تحقیق در مورد تنیس روی میز

word قابل ویرایش
53 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

تنیس روی میز
مقدمه و تاریخچه تنیس روی میز ایران
کلوپ های خصوصی ویژه بازی پینگ پنگ تشکیل شده شش سال پس از ورود اولین میز پینگ پنگ به ایران مسابقات کلوپ ها و دستجات آزاد در سال ۱۳۲۴ در مناطق نفت خیز کشور برگزار شد .

پینگ پنگ از آغاز تا کنون
در سال ۱۳۱۷ که مستشاران انگلیسی در آبادان،مسجد سلیمان و شهرهای نفت خیز جنوب کار می کردند یک میز پینگ پنگ همراه خودشان آورده و مشغول بازی با خودشان می شدند.

پینگ پنگ در یک چشم به هم زدن فراگیر شد و دنیای توپ را که از سوی ایرانیان مورد توجه قرار گرفت.
کلوپ های خصوصی ویژه بازی پینگ پنگ تشکیل شده شش سال پس از ورود اولین میز پینگ پنگ به ایران مسابقات کلوپ ها و دستجات آزاد در سال ۱۳۲۴ در مناطق نفت خیز کشور برگزار شد.

یک سال بعد و با گسترش تب پینگ پنگ در کشور فدراسیون تنیس و تنیس روی میز با هم و به ریاست آقا خان بختیار تشکیل گردید و کار خود را با برگزاری مسابقات مختلف بین باشگاهها و دستجات آزاد آغاز نمود در سال ۱۳۲۶ شمسی (۱۹۴۷ میلادی) فدراسیون تنیس روی میز ایران به عضویت فدراسیون بین المللی درآمد و در همان سال چهاردهمین دوره مسابقات در پاریس برگزار گردید.

جایزه ای برای مقام نخست مسابقات دوبل (دو نفره)مردان جهان به نام IRANCUP در نظر گرفته شده و از آن زمان تا کنون این کاپ در جریان مسابقات جهانی که هر دو سال یکبار برگزار می گردد به برندگان اهدا می گردد در سال ۱۳۳۲ برای اولین بار مسابقات قهرمانی کشور در تهران برگزار شد در سال ۱۳۵۶ شمسی تیم بانوان ایران در مسابقات جهانی سوئد شرکت نمود.

در سال ۱۳۴۶ فدراسیون تنیس و تنیس روی میز از هم جدا شدند و هر کدام دارای فدراسیون مستقلی شدند.روسای فدراسیون تنیس روی میز از شروع تا حال عبارند از :۱- آقا خان بختیار(۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷)۲- محمد حاجی (۱۳۲۷ تا ۱۳۴۶) ۳- غفور آلبا (۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸) ۴- محسن آروین (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰) ۵- امیر امین (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵) ۶- امیرمیر صادقی (۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹) ۷- علی اکبر آرمند (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳) ۸- احمد صفوی زاده(۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶) ۹- علی اکبر آرمند (۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰) ۱۰-محمد مجدآرا (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴) ۱۱- شاهرخ شهنازی (۱۳۷۵ تا کنون) بهترین مقام تیمی ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ توکیو(ژاپن) بود که تیم ایران بعد از ویتنام و ژاپن به مقام سومی رسید.بهترین مقام انفرادی در سال ۱۹۹۶ بانکوک بود که آقای هوشنگ بزرگ زاده بدست آورد که مقام سوم مشترکی بود.

بهترین مقام انفرادی نونهالان در سال ۱۹۸۹ در دهلی نو در قسمت انفرادی توسط بهنام رحمت پناه بود بهترین مقام تیمی جوانان آسیا در سال ۲۰۰۱ در هنگ کنگ بود و اما آخرین خبر که تیم ملی پینگ پنگ در سال گذشته عنوان ۳۸ را در جهان به خود اختصاص دهد.
تنیس روی میز یا پینگ پنگ ورزشی است که روی میز انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن شرکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره از آن به توپ ضربه می‌زند. توپ در این ورزش سبک و توخالی است. جنس میز از چوب و سخت است.
پیشینه

خاستگاه این بازی انگلستان است که در سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ شاهزادگان (زمان ملکه ویکتوریا) طبقهٔ بالا پس از خوردن ناهار برای سرگرمی به آن می‌پرداختند. گویا در آن زمان آن‌ها برتر می‌دانستند تا به جای آنکه در زیر آفتاب تنیس بازی کنند به انجام ورزشی بپردازند که در زیر سقف باشد٫ پس تنیس روی میز را ساختند.
چگونگی بازی
پس از ضربهٔ سرویس که می‌تواند در نیمهٔ زمین فرد آغازگر بر زمین بخورد٫ در ضربه‌های بعدی توپ باید فقط در نیمهٔ زمین طرف مقابل به زمین بخورد. دو نیمهٔ زمین با یک تور از هم جدا شده‌اند. اگر توپ در زمین حریف فرود نیاید یک امتیاز به حریف اضافه می‌شود و اگر توپ در زمین حریف فرود آید و پس از آن حریف به توپ ضربه نزند یک امتیاز به فردی که ضربه را زده افزودده می‌شود.

شناسه‌ها و تعاریف

چکیده
• رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .
• توپ از اخرین لحظه‌ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد ٬ پیش از پرتاب برای زدن سرویس ٬ رالی یک لت یا یک امتیاز محسوب می‌شود.
• یک لت عبارت است از یک رالی که نتیجهٔ آن در شمارش بازی منظور نمیشود .
• یک امتیاز عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می‌شود .
• دست بازی دستی است که راکت را میگیرد .
• دست آزاد دستی است که راکت را نمیگیرد .

• یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده‌است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر مچ دست بازی به توپ ضربه بزند .
• یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد میکند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.

• زننده سرویس بازیکنی است که اولین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .
• گیرنده سرویس بازیکنی است که دومین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .
• داور شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب میشود .
• کمک داور شخصی است که در زمان تصمیم گیری‌های ویژه به داور کمک میکند .
هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده‌است .
زمانی که توپ از هر منطقه‌ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند ٬ در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور آن « عبور کرده » تلقی خواهد شد .
• خط پایانی خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.

شرح شناسه‌ها
• سرویس درست:
در آغاز یک سرویس ٬ توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشه باشد .
سپس زننده سرویس توپ را تقریبا با حالت عمودی و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صوری که توپ ٬ پس از رها شدن از کف دست آزاد بازیکن حداقل ۱۶ سانتیمتر به سمت بالا بیاید و سپس قبل از ضربه خوردن ٬ بدون تماس با چیزی پایین خواهد آمد .
در زمانی که توپ به سمت پایین در حال حرکت است ٬ زننده سرویس به آن ضربه وارد میکند به نحوی که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روی مجموعه تور و یا از کنار آن ٬ مستقیما با زمین حریف تماس حاصل کند . در بازی‌های دو نفره ٬ توپ باید به ترتیب به نیمه سمت راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند .

از شروع سرویس تا وقتیکه به توپ ضربه وارد میشود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد . ضمنا پس از انجام سرویس ٬ دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد .

بازیکن مسئول است سرویس را بنحوی اجرا نماید که داور یا کمک او قادر به مشاهده رعایت مقررات اجراء سرویس صحیح از جانب او باشند
درصورتیکه داور نسبت به صحیح بودن سرویس شک داشته باشد ( برای اولین بار ) تنها با دادن اخطار به زننده سرویس اکتفا میکند( لت ) اما امتیاز به دریافت کننده سرویس داده نمیشود.

در صورت تکرار بندبالا( تردید داور در ارتباط با صحیح بودن سرویس ) خطا گرفته شده و برای دریافت کننده سرویس یک امتیاز در نظر گرفته خواهد شد .
در صورتیکه سرویس محققا بطور وضوح غلط باشد ٬ هیچ اخطاری داده نخواهد شد و به گیرنده سرویس یک امتیاز تعلق خواهد گرفت .
استثنائا ٬ در صورتیکه داور ٬ پیش از مسابقه از ناتوانی‌های جسمی یک بازیکن آگاهی داشته باشد میتواند برخی از موارد عدم اجرای صحیح سرویس را نادیده بگیرد .

 

• برگشت صحیح:
به توپی که سرویس شده یا برگشت داده شده به نحوی ضربه وارد خواهد شد که یا مستقیما از بالا و یا از کنار مجموعه تور عبور کند و یا پس از اصابت به مجموعه تور به زمین حریف اصبت کند .

• ترتیب بازی:
در بازی‌های انفرادی ٬ زننده سرویس ابتدا باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح را اجرا کند و به همین ترتیب زننده سرویس و گیرنده سرویس هر یک به طور متناوب یک برگشت صحیح را انجام دهند .
در بازی‌های دو نفره ٬ ابتدا زننده سرویس ٬ باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح انجام داده ٬ بعد از آن همبازی زننده سرویس ٬ یک برگشت درست انجام میدهد و پس از آن هر بازیکن به نوبه خود به طور متوالی برگشت صحیح را انجام خواهد داد .

• لت:
یک رالی در موارد زیر یک (( لت )) محسوب میشود :
در صورتیکه توپ در سوریس در حین عبور از محموعه تور ٬ به آن برخورد کند ٬ مشروبط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یا گیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند ؛

درصورتیکه سرویس زمانی اجرا شود که گیرنده سرویس با همبازی او آمادگی لازم را نداشته و هیچگونه اقدامی در جهت وارد کردن ضربه به توپ انجام ندهند ؛
در صورتیکه بنا به دلایلی که خارج از کنترل بازیکن است ٬ سرویس غیر صحیح یا برگشت غیر صحیح و یا عملی مغایر با قوانین بازی صورت گرفته باشد ؛
در صورتیکه بازی توصط داور یا کمک داور متوقف شود .
بازی را در موارد زیر میتوان متوقف ساخت :

به منظور تصحیح اشتباهی که در سرویس ٬ دریافت و یا زمین رخ داده‌است ؛
بمنطور اعلام سیستم تسریع ؛
بمنطور اخطار یا جریمه بازیکن ؛

اگر عواملی باعث اختلال در شرایط بازی شود به نحوی که در نتیجه رالی تاثیر بگذارد .
• امتیاز:

به غیر از مواردی که رالی ٬ یک لت محسوب میشود ٬ در موارد زیر بازیکن یک امتیاز کسب میکند :
اگر حریف او نتواند یک سرویس صحیح اجرا کند .
اگر حریف او نتواند یک برگشت صحیح اجرا کند .

اگر پس از آنکه یک سرویس صحیح با یک برگشت صحیح را انجام داد ٬ توپ پیش از آنکه توسط حریف زده شود به جایی غیر از مجموعه تور اصابت کند .
اگر توپ پس از آنکه توسط حریف زده شد ٬ بدون اصابت با زمین او از خط انتهایی عبور کند.
اگر حریف مانعی بر سر راه توپ ایجاد کند .

اگر حریف دو مرتبه متوالی به توپ ضربه وارد کند .
اگر حریف با طرفی از راکت که سطح آن قانونی نباشد٬
اگر بازیکن مقابل و هر آنچه که پوشیده یا حمل میکند ٬ سطح بازی را حرکت دهد.
اگر بازیکن مقابل و هر انچه که پوشیده و یا حمل میکند ٬ به محموعه تور اصابت کند .
اگر دست آزاد بازیکن به سطح بازی برخورد کند .
اگر بازیکنان مقابل در مسابقات دو نفره خارج از نوبتی که توسط اولین زننده توپ و اولین گیرنده توپ تعیین شده‌است به توپ ضربه وارد کنند .
و مواردی که در قسمت مربوطه به سیستم تسریع ) به آنها اشاره خواهد شد .
• گیم:
هر بازیکنی یا زوجی که زودتر به امتیاز ۱۱ دست یابد ٬ برنده گیم خواهد بود ٬ مگر انکه دو بازیکن و یا هر دو زوج به امتیاز مساوی ۱۰دست یابند . در این صورت برنده ٬ بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند .
• میز:

سطح روی میز که سطح بازی نامیده میشود ، باید به صورت مستطیل بوده طول آن ۷۴/۲ متر و عرض آن ۵۲۵/۱ متر باشد. این میز که در سطح افقی قرار میگیرد باید ۷۶ سانتیمتر از زمین ارتفاع داشته باشد.

سطح موثر بازی کناره‌های عمودی میز را در بر نخواهد گرفت
سطح بازی میتواند از هر جنسی ساخته شود با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع ۳۰ سانتیمتری رها شود به اندازه ۲۳ سانتیمتر به سمت بالا جهش داشته باشد

سطح بازی باید دارای رنگی یکنواخت به صورت تیره و مات و بدون و بازتاب نور باشد و خط سفید کناری به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد طول ( لبهٔ ۴۷/۲ متری ) و خط سفید انتهایی به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد عرض ( لبه ۵۲۵/۱ متری ) کشیده میشود سطح بازی به وسیله یک تور عمودی به دو قسمت مساوی تقسیم میشود . این تور موازی با خطوط انتهایی و به طور یکنواخت از یک طرف میز به طرف دیگر آن کشیده میشود در بازیهای دو نفره ٬ هر زمین به وسیلهٔ یک خط میانی سقید رنگ به عرض ۳ میلیمتر به دو قسمت مساوی به نام ((نیم زمین)) تقسیم می‌شود. این خط میانی به موازات خطوط کناری کشیده خواهد شد و باید جزئی از نیم زمین سمت راست محسوب شود .
• مجموعه تور:

مجموعه تور شامل تور ٬ ضمائم آن ٬ پایه‌های مربوطه و گیره‌هایی است که مجموعه تور را به میز متصل میکند .
تور باید به وسیلهٔ طنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع ۲۵/۱۵ سانتیمتر بسه شده متصل شود و حد خارجی این دو پایه نیز باید ۲۵/۱۵ سانتیمتر خارج از خط کناری میز باشد .

بخش بالای تور در سرتاسر طول آن باید به ۲۵/۱۵ سانتیمتر از سطح بازی ارتفاع داشته باشد .
بخش پایین تور ٬ در سرتاسر طول آن باید تا حد امکان به سطح بازی نزدیک بوده و قسمتهای انتهایی دو طرف تور نیز تا حد امکان نزدیک و چسبیده به میله‌های نگهدارنده تور باشد .

• توپ:

 

توپ باید کروی شکل و قطر ان ۴۰ میلیمتر باشد .
وزن توپ باید ۷/۲ گرم باشد.
جنس توپ باید از سلولوئید با مواد پلاستیکی مکشابه و زنگ آن سفید مات یا نارنجی مات و بدون انعکاس نور باشد.

• راکت:
راکت میتواند به هر شکل ٬ اندازه و وزن مورد استفاده قرار گیرد اما تیغه (چوب) آن باید صاف و محکم باشد .
حداقل ۸۵ ٪ از ضخامت تیغه راکت ( چوب راکت ) باید از چوب طبیعی باشد . یک لایه چسبانک در میان تیغه راکت میتواند به کمک مواد الیافی مانند الیاف کربن ٬ الیاف شیشه ٬ یا کاغذ فشرده ٬ محکم و تقویت شود اما این لایه نباید ضخیم تر از ۵/۷ درصد کل ضخامت و یا ۵۳/۰ میلیمتر باشد ( در این محاسبه هر کدام عدد کمتری باشد در نظر گرفته می‌شود ) .

هر طرف تیغه یا چوب راکت که برای ضربه زدن به توپ مورد استفاده قرار میگیرد باید از جنس لاستیک معمولی عاجدار که عاج آنها به طرف بیرون است پوشیده شود که در این صورت ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از ۲ میلیمتر تجاوز کند ٬ و یا از جنس لاستیک دو لایه با عاج‌های به طرف داخل یا خارح بوده که ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از ۴ میلیمتر بیشتر باشد .

لاستیک عاجدار معمولی عبارت است از یک لاستیک بدون منفذ از نوع طبیعی یا مصنوعی که عاج‌های آن به طور یکنواخت قرار گرفته‌اند . تراکم این عاج‌ها نباید کمتر از ۱۰ عاج و بیشتر از ۳۰ عاج در هر سانتیمتر مربع باشد .

لاستیک دو لایه عبارت است از یک لایه اسفنج منفذدار که با یک لایهٔ بیرونی لاستیک عاجدار معمولی با ضخامت حداکثر ۲ میلیمتر پوشیده شده‌است .
تیغه راکت ٬ لایه بین ان ٬ لایه‌های پوشش و یا لایه‌های چسب بین آن که در قسمتی از راکت قرار داشته باشند که ضربه‌ها با آن زده میشود ٬ باید یکنواخت بوده و دارای ضخامت یکسانی باشند .

سطح رویه یک طرف راکت و یا سطح تیغه راکت که رویه نداشته باشد ٬ باید به رنگ قرمز روشن و مات و طرف دیگر آن سیاه باشد.
عدم یکنواختی در سطح رویه راکت حتی به صورت جزئی و یا عدم یکنواختی در رنگ ان که به دلیل ضربه خوردن یا ساییدگی رخ داده باشد مجاز است مشروط بر آنکه منجر به تغییر در کل خصوصیان سطح رویه راکت نشود .

در آغاز هر مسابقه و هر زمان که در طول مسابقه ٬ بازیکن راکتش را عوض کند باید راکتی که میخواهد از آن استفاده کند به خریف اش و داور نشان دهد و اجازه امتحان کردنش را نیز به آنان بدهد.

تنیس روی میز : ورزش تنیس روی میز اولین بار توسط انگلیس ها در سال ۱۳۱۷ شمسی به ایران آورده شد و در سال ۱۳۲۵ رسماً فدراسیون آن تشکیل شد و این ورزش می تواند بصورت دو نفر یا چهار نفره باشد .

وسایل : میز ، راکت ، تور ، توپ
میز تنیس : به ابعاد ۲۷۴*۵/۱۵۲ سانتی متر و ارتفاع پایه ها آن از سطح زمین ۷۶ سانتی متر می باشد . رویه میز باید صاف و ناهموار باشد و صفحه آن معمولاً تیره است .
تور : عرض صفحه میز بوسیله توری به ارتفاع ۲۵/۱۵ سانتی متر از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. تور توسط پایه هایی که در کنار میز نصب می شود بطور عمودی نگه داشته می شود .
توپ : توپ از جنس سلولوئید یا پلاستیک مشابهی ساخته می شود ، توپ باید کروی ، تو خالی سفید رنگ ، و یا زرد مات باشد . قطر آن بین ۲/۳۸، ۲۰/۳۷ میلی متر و وزن آن ۵۳/۲ – ۴۰/۲ گرم می باشد .
راکت : تیغه راکت باید از چوب یک تکه و ضخامت آن در تمام نقاط به یک اندازه باشد ، رنگ و یکی از دو طرف باید یکدست و تیره و مات باشد .

قوانین و مقررات :
بازی دو نفره : انتخاب سمت میز و همچنین زدن سرویس آغاز مسابقه هر دو با پرتاب سکه ( شیر و خط ) مشخص می شود . برنده مسابقه کسی است که زودتر به امتیاز ۱۱ برسد . اگر هر دو بازیکن به امتیاز ۱۰ برسند در این صورت بازی آنقدر ادامه پیدا می کند تا سرانجام یکی از بازیکنان ۲ امتیاز از حریف جلو بیفتد مثل ۱۱-۱۳
تغییر جا و زدن سرو : شروع کننده بازی دو سرو متوالی می زند سپس بازیکن مقابل دو سرویس بعدی را می زند بازی بهمین ترتیب ادامه پیدا می کند به استثنای وقتی که امتیازات هر دو بازیکن به ۱۰ رسیده باشد . در این حالت هر بازیکن متناوباً یک سرو می زند تا یکی از آنها دو امتیاز از دیگری جلو بیفتد . اگر مسابقه بصورت یک گیمی برگزار شود یا طبق تصمیم گیری ۳ گیمی یا ۵ گیمی یا ۷ گیمی برگزار شود . بازیکنان در گیم آخر وقتی که امتیاز یکی از آنها به ۶ برسد جای خود را با هم عوض می کنند . و پس از تعویض سمت میز ، سرویس توپ توسط کسی که نوبتش است آغاز می شود .

شروع بازی : بازی با سرویس شروع می شود . سرویس زننده باید توپ را در کف دست و به طور آزاد قرار دهد . انگشتان دست باید بهم چسبیده و انگشت شست آزاد باشد . دستی که توپ در اختیار دارد باید بالا و خارج از سطح میز باشد . سرویس زننده توپ را به طور قائم به طرف بالا پرتاب می کند و با دستی که راکت را گرفته است به توپ ضربه می زند . توپ باید اول به قسمت زننده سرویس و با عبور از روی تور در قسمت حریف مجدداً به میز اصابت کند . در بازی چهار نفره سرویس باید به قسمت نیمه راست میز حریف برخورد کند ولی در بازی دو نفره چنین قانونی نیست . اگر سرویس به تور برخورد کند و سپس به میز حریف اصابت نماید عمل سرویس تکرار خواهد شد . ولی اگر توپ پس از برخورد با تور به خارج برود خطا محسوب می شود . اگر سرویس زننده بدون آمادگی حریف سرویس را بزند ، سرویس تکرار خواهد شد .

خطاها : در موارد زیر بازی متوقف و خطا محسوب می شود .
۱- توپ دوباره پیاپی به میز یک نفر برخورد کند .

۲- توپ قبل از برخورد با میز زده شود .
۳- یک بازیکن دوبار پشت سرهم به توپ ضربه بزند .
۴- توپ غیر از راکت و با دسته آن به پایین تر از مچ بازیکن برخورد کند .

۵- در هنگامی که توپ در جریان است میز را یکی از بازیکنان حرکت دهد .
۶- در بازی چهار نفره بازیکنی خارج از نوبت به توپ ضربه بزند .
۷- توپ به غیر از تور ، پایه های آن و قسمت حریف به چیز دیگری برخورد کند .
۸- راکت بازیکن با خود او با تور تماس پیدا کند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 53 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد