بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اندازه سازمان – بزرگی و کوچکی و نقش آن در ساختار سازمانی

 

دیوان سالاری به عنوان روشی برای کنترل سازمانهای بزرگ –

 

نقاط قوت و ضعف دیوان سالاری

 

بحث چرخه حیات سازمان

 

 

 

 

اسلاید 2 :

.1هدفهاي سازماني؛

.2ترقي مدير؛

.3سلامت سازمان از نظر اقتصادي؛

اسلاید 3 :

.1استاندارد؛

.2شيوۀ مديريت مكانيكي يا ايستايي؛

.3براي انجام كارها و توليدات پيچيده،صدها متخصص مورد نياز است.

.4فراهم آوردن فرصت براي ارتقا و بالابردن حقوق و كسب شهرت براي اعضا،كاركنان و مديران.

تنها شركت بزرگ ساندويچ مك دونالد مي تواند هر هفده ساعت يك مغازۀ جديد در دنيا باز كند.

اسلاید 4 :

.1سيستمهاي توليد انعطاف پذير؛

.2بدنبال بازارهاي خاص؛

.3ارگانيك؛

.4خودمختاري و استقلال بيشتر مديران؛

.5نوآوري،خلاقيت و ابتكار؛

.6تماس نزديك كاركنان و در نتيجه ايجاد تعهد و انگيزۀ بيشتر؛

اسلاید 5 :

رئيس هيأت مديرۀ شركت جنرال الكتريك:

سازماني است كه داراي تركيبي از يك شركت بزرگ باشد ولي از نظر سادگي و انعطاف پذيري همانند يك شركت كوچك عمل كند.

اسلاید 6 :

برباورهاي كاركنان مبتني است؛

به مقررات و حقوق كساني مشروعيت مي بخشد كه به پستهاي بالاي سازماني رسيده و عنان اختيار سازمان را در دست گرفته اند.

اسلاید 7 :

باوري است كه اعضاي سازمان دربارۀ مشروعيت مقام افراد دارند؛البته آنها اين مشروعيت را از مجراي سنتهاي گذشته بدست آورده اند.

مانند برخي از امير نشينهاي حوزۀ خليج فارس، كليساها و حكومتهاي پادشاهي.

اسلاید 8 :

ايثارگريهاي فرد قهرمان و راه و روش يا نظامي قرار دارد كه وي را ارائه مي كند.

مانند سازمان ارتشهاي انقلابي

اسلاید 9 :

ويژگيهاي ساختاري بوروكراسي

.1رسمي بودن؛

.2متمركز بودن؛

.3پيچيدگي؛

.4نسبت پرسنلي.

اسلاید 10 :

به مقررات، روشها و مدارك كتبي اطلاق مي گردد كه بموجب آن شرح وظايف، دستورالعملها و فرمانهايي است كه كاركنان واعضاي سازمان بايد آنها را رعايت و اجرا نمايند، مشخص مي شود.

سازمانهاي بزرگ: رسمي تر و مقررات مكتوب

سازمانهاي كوچك: نظارت مستقيم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید