دانلود فایل پاورپوینت الگویی برای فرایند یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
122 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگویی برای فرایند یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگویی برای فرایند یادگیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اینکه ما چگونه فکر می کنیم، چگونه و چه چیزی را به یاد بیاوریم و چگونه مسائل را حل می کنیم، همه فرایندهای شناختی هستند که شامل همه عملکردهای جذاب ذهن (بازشناس، یادآوری، خود آگاهی ، فکرکردن ، خواندن ، نوشتن ، حل مسئله ، درک مفاهیم ، خلاقیت و فرایند پیچیده هوش) می شود.
همین فرایندهای ذهنی برای معلمان نیز، که مسئول هدایت همه گونه های یادگیری می باشند مهم است. در واقع بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که وظیفه انسانی معلم پرورش فرایندهای شناختی دانش آموزان است.
چون همه فرایندهای شناختی غیر قابل مشاهده هستند، روش اصلی تحقیق در زمینه آنها، روش مشاهده تغییرات رفتاری ناشی از تجربه توسط روانشناسان و  متخصصان تعلیم و تربیت می باشد.   
جهت مطالعه فرایندهای شناختی الگویی ارائه شده که انسان را همچون سیستم پردازش اطلاعات تصویر می کند.
الگوی پردازش اطلاعات شامل اجزای مختلفی از جمله: دریافت کننده های حسی، ثبت کننده های حسی، حافظه کاری و حافظه دراز مدت است. هر کدام از این اجزاء نقش مهمی را در توانایی ما برای پردازش اطلاعات بازی میکنند.
 

اسلاید ۲ :

تماس اولیه ما با دنیای خارج و دریافت اطلاعات نهفته در آن از طریق دریافت کننده های حسی یا حواس چند گانه صورت می گیرد.

حواس بینایی، شنوایی و بویایی… اطلاعات مربوط به محرکها را به درون سیستم پردازش اطلاعات انسان منتقل میکنند. وجود نقص در یک دریافت کنندۀ حسی، مسلماً در پردازش اطلاعات یادگیرنده تأثیر زیادی دارد

اسلاید ۳ :

نوعی سیستم نگهداری است که آثاری از محرکها را در خود حفظ می کند و امکان تحلیل ادراکی به آنها می دهد. ادراک چیزی فراتر از احساس اشیای اطراف انسان می باشد و امری آنی نبوده و احتیاج به زمان دارد.انواع محرکهای محیطی که دریافت و احساس می شوند. برای اینکه معنادار شده و عمل ادراک روی آنها صورت گیرد موقتاً رد ثبت کننده های حسی نگهداری می شوند تا سر فرصت امکان تحلیل ادراکی برای آنها فراهم شود

اسلاید ۴ :

یادگیری بدون ادراک محقق نمی شود.هیچ درکی بوجود نمی آید مگر اینکه اطلاعات دریافتی معنا پیدا کند و در این زمینه دانش و آموخته های قبلی فرد، کلمه کلیدی معناداری بوده و پایه یادگیری های جدید او را تشکیل میدهد.

اسلاید ۵ :

از دیدگاه نظریه طرحواره، درک دانش آموزان از جهان و بدین ترتیب آنچه به یاد می آورند به اطلاعاتی که با آن روبه رو می شوند اطلاعاتی که از قبل در ذهن خود دارند و نحوه تعامل آنها با اطلاعات جدید بستگی دارد.
معناداری بر اساس دانش موجود و فعلی دانش آموزان از جهان پدید می آید. یک از راههایی که زا طریق آن اطلاعات معنا پیدا می کند فرا شناخت است. فراشناخت به معنای تفکر درباره تفکر است و فرابندی می باشد که در حافظه کاری رخ میدهد.به طور کلی، دو نوع فراشناخت به هم پیوسته وجود دارد ۱) دانش درباره شناخت ۲) تنظیم و نظارت بر شناخت.
اطلاع از شناخت زمانی رخ می دهد که دانش آموز از مهارتهای شناختی خود آگاه است . برای مثال دانش آموزی که از حافظه خود آگاهی دارد ممکن است در دفتری رئوس تکالیف روزانه خود را یادمداشت تا در منزل بدون فراموشی آنها را انجام دهد. این مثال نشان دهنده آگاهی فرد از فرایندهای فکری خویش و مبنابراین نوعی فراشناخت است.
تنظیم شناخت و نظارت بر آن:
بخش کدوم فراشناخت، تفکری است که فکر را تنظیم و بر آن نظارت میکند. خود – گردانی و خود – دیده بانی به افراد امکان میدهد که اگر با مشکلی روبرو شدند گامهای مناسب را برای بررسی و رفع آن مشکل بردارند.
همانگونه که قابل تصور است توانایی دانش آموزان در تمام وظایف شناختی با توانایی ایشان در فراشناخت ارتباط نزدیک دارد معمولاً خوانندگان خوب از توانایی فراشناختی بالایی برخوردارند . آنها بر مطالعۀ خویش نظارت می کنند و تغییرات لازم را بوجود می آورند.
به نظر نمی رسد که خوانندگان ضعیف زمانی که متنی را درک نمی کنند از عدم درک خویش آگاه باشند و اگر هم متوجه شوند احتمال دارد که از راههای حل مشکل بی اطلاع باشند آنها ممکن است انواع متون مختلف را به شکل یکسان پردازش کنند.این افراد معمولاً به صورت مؤثری بر جریان مطالعۀ خویش نظارت ندارند و آنرا تنظیم نمی کنند.

اسلاید ۶ :

اگر از دانش آموزانی که در سنین مختلف هستند خواسته شود که مطالب موجود در یک متن کوتاه را به ترتیب اهمیت رتبه بندی کنند،به طور مشخص تأثیر رشد را در ارزیابی ایشان می توان ملاحظه کرد. به نظر میرسد مهارتهای مربوط به فراشناختی در مراحل بعدی رشدمجال بروز می یابد. یعنی فراشناخت آدمی طی مراحل مختلف رشد هوشی و ذهنی انسان رشد و گستردگی می یابد. پس مواد درسی منتخب باید ارتباط نزدیکی با توانایی فراشناخت دانش آموزان داشته باشد.
متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که آگاهی دانش آموزان دربارۀ خواندن و توانایی ایشان در بکارگیری راهبردهای مؤثر را می توان از طریق آموزش افزایش داد توانایی دانش آموزان در تشخیص مطالب اصلی متن را می توان تقویت کرد. ولی تفاوت این توانایی در سنین مختلف همچنان باقی می ماند.

اسلاید ۷ :

آن براوان از دانشگاه کالیفرنیا- برکلی، پیشگام تحقیق دربارۀ فراشناخت است و مطالب زیادی را دربارۀ کاربرد این تحقیقات در تدریش نوشته است. آنچه در پی می آید دستورالعملهایی است که از تحقیقات براون اقتباس شده و ممکن است به معلمان در تکامل فراشناخت دانش آموزان کمک کند.به دانش آموزان باید کمک کرد تا درک کنند که فعالیتهای مختلف یادگیری انتظارات متفاوتی را به وجود می آ ورد. مثلاً دانش آموزان دبیرستانی که قرار است امتحان ساده ای را بگذرانند باید بیاموزند که روش مطالعه برای یک امتحان ساده با مطالعه برای یک آزمون درست یا غلط ، متفاوت است. روش امتحان تشریحی به توانایی مرتبط ساختن مفاهیم با یکدیگر با ذکر مثالهایی خارج از متن و ارزیابی بحث ها نیاز دارد.
این روش با آزمون های چند جوابی و آزمون های درست یا غلط کاملاً متفاوت است.
به طور کلی بر اساس تحقیقات مربوط به فراشناخت معلمان نباید فقط محتوای درسی را به دانش آموزان خود بیاموزند، بلکه باید روش ارزیابی و شیوه آماده شدن برای یادگیری را نیز آموزش دهند.
به دانش آموزان باید آموخت که در تنظیم مواد خواندنی از علایم و نشانه های بسیاری استفاده می شود. عنوان، مقدمه، خلاصه، علایم (مانند « نمره یک…» « مهمترین آنها عبارتند از…» و مانند اینها اطلاعات مهمی را درباره ابعاد مهم یک متن عرضه می کند.
به دانش آموزان باید آموخت که اطلاع از شناخت خود اثر مهمی در یادگیری دارد.

اسلاید ۸ :

دانش آموزان باید بیاموزند که ارتباط یافته های جدید با دانسته های قبلی امکان یادآوری را افزایش می دهد. همچنین باید بدانند که انگیزه آنها برای یادگیری در کیفیت فراگیری تأثیر مستقیم دارد. علاوه بر این، باید به دانش آموزان کمک کرد تا به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند و به هنگام یادگیری مواد جدید این نقاط قوت و ضعف را در نظر داشته باشند.
به دانش آموزان باید روشهای علمی فراشناخت را آموخت.
مثلاً دو روش بسیار خوب تلخیص مطالب و تهیه سوأل است. تحقیقات نشان می دهد که وقتی شاگردان خلاصه و یا نمایی ازمواد خواندنی و درس معلم برای خود تهیه می کنند به محفوظات درسی ایشان افزوده می شود. به همین شکل، یادگیری روش تهیه سوال از فرد به هنگام مطالعه و گوش دادن به درس معلم به دانش آموزان کمک می کند تا اطلاعات مهم را به یاد آورند.
 
 

 

اسلاید ۹ :

فراحافظه یکی از ابعاد فراشناختی است و اشاره به دانش درباره حافظه شان دارد. مثلاً درک افراد از اینکه به حافظه سپردن یک فهرست بلند دشوار تر از به حافظه سپردن یک فهرست کوتاه است. تفکر درباره حافظه به تدریج در کودکان ایجاد شده و رشد می کند.
در فراحافظه سه توانایی مربوط به هم وجود دارد: آگاهی، تشخیص و نظارت بر آگاهی؛ یعنی میزان آگاهی از نیاز به حافظه و یادسپاری و همچنین آگاهی از ضرورت و اهمیت یادآوری.
تشخیص: نیاز به تشخیص شرایط لازم( دشواری یا سهولت) برای یادآوری است درک افراد از اینکه به حافظه سپردن یک فهرست بلند دشوارتر از به حافظه سپردن یک فهرست کوتاه است.
بازبینی یا نظارت: مقدمه نهایی فراحافظه بازبینی است. یعنی کنترل و ارزشیابی یادگیرنده از میزان پیشرفت خود در امر یادآوری. یادگیرندگان ماهر دائماً در مورد میزان پیشرفت خود در امر یادآوری به قضاوت می نشینند. آنها مشخص می کنند که چه چیزی را به خوبی فرا گرفته اند رد چه چیزی به حد مهارت نزدیک هستند و در چه چیزی نیاز به تلاش بیشتری دارند. این توانایی در بسیاری از موارد نقش حیاتی در عملکرد موفقیت آمیز حافظه دارد.

اسلاید ۱۰ :

همان گونه که در مباحث قبلی ملاحظه شد اساس پردازش اطلاعات در ابعاد مختلف آن معناداری است. برای اینکه یادگیری جدید مفید و موثر باشد باید به نحو موثری با اطلاعات موجود در حافظه دراز مدت ارتباط یابد.
یکی از راههای ایجاد رابطه بین مطالب « کم معنا » و مطالب «با معنا» استفاده از یادیارها یا روشهای کمک به حافظه است. یادیارها عبارتند از قافیه ها، کلمات، تصاویر و هر مطلب آشنایی که به همراه اطلاعات جدید اورده می شود تا آنرا قابل حفظ سازد در موثرترین نوع یاد یار از تصاویر ذهنی استفاده می شود که ابزار نیرومندی برای داوری در اختیار شما قرار می دهد
شما دانش آموز ا ن چند روش نسبتا ساده از روشهای یا دیاری به وسیله تصاویر ذهنی را بیاموزید و در یادآوری بسیاری از اطلاعات مورد استفاده قرار دهید . چهار نوع از این روشها عبارتند از:
روش پیو ند ، روش تخصیص جا یگاه ، روش چنگک ، یا قلاب و از همه مهمتر روش کلید واژه.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 122 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد