دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابرسی داخلی در شرکت های خصوصی اهواز

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده ها و کاهش ابهام پیرامون ناشناخته ها به اطلاعات نیازمند بوده به طوریکه آغاز تاریخ بشر با توانایی او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن بوده است در یک واحد اقتصادی ،کار اصلی مدیر تصمیم گیری است و مبنای تصمیم گیری نیز وجود اطلاعات است به طوری که بدون اطلاعات در دست نمی توان تصمیمات منطقی اتخاذ کرد .بنابراین اطلاعات چیزی است که ابهام را کاهش می دهد و انسان را به تصمیم گیری منطقی و درست وا می دارد. انسان پیش از شروع هرکاری به عاقبت آن فکر می اندیشد و سپس راهکار مناسب را تعیین می کند. خصوصا اینکه تصمیم گیری مربوط به مسائل مالی می باشد. لذا کسب اطلاعات بهنگام ، صحیح و در خور اتکاء مربوط به فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی یکی از شرط های اولیه یک سیستم مالی می باشد.

با کسترش وپیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای اقتصادی در جهان پیشرفته امروزه فشار ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت ،وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی،اداری و تجاری که هدف ها و سیاست های سازمانی آن را از درون و بیرون به شدت تهدید میکند و سبب شده تا کنترل مستقیم و انفرادی اینگونه واحدها ناممکن شود و نیاز به استقرار سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزیی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد،مورد توجه جدی قرار گیرد(فیلی.(۲۰۰۱

و دوری مدیریت ارشد از تمامی ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری ،عدم امکان کنترل مستقیم عملیات سیستم سازمانی،مدیریت را وادار به استقرار کنترل های داخلی مناسب از جمله ایجاد واحدهای حسابرسی داخلی به عنوان یک کنترل مدیریتی برای سنجش و ارزیابی اثربخشی سایر کنترل ها نموده است.(برینگ و کاپشن(۱۹۹۸

حسابرسی داخلی جایگاهی والا در سیستم داخلی و کنترل داخلی دارد و مدیریت سازمان را در انجام وظایف فرد از طریق تقویت کنترل ها،یاری می کند.در واقع مدیریت علاوه بر استفاده از دیگر امکانات حسابرسی داخلی،شامل حصول اطمینان از کیفیت و صحت عملیات ،اطلاعات گزارش های مالی،کفایت سیستم کنترل های داخلی و رفع نقاط ضعف آن،پیشگیری نسبت به بروز اشتباهات و یا سود استفاده های مالی و نظایر آن از این بخش در اجرای هرچه صحیح تر مسئولیت ها و تصمیم گیری های مناسب یاری جسته است( کمالی زارع و ارباب سلیمانی.(۱۳۷۹

از طرفی امروزه تحولات شگرفی در زمینه ی فناوری اطلاعات رخ داده و پیشرفت های آن فراگیر شده است. به طوریکه دانشمندان آنرا عصر ارتباطات و اطلاعات می نامند. مهمترین ویژگیهای آن سرعت زیاد در پردازش اطلاعات و به روز بودن امکان مبادله الکترونیکی اطلاعات ،کیفیت بالا ، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش می باشد و از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر امور را در پیش داریم. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فناوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهیم داشت و حسابداری و حسابرسی نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه ی خدمات و وظایف خود می باشد. بنابراین تحقیقاتی در این زمینه جهت شناخت فناوری اطلاعات جدید و پی بردن به اینکه کدامیک از این فناوری ها و چگونه باید بکار برده شوند تا باعث ارتقاء کیفیت حرفه و پیشرفت حسابداری و حسابرسی همزمان با تحولات اساسی در فناوری اطلاعات شود لازم و ضروری است.( دکتر یونس باد آورندی.(۱۳۹۰

بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه فناوری اطلاعات و حسابرسی داخلی در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا استفاده از فناوری اطلاعات و حسابرسی داخلی تاثیری در عملکرد شرکت ها دارند یا خیر ؟

در این پژوهش ضمن مطالعه ی جنبه های مختلف حسابرسی داخلی و توضیح و تفسیر آنها تاثیر فناوری اطلاعات بر هریک از این جنبه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت نشان می دهد که توسعه ی فناوری اطلاعات جنبه های مختلف حسابرسی داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف حسابرسی داخلی وآشنایی با جنبه های مختلف حسابرسی و تاثیر فناوری اطلاعات بر هریک از این جنبه ها است.

ادبیات تحقیق

تاریخچه فناوری اطلاعات

پس از دسترس قرارگرفتن کامپیوتر در سال ۱۹۵۰میلادی ،اولین کاربرد عملی کامپیوتر در آن استفاده شد .در انتخابات ریس جمهوری آمریکا در سال۱۹۵۱بود. در سال ۱۹۶۰ با حضور ابرکامپیوتر ایده توسعه پایگاه های اطلاعاتی متمرکز و مفهوم انفورماتیک (داده پردازی) شکل گرفت و کاربران در حوزه مدیریت اطلاعات طرفداران بیشتری پیدا کرد. این ایده در سالهای ۱۹۷۰تا۱۹۸۰ بصورت استفاده از سیستم های هوشمند و کمک به تصمیم گیری کل قوی تری به خود گرفت و ایده اصلی اتوماسیون اداری و سیستم های بدون کاغذ تقویت نمود.

تعریف فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات عبارت از کاربرد دانش در کسب و کار و صنعت است. به عبارت دیگر منظور از فناوری اطلاعات وسایل مکانیکی یا اکترونیکی است که در تولید محصولات و برای ساخت سیستم های کارآمدتر است.(مهدی عربی.(۸۸

فناوری اطلاعات (IT) اصطلاحی عمومی است که به استفاده از رایانه برای ایجاد و نگهداری داده ها و ارائه به موقع اطلاعات اطلاق می شود.به عبارت دیگر هر امکاناتی که برای دریافت ،ذخیره سازی ، پردازش و انتقال و ارائه اطلاعات بکار رود را فناوری اطلاعات می گویند.اهمیت کاربردهای متنوع و متعدد فناوری اطلاعات در زندگی روزمره نیز کاملا ملموس . غیرقابل انکار می باشد تا جایی که در برخی موارد بدون استفاده ازIT اجرای فعالیتها مختل می گردد یا مستلزم هزینه های فراوانی خواهد بود.(هولاندز-(۱۹۹۹

حسابرسی داخلی

حسابرسی یعنی بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنایی صورتهای مالی، حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخل و خارج از شرکت و اجرای سایر روش های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی ،تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت

مالی شرکت وفعالیت های در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر ،گردآوری می کنند.به عبارت دیگر حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ی ادعا های مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی ،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع .(اسکندری و عرفی ،(۱۳۸۴

تعریف های حسابرسی داخلی از نظر برخی انجمن های حرفه ای

• انجمن حسابرسان داخلی آمریکا(:(IIA

این انجمن از حسابرسان داخلی به عنوان ” وظیفه ی ارزیابی مستقلی که با هدف کمک به کارکنان بنگاه در ایفای هرچه بهتر و موثرتر وظایفشان ،در درون واحد اقتصادی به وجود می آید.تا فعالیت های آن را رسیدگی و ارزیابی کند ” یاد می کند.

• انجمن حسابداران عمومی دولتی انگلستان((CTPFA

حسابرسی داخلی را وظیفه ارزیابی مستقلی که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می شود تا کیفیت سیستم کنترل داخلی را از دیدگاه درست و مناسب اقتصادی،اثربخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون و ارزیابی و گزارش کند.تعاریف می کنند.(مقاله:کنگرلویی،نجات بخش،سلیمانی،تدین)

هدف های حسابرسی داخلی

هدف های حسابرسی داخلی باید منعکس کننده استانداردها و رهنمودهای حسابرسی باشد، به عبارت دیگر هدف های حسابرسی داخلی باید موارد زیر را در بر گیرد:

• آزمون، ارزیابی و گزارش کفایت سیستم کنترل داخلی با صرف هزینه ای معقول

• حفظ بی طرفی

• انجام دادن وظایف با منابعی که از طریق برنامه ریزی جامع به دست می آید، همراه با ارزیابی کامل و ثبت سیستم کنترل داخلی

• اطمینان یافتن از گردآوری شواهد حسابرسی کافی، گزارشگری کامل و اعمال روش های پیگیری مناسب.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد