید