مقاله مبانی اولیه حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

دکتر شاهول محمدبن ابراهیم ، استادیار و رئیس دانشکده حسابداری ، علوم اقتصادی و مدیریت دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی است . وی دارای مقالات متعددی در زمینه حسابداری اسلامی و شریعت است ، که همگی گویای ذهن مشغول ، دلنگرانی وسیع و علاقه و مطالعات وصف ناشدنی وی در ارتباط با دین مقدس اسلام و شریعت اسلامی است ، او که آرزوی داشتن حسابداری مبتنی بر احکام خداوند و اسلام را همیشه در دل و ذهن خود دارد و علم و آگاهیهای انکار ناشدنی خود را همیشه در راه هدف و اعتقادش به کار گرفته است . وی از دانشمندان و مردانی است که اسلام در زمان و شرایط حاضر به آنها احتیاج دارد. پس باید حرفهایش را شنید، مقالاتش و آثارش را مطالعه کرد و اگر ما نیز آرمان و هدفی مشترک با وی داریم ، بایستی با او همصدا و همگام شویم .
در مقاله حاضر، وی با تبیین مبانی و حکمت وجودی و نقش حسابداری در کسب و کار و اقتصاد و سپس بررسی شرایط فعلی حسابداری و اقتصاد مرسوم ، آنرا حسابداری و اقتصاد سرمایه داری و سکولار می داند و در مقابل ، لزوم تدوین و استقرار حسابداری و اقتصاد اسلامی در کشورهای مسلمان را با توجه به دلایلی که ارائه می کند، ضروری و انکارناپذیر می داند. وی ترکیب مذهب با حسابداری را نه تنها غیرممکن و انفجاری نمی داند، بلکه آنرا بسیار مثمر ثمر و ضروری می شناسد.
مقدمه
برای حسابداران حرفه ای ، یعنی کسانی که بر مبنای این ایده که حسابداری به عنوان رشته ای فنی و عاری از ارزش است پرورش یافته اند، ایده و فکر الحاق یک صفت مذهبی و دینی به حسابداری ، می تواند خجالت آور، غیرحرفه ای و حتی خطرناک به نظر برسد. این امر در زمانیکه این صفت الحاقی ، اسلام باشد )مسیحیت و یا بودایی تا حدودی قابل اغماض می باشند(، که از طرف رسانه های جمعی با تروریسم معرفی می شود، خجالت آورتر نیز جلوه می کند.
از سویی دیگر، توسعه بانکداری و تامین مالی اسلامی ، در حال حاضر حتی از سوی مؤسسات سرمایه داری محض از قبیل سیتی بانک ، بانکهای HSBC و ANZ پذیرفته شده و این امر موجب انگیزش و علاقه مندی حسابداران به ایجاد فرصتهای جدید در حرفه )مخصوصا در جهت بیداری از غفلتها و کم کاریها و تحقیر بوسیله چهار موسسه بزرگ ( شده است . به نظر می رسد، رسوایی انرون (Enron) موجب تحریک و روشن شدن مجدد و ایجاد علاقه ای در حسابداران و جامعه برای داشتن یک حرفه درخور اعتماد و امین که به طور صحیح از منافع عموم بیش از جیب خود مراقبت نماید،گردید.
ما امیدواریم که حسابداران به رغم علاقه ها و کنجکاویهایشان ، این سری از مقالات را مفید، آگاهانه و سودمند و درخور قبول یابند و همچنین امیدواریم که این مقالات منجربه تامین حتی ذره ای از آنچه در جستجوی آن بوده اند بشود.
در این مقاله ، ما در صدد توضیح چیستی حسابداری اسلامی هستیم اگرچه این مقاله نمی تواند تعریف نهایی را ارائه کند توضیحی ، همراه با بحث در ارتباط با تفاوتهای عمده مابین حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم و فراهم کردن برخی اصلاحات به منظور افزودن واژه اسلامی به واژه حسابداری ، ایجاد یک حالت اولیه برای حسابداری اسلامی و در نهایت ایجاد تفاوتهای با اهمیت مابین حسابداری بانکهای اسلامی و حسابداری اسلامی با همان چیزی که در حال حاضر بسیاری از مردم آن را خجالت آور می دانند، از دیکر اهداف این مقاله است .
معنی حسابداری اسلامی
حسابداری اسلامی می تواند به عنوان یک فرایند حسابداری که اطلاعات مناسب و نه ضرورتا محدود به داده های مالی را برای ذینفعان یک واحد تجاری فراهم می کند تا آنها بتوانند از اینکه واحد تجاری همواره در محدوده و قلمرو شریعت اسلامی فعالیت کرده و به هدفهای اقتصادی اجتماعی خود دست می یابد، اطمینان یابند.
همچنین حسابداری اسلامی ، ابزاری است جهت قادر ساختن مسلمانان به ارزیابی میزان پاسخگوییهای خود در برابر خداوند با توجه به معاملات مابین انسان و محیط. معنی حسابداری اسلامی ، در صورتی که آنرا با تعریف حسابداری مرسوم مقایسه کنیم ، آشکارتر خواهد شد. حسابداری مرسوم که ما می شناسیم ، به عنوان شناسایی ، ثبت ، طبقه بندی ، تفسیر و انتقال رویدادهای اقتصادی به طوریکه استفاده کنندگان را قادر به تصمیمگیریهای آگاهانه نماید، تعریف شده است (١٩۶۶ ,AAA). بر این اساس ، چنین مشاهده می شود که هم حسابداری اسلامی و هم حسابداری مرسوم ، نقش تهیه اطلاعات را عهده دار هستند. تفاوتهای این دو در زیر ارائه شده است :
هدفهای تهیه اطلاعات ؛
چه نوع اطلاعاتی باید شناسایی شوند، و این اطلاعات چگونه اندازه گیری ، ارزشگذاری ، ثبت و انتقال داده می شوند؟ و این اطلاعات به چه کسانی استفاده کنندگان انتقال داده می شوند؟
حال آنکه حسابداری مرسوم به تصمیمگیریهای آگاهانه توسط کسانی که هدف غایی و نهایی آنها تخصیص کارای منابع کمیاب و محدود در دسترس به منظور استفاده موثر )و سودمند( از آنها به وسیله فراهم آوردن اطلاعات موثر و کارا در بازار است ، کمک می کند .(FASB, 1978)
به طور واضح و آشکار، این هدف برای استفاده کنندگان از طریق گرفتن تصمیمهای مناسب مربوط به خرید، فروش و یا نگهداری سرمایه گذاریها توسط آنان به دست میآید. از سوی دیگر، حسابداری اسلامی امیدوار است که استفاده کنندگان را قادر سازد به سازمانها و موسسات اسلامی از قبیل واحدهای تجاری ، دولت یا NFP از طریق اعمال اصول شریعت و یا قانون اسلام در کسب و کار خود، پایدار مانده و قادر به ارزیابی نحوه دستیابی سازمانها و موسسه ها به هدفهای خود شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد