دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روانشناسی یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
298 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روانشناسی یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روانشناسی یادگیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کتاب: روانشناسی یادگیری
تالیف: محمد پارسا
انتشارات: دانشگاه پیام نور

اسلاید ۲ :

فصل اول:تعریف یادگیری و عوامل     
               موثر در یادگیری      
فصل دوم:طراحی آموزشی
فصل سوم:بنیاد فلسفی وپیشینه نظریه 
              های یادگیری
فصل چهارم:نظریه پیوندگرایی
فصل پنجم:نظریه بازتابی
فصل ششم:نظریه کاهش سائق
فصل هفتم:نظریه شرطی شدن مجاورتی
فصل هشتم: نظریه شرطی شدن عامل
فصل نهم:نظریه یادگیری گشتالت
فصل دهم:نظریه میدان شناختی
فصل یازدهم:نظریه رشد شناختی
فصل دوازدهم:نظریه مفهوم گرایی
                    ابزاری
فصل سیزدهم:نظریه یادگیری معنی دار
                   کلامی
فصل چهاردهم:نظریه شناخت اجتماعی
فصل پانزدهم:اختلالهای یادگیری
فصل شانزدهم:انتقال یادگیری
فصل هفدهم:پردازش آگاهی
 
 

اسلاید ۳ :

 
تعریف یادگیری
 و
 عوامل موثر بر یادگیری

اسلاید ۴ :

تعریف یادگیری به سه شکل ارایه می شود:
۱- در قالب مفهوم رفتار
۲- در قالب مفهوم استعداد
۳- در قالب فرآیندهای فیزیولوژیک

اسلاید ۵ :

یادگیری ، تغییری نسبتا پایدار در رفتار موجود
 
 زنده است که در نتیجه تجربه ایجاد می شود
 

اسلاید ۶ :

بنابراین ،تغییراتی که پایدار نیستند ،
یادگیری تلقی نمی شوند. مانند تغییرات
رفتار ناشی از مصرف مواد مخدر.

اسلاید ۷ :

بنابراین ، تغییرات ناشی از تاثیر عوامل 
 
فیزیکی یا شیمیایی بر بدن ، و یا تغییراتی 
 
که در اثر رشد در رفتار پدید می آیند ، 
 
یادگیری محسوب نمی شوند.

اسلاید ۸ :

تعریف یادگیری براساس استعدادیادگیری ، تغییری نسبتا دایمی در توانایی ، 
گرایش یا استعداد پاسخ دادن است.
 
 
نتیجه:

اسلاید ۹ :

در تعریف یادگیری به عنوان تغییر
 
 در گرایش و توانایی و استعداد 
 
پاسخ  دادن ،این نتیجه استنباط می
تعریف یادگیری براساس استعدادیادگیری ، تغییری نسبتا دایمی در توانایی ، 
گرایش یا استعداد پاسخ دادن است.
 
 
نتیجه:
 
 شود که یادگیری پیش از تغییر 
 
رفتار حاصل می شود.

اسلاید ۱۰ :

تعریف یادگیری بر اساس فرآیندهای فیزیولوژیکالف- یادگیری فرآیندی است که منجر به ایجاد
 دگرگونی در ساختار فیزیولوژیک اعصاب 
می شود.
 
ب –
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 298 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد