مقاله در مورد گروه حفاظت از جنگل و مراتع

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

این گروه در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده و تحقیقات بنیادی و کاربردی را در زمینه‌های مختلف از قبیل بندپایان مفید، عوامل غیرزنده و زنده خسارت‌زا به جنگل‌ها و مراتع انجام می‌دهد. این گروه با هدف حفظ تعادل پایدار و تنوع زیستی در گستره جنگل‌ها و مراتع ایران، تدوین برنامه‌های لازم برای حفظ عرصه‌های منابع طبیعی کشور را سرلوحه فعالیت‌های تحقیقاتی خود قرار داده است.

بدین منظور نخستین اقدام، انجام مطالعات فونستیک و شناخت روابط اکولوژیک حاکم بین اجزاء زنده و غیرزنده بوده است. مدیریت تلفیقی برای حفاظت و حمایت از اکوسیستم‌های مختلف جنگلی و مرتعی به ‌عنوان هدف نهایی این گروه محسوب شده و در راستای دستیابی به این اهداف طرح‌های تحقیقاتی مختلفی در سراسر کشور اجرا گردیده و یا در حال اجرا می‌باشد. در حال حاضر حدود ۵۰ محقق در ستاد مؤسسه و مراکز ت

حقیقات استان‌های سراسر کشور فعالیت می‌نمایند.
گروه دارای سه واحد تخصصی بوده و اهداف آن از طریق این واحد ها تحقق می یابد:

◊ تحقیقات آفات جنگل و مرتع

وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:
• مطالعه بیولوژی و اکولوژی آفات جنگلها و مراتع.
• بررسی عوامل موثر در طغیان جمعیت بند پایان جنگلها و مراتع.
• بررسی نوسانات جمعیت آفات مهم بمنظور استفاده در برنامه های پیش آگاهی.
• مدیریت کنترل آفات درختان سریع الرشد.
• مطالعه روی آفت کشهای کم خطر در جهت دستیابی به ترکیبات ایمن‎تر برای محیط زیست و اختصاصی‎تر برای آفات هدف.

• ‎بررسی روشهای سازگار با طبیعت برای کنترل آفات.
• جمع آوری، شناسایی و بررسی عوامل مولد محصولات فرعی جنگلها و مراتع.

• موزه بندپایان و جوندگان جنگلها و مراتع

این موزه در سال ۱۳۷۸ تاسیس گردید و نمونه های گردآوری شده در آن عمدتا مربوط به طرح ملی” فون حشرات جنگلها و مراتع ایران” و یا سایر طرحهای تحقیقاتی می باشد.
تا کنون بیش از ۳۰۰۰۰ نمونه از راسته های مختلف حشرات که از عرصه جنگلها و مراتع کشور جمع آوری شده اند در این موزه نگهداری می شود که تعداد زیادی از آنها توسط محققین داخلی و خارجی، شناسایی شده‌اند.‎ جهت سهولت در مدیریت و ورود به اطلاعات کلکسیون یک برنامه نرم افزاری رایانه ای طراحی شده که در این برنامه اطلاعات جامعی مربوط به حشره مورد نظر، میزبانها, کانونهای استقرار، پراکنش و سایر اطلاعات منطقه ثبت شده است. این نرم افزار قادر است در کوتاهترین زمان اطلاعات مربوط به نمونه یا نمونه های مورد نظر در بانک را در قالب گزارشهای عمومی و تخصصی در اختیار قرار دهد.

◊ تحقیقات بیماریها و بهداشت جنگل و مرتع

وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:
• شناسایی عوامل بیماریزای جنگلها و مراتع.

• بررسی بیولوژی عوامل بیمارگر جنگل و مرتع.
• مطالعه روی زمینه های گسترش و اپیدمی شدن عوامل بیماریزای مهم و مخرب جنگلها و مراتع.
• بررسی قارچهای ماکروسکوپی جنگلها و مراتع ایران.
• بررسی عوامل پارازیت‎کننده و آنتاگونیست روی پاتوژنهای گیاهی.
• مطالعه عوامل غیر زنده و تأثیر گذار روی فیزیولوژی گیاهان و ایجاد خسارت روی آنها.
• بررسی نقش میکروارگانیسمهای همزیست با گیاهان (نظیر میکوریزها و ریزوبیومها) در پایداری گیاهان جنگلی و مرتعی.

• مطالعه و بررسی اثر آلاینده های زیست محیطی و عوامل تخریب کننده روی پوششهای گیاهی مهم.
• بررسی و مطالعه روی علل و عوامل ایجاد آتش‎سوزی در جنگلها و مراتع
• بررسی رستنیهای مزاحم و گیاهان ناخواسته در عرصه نهالستانها، جنگلها، مراتع.
◊ تحقیقات کنترل بیولوژیک

وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:
• جمع‎‌آوری، تشخیص و تعیین نقش عوامل زنده مفید کنترل کننده آفات جنگلها و مراتع.
• مطالعه بیولوژی و اکولوژی دشمنان طبیعی آفات مهم جنگلها و مراتع.
• بررسی روشهای تولید انبوه و رها سازی پارازیتویید‎ها، شکارچیها و عوامل بیمارگر بمنظور کنترل بیولوژیک آفات کلیدی جنگلها و مراتع.
• بررسی روشهای حمایت و حفاظت از دشمنان طبیعی و سایر عوامل مفید در محیط طبیعی بمنظور کنترل موثر آفات.
اصول‌ جنگل‌
در آغاز تدارک‌ جهت‌ برگزاری‌ اجلاس‌ زمین‌، امید می‌رفت‌ که‌ بیانیه‌ای‌ قانونی‌ درباره‌ جنگل‌ها و معاهدات‌ پیرامون‌ تغییرات‌ آب‌ و هوا و تنوع‌ بیولوژیکی‌ در طی‌ کنفرانس‌ به‌ امضاء برسد.
قبلاً «سازمان‌ خواروبار و کشاورزی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد» ( FAO ) مشاوره‌ و مذاکراتی‌ را پیرامون‌ تنظیم‌ یک‌ موافقت‌نامه‌ قانونی‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ مدیریت‌ پایدار جنگل‌ها آغاز نموده‌ بود.

در مراحل‌ اولیه‌ مذاکرات‌، کشورهای‌ صنعتی‌ خواستار موافقت‌نامه‌ای‌ شدند که‌ بریدن‌ درختان‌ جنگل‌های‌ باران‌زا را که‌ بیشتر از بقیه‌ در معرض‌ نابودی‌ هستند ممنوع‌ نماید. کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ رهبری‌ مالزی‌ در پی‌ آن‌ بودند که‌ هرگونه‌ توافقی‌ ناظر بر حفاظت‌ از جنگل‌های‌ واقع‌ در مناطق‌ معتدل‌ و یا جنگل‌های‌ واقع‌ در عرض‌های‌ جغرافیایی‌ شمالی‌ نیز باشد. اینها مناطقی‌ هستند که‌ بخش‌ اعظم‌ جنگل‌های‌ پیشین‌ در آنها از بین‌ برده‌ شده‌ و جنگل‌ زدایی‌ در آنجا آهسته‌تر از مناطق‌ حاره‌ صورت‌ می‌گیرد (نظیر مناطقی‌ که‌ در ایالات‌ متحده‌، کانادا و شوروی‌ سابق‌ یافت‌

می‌شوند.)
رفع‌ این‌ اختلاف‌ نظر وسیع‌ تا هنگام‌ برگزاری‌ کنفرانس‌ ریو ممکن‌ نگردید. ماحصل‌ مذاکرات‌، تدوین‌ یک‌ سری‌ اصول‌ جهت‌ مدیریت‌ پایدار جنگل‌های‌ جهان‌ بود، که‌ پایه‌ای‌ جهت‌ گفتگوهای‌ پس‌ از برگزاری‌ اجلاس‌ شود تا یک‌ توافق‌ قانونی‌ بین‌المللی‌ پیرامون‌ مسئله‌ جنگل‌ها به‌ دست‌ آید. این‌ اصول‌ در اجلاس‌ زمین‌ به‌ صورت‌ نهایی‌ در آمده‌ و تصویب‌ شدند.

بیانیه‌ اساسی‌ اصول‌ لازمه‌ توافق‌ کلی‌ جهانی‌ پیرامون‌ مدیریت‌، حفاظت‌ و توسعه‌ پایدار انواع‌ جنگلها. این‌ بیانیه‌ الزام‌ قانونی‌ ندارد.
مقدمه‌
(الف‌) مسئله‌ جنگلها به‌ تمامی‌ گستره‌ مسائل‌ و فرصت‌های‌ زیست‌محیطی‌ و توسعه‌، از جمله‌ حق‌ اجتماعی‌ـ اقتصادی‌ توسعه‌ پایدار ربط‌ پیدا می‌کند.
(ب‌) هدف‌ اصلی‌ این‌ اصول‌ عبارت‌ است‌ از ارتقاء مدیریت‌، حفاظت‌ از محیط‌زیست‌ و توسعه‌ پایدار و فراهم‌ آوردن‌ امکان‌ کارکردها و بهره‌گیری‌ گوناگون‌ و مکمل‌ از جنگلهاست‌.
(ج‌) مسایل‌ جنگلها و فرصتها و امکاناتی‌ که‌ فراهم‌ می‌آورند می‌بایست‌ به‌ گونه‌ای‌ فراگیر و متوازن‌ در چارچوب‌ کلی‌ توسعه‌ محیط‌ زیست‌ و با التفات‌ به‌ کارکردها و استفاده‌های‌ گوناگون‌ آن‌ منجمله‌ استفاده‌های‌ سنتی‌ و تأثیرات‌ محتمل‌ اقتصادی‌ و فشارهای‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از منع‌ یا محدود نمودن‌ اینگونه‌ استفاده‌ها و نیز امکانات‌ بالقوه‌ای‌ که‌ مدیریت‌ پایدار جنگل‌ها برای‌ توسعه‌ ایجاد می‌نماید بررسی‌ گردند.
(د) این‌ اصول‌ نخستین‌ توافق‌ کلی‌ جهانی‌ پیرامون‌ جنگلها را منعکس‌ می‌سازد. باتعهد نمودن‌ به‌ اجرای‌ سریع‌ این‌ اصول‌، کشورها خود را هم‌ چنین‌ مصمم‌ به‌ ارزیابی‌ متناسب‌ بودن‌ آن‌ برای‌ ارتقاء همکاری‌ بین‌المللی‌ در مورد مسائل‌ جنگل‌ می‌دانند.

(ه) این‌ اصول‌ در مورد کلیه‌ جنگلها، چه‌ طبیعی‌ و چه‌ مصنوعی‌، و در تمام‌ مناطق‌ جغرافیایی‌ و آب‌ و هوایی‌، از جمله‌ مناطق‌ سردسیر، گرمسیر، معتدل‌، نیمه‌ معتدل‌، حاره‌ و نیمه‌ حاره‌ قابل‌ اجرا می‌باشند.
(و) تمامی‌ انواع‌ جنگلها از روندهای‌ تکاملی‌ پیچیده‌ و منحصربفرد اکولوژیکی‌ برخوردارند که‌ پایه‌ توانمندی‌ حاضر و بالقوه‌ آنها را در تأمین‌ منابع‌ لازمه‌ رفع‌ نیازهای‌ انسانی‌ و ارزش‌های‌ محیط‌زیستی‌ تشکیل‌ داده‌ و لذا مدیریت‌ کارآمد و حفاظت‌ از آنها در زمره‌ توجهات‌ دولتهایی‌ است‌ که‌ این‌ جنگل‌ها به‌ ایشان‌ تعلق‌ داشته‌ و نیز برای‌ جوامع‌ محلی‌ و نیز محیط‌زیست‌، به‌ عنوان‌ یک‌ تمامیت‌ ارزشمنداند.
(ز) جنگلها لازمه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و حفظ‌ کلیه‌ اشکال‌ حیات‌ می‌باشند.

(ح‌) با توجه‌ به‌ آن‌ که‌ مدیریت‌، حفاظت‌ و توسعه‌ پایدار جنگل‌ها در بسیاری‌ از کشورها در سطوح‌ متفاوت‌ فدرال‌ / ملی‌، مرکزی‌، استانی‌ و محلی‌ انجام‌ می‌گیرد، لازم‌ است‌ این‌ کشورها مطابق‌ با قوانین‌ اساسی‌ و یا دیگر قوانین‌ خویش‌ این‌ اصول‌ را در سطوح‌ مختلفه‌ پیگیری‌ نمایند.
اصول‌ / عناصر
۱ـ (الف‌) دولتها بر اساس‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ از حق‌ حاکمیت‌ استفاده‌ از منابع‌ خویش‌ مطابق‌ سیاست‌های‌ زیست‌ محیطی‌ خود برخوردارند و مؤظفند یقین‌ حاصل‌ نمایند فعالیت‌هایی‌ که‌ در قلمرو قانونی‌ یا تحت‌ کنترل‌ ایشان‌ انجام‌ می‌گردد موجب‌ خسارت‌ به‌ محیط‌ زیست‌ دیگر کشورها یا مناطق‌ خارج‌ از قلمرو ملی‌ ایشان‌ نمی‌گردد.
(ب‌) تأمین‌ کل‌ هزینه‌های‌ افزایشی‌ مورد توافق‌، حصول‌ به‌ مزایای‌ ناشی‌ از حفاظت‌ جنگلها و توسعه‌ پایدار آن‌ مستلزم‌ همکاری‌ فزاینده‌ بین‌المللی‌ بوده‌ و باید جامعه‌ بین‌المللی‌ متساویاً در آن‌ مشارکت‌ جوید.
۲ـ (الف‌) دولتها از حق‌ حاکمیت‌ و غیر قابل‌ دخالت‌، بهره‌گیری‌، مدیریت‌ و توسعه‌ جنگل‌های‌ خود، مطابق‌ با نیازهای‌ توسعه‌ای‌ و سطح‌ توسعه‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ خویش‌ و بنا بر سیاستهای‌ ملی‌ همساز با قوانین‌ و توسعه‌ پایدار، از جمله‌ تبدیل‌ آن‌ برای‌ استفاده‌های‌ دیگر در چارچوب‌ برنامه‌ کلی‌ توسعه‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و مطابق‌ با سیاست‌های‌ عقلایی‌ بهره‌گیری‌ از زمین‌ برخوردارند.
(ب‌) منابع‌ و سرزمین‌های‌ جنگلی‌ باید بطور پایدار به‌ گونه‌ای‌ مدیریت‌ شوند که‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، محیط‌ زیستی‌، فرهنگی‌ و روحانی‌ نسل‌های‌ حاضر و آینده‌ باشند. این‌ نیازها مشتمل‌اند بر نیاز به‌ محصولات‌ و خدمات‌ جنگلی‌ نظیر چوب‌ و محصولات‌ چوبی‌، آب‌، غذا، خوراک‌ دام‌، دارو، سوخت‌، پناهگاه‌، اشتغال‌، تفریح‌، مأوای‌ جانوران‌، تنوع‌ مناظر زمین‌، مخازن‌ و منابع‌ جذب‌ کربن‌ و سایر محصولات‌ جنگلی‌. جهت‌ حراست‌ از ارزش‌های‌ متعدد جنگل‌ها، باید اقدامات‌ مناسب‌ برای‌ حفاظت‌ از آنها در مقابل‌ اثرات‌ مخرب‌ آلودگی‌، از جمله‌ آلودگی‌ هوا، آتش‌ سوزی‌، انگل‌ و بیماری‌های‌ گیاهی‌ صورت‌ بگیرد.

(ج‌) فراهم‌ آوردن‌ اطلاعات‌ صحیح‌ و بموقع‌ و معتبر درباره‌ جنگلها و سیستم‌های‌ زیست‌محیطی‌ جنگل‌ها برای‌ ایجاد آگاهی‌ عمومی‌ و اتخاذ تصمیمات‌ آگاهانه‌ ضروری‌ است‌.
(د) دولتها باید امکانات‌ لازم‌ را برای‌ شرکت‌ طرفهای‌ علاقمند، از جمله‌ جوامع‌ محلی‌ و مردم‌ بومی‌، صنعت‌، نیروی‌ کار، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ و افراد مستقل‌، ساکنان‌ جنگل‌ها و زنان‌ در تدوین‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ سیاست‌های‌ ملی‌ درباره‌ جنگل‌ها فراهم‌ کنند.
۳ـ (الف‌) سیاست‌ و استراتژی‌های‌ ملی‌ باید باعث‌ ایجاد چارچوبی‌ جهت‌ تلاش‌ بیشتر از جمله‌ تأسیس‌ و تقویت‌ نهادها و برنامه‌های‌ مدیریت‌، حفاظت‌ از توسعه‌ پایدار جنگل‌ها و سرزمین‌های‌ جنگلی‌ گردد.

(ب‌) تنظیمات‌ نهادین‌ بین‌المللی‌، با استفاده‌ مناسب‌ از سازمان‌ها و مکانیسم‌های‌ موجود، می‌بایست‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ جنگل‌ها را تسهیل‌ نماید.
(ج‌) کلیه‌ جوانب‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ و توسعه‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تا آنجا که‌ به‌ موضوع‌ جنگلها مربوط‌ می‌شوند، باید منسجم‌ و جامع‌ باشند.
۴ـ نقش‌ حیاتی‌ انواع‌ جنگلها در حفظ‌ فرآیندها و توازن‌ اکولوژیکی‌ در سطح‌ محلی‌، ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌، و نیز نقش‌ آنها در حفاظت‌ از اکو سیستم‌های‌ شکننده‌ زیست‌محیطی‌، آبخیزها، منابع‌ آب‌ شیرین‌ و اهمیت‌ آنها به‌ عنوان‌ مخازن‌ غنی‌ تنوع‌ زیستی‌ و منابع‌ بیولوژیکی‌ و منابع‌ ژنتیکی‌ جهت‌ تهیه‌ محصولات‌ بیوتکنولوژیکی‌ و فتوسنتز باید شناخته‌ شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد