بخشی از مقاله

کاراموزی اصول حسابداری

آشنايي با مكان كارآموزي:
1- تاريخچه سازمان
شركت فني و مهندسي شكوه رايان فردا يك شركت خصوصي با مديريت آقاي اسدي در سال 1380 واقع در شهرستان خمين، خيابان اميركبير شروع به فعاليت نمود.


فعاليت هاي اين شركت در زمينه اسمبل و فروش كامپيوترهاي شخصي، خانگي، اداري و آموزشي و غيره و قطعات آن و همچنين نصب شبكه هاي كوچك و بزرگ محلي در مراكز مختلف و مكان هايي همچون ادارات، شركت ها و كافي نت ها و غيره مي باشد.
اين شركت تمام كامپيوترهاي مورد درخواست مشتري هاي خود را در اختيار آن ها قرار مي دهد و در قبال عرضه سيستم هاي خود به آنان، خدمات گوناگوني مانند گارانتي تمامي قطعات كامپيوتري در مدت هاي مختلف ارائه مي دهد.


لازم به ذكر است كه شركت نمايندگي شركت هاي Sumsung، كيس MEC را دارا مي باشد.
2- نوع محصولات توليدي يا خدماتي


شامل اسمبل سيستم، فروش و گارانتي سيستم مي باشد و خدماتي همچون نصب ويندوز و رفع عيوب آن و برنامه هاي جانبي از جمله اتوكد و فتوشاپ و .... office و غيره را ارائه مي دهد.


از آنجا كه نظام حسابداري هر سازمان به عنوان ابزار مديران براي تصميم گيري ، تابع نيازهاي اطلاعاتي آن سازمان است ، لذا ابتدا لازم است شناختي از سازمان هاي دولتي و سپس حسابداري و حسابرسي دولتي مورد عمل آنها را بشناسيم و سپس مورد بحث قرار مي دهيم .
يكي از مباحث اصلي و مطرح بخشهاي اداري- حسابداري و مالي و خدماتي اكثر موسسات، سازمانها و شركتها در روزهاي پايان سال شلوغي و جنب و جوش است كه براي انجام كارهاي باقيمانده و ناتمام صورت مي گيرد.


انگار كه مسابقه اي در پيش است از كاركرد كارمند ساده گرفته تا مديران و سرپرستان رده بالاي در سازمان جهت رسيدن به نقطه پايان در تلاش هستند.
به راستي چرا اينگونه است؟ و چه عواملي سبب اين مي شود كه نتوانيم كارهايمان را در طي سال انجام دهيم؟ عوامل فرهنگي موثرند يا عوامل اقتصادي؟
آيا قوانين موجود كشور داراي اشكال و نقص هستند و يا عوامل محيطي و اجتماعي درون سازمانها؟


آيا از فن آوري سيستمهاي اطلاعات مديريت( ) نتوانسته ايم بدرستي
بهره اي ببريم؟


آيا كاركنان سازمانها به موقع وظايف محوله را انجام نمي دهند؟
و آيا مديران از ابزارهاي كنترلي مديريتي خود به نحو مطلوب استفاده
نمي كنند؟


اينها سئوالات مطرحي هستند كه مي توان با حل آنها گره بسياري از مشكلات موجود سازمانها و شركتها باز شده و بدرستي از زمان بعنوان يك منبع محدود استفاده نمود.


بحثها و نظرات مختلفي در خصوص روزهاي پايان سال با انبوه زياد كارهاي ناتمام مطرح است. عدهاي از صاحبنظران بر اين باورند كه مديران ما با توجه به عوامل فرهنگي و محيطي داراي ساختار مناسبي از لحاظ تركيب زمان و شرايط آن و استفاده بهينه از وقت نمي باشند.
در اين گزارش به مسايلي در خصوص ريشه هاي بنيادي اين مساله
مي پردازم و اميدوارم كه بتوانم نگاه تازه اي در رفتار و كردار اجتماعي در مورد استفاده صحيح از وقت داشته باشم.
در اين گزارش به عواملي از قبيل:


مهارتهاي فردي و سازماني
نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي
عوامل درون سازمانها و برون سازماني


وظايف كاركنان و نقص سيستمهاي اطلاعاتي
وظايف مديران و استفاده از ابزارهاي مديريتي
مي پردازيم.
امروزه متخصصان و دست اندركاران بحث جديدي را تحت عنوان مديريت اثربخش مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند و بطوريكه در عصر حاضر كارايي و بهره وري والاترين هدف و ارزشمندترين مقصد كليه مديران است. مهارت اعمال مديريت زمان به دو مقوله كلي مهارت فردي و مهارت سازماني قابل طرح و تقسيم بندي است از بعد مهارت سازماني كه به شش قسمت تقسيم ميشود مديريت ارتباطات- مديريت جلسات)- برنامه ريزي عملياتي تفويض اختيار- (هدف گزاري- اولويت بندي اهداف و برنامه ها و فعاليتها) و رابطه آن با مهارت فردي كه آن هم با نقش ويژگيهاي فردي در موفقيت سازماني در ارتباط است مورد بحث قرار مي گيرد.


1- مهارتهاي سازماني فردي
الف/ مهارت سازماني
بحث مهارتهاي سازماني مديريت و سرپرستان از نقطه نظر اهداف تقريبا يكي است. شناسايي و تعيين اهداف از مباحث بسيار كليدي مي باشد. اولويت بندي اين اهداف به شما كمك مي كند كه مطوئن تر به آنها برسيد.


وقتي شما اين برنامه و فعاليتها را برنامه ريزي مي كنيد در واقع از ابزارهاي مديريتي استفاده مي كنيد و چنانچه اين مديريت برنامه ريزي بصورت عملياتي باشد شما يك مدير عملياتي به حساب مي آييد و براي اينكه بتوانيد برنامه هاي خود را اجرا كنيد بايد از مسئوليتهاي اجرايي خود كم كرده و فقط نظارت و رهبري نمايند و قدرت دادن تفويض اختيار به ديگر كاركنان به شما كمك بسياري خواهد كرد با اين بينش شما داراي ارتباطات موثري با ديگري افراد خواهيد بود و اينكه بتوانيد از مقوله زمان هم حداكثر بهره برداري را بنمائيد.


پيتر دراكر پدر علم نوين معتقد است هر كس نتواند زمان خود را مديريت نمايد هيچ چيز ديگر را هم نمي تواند مديريت كند.
بنابراين مهارت سازماني مديران موفق ارتباط بسياري با مديريت بهينه از زمان دارد.
ب- مهارتهاي فردي


كرت اوين رفتار افراد را تابعي از شخصيت انسان و محيط آن مي داند. ولي بر اين اعتقاد بود كه اعمال و رفتاري كه از انسانها سر مي زند احتمالا هر دو عامل يعني ويژگيهاي فردي و عوامل محيطي در آن ذخيل باشند.


وقتي به نظر كرت لوين در خصوص رفتار انسانها تامل مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه رفتار انسان از ديد خود فرد يعني عامل اجرا و يا اينكه از ديد ديگران مورد قضاوت قرار مي گيرد داراي تفاوتهايي مي باشد.


براساس تحقيقات انجام شده زماني كه فرد در موضع اقدام كننده قرار
مي گيرد خود را اكثرا به عوامل محيطي نسبت مي دهد و عوامل شخصي و ويژگيهاي فردي را ناديده مي گيرد.
و برعكس زماني كه در موضع مشاهده كننده و قضاوت كننده قرار مي گيرد نقش عوامل محيطي را كمرنگ فرض نموده و بيشتر به عوامل شخصي تاكيد مي ورزد.


در حيطه بحث مهارتهاي فردي تخصص و چگونگي نگرش به اين قضيه
مي تواند در خود تامل و انديشه باشد. هر چه در انجام هر كاري فرد داراي تخصص و مهارت باشد بهتر و موثرتر ميتواند در آن رشته فعاليت نمايد.
بي شك يكي از عوامل عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم عدم وجود مردان و زنان با تخصص و با مهارت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي مي باشد.
2- نقش عوامل فرهنگي روي فعاليتهاي اقتصادي مساله اي است كه كارشناسان امر در مواجهه با آن به يك نكته اساسي توجه دارند و آن فرهنگ رفتاري افراد آن اجتماع مي باشد.


در بيان تعريف مربوط به مسائل فرهنگي ديدگاه عالمان بطور قطع در يك راستا مي باشد و آن اينست كه در تعريف فرهنگ به اصول ثابتي معتقدند از آنجمله مجموعه اي از ارزشها، باورها، اعتقادات، هنجارها، اخلاق، دانش و ساير يافته ها و اكتسابات اجتماعي انسان.


در هر جامعه اي با توجه به خصوصيات فرهنگي آن مقولات، معيارها و مفاهيمي با ارزش قلمداد مي باشند وقتي از بايدها و نبايدهاي يك فرهنگ حرف مي زنيم از حد و حدود و از مرزهاي رفتاري آن اجتماع مي گوييم به يك مجموعه از رفتارها و هنجارهاي مسلم شده بر مي خوريم كه مي تواند در پيشرفت و توسعه نقش بسزايي داشته باشد هر دوي عوامل فرهنگي و اقتصادي در مورد طرح اين گزارش داراي اهميت فوق العاده مي باشند.


نظم و ترتيب در اجتماع، وفاي به عهد، عدم وجود فاصله هاي طبقاتي(عدالت اجتماعي به مفهوم واقعي)، داشتن امنيت و آسايش فكري و روحي و داشتن محيطي عاري از آلودگي هاي صوتي و فشارهاي عصبي و... اين مسايل انجام شود، در غير اينصورت شرايط پياده كردن و اجراي آن ناديده گرفته شده و آنچه بنابر برنامه ارائه خواهد شد هر چند كامل و بدون ايراد باشد، تنها روي كاغذ ترسيم مي شود و يا توسط رايانه محاسبه


مي گردد، ولي هيچوقت در ميدان عمل تحقق پيدا نخواهد كرد.
سازمان و مديريت(سوسياليستي)، نوشته د- گويشاني، ترجمه دكتر احسان برنامه ريزي را بصورتهاي مختلفي تعريف كرده اند:
- برنامه ريزي طرحي براي يك آينده مطلوب و راههاي موثر وصول به آن ميباشد.
- برنامه ريزي بصورت روشن يك فرايند تصميم گيري است.


- برنامه ريزي شامل تعيين هدف و وضع خط كشي، تبديل هدف بصورت برنامه عمليات و پيش بيني چگونگي اجراي آنها مي شود.
در خصوص موضوع اين گزارش و ارتباط برنامه ريزي كه جزء وظايف مديريت مي باشد بيان اين نكته ضروري است كه چنانچه اين برنامه ريزي با شناخت اهداف- منابع- سياستها و روشها باشد بطور جدي در فرايند نيل به هدفها نزديك شده ايم.
حسابداري
• تاريخچه حسابداري


• ابزار و مفاهيم پايه حسابداري
• مراحل حسابداري


• انواع حسابداري
• مفروضات حسابداري
• اصول حسابداري
• همچنين ببينيد
حسابداري يا به تعبيري زبان تجارت روشهايي است قراردادي که توسط استادان ، کارشناسان و يا انجمنهاي حرفه اي حسابداران تدوين گرديده است و به تدريج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحيح و تغيير مي باشد. براي حسابداري تعاريف گوناگوني عنوان شده است که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :
• فرآيند تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي که براي استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصميم گيريهاي آگاهانه را فراهم مي سازد.
• حسابداري عبارتست از خدمتي که با فراهم کردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران، پرداخت کنندگان ماليات، اداره کنندگان و سايرين جهت تصميم گيريهاي آگاهانه انجام مي پذيرد.


• حسابداري عبارتست از فن تفسير، اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي. در حسابداري هدف بر اين قرار گرفته است که با بنيانگذاري يکسري ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را براي حل مسايل مالي يک موسسه بدست آوريم .
تاريخچه حسابداري


در عصري که جوامع بشري همواره در حال پيشرفت هاي علمي و صنعتي و اقتصادي مي باشند و با توجه به اينکه نقش فعاليتهاي مالي در هر پيشرفت و توسعه اي غير قابل انکار مي باشد نياز به توسعه حسابداري روز به روز افزايش مي يابد .


در قرون وسطي مرسوم بوده است که فرمانروايان مالياتها را جمع آوري مي کردند و آنرا در جهت رفع نيازهاي مالي مربوط به توسعه املاک به مصرف مي رساندند.در آن زمان يکي از وظايف حسابداران تهيه صورتي از اموال افراد براي خزانه داري فرمانروا به منظور اخذ ماليات بود . از ديگر وظايف حسابداران آن زمان مي توان به تهيه گزارش سفر افرادي که به کار تجارت بين کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. اين گزارش در پايان هر سفر تهيه مي گرديد و هدف از آن تعيين سود و زيان مربوط به آن سفر بود. در قرن سيزدهم و چهاردهم به دليل رشد عمليات تجارتي تحولاتي در سيستم نگهداري حسابها به وجود آمد.


لوکا پاچيولي ( LUCA PACIOLI ) يک کشيش ايتاليايي و درواقع يک رياضيدان بود که توانست با انتشار کتاب رياضيات لوکا پاچيولي موجب گسترش فن دفترداري دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وي در اين کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداري داشت توانست مهارت تجزيه و تحليل گري خود را در جهت توصيف سيستم حسابداري دوطرفه به کار برد.با وجود اينکه دراين کتاب هيچ اشاره اي به دوره مالي ، چگونگي تهيه صورتهاي مالي و نگهداري حسابهاي مربوط به دارائيهاي ثابت وجود ندارد و نيز تمايزي بين اموال شخصي صاحب موسسه وسازمان تجاري وي نگذاشته است ، به دليل سادگي و داشتن ارزشهاي علمي در طي قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .


از زمان به وقوع پيوستن انقلاب صنعتي در انگلستان ، نياز به حسابداري به شکل چشمگيري افزايش يافت . پس از انقلاب صنعتي امريکا هم از آنجا که سرمايه هاي شخصي زيادي در شرکتها وارد گرديد و موجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه باعث به وجود آمدن غولهاي صنعتي قرن بيست و يکم شد سيستمهاي حسابداري از اهميت بيشتري برخوردار گرديدند و حسابداري نيز با پيشرفت وضعيت اقتصادي توسعه و تکامل پيدا نمود.


ابزار و مفاهيم پايه حسابداري
• حساب
• دوره مالي
• دفتر روزنامه
• دفتر کل
• دفتر معين
• درآمد
• هزينه
• سرمايه
• دارايي


• بدهي
• سند حسابداري
مراحل حسابداري
فرايند حسابداري داراي چهار مرحله به شرح زير مي باشد:
• ثبت فعاليتهاي مالي


• طبقه بندي اقلام ثبت شده
• خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
• تفسير نتايج حاصله از بررسي اقلام خلاصه شده
انواع حسابداري
حسابداري خود به رشته هاي مجزا و تخصصي تقسيم مي شود که اين


رشته ها عبارتند از :
• حسابداري مالي ( عمومي)
• حسابداري دولتي


• حسابداري صنعتي( قيمت تمام شده)
• حسابداري مالياتي
• حسابداري بودجه اي
• حسابرسي
• حسابداري سيستمها


• حسابداري موسسات غير انتفاعي
• حسابداري اجتماعي

مفروضات حسابداري
بايد دانست که مفاهيم حسابداري مفروضاتي هستند که مبناي صورتهاي مالي و ساير اصول حسابداري مي باشند و به چهار دسته به شرح زير طبقه بندي مي گردند:
• فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه
• فرض تداوم فعاليتهاي مالي
• فرض وجود واحد اندازه گيري
• فرض دوره مالي


اصول حسابداري
اصول حسابداري به شش دسته کلي تقسيم مي شوند :
• اصل قيمت تمام شده
• اصل وضع هزينه هاي همان دوره از درآمد همان دوره
• اصل افشاي حقايق


• اصل قابل اعتماد بودن
• اصل قابليت مقايسه
• اصل ثبات رويه
همچنين ببينيد
• فعاليتهاي مالي
• معامله
• شخصيت حسابداري
• ماليات
• مبادله تجاري
• واحد اقتصادي
• اطلاعات حسابداري
• صورتهاي مالي
• طبقه بندي حسابها
كاركرد
در ايفاي وظايف و مسئوليتهايي كه به موجب قانون و اساسنامه قانوني به سازمان حسابرسي محول گرديده كارهاي زير انجام شده است:
حسابرسي
مهمترين وظيفه سازمان حسابرسي، حسابرسي شركتها و موسسات انتفاعي بخشهاي دولتي و عمومي است. از جمله موسساتي كه در سال 1379 توسط سازمان حسابرسي شده است مي توان از بانكهاي كشور، شركت ملي نفت ايران، شركت گاز و

پتروشيمي و شركتهاي تابعه آن، شركتهاي آب و برق سراسري، شركت مخابرات و بسياري ديگر از صنايع بزرگ و زيربنايي كشور نام برد. شركتها و موسسات تابعه بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد شهيد 15 خرداد، گروه عمده ديگري از موسسات حسابرسي شده توسط اين سازمان را تشكيل مي دهند. شركتهاي سرمايه گذاري و ديگر شركتهاي تحت پوشش بانكها و حدود 30 شركت بزرگ غير دولتي از جمله ديگر موسساتي است كه در سال 1379 توسط اين سازمان

حسابرسي شده است. علاوه بر اين، سازمان حسابرسي يكي از موسسات حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار تهران است و در حال حاضر حسابرسي بيش از 190 شركت پذيرفته شده در بورس را به عهده دارد. توزيع واحدهاي حسابرسي شده برحسب نوع مالكيت و تعداد حسابرسيهاي انجام شده به شرح زير است:
1- شركتهاي دولتي وابسته به دولت
2- شركتهاي تحت پوشش بنيادها
3- شركتهاي تحت پوشش بانكها
4- ساير

حسابرسان سازمان در اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي رسيدگي شده استقلال راي دارند و گزارشهاي حسابرسي توسط مديريتهاي حسابرسي، تهيه و با امضاي مدير فني عضو هيات عامل ذيربط يا مدير ارشد مربوط صادر


مي شود. انواع اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شركتهاي حسابرسي شده عبارت از 3/11% مقبول، 4/96% مشروط و 3/19% مردود و عدم اظهار نظر بوده كه در نمودار زير نشان داده شده است. توضيح آنكه درصد گزارشهاي مقبول در سال 1379 نسبت به سال قبل معادل 74 درصد افزايش يافته و درصد گزارشهاي مردود و عدم اظهار نظر طي سالهاي اخير روندي نزولي داشته است.


در انجام خدمات حرفه اي، سازمان حسابرسي از حسابداران حرفه اي شاغل در بخش خصوصي كه طبق ضوابط مدوني انتخاب مي شوند نيز استفاده
مي كند و تا اين تاريخ بيش از 500 نفر مورد تائيد سازمان حسابرسي قرار گرفته اند. در سال 1380 حسابرسي 500 شركت به ترتيب فوق به حسابداران شاغل در بخش خصوصي واگذار و تحت نظارت سازمان انجام شده است.


طرح و تنظيم سيستمهاي حسابداري
سازمان در سال 1379، حدود 25 پروژه طرح و تنظيم سيستمهاي حسابداري دستي يا كامپيوتري را دست اجرا داشته است.

خدمات مالي و مديريت


سازمان در سال 1379، حدود 15 قرارداد در مورد اصلاح حساب و ارائه ساير خدمات مالي در دست اجرا داشته است.
تدوين استانداردهاي حسابداري
براي پيشبرد و اعتلاي حسابداري در كشور و هماهنگ سازي آن با حسابداري جهان، اقداماتي به عمل آمده كه اهم آن به شرح زير است:
 22 استاندارد ملي حسابداري براساس استانداردهاي بين المللي تدوين و منتشر شده است. اين استانداردها از ابتداي سال 1380 براي كليه واحدهاي اقتصادي كشور لازم الاجرا است.


 به منظور تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و نيز صورتهاي مالي تلفيقي براساس استانداردهاي مالي حسابداري، صورتهاي مالي نمونه حاوي اطلاعات مربوط و لازم تهيه و منتشر شده است. در حال حاضر اغلب واحدهاي اقتصادي مالي خود را براساس اين نمونه تهيه و ارائه مي كنند.
 بيست و پنج استاندارد از استانداردهاي بين المللي حسابداري، راهنماي بكار گيري اصول پذيرفته شده حسابداري ايالات متحد و تعدادي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايالات متحد و انگلستان به فارسي ترجمه و به طور گسترده اي منتشر شده است.


تدوين استانداردهاي حسابرسي
براي پيشبرد و اعتلاي حسابرسي در كشور و هماهنگ سازي آن با حسابرسي جهان، اقداماتي به عمل آمده كه اهم آن به شرح زير است:
 استانداردهاي ملي حسابرسي هماهنگ با استانداردهاي بين المللي حسابرسي تهيه و پس از نظرخواهي به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده و از ابتداي سال 1378 لازم الاجرا است.


 در جهت برقراري نظام منسجمي در زمينه اخلاق و رفتار حسابداران و حسابرسان، مجموعه آيين رفتار حرفه اي تدوين و منتشر شده است. اين مجموعه نيز به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده و از ابتداي سال 1378 لازم الاجرا است.


 دستورالعمل تفصيلي انجام كارهاي حسابرسي توسط سازمان تدوين و مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مورد با تشكيل كميته اي مركب از مديران ارشد و فني حسابرسي سازمان، مندرجات اين دستورالعمل مورد تجديد نظر قرار گرفته و اقدامات لازم به منظور بهبود كاربرد اهميت و ريسك در آن صورت پذيرفته است.


 دستورالعمل هاي تفصيلي براي حسابرسي طرحهاي عمراني براساس الزامات قانوني و نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان آن، تدوين و منتشر شده است. اين دستورالعمل از ابتداي سال 1378 لازم الاجرا است.


 سازمان حسابرسي با انتشار كتب و نشريات مختلف از جمله كتابهاي اصول حسابرسي، حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري، استانداردهاي حسابرسي كشورهاي انگلستان و ايالات متحد، نقش موثري را در ارتقاي دانش حسابرسي به عهده داشته و دارد.
تحقيقات و انتشارات


بيش از 20 سال است كه فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشاراتي در سازمان آغاز و گسترش يافته است. در اين مدت بيش از 150 نشريه، شامل كتاب و جزوه در زمينه حسابداري مالي، حسابداري مديريت، حسابداري صنعتي، حسابرسي و رشته هاي ديگر وابسته به حسابداري و حسابرسي تاليف، ترجمه و منتشر كه فهرست آن در صفحات بعدي ارائه شده است. بسياري از اين نشريات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور، به عنوان متن درسي انتخاب شده است و تدريس مي شود. استقبال حسابداران شاغل، دانشجويان حسابداري و دانشجويان ساير رشته هاي مرتبط از انتشارات سازمان به حدي بوده كه اكثر قريب به اتفاق نشريات به دفعات و در تيراژهاي 10 تا 15 هزار نسخه، تجديد چاپ و منتشر شده است.

 


فصلنامه حسابرس
از حدود سه سال پيش انتشار فصلنامه حسابرس در دستور كار سازمان حسابرسي قرار گرفته و تا پايان سال 1380، سيزده شماره آن چاپ و منتشر شده است. فصلنامه حسابرس كه توسط شوراي مديريت اداره مي شود شامل مباحث روز حسابداري و حسابرسي و ساير موضوعات مرتبط و نيز چكيده مقالات زبان انگليسي است.
فاصله انتظاراتي بين سيستم آموزش حسابداري و نيازهاي حرفه حسابرسي
مقدمه
در جوامع پيشرفته، رشته هاي تحصيلي مختلف ماحصل تعامل عرصه هاي تجربي و محيط هاي آموزشي هستند. پيوستگي اين ارتباط تا بداينجاست كه آخرين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي ريشه در نيازهاي عملياتي علوم داشته و از سوي ديگر استفاده كنندگان از علوم و تخصص ها در رابطه تنگاتنگ با محيط آموزشي وظيفه بازآموزي علوم و دانش را بر عهده دارند. اين ارتباط تنگاتنگ باعث مي شود هم كيفيت فن آوري و عمليات در يك فرآيند مستمر رو به بهبود باشد و هم محيط هاي آموزشي مدلهاي علمي و كوچك شده اي از عمليات فرض شوند و دانش آموخته در چنين محيط هايي آمادگي لازم و كافي را جهت برقراري ارتباط بين دانسته هاي تئوريك و عرصه هاي علمي در زمان كوتاه را داشته باشند.


در كشور ما بحث جدايي محيط هاي آموزشي و عرصه هاي تجربي و عدم وجود ارتباط كافي بين اين دو به يك باور غالب تبديل شده است. تا جايي كه از ديد فعالان تجربي شئونات و درجات علمي دانش آموختگان به راحتي پذيرفته نمي شود و از سويي دانش آموختگان خود نيز باور دارند كه لازم است دوراني را صرف انباشت تجربي مطالبي نمايند كه جايگاه بيشتر آنها علي القاعده در متون آموزشي است. در حوزه هايي از علوم كه عمدتا در قرن بيستم به عنوان علم مطرح شده اند و جزء جديد و جوان طبقه بندي


مي شوند اين مسئله حادتر بوده و سطح اتكاء به تجربه در آنها بيشتر است. شايد علت اصلي آن باشد كه علم بودن اين رشته ها در باورها نهادينه نشده است. رشته حسابداري جزء اين رشته از دانش ها طبقه بندي مي شود.


در اين مقاله سعي شده است زوايايي از مسئله فاصله انتظاراتي بين سيستم آموزشي و حرفه حسابرسي كه از نقطه نظر دانش آموختگان مقطع كارشناسي حسابداري بعنوان خروجي سيستم آموزشي براساس يافته هاي يك تحقيق علمي مورد بررسي قرار گيرد.
فاصله انتظاراتي آموزشي حسابداري


جهت گيري تحقيقات علمي و نهايتا رشد و بالندگي علوم بر مبناي تئوري ها و مفاهيم موجود آن علم انجام مي گيرد. تئوري هاي موجود در علوم،
نظريه هاي اثبات شده از طريق تحقيقات قبلي هستند كه بر روي آنها اتفاق نظر وجود داشته و پاسخگوي توجيه عملكرد جاري و تبين راهكارهاي مسائل آتي مي باشند.


در ايران به دليل فرآيند وارداتي بودن دانش و علم و عدم استقرار از فرآيند بهبود مستمر، معمولا آموزش ما بر صنعت و عمل منطبق نمي باشد. بعبارت ديگر، دانشجويان معمولا آموخته هايي دارند كه يا با يك تاخير زماني 5 تا 10 ساله به عرضه عمل راه مي يابد يا آخرين تغييرات تكنولوژي و عملي در كتب و متون

دانشگاهي مربوطه يافت نمي شوند. به عبارت ديگر، در كشورهاي پيشرفته ابتدا مسائل و مشكلات در عرصه صنايع و كسب و كار و تجارت بروز مي كند و به دنبال آن، كوشش سترگي صورت مي گيرد تا آنها را به نحوي حل و فصل كنند؛ سپس حاصل يافته ها و دستاوردهاي صنعت و تجارت به دانشگاه وارد مي شود. در دانشگاه، ابتدا با تكيه بر اين يافته ها و دستاوردها، نظريه هاي مطرح شده را صورتبندي و نتيجه آنها را به صورت مقاله در مجلات علمي منتشر مي كنند، سپس درباره آنها بحث و مجادله در مي گيرد، مباحث پرورش مي يابد، و سرانجام نظريه ها و روشهاي علمي معتبر و كاربردي به كتابها راه پيدا مي كند و در

همين راستا، صنايع كوچك نيز كه توان اجراي پروژه هاي عظيم پژوهشي را ندارند، مي توانند با صرف هزينه بسيار اندك، يعني از طريق خريد كتاب، به اين دانش عظيم كه جنبه عمومي دارد، دست يابند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید