بخشی از مقاله

تنیس روی میز

آموزش تنیس روی میز
آیا می دانید که تنیس روی میز که توسط بسیاری از مردم بازی می شود در کنار فوتبال ، پر طرفدار ترین ورزش جهان به حساب می آید؟محبودبیت تنیس روی میز به خاطر ماهیت هیجان انگیز آن و خصوصیات حفظ سلامتی آن بروی بدن می باشد . این بازی به وسایل چندان گرانی نیاز ندارد ، هیچ گونه محدودیت سنی برای بازیکنان وجود ندارد، و می تواند اصول پایه این بازی را در عرض چند روز یاد گرفت ، با وجود پیدا کردن مهارت در انجام آن بایدمدتها تمرین نمود.
راکت
در انتخاب یک راکت همیشه به خاطر داشته باشید که:
1- راکت نباید زیاد سنگین باشد
2- دسته راحتی داشته باشد
3-ضخامت سطح لاستیک آن از 1/5 میلی متر بیشتر نباشد.
راکتی با مشخصات فوق که ارزان نیز می باشد برای افراد مبتدی مناسب است با این حال اگر تصمیم دارید که راکت گرانتری بخرید ، باید از ویژگی های تیغه راکت و روکش لاستیکی آن سوال نمایید .
تیغه راکت
تیغه راکتها براساس شکل دسته و سر آن متفاوت هستند ، دسته آن می تواند به صورت مستقیم آناتو میک یا عرض باشد ، تیغه راکتها براساس موارد زیر فرق می کنند :
1- تعداد لایه های چوب بکار رفته در آن ( از 5 تا 7 لایه )
2- وزن آن ( از 70 تا 90 گرم )
3- سرعت و کنترل
تیغه های راکت همچنین به صورت زیر درجه بندی می شوند :
1- سریع (Fast) با کنترل محدود برای بازی تهاجمی .
2- آهسته یا کند (slow ) با کنترل زیاد برای بازی دفاعی
3- همه فن حریف (All-round) برای انجام هر نوع بازی .
براساس مقرارت فدارسیون بین المللی تنیس روی میز ، تیغه راکتها باید 85 در صد از چوب طبیعی ساخته شده باشد 15 در صد بقیه می تواند از موادی مثل فیبر کربن ساخته شده باشد
انواع روکشهای لاستیکی
1) سطوح عاج از داخل یا معکوس (Dimpled)
2) سطوح عاج از خارج (Pimpled)
3) سطح لاستیکی ویژه (Special)
توپ
توپها از سلو لو ئید یا پلا ستیک ساخته می شوند . روی توپها علا مت کارخانه و درجه کیفیت توپ نوشته شده است .علامت کارخانه و درجه کیفیت توپ نوشته شده است بهترین توپها نوشته بر رویشان علامت سه ستاره نقش بسته است .وزن توپ 2/5 گرم و قطر آن 38 میلی متر می باشد . توپها معمولاً در بسته های 3، 6، 12 تایی فروخته می شوند .رنگ توپها به صورت سفید مات یا زرد پر تقالی می باشد که براساس رنگ میزی که روی آن بازی می شود فرق می کند .معمولاً توپهای زرد در میزهای آبی رنگ و توپهای سفید در میزهای سبز رنگ استفاده می شوند .هیچ گاه توپی نخریده که فاقد علامت کارخانه باشد یا دارای شیار واضع بر روی آن باشد.
سایر تجهیزات
اسپری :برای پاک کردن چربی و کثافات از روی سطح لاستیکی
چسب لاستیک : بازیکنان با تجربه معمولاً بعد از مدتی لایه لاستیکی راکت خود را تعویض می کنند . چسب تازه باعث افزایش انعطاف پذیری و کشش لاستیک می شود .
اسفنج : برای پاک کردن سطوح عاج از داخل .
برس : برای پاک کردن سطوح داری عاج از خارج
نوار لبه راکت : این نوار از جدا شدن سطوح لاستیکی جلوگیری کرده و از وارد شدن آسیب به لبه راکت محافظت می کند .
نوار برای دسته : معمولاً برای جذ ب عرق دست بازیکن ، یک نوار چرمی پیچیده می شود .
ویژ گیهای میز


بیش از هشتاد سال است که از عمر طراحی میز پنگ پنگ می گذ ارد . طول میز استاندارد 274 سانتی متر، عرض آن 152/5 سانتی متر و ارتفاع آن 76 سانتی متر است . دور ور میز وسط میز قرار گرفته واز طرفین توسط وسیله ای نگه داشته می شود و ارتفاع آن 25/15 سانتی متر است ،لبه های میز به وسیله خطوط سفید رنگی به عرض دو سانتی متر مشخص شده اند ،یک خط باریک سفید به عرض سه میلی متر ، میز را از وسط به 2 قسمت کرده و برای تعیین منطقه سرویس در بازی دوبل بکار می رود ، جنس میز انواع مختلفی دارد که باعث تغییراتی در سطح اصطکاک ، انعطاف پذیری و سختی آن می شود .رنگ میز را فدراسیون بین المللی روی میز (ITTF) مشخص کرده و باید به رنگ سبز یا آبی تیره باشد .


منطقه های بازی
براساس فاصله خط انتهایی میز با محلی که به توپ ضربه زده می شود ، منطقه های بازی فرق می کنند. منطقه اول در فاصله یک متری میز است منطقه دوم در فاصله دو متری درنهایت منطقه سوم در فاصله سه متری میز قرار دارد.بازیکنان تهاجمی از مناطق اول و دوم به توپ ضربه می زنند، در حالیکه بازیکنان دفاعی راحت تر هستند که از مناطق دوم و سوم به توپ ضربه بزنند.
راکت گیری


دو روش راکت گیری وجود دارد:روش اروپایی یا دست دادن (شیک هندز Shake-hands) که در بین اروپاییها طرفدار دارد
روش مدادی (پن هولد Pen hold ) که در بین آسیایی ها طرفدار دارد .


روش شیک هندر کم کم طرفداران بیشتری پیدار می کند ، زیرا در این روش از هر دو سمت راکت می توان استفاده نمود ، در نتیجه از هر دو نوع روکش لاستیکی می توان استفاده کرد (مثلاً از روکش نوع صند چرخش Anti-spin برای تک هند و برای بازی فورهند حمله ای ) . از آنجا ئیکه روش شیک هندز طرفداران بیشتری دارد.این نوع راکت گیری ، مثل این است که مداد را در دست گرفته اید.در این روش تنها از یک سمت راکت برای ضربه زدن به توپ استفاده می شود.از انگشت اشاره و شست برای گرفتن دسته راکت استفاده می شود و سایر انگشتان در پشت قرار می گیرند .


روش شیک هندز
با استفاده از کف دست ، دسته راکت گرفته می شود، بطوریکه انگشت اشاره به صورت کشیده در پشت راکت قرار می گیرد ، وضعیت انگشت شست نشانده نده سمت فور هند راکت می باشد ، سعی کنید که هنگام ضربه زدن به هر صورتی به توپ ، وضعیت گرفتن راکت را تغییر ندهید .
انگشت اشاره : این انگشت باید به طور محکم در پشت راکت قرار گیرد


شصت :برای کمک به ثابت نگهداشتن راکت ، انگشت شست در سمت فور هندد قرار می گیرد .
وضعیت آماده: قبل از انجام هر حرکتی شما باید ابتدا وضعیت آماده (Ready position) به خود بگیرید همچنین بعد از هر ضربه ای که می زنید ، شما باید به سرعت به وضعیت آماده بر گردید .


چشم ها :در تمام مدت ، میز باید در حوزه بینایی شما قرار گرفته باشد.
وضعیت قرار گیری دست: راکت باید به سمت جلو و حدود یک متر از زمین قرار گرفته باشد . با گرفتن راکت در وضعیت خنثی (Neutral ) ، شما می توانید سریعاً از خور هند یا بک هند استفاده نمایید


حرکت پا :فاصله پاها باید کمی از فاصله شاخه ها بیشتر باشد تا یک وضعیت پایداری ایجاد شود.
تنه :تنه خود را تا آنجا که می توانید به جلو خم کنید تا باعث شود که سرعت واکنش به ضربه حریف افزایش یابد
دست آزاد :دست آزاد شما باید از آرنج خم شده و کمی عقب تر از دست دیگر شما قرار گرفته باشد


پاها :برای پایین آمدن مرکز ثقل زانوها یتان باید خمیده باشد ، وزن بدن خود را بروی انگشتان پا قرار دهید .
وضعیت قرار گیری در کنار میز :وضعیت صحیح قرار گیری در کنار میز برگشت دادن به سرویس مقابل (( در هنگام شروع بازی )) برای بازیکنان راست دست چپ دست فرق می کند . فرض کنید که وضعیت آماده به خود گرفته اید .یک بازیکن راست دست باید در یک گوشه ی چپ میز ، بین خط وسط و خط کناری چپ بایستد .در مورد بازکنان چپ دست ، عکس این قضیه صادق است .وضعیت های صحیح برای ضرباتی غیر از برگشت سرویس بستگی به نحوه مسابقه دارد.
انواع ضربات


1) پیچ رویی یا پیچ تاپ (تاپ اسپین Topspin) با گرفتن راکت با یک زاویه حاده و ایجاد یک حرکت به سمت جلو و بالا ، پیچ رویی به توپ منتقل می شود.
2) چاپ (chap) و پوش (push) با گرفتن راکت با یک زاویه منفرجه و ایجاد یک حرکت به سمت جلو و پایین ، چرخش یا پیچ زیری (Back spin ) به توپ منتقل می شود .


3) هاف والی (Half-Volley ) با برخورد توپ به راکت بطور مستقیم توپ بدون هیچگونه پیچی باز می گردد.
4) پیچ کناری : با گرفتن راکت در یک زاویه خنثی و حرکت آن به موزات لبه میز ، پیچ کناری ایجاده می شود.
انواع پیچ
1) پیچ رویی (Top spin ) :توپ در هنگام ترک راکت یک پیچ به سمت رو و جلو پیدا می کند ، با حرکت راکت به سمت جلو و بالا به این نوع پیچ دست پیدا می کنیم


2) پیچ زیری ( Back spin ) :توپ در هنگام تر ک راکت ، یک پیچ به سمت زیر عقب پیدا می کند، با حرکت راکت به سمت جلو و پایین به این نوع پیچ دست پیدا می کنیم
3) پیچ کناری (Side spin ): این نوع پیچ سبب می شود که توپ به راست یاچپ انحنا پیدا کند .
4) پیچ ترکیبی یا مخلوط :ترکیبی از پیچ رویی و پیچ کناری یا تر کیبی از پیچ زیر و پیچ کناری است.
بک هند


برای تغییر وضعیت از حالت آماده به وضعیت بک هند ، باید پای راست را کمی به جلو آورد ، زانوها را کمی خم کرد ، و زن بدن را به عقب وبر رو ی پای چپ انداخت در همین زمان ، راکت را باید از وضعیت خنثی به وضعیت بک هند تغییر داد. هر ضربه شامل سه مرحله است:
1- قرار گرفتن در وضعیت بک هند


2- زدن ضربه به توپ
3- باز گشت به وضعیت شروع .
بک هند پوش
بک هند پوش ، یکی از آهسته ترین ضربات بک هند به حساب می آید وقتی زانوها کمی خمیده بوده و پای راست به جلو آورده شده ،
این ضربه زده می شود .وزن خود رااز پای چپ یه پای راست منتقل کنید . بعد از این که توپ به زمین شما خورد و به هوا رفت
به آن در بالاترین نقطه ضربه بزنند مچ دست باید ثابت باقی بماند ، در حالیکه حرکت ساعد ، باعث دادن سرعت و پیچ کافی به توپ خواهد شد.یک هند پوش معمولاً در پاسخ به همین نوع ضربه از طرف مقابل زده می شود. همچنین در برگشت سرویس نیز از بک هند پوش استفاده می شود
بک هندها ف والی


وضعیت پاها در بک هند هاف والی همانند بک هند پوش است راکت باید با زاویه قائمه نسبت به میز گرفته شود. گرچه هنگام زدن ضربه مابه راکت ایجاد زاویه حاده می کند ، بطوریکه روی توپ را پوشانده و باعث افزایش کنترل توپ می گردد. حرکت مچ باید همراه با جلو آمدن دست باشد.از بک هند هاف والی معمولاً در پاسخ به توپهای با پیچ رویی ( تاپ اسپین ) رقیب استفاده می شود.
بک هند چاپ (Cohp)


بک هند چاپ شکل دفاعی شکل دفاعی بک هند پوش می باشد و بسیاری به آن شبیه است .از این حرکت در پاسخ به ضربه های تهاجمی رقیب استفاده می شود .در حالیکه حدود یک تا دو متر از میز فاصله دارید ، پاهایتان باید از یکدیگر فاصله داشته ، زانوها خم شده و پای راست کمی به سمت جلو آمده باشد .درست قبل از ضربه زدن به توپ ، ورن بدن خود را به جلو و بروی پای راست بیندازید در همین زمان یک حرکت هجومی به سمت توپ انجام دهید .راکت باید با زاویه منفر جه (تقریباً 180 درجه ) گرفته شود. در تمام مدت حرکت زانوهای شما باید خمیده باشند . از بک هند چاپ ، بیشتر بازیکنانی که تمایل به بازی دفاعی دارند استفاده می کنند.


فورهند
بر خلاف ضربه بک هند ، در هنگام زدن ضربات فورهند ، تنها یک وضعیت شروع وجود ندارد، اکثر ضربات فورهند ، در حالی انجام می شوند که پای چپ به جلو و زانوها خم شده اند .گرچه ، این وضعیت در فورهند هاف والی و فورهند پوش بکار نمی رود و این موارد پای راست جلو آورده می شود.

فورهند هاف والی
فورهند پوش
آسانترین نوع ضربات فورهند برای زدن ، پوش می باشد .همانند هاف والی ، در این جا توپ در بالای سطح میز زده می شود ، از وضعیت آماده پای راست به جلو آورده می شود ، دست به عقب رفته از وضعیت آماده ، پای راست به جلو آورده می شود ، دست به عقب رفته و سطح باز راکت روبه جلو قرار می گیرد بعلاوه در هنگام حرکت به سمت توپ شما باید وزن خود را به پای راست منتقل نمایید .
فور هند فلیک
فور هند فلیک (Flick) مشابه فورهند پوش می باشد و در مقابل توپهای کوتاه مخصوصاً خیلی موثر است . تفاوت این دو نوع فورهند در نحوه ضربه زدن به توپ می باشد . یک حرکت سریع ساعد و مچ دست باعث می شود که راکت به بالا و روی توپ برود ، از فورهند فلیک معمولاً بازیکنان ماهر برای گرفتن ابتکار عمل از حریف استفاده می کنند.
فورهند درایو
فورهند درایو (Drive) همانند یک هند ، یکی از ضربات تهاجمی بوده و برای پیدا کردن مهارت در انجام آن ، باید مدتهای طولانی تمرین نمود.
فورهند چاپ
فورهند چاپ (Chop) اساساً یک ضربه دفاعی است که از منطقه دوم یا حتی سوم زمین در فاصله 2 تا 3 متری م&
منبع:
http://amoozeshema.internetema.com/html/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=44&page=1

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید