دانلود مقاله بررسی فنولوژی گیاه علوفهای و خوراکی سیاهشور مصری Suaeda aegyptiaca در مراتع استان کرمان (مطالعه موردی مراتع شهرستان قلعه گنج)

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
شناخت دقیق مراحل فنولوژیکی گیاهان می تواند به نهادهای اجرایی و نظارتی در جهت برنامه ریزی دقیق برای مدیریت صحیح چرای دام و دیگر بهره برداری ها کمک کند. تاکنون مطالعه دقیقی بر روی مراحل فنولوژیک گونه Suaeda aegyptiaca
گزارش نشده است . به منظور شناخت مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه علوفه ای و خوراکی سیاه شور مصری ( Suaeda aegyptiaca) چهار منطقه در شهرستان قلعه گنج که از مناطق مهم در رویش این گیاه بودند شناسایی شدند و در هر منطقه ده پایه گیاهی انتخاب و نشانه گذاری شد و تمام مراحل مختلف گیاه شامل آغاز رویش گیاه ، رشد رویشی، دوره برگدهی، شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، آغاز ظهور بذور، زمان رسیدن بذور، طول دوره بذردهی در هر رویشگاه تعیین شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که شروع برگدهی گیاه از ماه بهمن ماه تا اسفندماه است ، بر اساس شواهد گیاه سیاه شور مصری در منطقه چراغ آباد در هفته اول بهمن و زودتر از سایر مناطق شروع به برگدهی می کند اختلاف بین مناطق در شروع دوره رویشی حدود ٣۵ روز است . اوج بذردهی در خرداد و تیرماه است . همچنین نتایج نشان می دهد که گیاهان در تمامی مناطق مورد بررسی تا پایان هفته دوم مهر ماه خشک می شوند. گیاه سیاه شور مصری در منطقه چاه باغ دیرتر از سایر مناطق علائم خشکی را به خود نشان داد و در منطقه تمگران زودتر از سایر مناطق و کمتر از هفت ماه تمام مراحل رشد خود را طی می کند و خشک می شود. با توجه به خاک منطقه چاه باغ در حفظ رطوبت می توان نتیجه گرفت که رطوبت و نوع خاک یکی از عوامل اصلی در افزایش طول دوره رویش رویش این گونه است .
کلمات کلیدی: سیاه شور مصری، قلعه گنج ، Suaeda aegyptiaca، کرمان ، فنولوژیک

مقدمه :
با حضور پایدار پوشش سبز باعث حفاظت عوامل مهم حیاتی (آب و خاک) خواهد شد و به یک تعادل زیست محیطی خواهیم رسید(۵). بررسی آثار حیاتی و تغییرهای مورفولوژیکی یک گیاه را در طول یک سال فنولوژی یا پدیده شناختی می گویند (٣).
مراتع معمولا دارای سیستم های پیچیده اکولوژیکی هستند که تحت تأثیر تغییرات عوامل آب و هوایی، عوامل خاکی، عوامل انسانی قرار دارند که در پدیده های زیستی گیاه نظیر جوانه زنی، رشد رویشی،گلدهی و بذردهی بسیار موثراند.
مطالعه فنولوژی به منظور برنامه های جلوگیری از برداشت های بی موقع و شناخت ارزش غذایی گونه های گیاهی، تعیین زمان ورود و خروج دام ، جمع آوری بذر، پرورش زنبور عسل ، از بین بردن گونه های مهاجم ، مبارزه با آفات گیاهی، و شناخت ارزش غذایی گونه های گیاهی حائز اهمیت است (١). با شناخت مراحل فنولوژیک گیاهان علوفه ای و خوراکی می توان بهترین زمان را برای بهره برداری از گیاهان در مناطق مختلف بر اساس ترکیبات مؤثره آنها تعیین کرد. با آگاهی از فنولوژی گیاهان می توان مناسبترین دوره بهره برداری و مدت استفاده از آن را تعیین کرد و علاوه بر استفاده پایدار از منابع طبیعی می توان به تجدید حیات و احیای گیاهان نیز کمک کرد.
سیاه شور مصری (Suaeda aegyptiaca) گیاهی یکساله یا به ندرت دوساله به ارتفاع ۶٠ سانتیمتر، بدون کرک، دارای رنگ سبز روشن ، ارغوانی یا قرمز، برگها به طول تا ٢۵ و قطر ٢ تا ۴ میلیمتر، تقریبا استوانه ای، نیم استوانه ای و یا ناودانی ، نوک کند، گسترده یا کمانی افراشته ، برگهای بالایی کوچکتر. زمان گلدهی تابستان و پاییز و رسیدن دانه پاییز. منطقه خلیج و عمانی و کم ارتفاع ایران و تورانی و در شوره زارها و حاشیه رودخانه دیده میشود (٢). این گیاه بومی مناطق جنوب استان کرمان به ویژه شهرستان قلعه گنج است که از آن به عنوان علوفه ای بسیار عالی برای شتر و همچنین از برگ های تازه این گیاه بصورت خام بعنوان چاشنی غذا و مانند سایر سبزیجات توسط مردم بومی مورد استفاده قرار می گیرد. برگهای گیاه سیاه – شور مصری که در بوشهر و جنوب ایران به نام کاکول مشهور است به طور سنتی مورد استفاده خوراکی مردم قرار میگیرد، این گیاه به عنوان محصول و گیاهی جدید توسط کشاورزان با آب شور کشت ودر بازارهای محلی به فروش میرسد (۶). علوفه ای مناسب برای تغذیه دام است و برای تغذیه دام و سوخت مورد استفاده قرار میگیرد (٧). گیاه سیاه شور مصری علاوه بر استفاده استفاده خوراکی، در دامپزشکی برای از بین بردن انگل مورد استفاده قرار می گیرد (٨).
تاکنون مطالعه دقیقی بر روی مراحل فنولوژیک این گونه گزارش نشده است . اما برخی مطالعات زیادی در خصوص فنولوژی گیاهان صورت گرفته که به برخی از آن ها اشاره می شود:
احسانی (١٣٩١) با مقایسه فنولوژی گونه Artimisia sieberi در مناطق مختلف استپی ایران نشان داد که رشد مرحله رویشی Ar.sieberi از اوایل اسفند تا اوایل فروردین ماه آغاز و در صورت وجود رطوبت تا تیرماه ادامه دارد. مرحله گلدهی از اوایل تیر آغاز و تا اواخر آبانماه ادامه می یابد. مرحله رسیدن بذر به صورت تدریجی از اوایل مهر شروع و تا اواخر دی ماه به طول می انجامد .مرحله خواب ز مستانه از اواخر دی آغاز و تا اوایل اسفند ماه ادامه می یابد.
سلطانی پور (١٣٨٣) با بررسی فنولوژی گونه دارویی مورتلخ (Esfand &Salvia mirzayanii Rech.f. ) در مناطق مختلف ارتفاعی استان هرمزگان نشان داد که به طور کلی اختلاف زمانی از آغاز رشد تا پایان رشد زایشی درمناطق مختلف ارتفاعی حدود ١۵ روز است . اختلاف دوره آغاز رشد زایشی تا گلدهی کامل در مناطق مختلف حداکثر دو هفته است . اختلاف طول دوره ظهور بذر تا ریزش کامل آن در مناطق مختلف ١۵ روز است و به طور کلی طول این دوره در حدود ۴٠ روز است . آغاز رشد رویشی بین هفته چهارم دی ماه تا هفته دوم بهمن ماه متغیر است و زمان اوج برگ دهی از هفته اول اسفند تا هفته سوم اسفندماه در نوسان است به طور کلی باتوجه به مناطق مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که با افزایش ارتفاع از سطح دریا آغاز رشد رویشی و ظهور برگهای اولیه به تاخیر می افتد و ارتفاع از سطح دریا در طول دوره رشد رویشی و زمان وقوع پدیده های حیاتی نقش دارد و با افزایش آن دوره رویش طولانی تر می گردد.
بررسی فنولوژی گیاه سیاه شور مصری Suaeda aegyptiaca به دلایل دارا بودن تاج پوشش ، اندازه ، ارتفاع مناسب و ریشه دوانی گسترده ، پناهگاه حیات وحش ، قابلیت بهره برداری علوفه آن برای دام و در مجموع نقش مهمی که در حفاظت خاک، محیط زیست و تغذیه دام ها دارد، در خور توجه می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد