دانلود مقاله تنیس روی میز

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اهمیت تمرکز در تنیس
یک تعریف ساده برای اهمیت تمرکز در تنیس اینست که ، تمرکز توانایی ذهنی و روانی برای باقیماندن در زمان حال است . تمرکز توانایی معطوف شدن بر نشانه های جاری مسابقه یا تمرین کنونی و همچنین شامل باقی ماندن و توجه کامل در طی مسابقه یا تمرین است .

تمرکز احتمالا مهمترین مهارت ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در ورزش تنیس رقابتی و مسابقه ای است . در هنگام بازی ، بازیکن دارای یک زمینه ی توجهی است که در بر گیرنده ی تمام محیط بیرونی و درونی است که می تواند بر آن تمرکز نماید .

تمرکز خوب و مناسب معطوف شدن بر جنبه های توجهی عملکرد است . در حالیکه تمرکز نامناسب ، معطوف گشتن بر ابعاد نامربوط عملکرد است و بنابر این بازیکن نیاز دارد که بداند کدام تمرکز مربوط به نشانه های عملکردی در هر موقعیت از مسابقه است .

تمرکز کلید کنترل هیجانات بازیکن است . همچنین این موضوع به بازیکن کمک می کند تا بر بنیان های مفید افکارش ( برای مثال نگاه کردن و تعقیب توپ ) معطوف گردد و نیز او را از پرداختن به تفکرات منفی حفظ می نماید ( برای مثال مواظب باش بر گشت توپ را از دست ندهی ) . اگر فکر و اندیشه ای متفاوت از عمل وی باشد ، عملکرد نابسامان و زایل خواهد بود.

انواع
• گستره ی تمرکز می تواند وسیع یا باریک باشد .
• در حالیکه جهت تمرکز ممکن است بیرونی یا درونی باشد .
جهت توجه
• درونی
• درونی گسترده
• درونی باریک
• بیرونی وسیع
• بیرونی
• بیرونی باریک

لازمه شکار اکثر موقعیت ها در بازی تنیس تغییر از یک نقطه به نقطه دیگر است . بنابر این کنترل داشتن هم بر گستره و هم بر جهت تمرکز است .مشکلات هنگامی برای بازیکنان اتفاق می افتد که نوع غیر صحیح تمرکز را برای آن موقعیت به کار می برد .
تمرکز موثر یعنی به کار گیری نوع صحیح تمرکز در زمان مناسب ، در بازی تنیس ، بازیکن زمانی تمرکز ش رااز دست می دهد که توجهش را به یک هدف مربوط معطوف سازد .
برخی از مشکلات تمرکز

• فقدان علاقه در مسابقه
• وجود تعداد زیاد شروع و توقف ( زمانهای تلف شده ) : دشواری در متمرکز باقی ماندن بین امتیازات در طول مسابقه ، تنیس یک بازی بدون زمان است . یک حرکت آنی و لحظه ای می تواند در هر مر حله ای بازی راتغییر دهد .

• فکر کردن به وقایع گذشته ( برای مثال ، اشتباهی را که بازیکن قبلا مرتکب شده است ، یک صدا یا ندای بد ،‌ بحث با داور و غیره ) .
• تمرکز بر وقایع آنی ( بازیکن فکرش را بر این متمرکز سازد : در صورتی پیروز خواهد شد که دو امتیاز بعدی را بگیرد ) .

آموزش گام به گام
بک هند هاف والی
وضعیت پاها در بک هند هاف والی همانند بک هند پوش است. راکت باید با زاویه قائمه نسبت به میز گرفته شود. گرچه در هنگام زدن ضربه، راکت ایجاد زاویه حاده می کند، بطوریکه روی توپ را پوشانده و باعث افزایش کنترل توپ می گردد. حرکت مچ باید همراه با به جلو آمدن دست باشد. از بک هند هاف والی معمولاً در پاسخ به توپهای با پیچ رویی( تاپ اسپین) رقیب استفاده می شود.

 

راکت
با حرکت مچ، شیب پیدا می کند.
دست
تقریباً بطور کامل تا آخر کشیده می شود.
راکت
نسبت به میز زاویه قائمه ایجاد می کند.
بک هند چاپ(CHOP)

بک هند چاپ شکل دفاعی بک هندپوش می باشد و بسیار به آن شبیه است. از این حرکت در پاسخ به ضربه های تهاجمی رقیب استفاده می شود. در حالیکه حدود یک تا دو متر از میز فاصله دارید، پاهایتان باید از یکدیگرفاصله داشته، زانوها خم شده و پای راست کمی به سمت جلو آمده باشد درست قبل از ضربه زدن به توپ، وزن بدن خود را به جلو و بر روی پای راست بیندازید. در همین زمان، یک حرکت هجومی به سمت توپ انجام دهید. راکت باید با زاویه منفرجه( تقریباً ۱۸۰ درجه) گرفته شود. در تمام مدت حرکت، زانوهای شما باید خمیده باشند. از بک هند چاپ، بیشتر بازیکنانی که تمایل به بازی دفاعی دارند استفاده می کنند.

راکت
با زاویه منفرجه (باز) گرفته می شود.
بدن
به سمت جلو حرکت می کند.
پاها
از یکدیگر فاصله گرفته و زانوها خم می شوند.
پاها
زانوها خم شده و وزن بدن روی پای راست انداخته می شود.

انتخاب سرویس برگشت و زمین
حق انتخاب درباره زدن سرویس برگشت و زمین به قید قرعه تعیین میشود و برنده میتواند اولین سرویس یا برگشت را انتخاب نموده و یا بازی را در نیمه زمین بخصوصی آغاز کند .
اگر بازیکن یا زوجی اولین سرویس یا برگشت و یا نیمه زمین بخصوصی را انتخاب کرده باشد انتخاب دیگر با بازیکن یا زوج مقابل خواهد بود .

پس از کسب ۲ امتیاز بازیکن یا زوج دریافت کننده باید سرویس را بزند و این روش تا انتهای بازی ادامه خواهد یافت مگر انکه هر دو بازیکن یا هر دو زوج به امتیاز مساوی ۱۰ رسیده باشند و یا سیستم تسریع در جریان باشد که در اینصورت ترتیب زدن سرویس و یا دریافت همانند قبل است با این تفاوت که هر بازیکن به ترتیب فقط برای کسب ۱ امتیاز سرویس خواهد زد .
در هر گیم از مسابقات دو نفره زوجی که سرویس را انتخاب کند باید مشخص نماید که کدامیک این کار را انجام میدهند و در گیم نخست هر مسابقه روج دریافت کننده پس از آن تصمیم خواهند گرفت که کدامیک از آنها ابتدا توپ را دریافت کنند . در گیم های بعدی پس از انتخاب اولین زننده سرویس اولین گیرنده بازیکنی خواهد بود که در گیم قبلی به او سرویس می زده است .

در بازی های دو نفره در هر تعویض سرویس دریافت کننده قبلی تبدیل به زننده سرویس شده و یار زننده سرویس قبلی گیرنده سرویس خواهد بود .
بازیکن یا زوجی که در یک گیم سرویس را اجرا میکند در گیم بعدی آن مسابقه گیرنده اول خواهد بود و در آخرین گیم ممکن در مسابقات دو نفره روجی که سرویس را دریافت خواهد کرد زمانی که اولین زوج به امتیاز ۵ برسند ترتیب دریافت را عوض میکند به عبارت دیگر دو بازیکن آن زوج ( دریافت کننده ) جاهای خود را با یکدیگر عوض خواهند کرد .
بازیکن یا زوجی که در یک گیم بازی را از یک نیمه زمین آغاز کرده در گیم بعدی از نیمه دیگر زمین استفاده خواهد کرد و در اخرین گیم ممکن در یک مسابقه بازیکنان یا زوجها وقتی اولین بازیکن یا زوج به امتیاز ۵ برسد زمینهای بازی را عوض خواهند کرد .

 

سرویس برگشت و زمین خارج از نوبت
اگر بازیکنی خارج از نوبت سرویس زده با دریافت کند داور بلافاصله با مشاهده این خطا بازی را متوقف خواهد کرد و بازی با زوجی آغاز خواهد شد که پس از کسب امتیاز زننده سرویس یا گیرنده آن بوده اند . این کار بر ساس ترتیبی انجام خواهد شد که در آغاز مسابقه تعیین شده بود . در مسابقات دو نفره این کار بر اساس ترتیب زننده سرویسی صورت میگیرد که حق داشته است سرویس را در بازی که خطا در آن صورت گرفته آغاز کند .
اگر بازیکنان در زمان مقرر زمین بازی را تعویض نکنند داور به محض مشاهده این اشتباه بازی را متوقف و زمین ها را با همان امتیاز قبلی تعویض میکند و ترتیب بازی همان خواهد بود که در آغاز بازی مشخص شده بود .

در هر شرایطی امتیازاتی که پیش از مشخص شدن اشتباه منظور شده بود کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند .

سیستم تسریع
وقتی یک گیم مسابقه در مدت ۱۰ دقیقه به پایان نرسد یا زودتر از آن بنا به درخواست هر دو بازیکن یا هر دو زوج باید از سیستم تسریع استفاده نمود مگر آنکه هر دو بازیکن یا هر دو زوج به امتیاز ۹_۹ و بالاتر رسیده باشند .
اگر توپ در حال گردش باشد و محدودیت زمانی به پایان برسد داور باید بازی را متوقف کند و سپس بازی را با سرویس بازیکنی که در آن رالی زننده سرویس بوده است ادامه خواهد داد .
اگر توپ در حال گردش نباشد و محدودیت زمانی به پایان برسد بازی با سرویس بازیکنی که در رالی قبی گیرنده سرویس بوده است ادامه خواهد یافت .
پس از آن هر بازیکن به نوبت برای کسب یک امتیاز سرویس میزند و اگر گیرنده سرویس یا زوج گیرنده سرویس سیزده مرتبه به طور صحیح توپ برگشت دهند گیرنده یک امتیاز کسب خواهد کرد .

سیستم تسریع پس از آن اجرا تا آخر مسابقه اعمال میشود .
ده روش بهبود مهارتهای ذهنی در تنیس
یک بازیکن تنیس معمولاَ درگیریهای ذهنی زیادی دارد. به دو دلیل
نخست : رابطه ایست که بین سرعت بازی و خستگی ذهنی وجود دارد .سرعت یک بازیکن خوب هم در پاها و هم در ذهن او مشهود است . آنها باید همزمان با حرکت ،تصمیماتی در مورد جهت و ســــرعت ضربه بگیــرند. بازیکنی که در وضعیت خوبی قرار ندارد اول بدنش و سپس ذهنش خسته می شود .

دوم : طبیعت توقف و ادامه بازی در تنیس است. در یک مسابقه معمولی بازیکنان کمتر ازیک سوم زمان را واقعــــاَ بازی می کنند و بیش از دو ســوم زمان در انجام حرکات مختلف در زمین به هدر می رود.این زمان ((مرده )) فرصت مناسبی است برای فکر کردن به اشتباهات گذشته و تصمیمات آینده که هم می تواند دلسرد کننده و هم تحریک کننده باشد. در طول بازی هنگام استراحت در کنار زمین بدن شما استراحت می کند ولی آیا ذهن شما هم استراحت می کند؟

۱- تشریفات بازی
معمولاَ بازیکنان خوب تشریفات مختصری دارند که قبل و در طول بازی صورت می گیرد و هدف آن کاهش فشار عصبی و افزایش اعتماد به نفس قبل از شروع بازی می باشد . خوردن غذاهای مشخص، انجام حرکات کششی و گرم کردن بدن از جمله این تشریفات است و برخی نیز (( طلسم خوش شانسی)) را در کیف راکت خود قرار می دهند. نمی توان گفت که کدامیک از این رفتارها صحیح و کدام ناصحیح است چون هر بازیکن کاری را که فکر می کند برای شروع بازی مناسب است انجام می دهد در طول بازی نیز هدف تمرکز داشتن است.مثلاَ برخی بازیکنان حرکات خاصی را قبل از سرویس زدن یا دریافت توپ انجام می دهند. برخی توپ را مکرراَ به زمین می زنند و دوباره می گیرند عده أی سه توپ از توپ جمع کن می گیرند و یک توپ را به او پس می دهند. بعضی بازیکنان نیز سر یا پایشان را به شکل خاصی حرکت مــی دهند. یک بازیکن بــاشگاهی معمولاَ نفس عمیق می کشد و یا به کلمه أی خاص فکر می کند.

۲ – تنفس
نفس گیری صحیح در زمین به جسم و ذهن شما کمک می کند. پس از مدتی بازی حتی تنفس یک بازیکن خوب نیز کوتاه و سطحی می شود. یک تنفس عمیق به باقی ماندن ریتم نرمال و آرامش شانه ها و گردن کمک می کند . عمل بازدم نیز فشار عضلات را کم می کند و به این دلیل است که بیشتر بازیکنان خوب هنگام ضربه به توپ نفس خود را بیرون می دهند و (تولید صدایی می کنند ) . تاثیر نامشخص تنفس مناسب فــایده روانی آن است . بسیاری از بازیکنان باشگاهی هنگام ضربه زدن به توپ یا نفس می کشند و یا هوا را در سینه خود حبس می کنند که نتیجه آ ن نیز گرفتگی بیشتر عضلات می باشد ودر طول بازی نیز این گرفتگی بیشتر می شود .تنفس عمیق و منظم بسیار کمک کننده می با شد .
۳ – تعیین هدف

یک بازیکن خوب برای پوینتها ( points ) و گیمها ( games ) بطور مشخص هدف تعیین می کند و این به بازیکن کمک می کند که در طول بازی متمرکز باقی بماند و در انتها نیز از نتیجه آن خشنود شود.برخی از بازیکنان قبل از بازی تهاجمی، سه توپ بلند به زمین حریف می فرستند و یا قبل از بازی در جلوی تور دو توپ به تقطه بک هندحریف می فرستند . ممکن است بعد از هر ضربه کوتاه یک Approach shot بزند و یا سرویس دوم را بدون خطا و یا با اسپین بیشتر بزنند. اصل هدف به اندازه روند تعیین آن مهم نیست .

۴ – تمرکز یافتن
همه در مورد اهمیت تمرکز صحبت می کنند اما تمرکز بر روی چه ؟توپ، تاکتیکهای حریف، تاکتیکهای خودتان، پوینت بعدی، نحوه ضربه زدن، تنفس و یاطرز فکر ؟ بازیکنان خوب توجه خاص به همه أیـــن موارد دارند. یـک راه بــــرای افــزایش تمرکز، قــرار گرفتن در محیط در
کنار محرکها می باشد ( عوامل ایجاد حواس پرتی ) و به این ترتیب شخص می آموزد که چگونه به آنها بنگرد. راه دیگر توجه به خطوط روی توپ و یا استفاده از کلمات خاص می بــاشد مثل (( جلو

رفتن )) و یا (( گام برداشتن )) فاصله بین پوینتها بهترین فرصت برای فکر کردن به خود ، تنفس و استراتژی شماست. یک راه موثر داشتن یک چک لیست مختصر در طول بازیست. هر بازیکن چک
لیست مربوط به خود را دارد و این چک لیستها باید در طول هر دوره تغییر کند. مهم داشتن فهرستی است از مطالبی که باید روی آنها تمرکز کرد.
۵ – با خود حرف زدن

صحبت کردن باخود مثل یک شمشیر دولبه می باشد. این کار غیرمعمول و منفی است و روی خطــاهای گذشته تمرکز دارد و اضطراب و نگرانی را افزایش می دهد. بازیکنانی که دائم با خود حرف می زنند نه تنها هیچ کمکی به خود نمی کنند بلکه به حریف خود کمک می کنند یک بازیکن خوب ممکن است بعد از یک خطا و یا خراب کردن هر دو سرویس یا از دست دادن یک پوینت فریاد بکشد اما در پــــوینت بعدی به آن فکر نمی کند. ممکن است جملات امیدوار کننده و مثبت را با خود تکرار کند ( مثلاَِ تو میتوانی ) که این باعث تجدید قوای او برای پوینت جدید می شود. تکرار این جملات به جای از کوره در رفتن می تواند به آرامش بازیکن، هوشیاری و بازی بهتر او کمک کند.
۶ – ظاهر آماده و مصمم

منظور چگونگی رفتار بازیکن است. چگونگی حرکت شما بین پوینتها یک علامت است نه تنها برای شما بلکه برای حریفتان. بازیکنان خوب دقت می کنند تا با حالتهای شکست خورده و سر به زیر انداختن حریف خود را تشویق نکنند . وضعیت خوب راکت و گامهای شما به این معناست که من آماده مبارزه هستم .
۷ – پذیرش اشتباهات

یک بازیکن خوب با خطاها کنار می آید. آ نها علاقه أی به خطا کردن ندارند اما می دانند که خطاهای زیادی در گذشته داشته اند و البته در آینده نیز خواهند داشت. از دست دادن یــــک بک هند فقط یک پوینت است . خراب کردن هر دو سرویس بایک آیس ( Ace ) جبران می شود آ نها یاد گرفته اند که به خاطر داشته باشند زدن ضربات خوب بهتر از مقابله با ضربات بد است .

۸ – به تصویر در آوردن
تصویر اجرای یک ضربه در ذهن شما باعث می شود یک سرویس یا یک بک هند کامل را بزنید و این نشان می دهد که درطول به تصویر در آمدن فعالیت در ذهن، اعصاب، ماهیچه های مورد استفاده برای ضربه زدن این فرمان را اجرا می کنند. تصویر ذهنی ضربه مثل کپی برداری از یک حرکت ایده آل به بازیکن کمک می کند که حتی در شرایط تحت فشار نیز ضربه خوبی بزند.مثلاَِ در شرایط سخت از دست دادن دو سرویس پی در پی یا بعد از یک خطای دوبل. تصور یک ضربه ایده آل باعث می شود که حس درست بازی به بازیکن بر گردد و مانع از انجام ضربات بد می شود.

۹ – نترسید
بدون جسارت موفقیتی حاصل نمی شود. بازیکنان کمرو وقتی تحت فشار قرار می گیرند به ندرت موفق می شوند. ترس منجر به از دست دادن هماهنگی، انعطاف پذیری و استراتژی غلط می باشد. بازیکنان خوب دریافته اند که چگونه بر فشارهای وارده غلبه کنند و می دانند که مجبور به ضربه زدن هستند . آنها ریسک غیر ضروری نمی کنند اما سعی می کنند که سرویس دوم تمام کننده باشد و سرویس رابا قدرت و چرخش می زنند تا یک گیم مهم را برنده شوند. هدف باید برنده شدن باشد نه فرار از باختن. تاثیر مضاعف اقدام به زدن ضربه اساسی در پوینتهای مهم باعث اعتماد به نفس خود و تضعیف روحیه حریف می باشد.

۱۰ – تبریک به خویش
تحقیقات نشان داده است که اعتماد به نفس با توان ماهیچه ها و عقل و پایداری شخص ارتباط مستقیم دارد. بازیکنی که فکر می کند خوب بازی می کند، بازی را در سطح بالاتری نسبت به شخصی که فکر می کند بازی را باخته دنبال می کند.

قوانین بازی تنیس
• زمین بازی
• توپ تنیس
• اجزای ثابت زمین
• راکت تنیس

• سرویس
• قانون اعلام «بجا»
• توپ در گردش
• از دست دادن امتیازات
• وقتی بازیکن مانع حریف می شود
• برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین تنیس

• برگشت دادن صحیح توپ در تنیس
• زمانی که بازیکن از بازی بازداشته شود
• حساب امتیازات در یک گیم تنیس
• حساب امتیازات در یک ست تنیس
• شرح وظایف مسئولان

• استراحت در تنیس
• راهنمایی بازیکن توسط مربی
• بازی دوبل
• مقررات آزمایش توپ تنیس
• قوانین صندلی چرخدار
پیشگیری از آسیب ها در تنیس

پیشگیری از آسیب های ورزش تنیس
یک آسیب شایع در اندام فوقانی ورزشکاران تنیس و بدمینتون وجود دارد که خود فرد از آن به عنوان خواب رفتگی یا عدم قدرت و توان در بازو یاد میکند.
آسیب به عضلات چرخاننده شانه بیش از آنکه ایجاد درد کند سبب کاهش قدرت عضلانی و ایجاد حس خواب رفتگی می شود. گاهی هم ورزشکاران از درد در محل اتصال عضله دلتوئید شکایت دارند. اگر چه تاندوتن دلتوئید سالم است اما درد در این محل حس می شود.
کشیدگی عضله آرنج تنیس باز و عوامل خطر زای ایجاد آن شامل موارد زیر است :

الف ) سن بالاتر از ۳۰ سال
ب ) استفاده از راکت های فلزی و سفت
ج) تمرین طولانی مدت ) بیش از ۲ ساعت در روز )
د) تکنیک های نادرست زدن ضربات بک هند

با آموزش صحیح و استفاده از وسایل مناسب می توان از میزان بروز این آسیب ها کاست .
درمان آسیب بالا :
به صورت فهرست وار می توان از بیحرکت نگاهداشتن ، استفاده از وسایل کمک ارتوپدی مثل مچ بند ، انجام حرکات خاص و در بعضی از موارد تزریق استروئید و جراحی نام برد.
علت ایجاد کمر درد در ورزش های راکتی :

زدن ضربات سرویس و بالای سر بستگی به جایگیری صحیح ورزشکار در زمین دارد، به طوری که توپ در جلوی وی واقع شود. در غیر این صورت برای رسیدن به توپ ورزشکار مجبور است قسمت تحتانی پشت را بیش از حد چرخانده و نیز قوس بیش از حدی به طرف عقب ایجاد کند. اگر شانه هم قابلیت انعطاف اندکی داشته باشد. از میزان چرخش رو به خارج شانه برای رسیدن به توپ کاسته خواهد شد. تمام این حرکات جبرانی فشار اضافه ای را بر مفاصل ناحیه کمری اعمال خواهد کرد که در بعضی مواقع سبب پارگی دیسک هم می شود.
فقدان انعطاف پذیری در اندام فوقانی و ایجاد آسیب در قسمت تحتانی پشت :

حرکت راکت دربالای سر وابسته به ظرفیت شانه برای چرخش به خارج و عقب کشیدن استخوان کتف است. کاهش قابلیت انعطاف عضلات جرخاننده شانه وسینه ای کوچک سبب چرخش بیش از حد ستون فقرات شده و باعث قوس برداشتن بیش از حد ستون فقرات ‌میشود.
نوع زمین تنیس در ایجاد آسیب :

زمین های سخت استرس بیشتر به اندام تحتانی وارد می کنند. زمین خاک رس به علت کاستن از سرعت توپ و کاهش میزان انرژی مورد نیاز برای زدن ضربه ، بر روی اندام فوقانی استرس کمتر وارد می کند.
از خصوصیات منحصر به فرد کفش تنیس در مقایسه با کفش دو و میدانی :

در ورزش های راکتی بر خلاف دو و میدانی، میزان قابل ملاحظه ای حرکت جانبی در پا ایجاد می شود. بنابراین وجود یک ( قسمت نگهدارنده اطراف پاشنه ) و نیز قوی (قسمتی از کفش که پشت تاندون آشیل قرار گرفته و باعث محافظت آن می شود) از خصوصیات کفش تنیس است . به علاوه قسمت پنجه کفش باید ماده سخت تری مثل چرم تشکیل شده باشد تا در هنگام کشیده شدن پا به روی زمین مانع آسیب دیدن انگشتان شود.

بشر از ابتدای پیدایش همواره در صدد افزایش قدرت بدنی خویش است و پیوسته کوشش می کند تا بر مهارتهای جسمانی خود بیفزاید ، لذا از ورزش به عنوان یک پدیده بیولوژیک استفاده می کند . در سالهای اخیر ، رقابتهای ورزشی و مسابقات قهرمانی گسترش فزاینده ای یافته است ، از سوی دیگر ، ورزشکاران با کمک تکنیکهای علمی ورزشی از قدرت ، استقامت و توان بهتری برخوردار شده اند . خوی مبارزه گری و قهرمان طلبی در صحنه بازی ها و میادین مسابقات ورزشی به گونه ای است که گاه منجر به ضایعات و آسیب های ورزشی اجتناب ناپذیر می شود بدین جهت ورزشکاران باید تحت آموزش لازم برای کسب قدرت انعطاف پذیری عضلات قرار بگیرد و برای اطمینان کافی خود را گرم نموده و حرکات کششی قبل از فعالیت داشته باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد